Nieuws van politieke partijen in Terneuzen over VVD inzichtelijk

13 documenten

Het door de PvdA opgestelde ...

PvdA PvdA VVD Terneuzen 24-05-2019 06:53

Het door de PvdA opgestelde amendement haalde niet de meerderheid maar gaf wel een duidelijk signaal af. Het weglachen door de coalitie was even een pijnlijk moment. VVD-er Sips vergeleek de afgegeven vergunning met een rijbewijs: iemand met een fiat 500 mag nu eenmaal ook in een grote sportwagen rijden, daar kun je niks aan doen. Als je de vergelijking doortrekt dan kun je verwachten dat de overlast van deze chauffeur alleen maar toe gaat nemen. Iedereen klaagt er over en de overheid kijkt weg. Het wachten is op een ongeluk.

Een beter ...

PvdA PvdA VVD Terneuzen 14-01-2019 22:13

Maarten van RossemIn 2018 veel ...

PvdA PvdA VVD Terneuzen 27-12-2018 14:22

Door Cees Liefting - Dacht ik ...

PvdA PvdA VVD CDA Terneuzen 09-12-2018 20:37

Door Cees Liefting - Dacht ik gisteren toch echt even dat ik een oude krant te pakken had; staat Co van Schaik in de PZC. Eerder een kwestie van trugkieke dacht ik nog, niet echt boven op het nieuws. Maar goed omdat ik ook in die tijd PvdA-wethouder was en heden ten dage fractievoorzitter ligt het op mijn pad om te reageren. Van Hulle zoekt nu al rechtvaardiging om de huurders extra aan te slaan. Hij haalt daarbij het principe de vervuiler betaalt aan. Bij riolering is de hoeveelheid afvalwater echter verwaarloosbaar. Riolering voorziet voornamelijk in de afvoer van regenwater. Als het regent stroomt het water van het verharde oppervlak, zoals de daken, in de riolering. En het zijn juist de eigenaren van de percelen die verantwoordelijk zijn voor de hoeveelheid verhard oppervlak dat is aangesloten op de riolering. Het waterverbruik van bijvoorbeeld grote kantoorpanden is natuurlijk verwaarloosbaar terwijl het verharde oppervlak groot is. Daarbij komt dat niet de gemeente, maar het waterschap verantwoordelijk is voor de zuivering van vervuild water. Daarvoor betalen de ingezetenen al een zuiveringsheffing aan het waterschap. De kosten van de riolering worden echter niet minder. Splitsing van de kosten en een aparte heffing via WOZ en daarnaast watergebruik leveren extra lasten op maar vooral veel bureaucratische rompslomp, de zogenaamde perceptiekosten. Er zijn meer gemeenten die dit overwegen en dat leidt tot forse lastenverschuivingen: gemiddeld zo’n € 200 per huurder met uitschieters naar boven. De verwachting dat de verhuurders ter compensatie de huur zullen verlagen, is niet onderbouwd. Co van Schaik zal dat als voorzitter van de Raad van Toezicht van Clavis kunnen beamen; Clavis gaat dat niet doen. Het levert ook niet veel op, zelfs met volledige verlaging van de huren is er voor de minima sprake van een lastenverzwaring door vermindering van de huurtoeslag. Zowel VVD als het CDA leven in de veronderstelling dat de gemeente in strijd met de Gemeentewet handelt. De gemeente zou het verbod om inkomenspolitiek te bedrijven negeren. Het gaat dan om het toepassen van de WOZ-waarde bij het vaststellen van de heffing. De waarde van een woning is echter iets anders dan het totale vermogen of inkomen van iemand. De wetgever en de belastingrechter hebben toepassing van de WOZ-waarde bij de rioolheffing expliciet in orde bevonden. Gemeenten houden zich dus keurig aan de wettelijke grenzen. De PvdA heeft zich in haar verkiezingsprogramma uitgesproken om de huidige verdeling te handhaven.

In het Coalitieakkoord van ...

D66 D66 VVD CDA ChristenUnie Terneuzen 13-09-2018 11:37

In het Coalitieakkoord van TOP/Gemeentebelangen, CDA, VVD en ChristenUnie, dat in mei van dit jaar werd gepresenteerd, staat: "Een tolvrije tunnel biedt kansen voor heel Zeeland. Daarom willen wij een brede Zeeuwse lobby voor dit onderwerp." Na nog geen vier maanden wordt al gebroken met een coalitie-afspraak.

Op donderdag 31 mei werd het ...

D66 D66 VVD CDA ChristenUnie Terneuzen 01-06-2018 11:23

Op donderdag 31 mei werd het coalitieakkoord van Terneuzen "Sterk, betrokken en vitaal" besproken in de gemeenteraad. D66 Terneuzen kan zich goed vinden in het collegeprogramma van TOP/GB, CDA, VVD en ChristenUnie. Dat betekent niet dat we ons daarmee als oppositiepartij de komende vier jaar onderdanig zullen opstellen tegenover het college.

Formateur Van Hulle heeft nog veel ...

PvdA PvdA CDA VVD ChristenUnie Terneuzen 11-05-2018 13:43

Interessant concept! Nu is er met ...

PvdA PvdA GroenLinks VVD Terneuzen 11-05-2018 07:10

Interessant concept! Nu is er met Zo-net (onder aan-z) ook geen sprake van echte marktwerking. Dat hebben we gedaan om er voor te zorgen dat de vroegere Alphahulpen fatsoenlijk salaris en pensioenopbouw krijgen. Dit gaat een stap verder en past in de filosofie van Jos de Block die succesvol zelfsturende thuiszorgteams maakte met Buurtzorg Nederland. Hiermee worden ook de kennis van de mensen die de werkzaamheden uitvoeren beter benut.

De Zes van Terneuzen. Deze week ...

D66 D66 VVD CDA ChristenUnie Terneuzen 20-04-2018 23:02

De Zes van Terneuzen. Deze week werd bekend gemaakt dat het nieuw te vormen College van B en W in Terneuzen zal bestaan uit zes wethouders. De coalitiepartijen TOP/Gemeentebelangen, CDA, VVD en ChristenUnie zorgen daarmee goed voor hun eigen mensen en het mondaine Terneuzen krijgt meer wethouders dan het “havenstadje” Rotterdam. Het aantal wethouders stijgt fors naar 5,5 fte’s. Terneuzen redde zich nog prima met vier wethouders in de afgelopen raadsperiode 2014-2018. Een Terneuzense wethouder verdient meer dan een ton per jaar. Daar komen de pensioenkosten nog eens bovenop. Daarnaast moet de gemeente wethouders na hun vertrek ruim drie jaar lang wachtgeld betalen. VVD en ChristenUnie zijn de nieuwkomers in het college. Deze partijen hebben de afgelopen vier jaren fel oppositie gevoerd tegen het kwistige uitgavepatroon van het dagelijks gemeentebestuur en de daarmee samenhangende belastingverhogingen om deze vrijgevigheid te kunnen blijven betalen. Deze twee partijen maken nu wel een zeer bedenkelijke start met deze absurde stijging van de salariskosten voor de wethouders. De vraag die nu nog open staat, is met wat voor coalitieakkoord de Zes van Terneuzen gaan komen. Krijgen we de met veel bombarie aangekondigde Frisse Wind van de VVD in onze gemeente of blijft het pappen en nathouden en meer van hetzelfde. De Zes van Terneuzen worden in een extra vergadering van 9 mei geïnstalleerd. Op 31 mei wordt het coalitieakkoord, wat nu nog een van de best bewaarde geheimen is, besproken in de gemeenteraad.

GO RTV - GO Fm & GO TvMogelijk ...

PvdA PvdA Partij voor de Vrijheid ChristenUnie VVD CDA Terneuzen 28-03-2018 15:07