Nieuws van politieke partijen in Twenterand over VVD inzichtelijk

3 documenten

👊 Strakke actie Dorpsraad inzake N36 ...

GEMEENTE BELANGEN TWENTERAND GEMEENTE BELANGEN TWENTERAND VVD CDA PvdA GroenLinks SGP Partij voor de Vrijheid D66 ChristenUnie Twenterand 30-07-2019 10:49

👊 Strakke actie Dorpsraad inzake N36 👊 53 organisaties en politieke partijen uit de gemeenten #Twenterand, Almelo, Hardenberg, Hellendoorn, Ommen, Tubbergen en Wierden ondertekenden mede een open brief van de Dorpsraad Vroomshoop-Geerdijk aan de minister van Verkeerszaken. Doel is "... de N36 nu eindelijk dusdanig aan te pakken zodat er een veilige weg ontstaat." Een goed streven, die wij van harte ondersteunen. Uiteraard ligt er ook een verantwoordelijkheid bij de bestuurders van voertuigen op de N36, want het rijgedrag van enkelen is soms asociaal en levensgevaarlijk.

Volle kracht voor realisatie ...

GEMEENTE BELANGEN TWENTERAND GEMEENTE BELANGEN TWENTERAND VVD Twenterand 10-02-2019 06:00

Volle kracht voor realisatie woningbouw in #Twenterand Er wordt met volle kracht ingezet op een zo spoedig mogelijke uitgave van bouwkavels om zo nieuwe woningen in onze gemeente mogelijk te maken. Dat gebeurt met name in #DenHam en #Vriezenveen, alwaar de vraag naar woningen groot is. Afgelopen week werd een bijeenkomst gehouden in Den Ham over het plan Zuidmaten-Oost. Wethouder Bart-Jan Harmsen (verantwoordelijk voor wonen) [foto]. "Ik ben aanwezig geweest bij een drukbezochte avond betreffende de bouwkavels Zuidmaten-Oost in #DenHam. Er is veel interesse in de kavels en ik heb vele leuke gesprekken kunnen voeren, waarbij belangstellenden bepaalde wensen kenbaar maakten. Dit gaan we uiteraard bespreken. Het is tijd om te gaan bouwen. Er liggen mooie kansen." En daar blijft het wat betreft Harmsen niet bij. Over twee weken komt hij namens het college met een voorstel naar de gemeenteraad om ook bouwkavels op de locaties De Smithoek in Den Ham en het Mozaïek in Vriezenveen snel mogelijk te maken. De bedoeling is dat de gemeente dit zelf gaat uitvoeren. Zo zijn (vertragende) onderhandelingen niet nodig en kan makkelijker ingespeeld worden op de kwaliteit en woonwensen, waaronder levensloopbestendige woningen. Er zal de gemeenteraad om geld worden gevraagd om voorbereidingen te treffen, zoals sloop, planvorming en communicatie richting inwoners. Het college geeft hiermee uitvoering aan het 'Coalitieakkoord GBT/CU' en de motie 'Bedrijfskavels en kavels woningbouw', op initiatief van CU en mede ingediend door GBT en VVD. In #Vroomshoop en #Westerhaar zijn vooralsnog genoeg bouwkavels beschikbaar. Wilt u inzage in alle beschikbare kavels of kavels waar gebouwd wordt in onze gemeente op dit moment? Ga dan naar https://www.bouwenintwenterand.nl

Zorgvuldige afweging koopzondag per ...

GEMEENTE BELANGEN TWENTERAND GEMEENTE BELANGEN TWENTERAND GroenLinks SGP VVD CDA Twenterand 07-12-2018 19:38

Zorgvuldige afweging koopzondag per kern Nu de eenmalige proef koopzondag op 23 december aanstaande een feit is, heeft GemeenteBelangen Twenterand mede het initiatief genomen om de evaluatie van deze proef en een eventueel vervolg van de koopzondag(en) in Twenterand zorgvuldig te laten afwegen. Met als doel: maatwerk per kern. Door het aangenomen voorstel, ingediend samen met CU, CDA, SGP, VVD en gesteund door Pvda/GroenLinks, komt er per kern de mogelijkheid om koopzondagen wel of niet in te voeren. Maar eerst ... Lees verder > http://www.gemeentebelangentwenterand.nl/actueel/2018/zorgvuldige-afweging-koopzondag-per-kern/ -> U kunt uiteraard reageren op dit bericht <-