Nieuws van politieke partijen in Lansingerland over VVD inzichtelijk

465 documenten

https://zuidholland.pvda.nl/nieuws/gr ...

PvdA PvdA CDA GroenLinks SGP VVD ChristenUnie Lansingerland 24-07-2019 14:17

https://zuidholland.pvda.nl/nieuws/grote-stappen-in-formatie-zuid-holland/

VVD wil extra maatregelen tegen ...

VVD VVD Lansingerland 11-07-2019 20:49

VVD wil extra maatregelen tegen krapte op woningmarkt Lansingerland Een ruime meerderheid van de gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 11 juli 2019 het college opgedragen meer te doen om de krapte op de woningmarkt in Lansingerland aan te pakken. Het voorstel, op initiatief van Leefbaar 3B, betekent werk aan de winkel voor het college en voor onze VVD-wethouder Kathy Arends (Wonen) in het bijzonder. We hebben het volste vertrouwen dat zij alles in het werk zal stellen om de woningmarkt positief te beïnvloeden. Hoge woningprijzen en beperkte beschikbaarheid Na de crisisjaren zijn de woningprijzen sterk gestegen, vaak harder dan de inkomens. De eisen voor het verkrijgen van een hypotheek zijn aangescherpt waardoor het kopen van een huis moeilijker is. Dit geldt met name voor jongeren/starters en senioren. Voor starters zijn de woningen vaak te duur, terwijl er voor senioren te weinig geschikte gelijkvloerse woningen beschikbaar zijn. Op verzoek van de raad onderzoekt het college de mogelijkheden om in de kern Bleiswijk extra woningen te bouwen met focus op starters en ouderen. Voor starters onderzoekt het college nu ook de mogelijkheden en voorwaarden voor aanvullende financiering via een zogenoemde ‘starterslening’. Onderzoek naar behoefte aan middeldure huurwoningen Voor jongeren en mensen met een kleine beurs wil de raad specifiek voor Lansingerlanders de wachttijd voor een sociale huurwoning sterk verkorten, ook als zij inmiddels noodgedwongen buiten onze gemeente wonen. De wachttijd voor een sociale huurwoning was in 2018 gemiddeld 50 maanden! Het college gaat in dat verband ook onderzoeken hoe groot de groep woningzoekenden is die is aangewezen op middeldure huurwoningen (huurprijs tussen € 720 en € 1.000). Huurwoningen in deze prijsklasse ontbreken nagenoeg in Lansingerland, waardoor mensen die inmiddels een hoger inkomen hebben in de sociale huurwoning blijven wonen. Doorstroming naar een meer passende prijsklasse zou sociale huurwoningen vrijmaken voor wachtenden. Flex-woonunits voor arbeidsmigranten VVD Lansingerland denkt verder aan flex-units voor arbeidsmigranten om de krapte te verlichten. Arbeidsmigranten zijn belangrijk voor onze bedrijven in glastuinbouw en logistiek. Ze wonen nu in de regio en in Lansingerland in sociale huurwoningen en andere (tuinders)woningen. Met flex-woonunits voor arbeidsmigranten komen er woningen vrij voor Lansingerlanders die nu naarstig op zoek zijn naar een nieuw thuis. Op onze site https://lansingerland.vvd.nl staat meer over onze visie op wonen en woningbouw. VVD-raadsleden die u graag meer informatie verschaffen: Eric Kampinga: e.kampinga@worldmail.nl en Marloes Draak: marloes.draak@live.nl

Wethouder Kathy Arends licht in een ...

VVD VVD Lansingerland 04-07-2019 20:42

Wethouder Kathy Arends licht in een interview met TV Rijnmond toe waarom de komst van Zalando goed is voor Lansingerland.

We willen Lansingerland feliciteren ...

VVD VVD Lansingerland 04-07-2019 05:47

We willen Lansingerland feliciteren met deze mooie ontwikkeling! Een boost voor onze economie en uitsraling!

Kaderbrief 2020 Afgelopen woensdag ...

VVD VVD Lansingerland 27-06-2019 07:35

Kaderbrief 2020 Afgelopen woensdag 26 juni werd de kaderbrief 2020 behandeld. Dit is altijd een speciaal moment, waarbij alle partijen 10 minuten spreektijd krijgen om hun feedback op de kaderbrief te geven. Hierbij de input van onze fractievoorzitter Alexander Kuipers. Voorzitter, de VVD-fractie heeft de Kaderbrief met instemming gelezen. De begroting is structureel in evenwicht, het weerstandsvermogen blijft op peil en de schuldenpositie neemt verder af. Tegelijk blijven we investeren in onze samenleving, realiseren we veel wensen van onze kiezers én laten we de lokale lasten dalen. Je vraagt je af: welke gemeente lukt dat nog meer? U ziet hier zeven tevreden liberalen. Een paar vragen en opmerkingen: Jeugdzorg Er is sprake van structureel sterk stijgende kosten in de Jeugdzorg. De informatievoorziening vanuit dit domein is op orde en de wethouder heeft ons overtuigd dat er alles aan gedaan wordt om grip te krijgen op deze kosten en deze te verlagen. Schuldquote De VVD is blij met de gestage daling van de schulden. We zien dat de doelstelling uit het coalitieakkoord van een netto schuldquote van 110% niet wordt gehaald. We vertrouwen er echter op dat met de opbrengst van de ENECO-aandelen dit meer dan wordt gecompenseerd. Revolverend fonds De VVD kijkt met interesse uit naar de Visie Duurzaamheid en hoe we als gemeente onze bijdrage gaan leveren aan het klimaatbeleid. In afwachting van verdere maatregelen en hun financiële gevolgen willen we wel alvast melden dat we niet zonder meer voorstander zijn van een revolverend fonds. Waarom zouden we als overheid immers de rol van de geldmarkt overnemen? U zult daar te zijner tijd met een overtuigend verhaal moeten komen. Omgevingswet De omgevingswet gaat alle wetten en regels voor de leefomgeving bundelen. Aanvragen voor vergunningen worden minder ingewikkeld en tijdrovend. Het uitgangspunt gaat van “nee tenzij” naar “ja mits”. We zien in de Kaderbrief het voorstel om de structurele budgetten af te ramen. De VVD is voorstander van scherp begroten, maar past dit wel bij de ambitie die er ligt en kan zo de beoogde vereenvoudiging wel worden waargemaakt? Bereikbaarheid De gemeente investeert flink in de verbetering van bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Er komen meer fietsvoorzieningen en aan parkeren bij de winkelcentra wordt goed gedacht. Laten we daarbij oog houden voor onze mindervalide inwoners. De VVD ziet reikhalzend uit naar de top 10 van aan te pakken plekken om de toegankelijkheid voor hen te verbeteren. Verder is de VVD heel tevreden over de geplande ontsluitingen van bedrijventerreinen en de onderzoeken naar het bereikbaar houden van onze gemeente op langere termijn, denk aan de snelfietsroutes en de netwerkstudie voor de RandstadRail. Sport We zien bij de sport een vlakke begroting, tegenover een hoge ambitie. Uit de Kaderbrief blijkt dat het amendement over de Sportvisie van maart niet is uitgevoerd. Dat legde vast dat de financiële gevolgen van de Sportvisie in de Kaderbrief moeten komen. Hoe gaat u die omissie herstellen? Onderwijs Ook bij de onderwijshuisvesting zijn we een tikkeltje ongelukkig met de 'nulbegroting'. Hoewel we ons realiseren dat het Integraal Huisvestingsplan nog niet klaar is, lijkt het ons toch verstandig om een stelpost met een bedrag op te nemen. Sinds de discussie over het Kindcentrum Rodenrijs weten we dat het IHP een grote hap uit de begroting gaat nemen. Meer beeld bij de kosten van zowel sport als onderwijshuisvesting zou kunnen betekenen dat we andere keuzes willen maken in de begroting. Veiligheid De VVD staat achter de inzet van mobiele camera's, en wat ons betreft gaan we repressief en preventief gebruik uitbreiden. Vraag: is dat mogelijk binnen de huidige begroting? Ten slotte, wij steunen het extra budget voor onderzoek naar de aanpak van ondermijning. Want hoewel Lansingerland een fijne woongemeente is, zijn we de onschuld helaas voorbij.

Mini-symposium Thematisch Netwerk ...

VVD VVD Lansingerland 20-06-2019 13:20

Mini-symposium Thematisch Netwerk EconomMini-symposium Thematisch Netwerk Economische Zaken & Innovatie Maandag 24 juni aanstaande: 16.00 – 18.00 (inloop 15.30) The Hague Humanity Hub, Fluwelen Burgwal 58 2511 CJ, Den Haag (loopafstand CS) Toegang gratis. Voor leden en niet-leden van de VVD. Het internet is aan vernieuwing toe: datasoevereiniteit De aanvankelijke euforie over de democratisering van informatie en onderlinge verbondenheid is omgeslagen: het internet vormt een bedreiging voor de democratie, het fragmenteert de samenleving en een beperkt aantal digitale platforms ontleent ongekende macht en waarde aan de exploitatie van data afkomstig van individuele burgers. De decentrale infrastructuur van het internet heeft geleid tot geconcentreerde platformaties als Google (Alphabet), Amazon, Facebook, Apple (GAFA) en Microsoft, maar ook tot de Chinese reuzen Tencent en Alibaba. Het besef dringt door dat het anders moet. De EU kwam met de GDPR (AVG) en PSD2, maar hoe nu verder? In dit mini-symposium wordt de context geschetst, worden kernvragen aan de orde gesteld en komen oplossingsrichtingen aan bod. Linda Kool Senior-researcher van het Rathenau Instituut, thema-leider van de Digitale Samenleving Wouter van Noort Redacteur economie en technologie voor NRC Handelsblad en commentator EenVandaag Douwe Lycklama à Nijeholt Mede-oprichter van adviesbureau Innopay en mede-auteur van het boek ‘Alles Transactie’ Onder de aanwezigen ook de Tweede Kamerleden Jan Middendorp (informatiesamenleving, identiteit) en Martin Wörsdörfer (digitalisering, mededinging). Jan Middendorp diende recent een initiatiefvoorstel in over toezicht op AI. Aanmelden kan via: mijnvvd.nl (niet-leden kunnen een account aanmaken voor de aanmelding voor het symposium)

In maart is met algemene stemmen een ...

VVD VVD Lansingerland 31-05-2019 16:30

In maart is met algemene stemmen een prachtig stuk liberaal beleid aangenomen in de gemeenteraad. Het gaat over het bestrijden van fraude in het sociaal domein, meer specifiek fraude met PGB’s, andere zorgvoorzieningen en bijstandsuitkeringen. De gemeenteraad heeft besloten budget vrij te maken voor het aannemen van meerdere toezichthouders, en deze veel bevoegdheden meegegeven om fraude op te sporen en te bestrijden. Onze wethouder Kathy Arends: “Door meer toezicht te houden, verwachten we fraude te verminderen en de kwaliteit van de geleverde zorg te verbeteren. Ook delen we de kennis en aanpak met de toezichthouders van de Participatiewet (- bijstandsuitkeringen - red.) zodat frauderen met uitkeringen in Lansingerland niet loont.”. Lees meer op onze website: https://lansingerland.vvd.nl/nieuws/35542/frauderen-loont-niet-in-lansingerland

De VVD Lansingerland steunt het bod ...

VVD VVD Lansingerland 29-05-2019 18:04

De VVD Lansingerland steunt het bod van 1.020 sociale woningen dat tot 2030 extra gebouwd wordt. Dit bod heeft wethouder Kathy Arends namens de gemeente uitgebracht bij de onderhandelingen met de regio Rotterdam. De provincie Zuid/Holland verlangt nu echter ca. 3.000 extra sociale woningen in Lansingerland. Ook de andere coalitiepartners in Lansingerland willen blijven bij een uitbreiding van de woningvoorraad met 1020 sociale woningen. Lees meer hierover op https://lansingerland.vvd.nl/nieuws/35527/vvd-lansingerland-staat-pal-achter-bod-sociale-woningbouw

Grote overwinning voor de VVD – EU ...

VVD VVD ChristenUnie SGP SP Partij voor de Vrijheid D66 Partij voor de Dieren Lansingerland 27-05-2019 18:50

Grote overwinning voor de VVD – EU verkiezing De voorlopige uitslag van de Europees Parlementsverkiezing 2019 voor Lansingerland, is een grote overwinning geworden voor de VVD en daar zijn we heel erg trots op. Iedereen bedankt voor jullie steun. Lijst Partij 1 Democraten 66 (D66) 1522 2 CDA – Europese Volkspartij 2726 3 PVV (Partij voor de Vrijheid) 663 4 VVD 4521 5 SP (Socialistische Partij) 317 6 P.v.d.A./Eur. Soc. democraten 2734 7 ChristenUnie-SGP 1712 8 GROENLINKS 1432 9 Partij voor de Dieren 627 10 50 PLUS 881 11 JEZUS LEEFT 23 12 DENK 111 13 De Groenen 21 14 Forum voor Democratie 2632 15 vandeRegio & Piratenpartij 37 16 Volt Nederland 276 De definitieve uitslag wordt dinsdag 28 mei bekend gemaakt. Opkomst In Lansingerland hebben 20235 kiesgerechtigden hun stem uitgebracht. Hiermee is het opkomstpercentage in onze gemeente 45.67 %.

GroenLinks noteert 7,1 procent (was ...

GroenLinks GroenLinks VVD Lansingerland 27-05-2019 14:12

GroenLinks noteert 7,1 procent (was 4,0 procent); VVD de grootste in gemeente Lansingerland https://nos.nl/europese-verkiezingen/uitslagen-lansingerland?ref=twitter