Op initiatief van D66 Leudal dienen vanavond zes partijen gezamenlijk een motie vreemd aan de orde van de dag in. Hierin spreken ze haar teleurstelling uit over het feit dat er slechts 32 van de in totaal 1.111 extra agenten worden ingezet in Limburg. Tevens verzoeken de indieners van deze motie een heroverweging van het besluit met als resultaat dat er meer agenten naar Limburg komen. Samen Verder, Ronduit Open, CDA, VVD en Leudal Sociaal ondersteunen deze motie. In de motie staat dat de gemeenteraad van Leudal het college van B&W opdraagt om de minister van Justitie en Veiligheid namens het college en de raad van de gemeente Leudal een brief te sturen waarin duidelijk naar voren komen: 1. Onze teleurstelling over het besluit om slechts 32 extra agenten naar Limburg te sturen; 2. De problematiek rondom de alsmaar toenemende criminaliteit en de gevolgen daarvan voor de maatschappij; 3. De gemeentelijke ambities op het gebied van het terugdringen van criminaliteit (zoals ondermijning) en dat daarvoor meer politiecapaciteit nodig is; 4. Een verzoek tot heroverweging van het besluit met als resultaat dat er meer extra agenten naar Limburg komen. Fractie D66 Leudal, AndreĢ Kierkels Mede ondersteund door: Fractie Samen Verder Fractie Ronduit Open Fractie CDA Fractie VVD Fractie Leudal Sociaal Lees hier de volledige motie vreemd aan de orde van de dag: https://bit.ly/2z6iauH