Nieuws van politieke partijen in Scherpenzeel over VVD inzichtelijk

214 documenten

Allen VVD-ers, De voorlopige ...

VVD VVD Scherpenzeel 23-03-2019 19:19

Allen VVD-ers, De voorlopige uitslagen van de verkiezingen, provincie en waterschap zijn bekend. De VVD heeft in Scherpenzeel een goede uitslag, zeker voor het waterschap. Dank aan een iedereen die deze steun heeft gegeven. De uitslagen van het waterschap zijn zo goed dat de VVD in het bestuur een extra zetel heeft. We gaan van 3 naar 4. In Scherpenzeel hebben rond 900 kiezers op de VVD voor het waterschap gestemd. Top stemmers! Gerrit Dijkstra

Gemeente ScherpenzeelDe opkomst in ...

PRO Scherpenzeel PRO Scherpenzeel SGP VVD Scherpenzeel 21-03-2019 22:01

VVD-ers, We zijn er nog in ...

VVD VVD Scherpenzeel 07-03-2019 18:22

VVD-ers, We zijn er nog in Scherpenzeel en ik wil graag verder in het bestuur van het Waterschap Vallei en Veluwe. Kom daarom allemaal Naar de stembus op 20 maart 2019. Bijgaand een campagne bericht. De VVD staat voor veiligheid, droge voeten (niet te droog), kwaliteit van het oppervlaktewater tegen lage lasten voor de burgers. Een efficiënte bedrijfsvoering. Stem 20 maart VVD en bij voorkeur nummer 7, Gerrit Dijkstra

Allen, Campagne nieuws uit Ede. Mark ...

VVD VVD Scherpenzeel 02-03-2019 16:51

Allen, Campagne nieuws uit Ede. Mark Rutte was aanwezig in de regio. Hij gaf het startschot voor de 3-d film vanuit het Haagse torentje, naast de verkiezingen voor Provincie en Waterschap. Verder was er aandacht voor de doeners, beloond met het vaasje en een flinke taart. Bijgaand een kleine impressie (heel klein). Ga allen naar de stembus, speciaal voor het waterschap, er staat in ieder geval een prima kandidaat op. Gerrit Dijkstra

Mark Rutte komt op zaterdag 2 maart ...

VVD VVD Scherpenzeel 27-02-2019 21:22

Mark Rutte komt op zaterdag 2 maart a.s. naar Ede om in gesprek te gaan met de inwoners. Hij zet deze dag ook bijzondere doeners in het zonnetje. Tot slot geeft Mark Rutte het startschot voor een heuse ‘virtual reality’-campagne. VVD-lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen in Gelderland Jan Markink is hierbij tevens aanwezig. Om 12:30 uur arriveert de VVD-leider op het Oude Kerkplein en loopt dan naar de markt van Ede. Daar zet Rutte twee betrokken doeners* in het zonnetje, die altijd klaar staan voor anderen.

VVD-SCHERPENZEEL VORMT ...

VVD VVD Scherpenzeel 05-09-2018 10:37

VVD-SCHERPENZEEL VORMT SCHADUWFRACTIE In Scherpenzeel is door de VVD een zogenaamde schaduwfractie gevormd. De fractie bestaat uit liberalen die de Scherpenzeelse politiek actief volgen. Kort na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 stonden een aantal VVD-stemmers op die het jammer vonden dat de VVD niet aan de gemeenteraadsverkiezingen kon deelnemen omdat er toen geen voldoende sterke kieslijst gevormd kon worden. Een eerste bijeenkomst van de schaduwfractie vond plaats in juni, waar voormalig VVD-fractievoorzitter Gerrit Dijkstra en een vertegenwoordiger van het Lokaal Netwerk VVD Vallei en Veluwe tekst en uitleg gaven over het raadswerk. Op maandagavond 3 september werd onder leiding van oud VVD-raadslid Berrie van der Heide gediscussieerd over de stukken van de raadsvergadering van 27 september aanstaande en de daaraan voorafgaande opinieronde van 13 september 2018. Mariska van de Ham: “ Er gaat een wereld aan inzichten voor je open als je met elkaar bij voorbeeld bespreekt wat nou de plussen en minnen zijn van deelname van Scherpenzeel aan de regio Food Valley. Mij spreekt het innovatieve karakter van de regio aan maar in de discussie kwam aan de orde de vraag of en hoe de Scherpenzeelse raad invloed heeft op het beleid van de regio Food Valley. Zo leer je van elkaar en vorm je een eigen mening”. Linda Velthuizen vult aan: “Ik vind het leuk om goed op de hoogte te zijn van wat er lokaal speelt. Ik woon hier en ik ben ondernemer. Ik kom er nu achter dat door de raadsstukken goed te lezen en te bespreken je beter gaat zien welke processen er spelen. Zo willen de supermarkten kennelijk naar nieuwe locaties. Die informatie zit “verstopt” in het agendapunt Weijdelaar/Breelaan voorbereidingskrediet. Grappig om te zien hoe dat gaat.” Naast Mariska van den Ham en Linda Velthuizen heeft de VVD ook Jacco Gersen, Gert-Jan Hazeleger, Merel van de Fliert en Arjan Westerduin kunnen noteren als leden van de schaduwfractie. Door nu al te starten met het actief volgen en bediscussiëren van Scherpenzeelse gemeenteraad, kan de VVD in Scherpenzeel bij de volgende raadsverkiezingen weer een actieve rol gaan spelen met VVD-ers die goed op de hoogte zijn van de onderwerpen die in Scherpenzeel aan de orde zijn. Daarnaast wordt in overleg met het bestuur van de VVD Regio Vallei en Veluwe de komende maanden ook een meerjaren trainingsplan opgezet voor de raadsleden in spé. Zo kunnen VVD-ers via het opleidingsinstituut van de VVD een aantal hoog aangeschreven trainingen volgen. Van een introductiecursus liberalisme tot debattechniek en basiskennis gemeentefinanciën. Ben je als Scherpenzeler een liberaal in je doen en denken en zou ook jij uit je comfortzone willen komen door ook politiek actief te worden of twijfel je daar nog over? De schaduwfractie van de VVD Scherpenzeel komt graag in contact met je! Voor meer informatie: Neem contact op met Willem Heemskerk van de VVD Scherpenzeel email vvdscherpenzeel@gmail.com

Verbazingwekkende poppenkast Volgt u ...

VVD VVD SGP CDA Scherpenzeel 14-05-2018 16:00

Verbazingwekkende poppenkast Volgt u als VVD-er de gemeentelijke politiek in het dorpse Scherpenzeel nog een beetje? Nu ik, als oud raadslid, wel. Maar wel vanuit de zijlijn. Bij het lezen het artikel dat de coalitie een akkoord had viel ik al van verbazing uit mijn stoel. Het heeft mij enige moeite gekost om mij zelf weer onder controle te krijgen. Als u de laatste maanden van de oude coalitie wat gevolgd heeft dan heeft het u niet kunnen ontgaan dat de fractie van de SGP in een ontluikende kalverliefde een oogje had op die van Gemeentebelangen Scherpenzeel. Interessant was na de verkiezingen te constateren dat die verliefdheid niet wederzijds bleek en dat deze niet werd beantwoord. Er werd door de fractie van Gemeentebelangen verder gesproken met dame en heer van de Christen Unie. Samen goed voor een meerderheid in de gemeenteraad. De verbazing was de plotselinge betrokkenheid van PRO Scherpenzeel. De voorman van deze fractie had direct na de verkiezingen reeds getoeterd dat er voor hen slecht op het bankje van de oppositie een plekje beschikbaar kwam. Maar politiek is vluchtig en politici doen steeds vaker uitspraken met een houdbaarheid van slechts de klank. Nog gekker wordt het met de keuze van de wethouders voor het college. De beoogd wethouder van Gemeentebelangen Scherpenzeel heeft een medisch probleem, waarschijnlijk van tijdelijke aard. Beide andere wethouders (CU en PRO) zijn blijkbaar niet in staat de taken tijdelijk waar te nemen. Gemeentebelangen Scherpenzeel had in de verkiezingen getoeterd dat twee wethouders voldoende zou zijn en dat zou de tijdelijke variant zeer wel toto de mogelijkheden behoren. Maar nee, ik zit inmiddels weer op mijn stoel, wat schetst onze verbazing, de oud wethouder van SGP treedt toe tot de bestuurlijke gelederen van Gemeentebelangen Scherpenzeel. Hoe mooi kan de dorpspolitiek alles oplossen, als sneeuw voor de zon. De voorman van de SGP is duidelijk in zijn zeer recente reactie. Dit kan toch niet waar zijn, een tijdelijke bestuurder die bij de partij waar hij voor invalt reeds een tweetal moties van wantrouwen aan zijn broek heeft hangen. In zijn woorden, een driedubbele aanfluiting in een tijd van bestuursluwte. Ik heb niet helemaal scherp of hij met de bestuursluwte de afgelopen periode van vier jaar bedoeld of de komende maanden betreffende de invalbeurt van hun oud wethouder. Dat laatste in inderdaad een aanfluiting. Het wordt wel een college van ‘breed dorpsbelang’. Alle partijen hebben een rol(letje). Alleen, hoe zou het CDA hier nu naar kijken. Zij hebben werkelijk helemaal niets in de lege handen. Toch jammer dat er niet wat sterkere karakters in het bestuur van onze gemeente deel nemen. Ook jammer dat wij als VVD fractie hier aan de raadstafel hier geen deel meer van uit maken. Je handen jeuken op deze momenten wel eens om wat orde in de chaos te scheppen. Dat moeten we zeker ook doen als we de dossiers die op tafel liggen eens goed bekijken. Een niet onbelangrijke is de bestuurskracht. De Provincie Gelderland oordeelt op dit dossier niet positief, Scherpenzeel neemt een zwakke positie in. We moeten nog op zoek naar een nieuwe burgemeester maar of de Commissaris van de Koning nu net zo soepel is als vijf jaar geleden, dat valt maar te betwijfelen. Mede ook daar recent in het plaatselijke dagblad een oproep stond om burgers te betrekken bij het opstellen van het functieprofiel van een nieuwe burgemeester. Dat getuigt niet van bestuurlijke overtuiging. De politiek moet orde op zaken stellen om de zelfstandigheid te behouden. De Provincie Gelderland heeft meer macht dat weleer en we lopen het risico dat er straks voor ons besloten wordt. De organisatie en met name de kosten van de organisatie in de huidige tijd, de veelheid aan werk bij een gemeentelijk apparaat (nieuwe ruimtelijke wetgeving, privacy wetgeving, automatisering en de decentralisaties). Allemaal uitvoering en geen politiek. Ook hier ligt een fors dossier. Politiek is tenslotte de uitbreiding van ‘Het Zwarte Land’ zeven hectare industriegebied er bij. Slechts voor een drietal bedrijven die de infrastructuur rondom ons dorp nog zwaarder gaan belasten. Het is nog maar de vraag of het midden- en kleinbedrijf, waar Scherpenzeel groot door geworden is, mee gaat profiteren van deze ontwikkeling. Beter zou zijn de transport intensieve bedrijvigheid te verplaatsen naar de randen van de autosnelwegen. Dan ontstaat er echt ruimte voor de Scherpenzeelse ondernemers. Kortom de handen jeuken nog wel eens. Het is zo jammer en ontzettend belangrijk de dossier voortvarend aan te pakken. Het is dan ook dat ik de pen ter hand heb genomen om binnen de leden van de VVD en de lezers van dit artikeltje, toch opnieuw de aandacht te vragen om op te staan en juist nu, in een periode dat de VVD geen deel uit maakt van de gemeenteraad, wel de publieke opinie te zoeken. Deze vier jaar gaan dan niet verloren en wie weet komen we sterker terug om onze inwoners op een liberale wijze te vertegenwoordigen. Gerrit Dijkstra - VVD Scherpenzeel

Na 12 jaar inzet voor onze ...

VVD VVD Scherpenzeel 27-03-2018 08:32

Na 12 jaar inzet voor onze gemeenschap Scherpenzeel een gedecoreerd afscheid van de gemeenteraad. Gerrit bedankt!