Waalre als living room. De kracht van Waalre binnen de Brainport regio is vooral als aantrekkelijke woongemeente. Samen met haar inwoners probeert de gemeente het woon- en leefklimaat zo optimaal mogelijk vorm te geven. De Appeltjes van Oranje die het gemeenschapshuis De Pracht zo terecht mocht ontvangen, is een zichtbaar resultaat van een goede samenwerking tussen burgers en lokale overheid. Met het project ‘De Kracht van Waalre’ wil de gemeente ruimte geven aan burgers en verenigingen en resultaat halen uit samenwerking. Naast De Pracht zijn er de duurzaamheidagenda samen met de Waalrese coöperatie WEL, de plannen met het Klooster en de vervolgstappen met enthousiaste deelnemers aan de W100. Ook guur weer uit Den Haag. Ondanks het gejubel over betere economische vooruitzichten komen uit ‘Den Haag’ donkere wolken boven drijven. Dit VVD-PvdA kabinet blijft doorgaan met zware bezuinigingen op gemeenten. Er is al ruim een half miljoen bezuinigd op het budget voor de Wmo/Jeugdhulp en daar komt nog eens een half miljoen bij. In totaal zal er dus door dit kabinet een miljoen euro worden bezuinigd op het budget dat Waalre ontvangt voor Wmo/Jeugdhulp. En daar blijft het niet bij. In 2017 komt er ook nog een forse ‘algemene’ korting die kan oplopen tot ca 4 ton. Ondanks ‘mooi weer’ in Den Haag blijven de gemeenten. Dus voorlopig in de gure wind staan. Dat dit de begroting onder druk zet, zal geen verrassing zijn. Zorg en ondersteuning geen sluitpost. Er is veel geschreven over het ‘overschot’ dat veel gemeenten kennelijk hebben op het geld voor Wmo/Jeugdhulp. Geld voor ondersteuning dat aan ‘lantarenpalen’ zou worden uitgegeven. Dat is in Waalre niet het geval. De gemeente Waalre geeft zelfs meer uit dan zij van het Rijk ontvangt. Er wordt ook bewust geïnvesteerd in preventie. Dat kost natuurlijk geld. Wmo/Jeugdhulp zijn hier geen sluitpost. Het aantal ouderen in Waalre blijft toenemen en zo’n 10% van de jeugd krijgt op dit moment Jeugdhulp. Wij vinden het belangrijk dat iedereen de juiste zorg krijgt. Waalre maakt dit mogelijk door via maatwerk de juiste ondersteuning te leveren. Niet te veel en ook niet te weinig. Door een integrale aanpak en invoering van Ondersteuning bij Zelfstandig Wonen (OZW) wordt het mogelijk gemaakt om partners beter te laten samenwerken. Op die manier kun je geld besparen en betere zorg aanbieden. Dat vinden wij verstandiger dan bezuinigen. https://waalre.d66.nl/2016/06/21/waalre-als-living-room/