Nieuws van politieke partijen in Losser over VVD inzichtelijk

3 documenten

Wat we ons van te voren precies van ...

GroenLinks GroenLinks VVD CDA Losser 16-03-2018 12:29

Wat we ons van te voren precies van het radio debat met ca. 150 aanwezigen moesten voorstellen was niet geheel duidelijk. 1 minuut pitches zijn al niet m’n favoriet, omdat je dan snel vervalt in standaard politieke praat en niet echt aan de inhoud toekomt. Daarbij komt dat de onderwerpen die GroenLinks graag aankaart, zoals biodiversiteit en duurzaamheid vaak wel wat extra uitleg behoeven, juist omdat de bestaande politieke partijen in onze gemeente de inwoners nog nauwelijks daarin hebben mee genomen. Helaas werd het onderwerp duurzaamheid in het debat voornamelijk versmald tot het zonnepanelenpark in Overdinkel en daarbij nog gekoppeld aan D’66 die het de afgelopen 4 jaar natuurlijk ook behoorlijk heeft laten liggen. Daarnaast moet GroenLinks 2x het debat aan met de VVD die natuurlijk altijd met de zelfde flauwe onderwerpen komt: belastingen overal op verlagen of afschaffen, laat dat nou maar aan het bedrijfsleven over en afvalscheiding als betutteling, waarom niet alles gemakzuchtig bij elkaar gooien? En dat juist in onze gemeente die het boven gemiddeld goed doet (zie “waar staat mijn gemeente.nl”) met scheiding en waardoor mensen nu de diftar is ingesteld geld mee kunnen besparen. Echte diepgang was er dan ook weinig en belangrijke zaken als werkende armen, steun voor kleinere boeren en biodiversiteit en verbetering van ons leefmilieu kwamen dan ook niet aan bod.

De bestaande partijen in Losser ...

GroenLinks GroenLinks VVD CDA PvdA Losser 15-03-2018 11:27

De bestaande partijen in Losser hebben nu al 4 jaar na kunnen denken, nu is het de hoogste tijd om ook wat te gaan doen, immers: praatjes vullen geen gaatjes! Als we als Losser onze eigen klimaatdoelstellingen die door het huidige college zijn vastgesteld willen halen (20% in 2020), betekent dat dat we nog 2 jaar hebben om 15% van ons energiegebruik terug te dringen. Dit komt met name omdat er de laatste 4 jaar nog bijna niets op duurzaamheidsvlak is gebeurd. Zo hebben alle zittende partijen (BF, CDA, D’66, VVD en PvdA) al prachtige kansen om een begin te maken met de energietransitie aan hun neus voorbij hebben laten gaan. Energietransitie betekent een overgang van fossiele brandstoffen (olie en gas) naar duurzame energie bronnen (zon, wind, aardwarmte en andere alternatieven zoals gas uit algen, zeewier en waterstof). Zelfs bij nieuwbouw zijn nog geen randvoorwaarden opgelegd, waardoor het in onze gemeente kan zijn dat zelfs in totaal nieuwe wijken nog nauwelijks een zonnepaneel te vinden is, laat staan dat er andere duurzame maatregelen genomen zijn. Nieuwe ouwe meuk dus. Een gemiste kans voor de gemeente, maar ook voor de bewoners die niet kunnen profiteren van lagere energie lasten. Daarnaast hebben alle zittende partijen de burgers nog totaal niet voorgelicht over de grote overgang die de energietransitie met zich mee zal brengen. Het gaat hierbij niet alleen om investeringen, maar ook om kansen, ook voor het bedrijfsleven. Het is derhalve helemaal niet de vraag of we dat willen, maar hoe? En daarbij is het alle zeilen bij, dus niet òf zonneparken, òf windmolens, òf andere energiebesparende maatregelen, maar èn èn! Het lijkt wel of iedereen de hete aardappel voor zich uit zit te schuiven en vooral zit te wachten tot allerlei subsidies los zullen komen uit den Haag. Met het neoliberale beleid waarbij de urgentie van de klimaatverandering stelselmatig wordt gebagatelliseerd (NL staat in Europa op Malta na onderaan de verduurzamingslijst) kan je lang wachten en als er wat komt zal dat gericht zijn op de grotere jongens en hebben de kleinere partijen en huishoudens waarschijnlijk het nakijken.

Meten met 2 maten; Illegale campagne ...

GroenLinks GroenLinks VVD CDA Losser 09-03-2018 14:06

Meten met 2 maten; Illegale campagne acties. GroenLinks bleek het braafste jongetje van de klas. Er was immers afgesproken dat er geen verkiezingsposters of aanverwanten anders dan op de gemeentelijke aanplakborden mochten zijn. En wat schetst onze verbazing, zowel in het buitengebied van Beuningen (nota bene op openbare grond) als in allerlei tuinen en weilanden konden Burger Forum en CDA het schijnbaar niet laten te adverteren. Dan moet je ook nog bedenken dat dit de 2 grootste partijen van de gemeente zijn en het hen niet ontbreekt aan allerlei reclame kanalen, zoals bijvoorbeeld ook het lokale blaadje “de week van Losser”. Schijnbaar hebben zij ook goede contacten met de drukker, want wanneer GroenLinks hen vraagt een persbericht te plaatsen komen zij met de smoes “niet aan politiek te doen”, terwijl het hele blaadje wekelijks vol staat met allerlei Rechts geneuzel. Daar kwam deze week ook nog de column van de VVD lijsttrekker bij. Naast dat hij een lans brak voor lokale politiek, schreef hij ook uitgebreid over zijn partijpunten en dat terwijl D’66 en GroenLinks op een gegeven moment ook een uitnodiging kregen om die column te vullen, maar met de uitdrukkelijke opmerking dat het beslist niet over politiek mocht gaan. Wat je dan over houdt is een beetje slap stukje, want de enige reden dat je die column mag vullen is omdat je in de politiek zit, of in mijn geval hoopt te gaan. Vers van de pers: VVD borden voor de pop-up winkel van D’66. Zij konden het schijnbaar niet hebben dat D’66 met dat idee was gekomen. Zelf liep ik er gister langs te flyeren en vond ’t wel geinig; de hele etalage vol met D’66 posters. Zelf zou ik er niet zo’n behoefte aan hebben, omdat ik denk dat de impact gering is. De winkel bevindt zich immers in een straat met veel leegstand waar je niet zo graag doorheen loopt ivm het doodse karakter. En dan is het ook nog eens niet parkeer luw, dus liever mijden die straat. Om als recalcitrante Amsterdammer dan toch ook een duit(je) in zakje te doen de eigen poster maar in de tuin gezet. Kunnen al die mensen die hier voor de deur altijd hun hond laten schijten en tegenwoordig ook niet meer opruimen (ik betaal immers hondenbelasting) zich nog even ergeren aan mijn tronie. OPROEP: Het wordt tijd voor een Links blaadje in Twente, of misschien zelfs wel in heel Overijssel, zodat ook wij onze ideeën eens uit kunnen venten.