Nieuws van politieke partijen in Schouwen-Duiveland over CDA inzichtelijk

15 documenten

Wij feliciteren de Zeeuwse ...

ChristenUnie ChristenUnie SGP CDA Schouwen-Duiveland 21-03-2019 12:08

Wij feliciteren de Zeeuwse winnaars..! Met name het CDA Zeeland legt in onze ogen een knappe prestatie aan de dag gezien de landelijke daling van stemmen. #proficiat https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/111801/CDA-grootste-partij-in-Zeeland-Forum-voor-Democratie-in-een-klap-derde

D66 Schouwen-DuivelandD66 is voor ...

D66 D66 CDA Schouwen-Duiveland 07-02-2019 21:43

D66 is voor fatsoenlijke ...

D66 D66 CDA Schouwen-Duiveland 07-02-2019 21:30

D66 is voor fatsoenlijke fietsenstalling in de binnenstad van Zierikzee. Vooral in het hoogseizoen kunnen we meer doen om de fietser / e-biker te verleiden de fiets naar de stad te nemen. We werken graag mee aan het initiatief van het CDA hiervoor een motie in te dienen. Concreet denken wij aan een plek bij de Balie of de Nieuwe Kerk gedurende het hoogseizoen.

https://www.nu.nl/politiek/5693165/cd ...

ChristenUnie ChristenUnie VVD D66 CDA Schouwen-Duiveland 19-01-2019 12:33

https://www.nu.nl/politiek/5693165/cda-sluit-zich-aan-bij-wens-d66-en-cu-voor-versoepeling-kinderpardon.html?redirect=1

https://www.facebook.com/289998897791 ...

ChristenUnie ChristenUnie CDA Schouwen-Duiveland 26-09-2018 05:35

https://www.facebook.com/289998897791696/posts/1111430988981812/

Vrijwilligers zijn onontbeerlijk ...

PvdA PvdA VVD D66 CDA Schouwen-Duiveland 14-09-2018 09:56

Vrijwilligers zijn onontbeerlijk voor de samenhang in onze maatschappij. Vrijwilligerswerk is van onschatbare waarde. Vrijwilligers verdienen onze steun. Vanuit die intentie hebben PvdA, SP, D66, CDA en VVD in een amendement aandacht gevraagd voor een aantal belangrijke uitgangspunten voor het gemeentelijk uitvoeringsprogramma vrijwilligersbeleid. Het amendement is niet aangenomen, 9 stemmen voor, 13 stemmen tegen. Meerderheid vond het amendement ‘vanzelfsprekend’, ‘overbodig’, ‘voegt weinig toe’ en ‘heeft geen meerwaarde’. https://schouwenduiveland.raadsinformatie.nl/document/6805193/3/20180913_PvdA_Amendement_Vrijwilligersbeleid

Mogelijkheid tot openstelling van ...

PvdA PvdA GroenLinks SGP CDA Schouwen-Duiveland 17-05-2018 18:31

Mogelijkheid tot openstelling van winkels op zon- en feestdagen geldt nu voor de gehele gemeente. Wij willen dat zo houden. Wij zijn uiterst verbaasd dat zich een meerderheid in de gemeenteraad aftekent om deze mogelijkheid niet toe te staan in de kernen Nieuwerkerk en Oosterland. De coalitiepartijen LSD, CDA, SGP en zelfs GroenLinks ondersteunen het initiatiefvoorstel van de SGP. Wij zullen het initiatiefvoorstel niet steunen! Wij vinden het een keuzevrijheid van de ondernemers. https://schouwenduiveland.raadsinformatie.nl/document/6446271/1/20180426_SGP_initiatiefvoorstel_Winkeltijden_definitief

Gisteren heeft Robbert Lievense ...

Leefbaar Schouwen-Duiveland Leefbaar Schouwen-Duiveland GroenLinks SGP CDA Schouwen-Duiveland 27-03-2018 16:08

Gisteren heeft Robbert Lievense namens Leefbaar Schouwen-Duiveland gesprekken gevoerd met alle partijen die zitting krijgen in de nieuwe gemeenteraad. Op basis van deze gesprekken is gebleken dat er een breed draagvlak is voor het vormen van een college van burgemeester en wethouders met de partijen CDA/CU en SGP. Tijdens de gesprekken is echter ook duidelijk gebleken dat een eventuele samenwerking met GroenLinks verder onderzocht moet worden. Daarom wordt er morgen, woensdag 28 maart, een tweede gespreksronde gehouden met de genoemde partijen.

D66"Ik snap nu wel waarom zo weinig ...

D66 D66 CDA Schouwen-Duiveland 24-02-2017 22:10

Decentralisaties WMO, ...

ChristenUnie ChristenUnie CDA Schouwen-Duiveland 16-10-2014 14:13

Decentralisaties WMO, Participatiewet en Jeugdzorg Afgelopen donderdag zijn in de commissie Samenleving en Bestuur de decentralisaties besproken. Dit zijn drie grote vraagstukken over de zorg die richting de gemeente zijn gekomen en die per 2015 van start gaan. Tijdens deze behandeling heeft de ChristenUnie voor een aantal punten extra aandacht gevraagd. Evalueer jaarlijks In de verordeningen staat dat er om de vier jaar wordt geëvalueerd. We moeten echter de vinger aan de pols houden en willen dus de komende vier jaar de verordeningen jaarlijks evalueren. Het CDA had het voorstel om de decentralisaties sowieso jaarlijks op de agenda van de commissie te zetten. Dan kunnen we kijken en bespreken of en waar er bij gestuurd moet worden. Laat artsen en welzijnswerk samen optrekken Binnen de WMO is meedoen het sleutelwoord. Daar liggen wat de ChristenUnie betreft ook veel kansen op juist gezondheidsgebied. Het idee is dat (huis)artsen naast medicatieWMO straks ook activiteiten kunnen voorschrijven. Want juist meedoen in de maatschappij en meedoen met activiteiten kan een groot aantal klachten of problemen terug draaien. Ons voorstel behelst een onderzoek om samen (gemeente, huisartsen, welzijnswerk en de verzekeraars) te kijken of dit concept toegepast zou kunnen worden binnen onze gemeente. Als dit het geval is dan kan dit plan meegenomen worden in de transitieagenda (wordt in 2015). In de gemeenteraad van eind oktober zullen we het voorstel officieel indienen. Zowel de wethouder als een meerderheid in de commissie waren positief over dit idee. Crisisdienst Jeugdzorg Ook de jeugdzorg gaat per 2015 over naar de gemeente. We hebben een paar praktische zaken onder de aandacht van de wethouder gebracht. Een punt van aandacht is de crisisdienst binnen de jeugdzorg. Dit team moet binnen 1 tot 1,5 uur aanwezig kunnen zijn. Als dit team er is voor heel Zeeland bestaat de kans dat er in het geval van twee crisissituaties te lang gewacht moet worden. We zullen dit dan ook goed in de gaten blijven houden bij de definitieve uitwerking en inkoop van deze zorg. Persoonsgebonden budget (PGB) Het PGB-beleid is herzien. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat deze PGB-mogelijkheid blijft bestaan en dat is het geval. De voorkeur gaat uit naar zorg in natura, maar als een client toch een eigen budget wil kan dat binnen de afgesproken kaders. Wat de ChristenUnie betreft moet fraude met PGB keihard worden aangepakt, hoe klein het bedrag ook is. Wim Dorst