Nieuws van politieke partijen in Tholen over VVD inzichtelijk

6 documenten

Deel van de bijdrage van ABT aan de ...

Algemeen Belang Tholen Algemeen Belang Tholen SGP VVD Tholen 07-07-2019 17:37

Deel van de bijdrage van ABT aan de Kadernota voor 2020. ABT wil geld besteden aan alle inwoners. ABT heeft in 2017 en 2018 getracht het College in beweging te krijgen om de overschrijdingen op het gebied van het sociaal domein in beeld te krijgen. Zoals dhr Harmsen nog wel zal weten, heeft ABT ambtelijk overleg gehad om te zoeken naar bovenwettelijke uitgaven in het Sociaal Domein. Dit is helaas niet gelukt voorzitter en dat is spijtig, het gaat immers om geld van de burgers. Een aantal partijen heeft wederom een poging gedaan bij de behandeling in de Commissie Bestuurszaken van de huidige kadernota. De antwoorden van het College zijn even wazig als nietszeggend en hetzelfde als de voorgaande jaren. Wij hadden verwacht dat er nu eens eindelijk antwoorden zouden komen in de trant van: -die controles hebben we uitgevoerd -die fouten hebben we geconstateerd -die sancties hebben we opgelegd -die aanpassingen in beleid kunnen wij doen Niks van dit alles voorzitter. De zorgen van ABT werden vorige week, tijdens een tv uitzending over zorgaanbieders, nog eens pijnlijk bevestigd. Daar werd klip en klaar duidelijk dat er foute declaraties waren door bepaalde aanbieders in de zorg, er werd zelfs gesproken over zorgcowboys. ABT is van mening dat het college bewust geen antwoorden wil geven op de gestelde vragen. Als klap op de vuurpijl krijgen wij afgelopen maandag nog even een mail dat er weer een tegenvaller is op het gebied van het sociaal domein. Waarom is dit woensdag 26 juni 2019 niet gemeld tijdens de vergadering. Zo gaat het College met de raad om. Waar wij als raad wel goed voor zijn is om elke keer weer extra geld te voteren voor de tekorten die zijn ontstaan. In de teksten van de kadernota's en begrotingen worden genoemd: als er overschrijdingen zijn kan er bijgestuurd worden. De eerste bijsturing moet nog komen. ABT vind het ook niet te begrijpen dat de SGP en de VVD, in het verleden degelijke partijen op het gebied van financiën, mee gaan in de wensenlijstjes van de CU om het geld onder het mom van NIEMAND TUSSEN WAL EN SCHIP te blijven rondstrooien. Voor ABT is het heel duidelijk, in 2020 niks extra's voteren op het gebied van het sociaal domein en in de kadernota 2021 de zaak afbouwen tot het budget wat daarvoor beschikbaar is. Op het gebied van het sociaal domein moeten we omschakelen van een incidenteel karakter naar een structureel karakter. ABT wil het paal en perk stellen aan alle extra uitgaven voor sociaal domein en het geld besteden aan zaken waar alle inwoners profijt van hebben.

Met trots presenteren we vanavond ...

ChristenUnie ChristenUnie SGP VVD Tholen 19-04-2018 11:39

Met trots presenteren we vanavond het nieuwe coalitieakkoord. Hondenbelasting afbouwen en meer geld naar de zorg https://t.co/dM5nPGbS07

Vanavond was de installatie van de ...

Algemeen Belang Tholen Algemeen Belang Tholen VVD PvdA Tholen 29-03-2018 19:44

Vanavond was de installatie van de nieuwe gemeenteraad van de Gemeente Tholen. Namens ABT Algemeen Belang Tholen nemen Han Van T Hof en George de Leeuw plaats. Namens iedereen van ABT Algemeen Belang Tholen wensen wij Han en George veel succes de komende 4 jaar. Met de hoop dat samen, in het belang van Tholen, mooie beslissingen gemaakt kunnen worden met de collega-partijen VVD Tholen, Cda Tholen, PVDA Tholen, ChristenUnie Tholen, PvdA-GroenLinks Tholen, SGP Tholen, SP Tholen en PVV Tholen. #tholen #gemeenteraad #samenwerken #inhetbelangvantholen

Wij wensen onze Marcel Vercammen ...

ChristenUnie ChristenUnie PvdA GroenLinks SGP Partij voor de Vrijheid VVD Tholen 29-03-2018 19:21

Wij wensen onze Marcel Vercammen heel veel succes en wijsheid in zijn nieuwe functie!

Omroep TholenProgramma ...

Algemeen Belang Tholen Algemeen Belang Tholen VVD SGP Partij voor de Vrijheid CDA Tholen 02-02-2018 19:51

Thoolse raad verbolgen over salaris ...

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)/GROENLINKS Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)/GROENLINKS ChristenUnie PvdA SGP VVD CDA Tholen 09-12-2017 21:21

Thoolse raad verbolgen over salaris directeur Bank Nederlandse Gemeenten THOLEN - Het salaris van bijna 700.000 euro bruto voor de directeur van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is te hoog. Die boodschap stuurt de Thoolse gemeenteraad naar de Raad van Commissarissen. Een kopie ervan gaat naar alle andere Nederlandse gemeenten. Een motie van de PvdA vond donderdagavond ruime meerderheid tijdens de raadsvergadering. ,,De BNG is een overheidsorganisatie die overwegend werkt voor overheden en instellingen met een maatschappelijk belang", zei fractievoorzitter Jan Heshof. ,,Een directeur van een dergelijk organisatie hoort niet meer te verdienen dan een ministersalaris. De gemeente heeft daar als aandeelhouder een stem in.'' Het plan kreeg bijval van SP, VVD, ABT, CDA en ChristenUnie. De fractie van de SGP was verdeeld: Aad Prins was voor, maar zowel Arjen Quist, Peter Kraamer en Cees Verloop waren tegen. Verloop: ,,We moeten daar in ieder geval een goede directeur hebben. Die komt uit een commerciële wereld. Dat die heel veel minder verdient dat die 7 ton, gaat niet gebeuren.'' Quist erkende wel dat 7 ton te veel was, maar vond verlaging tot het ministerniveau (180.000 euro) te laag.