Nieuws van politieke partijen in Maasgouw over VVD inzichtelijk

4 documenten

Groen in je eigen straat! Donderdag ...

Nieuw Links Maasgouw Nieuw Links Maasgouw VVD CDA Maasgouw 15-12-2018 06:35

Groen in je eigen straat! Donderdag is in de raadsvergadering helaas vastgesteld dat jouw rotonde belangrijker is dan jouw straat. Wij van Nieuw Links Maasgouw vinden het belangrijk dat de inwoners van Maasgouw maximaal in de gelegenheid moet worden gesteld om een zo gezond mogelijk en goed mogelijk leven te kunnen leven. Als jij in jouw straat kijkt, moet je trots zijn op jouw straat en trots op Maasgouw. Nieuw Links Maasgouw vindt dat het openbaar groen daar waar mogelijk uitgebreid of kwalitatief verbeterd moet worden in de woonkernen. De laatste jaren is er bezuinigd in de variatie van flora en fauna en is er heel veel gras aangelegd. Daarom wil Nieuw Links Maasgouw dat er meer oog is voor diversiteit van groen, waardoor het karakter van kernen en wijken meer tot hun recht komen. Zo ook het niveau van het groen in de woonwijken, dat wij naar een hoger niveau willen tillen. Wij van Nieuw Links Maasgouw vinden dat jij dit verdient! Echter is het amendement dat hiervoor is ingediend door LVM, PWM/50 plus en Nieuw Links Maasgouw niet aangenomen, omdat LB, CDA en VVD een andere mening waren toe gedaan. Ook al staat in het coalitieakkoord dat de kwaliteit van groen omhoog moet, hebben zij deze kans laten ontglippen en is er door deze partijen tegen gestemd. En zijn de rotondes wel op A kwaliteit gekozen, dat vinden wij een keuze die niet te verantwoorden is richting u!

Uit de begrotingsvergadering van ...

Liberale Volkspartij Maasgouw (LVM) Liberale Volkspartij Maasgouw (LVM) VVD CDA Maasgouw 09-11-2018 17:59

Uit de begrotingsvergadering van Maasgouw: - motie van de LVM dat bij de MER eindelijk orde op zaken moet worden gesteld is door de gemeenteraad aangenomen - zo ook onze motie waarin wethouder Carla Peters met extra geld wordt gesteund om het lokaal ondernemerschap in 2019 extra te versterken - en zo ook ons amendement waarmee een stelpost van jaarlijks € 300.000 is geschrapt, die was opgenomen voor investeringen waarvan nu nog niet bekend is welke die zijn, wat de kosten ervan zijn en wanneer ze zullen plaatsvinden. We danken wethouder Math Wilms voor het begrip voor deze keuze van de raad. - de burgemeester heeft op ons verzoek toegezegd de personele capaciteit van de BOA's in het eerstvolgende beleidsdocument te herbezien. - met CDA en VVD ingezet op een extra impuls voor recreatie en toerisme, speerpunt van beleid van onze gemeente in de portefeuille van wethouder Johan Lalieu. - alle partijen hebben gezamenlijk wethouder Tim Snijckers verzocht om de invulling van de behoefte aan huurwoningen en de eerlijke verdeling daarvan te onderzoeken. - de andere partijen en het college bedankt voor de prima samenwerking. Hiervoor heeft de LVM de term "constructief dualisme optima forma" geïntroduceerd.

Gemeente MaasgouwInformateur Johan ...

Nieuw Links Maasgouw Nieuw Links Maasgouw VVD CDA Maasgouw 20-04-2018 10:47

De lijstvolgorde is bepaald, aan de ...

LOKAAL BELANG LOKAAL BELANG VVD CDA Maasgouw 09-02-2018 16:23

De lijstvolgorde is bepaald, aan de verkiezingen in Maasgouw doen 6 partijen mee! Lijst 1: LOKAAL BELANG Lijst 2: CDA Lijst 3: VVD Lijst 4: PWM/50+ Lijst 5: LVM Lijst 6: Nieuw Links Maasgouw