Nieuws van politieke partijen in Voerendaal inzichtelijk

60 documenten

Volgende week dinsdag 21 mei a.s. ...

Democraten Voerendaal Democraten Voerendaal Voerendaal 15-05-2019 18:18

Volgende week dinsdag 21 mei a.s. zijn we in Ransdaal en donderdag 23 mei a.s. in Kunrade-Voerendaal! U bent van harte welkom!

Inwoners van Ransdaal zet dit even ...

Democraten Voerendaal Democraten Voerendaal Voerendaal 28-04-2019 14:58

Inwoners van Ransdaal zet dit even in uw agenda! U bent van harte welkom!

Woensdags Weetje editie 20: Weetje ...

Democraten Voerendaal Democraten Voerendaal Voerendaal 03-04-2019 16:15

Woensdags Weetje editie 20: Weetje dat vandaag de officiële start was van het nieuwbouwproject ’t Veldje, gelegen tussen de Eynattenstraat, de Hogeweg en de Kunostraat! Weetje dat de onthulling van het bouwbord werd verricht door de directeur/bestuurder van de woningstichting, Dhr. Leon Creugers en de wethouder van volkshuisvesting, woningbouw en herstructurering, Dhr. Peter Thomas! Weetje dat Democraten Voerendaal bij deze onthulling goed vertegenwoordigd was met raad-en commissieleden en wethouder Ruud Braun(vandaag trouwens 34 jaar geworden)! Weetje dat op ‘t Veldje door de Woningstichting Voerendaal, 15 levensloopbestendige sociale huurwoningen worden gerealiseerd, duurzaam, van hoge kwaliteit en op loopafstand van het centrum van Voerendaal! Weetje dat je om in aanmerking te komen voor een van deze woningen men ingeschreven dient te zijn als woningzoekende bij Thuis in Limburg en dat men vanaf 2 t/m 8 april a.s. kan reageren als men interesse heeft. Reageert men niet in deze periode op de woningen, dan komt men sowieso niet meer in aanmerking. Weetje dat voor deze woningen, inwoners woonachtig in onze gemeente, voorrang krijgen bij toewijzing, als ze bij verhuizing een huur-of koopwoning achterlaten! ​ Weetje dat de plannen voor het ’t Veldje tot stand zijn gekomen door samenwerking met de Woningstichting Voerendaal, de gemeente Voerendaal en de Provincie Limburg en onze voormalige wethouder Patrick Leunissen zich bij de provincie hier sterk voor heeft gemaakt! Weetje dat men nadere informatie over dit project kan vinden op de website van de woningstichting: www.woningstichtingvoerendaal.nl Weetje dat we volgende keer meer informatie hebben over onze kernbezoeken in de maand mei en intussen gaan we gewoon Doelgericht Verder!

Woensdags Weetje editie 19: Weet je ...

Democraten Voerendaal Democraten Voerendaal Voerendaal 20-03-2019 16:18

Woensdags Weetje editie 19: Weet je dat we inmiddels sinds 22 mei 2018, iets minder dan 1 jaar, onderweg zijn met het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad! Er wordt hard gewerkt door alle partijen! Weet je dat het raadsakkoord, een zogenaamd visieakkoord, waarvan onze wethouders Ruud Braun en Harry Coenen de geestelijke vaders zijn, voor alle partijen nog steeds wennen is, maar we er het volste vertrouwen in blijven houden en we er alles aan doen om dit tot een succes te maken! Weet je dat we dit weliswaar maar met 6 van de 7 partijen overeen zijn gekomen, maar voor de komende begroting met alle partijen aan de tekentafel staan (zie bijgaand artikel)! Dit een geheel nieuwe werkwijze is, waarbij de voltallige raad gevraagd is om naar ombuigingen te kijken en ook de gelegenheid krijgt om ambities te noemen en dit in beleid te vertalen! Weet je dat deze ombuigingen noodzakelijk zijn de door autonome ontwikkelingen(buiten de macht van de Gemeente Voerendaal om)! Weet je dat Voerendaal een extra bijdrage van € 350.000,- aan de brandweer moet betalen, terwijl grotere gemeenten geld terugkrijgen. Dit staat in geen enkele verhouding! Weet je dat we als raadsleden sinds maart 2018(met terugwerkende kracht) meer raadswedde krijgen. Dit moet van het ministerie verhoogd worden, maar gemeenten moeten dit vanaf 2019 wel zelf betalen! Weer € 100.000,- extra op de begroting! Dit noemen ze; ‘Een sigaar uit eigen doos!’. Weet je dat we ook weer op bezoek gaan in alle kernen van onze gemeente en alle burgers dan de gelegenheid hebben om met onze raads - en commissieleden in gesprek te gaan over de meest uiteenlopende onderwerpen! Waar en wanneer hoort u binnenkort! Weet je dat onze wethouders Ruud Braun en Harry Coenen, iedere week op bezoek gaan bij een van de Burgerijen en daar in gesprek gaan met de bezoekers, over datgene wat er zoal leeft! Tijdstippen en welke dagen, staan op de website van de gemeente! Weet je dat we nog steeds mensen zoeken die politiek actief willen worden voor Democraten Voerendaal, zodat we ook naar de toekomst Doelgericht Verder kunnen voor u, samen met u, als inwoners van onze mooie gemeente! Weet je tot slot dat je bij interesse contact op kunt nemen met info@democratenvoerendaal.nl of via 06-57710148!

Geweldige opsjteëker vuur ozze ...

Democraten Voerendaal Democraten Voerendaal Voerendaal 16-03-2019 21:29

Geweldige opsjteëker vuur ozze cultuur en os dialec, dat moag noëts verloare goan👍

Heb je interesse? Niet alleen voor ...

Democraten Voerendaal Democraten Voerendaal Voerendaal 14-03-2019 13:30

Heb je interesse? Niet alleen voor 't koken, maar ook voor de gezelligheid en sociale contacten, een aanrader👍

Officiële opening van MFC 'De Auw ...

Democraten Voerendaal Democraten Voerendaal Voerendaal 20-01-2019 21:17

Officiële opening van MFC 'De Auw Sjoeël' Ubachsberg, met o.a. een inspirerende toespraak van Wethouder Ruud Braun! Mooie dankwoorden voor iedereen die heeft bijgedragen aan de totstandkoming door de voorzitter van de stichting, dr. Frank Guldemond en de kerkelijke inzegening door Pastoor René Pisters. Het heeft wel langer geduurd dan vantevoren gepland, maar het resultaat mag er zijn en Ubachsberg heeft met dit MFC een ontmoetingsplek, die de leefbaarheid en sociale cohesie, alleen maar zal bevorderen. Chapeau👍