Nieuws van politieke partijen in Noordenveld inzichtelijk

373 documenten

https://dekrantnieuws.nl/bij-de-buren ...

ChristenUnie ChristenUnie Noordenveld 11-07-2019 11:47

https://dekrantnieuws.nl/bij-de-buren-als-voorbeeld-voor-aanpak-eenzaamheid/

Vanmorgen is door Vogelzang groenten ...

ChristenUnie ChristenUnie Noordenveld 09-07-2019 07:31

Vanmorgen is door Vogelzang groenten en fruit op het gemeentehuis en de gemeentewerf een gezonde snack afgeleverd als dank voor de grote inzet.

Waarvan acte.Gemeente NoordenveldIn ...

ChristenUnie ChristenUnie Noordenveld 08-07-2019 19:12

Waarvan acte.

De raadsvergadering, waarbij de ...

VVD VVD Noordenveld 08-07-2019 18:44

De raadsvergadering, waarbij de perspectiefnota 2020 wordt besproken, is via onderstaande link te volgen.

𝙂𝙚𝙢𝙚𝙚𝙣𝙩𝙚𝙗𝙚𝙡𝙖𝙣𝙜𝙚𝙣 𝙉𝙤𝙤𝙧𝙙𝙚𝙣𝙫𝙚𝙡𝙙: ‘𝙂𝙚𝙚𝙣 ...

Kiesvereniging Gemeentebelangen Noordenveld Kiesvereniging Gemeentebelangen Noordenveld Noordenveld 04-07-2019 07:55

𝙂𝙚𝙢𝙚𝙚𝙣𝙩𝙚𝙗𝙚𝙡𝙖𝙣𝙜𝙚𝙣 𝙉𝙤𝙤𝙧𝙙𝙚𝙣𝙫𝙚𝙡𝙙: ‘𝙂𝙚𝙚𝙣 𝙚𝙭𝙩𝙧𝙖 𝙫𝙚𝙧𝙝𝙤𝙜𝙞𝙣𝙜 𝙊𝙕𝘽’ Het college van Burgemeester en Wethouders van Noordenveld heeft onlangs de Perspectiefnota 2020 gepresenteerd. Dit is een doorkijk van de financiële situatie van het komende jaar en de gevolgen daarvan. Gemeentebelangen Noordenveld ziet deze Perspectiefnota als richtinggevend document voor de uitvoering van het bestuursakkoord: ‘Verbinden, Samenwerken, Doen’. Voor Gemeentebelangen Noordenveld is een gezonde financiële basis het uitgangspunt en een randvoorwaarde om de bestaande ambities waar te kunnen maken. Uit de nota blijkt dat ook in Noordenveld de financiën onder druk (komen te) staan. Net als in veel andere gemeenten is er een tekort in de middelen voor de (jeugd)zorg, welke in onvoldoende mate gecompenseerd worden door het Rijk. Gemeentebelangen is van mening dat het Rijk dient bij te dragen aan deze kosten, meer dan onlangs is aangekondigd. Gemeentebelangen is van mening dat de ingezette koers van het coalitieakkoord “Verbinden, Samenwerken, Doen” voortgezet dient te worden zoals vastgelegd in de uitvoeringsprogramma’s. De financiële ontwikkelingen zijn voor Gemeentebelangen aanleiding om nog meer focus aan te brengen in de plannen. Fractievoorzitter Rikus Koopman: “Wij kiezen er nu dan ook voor om geplande uitgaven strak in de hand te houden en waar mogelijk omlaag te brengen. Eerst dient er bezien te worden of binnen de bestaande begroting ruimte gevonden kan worden. Daarna kan bezien worden of bepaalde investeringen / plannen getemporiseerd kunnen worden in de tijd dan wel besparingen kunnen worden doorgevoerd. Nieuw beleid kan pas aan de orde komen als er ook voldoende financiële dekking is. Extra verhoging van de OZB is voor ons op dit moment dan ook geen optie. Ons credo ‘geld voor de zorg, blijft geld voor de zorg’ blijft hierbij van kracht.” Gemeentebelangen ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Er zijn al veel goede initiatieven in gang gezet, zoals het opzetten van een jeugdraad, de nieuwbouw van de gemeentewerf en het brengstation, realisering van duurzaamheidsprojecten en het dorpenfonds van 1 miljoen euro. Wij hopen dat de dorpsbesturen, verenigingen en inwoners de weg naar het ingestelde dorpenfonds goed weten te vinden en dat er mooie projecten voor de 26 dorpen worden gerealiseerd. Projecten die de leefbaarheid en sociale verbondenheid vergroten. De plannen voor een integraal sportaccommodatieplan zijn inmiddels in een vergevorderd stadium. En ook zijn aanzetten gegeven tot het maken van dorpsplannen voor Norg, Nieuw Roden en Peize. Kortom: met vertrouwen de ingeslagen weg doorzetten!

Zondag 30 juni werd er in het kader ...

ChristenUnie ChristenUnie Noordenveld 03-07-2019 17:45

Zondag 30 juni werd er in het kader van het festival 'Roden proeft 'een fietstocht georganiseerd langs diverse kerken in de gemeente Noordenveld. Het festival heeft dit jaar het thema 'Kernen Kerken Kroegen'. In de diverse kerken werd ook een kort programma (muziek of verhaal) gehouden. Joke en Geranda stapten ook op fiets en genoten van het mooie weer en de fietstocht.

https://noordenveld.christenunie.nl/k ...

ChristenUnie ChristenUnie Noordenveld 25-06-2019 17:21

https://noordenveld.christenunie.nl/k/n6117/news/view/1277348/978073/norg-ontmoet-gaat-door-ook-in-de-zomermaanden.html

Niet het snelste team van de ...

Kiesvereniging Gemeentebelangen Noordenveld Kiesvereniging Gemeentebelangen Noordenveld Noordenveld 23-06-2019 14:59

Niet het snelste team van de estafetterun van de Run van Roden, maar wel de snelste politieke partij! Wethouder Kirsten Ipema, Jarco Westerhof, Ryanne Meijer-Steendam en Rik Van der Es bezorgden Gemeentebelangen Noordenveld een keurige zesde plaats.

Thema avond 'Nee tegen ...

ChristenUnie ChristenUnie Noordenveld 04-06-2019 06:43

Thema avond 'Nee tegen kinderarmoede' Maandagavond 3 juni werd er in de stadsschouwburg Groningen een thema avond over dit onderwerp gehouden. Ada, Joke en Geranda waren deze avond aanwezig. Verschillende deskundigen waaronder de wethouder van de gemeente Groningen en de nationale kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer vertelden over hun strijd tegen armoede. Ervaringsdeskundigen kwamen ook het woord. Wat een moed en veerkracht tonen zij door hun verhaal te delen. Indrukwekkend.

Ze voelt zich een beetje als Alice ...

Kiesvereniging Gemeentebelangen Noordenveld Kiesvereniging Gemeentebelangen Noordenveld Noordenveld 29-05-2019 09:50

Ze voelt zich een beetje als Alice in Wonderland. Kirsten Ipema is namens Gemeentebelangen nu een jaar wethouder in de Gemeente Noordenveld en dat bevalt haar goed. ‘Omdat elke dag zo leuk is’ volgens Kirsten. Naast haar leuke collega’s zijn het vooral de contacten met de inwoners van Noordenveld om de verbinding te zoeken en samen aan de slag te gaan, die haar aanspreken. Trots is ze op het feit dat er in gemeente Noordenveld als een van de weinige gemeenten in Nederland zelfstandig gestemd kan worden door inwoners met een visuele beperking. Want zegt Kirsten: ‘iedereen doet mee en iedereen telt mee’. Daarnaast verwacht ze veel van het onlangs ingevoerde wijkgerichtwerken. 'Het betekent dat we dichter bij onze inwoners kunnen staan. Vaste gezichten in de wijk en ik denk dat we daar onze inwoners echt veel beter mee van dienst kunnen zijn'.