Nieuws van politieke partijen in Wierden over VVD inzichtelijk

297 documenten

Hebben jullie deze week ook de ...

VVD VVD Wierden 29-06-2019 12:24

Hebben jullie deze week ook de shockende verhalen over zorgfraude meegekregen? We stelden dinsdagavond al vragen in de informatieronde, maar na het programma #pointer van woensdag vonden we het nodig om nog meer scherp te krijgen. Er wordt dus fors verdiend terwijl we geld tekort komen als #Wierden. Wij stellen vragen aan het college; zijn wij hier ook de dupe van? Hadden we dit kunnen voorkomen? Zijn we nu goed beschermd door het barrièremodel? Of moeten we rigoureuzere stappen nemen? Of.. hebben onze inwoners er geen last van? Zorgfraude is een maatschappelijk probleem en de VVD wil aanpakken!

Hebben jullie dit al gezien? Mooie ...

VVD VVD Wierden 26-06-2019 20:03

Hebben jullie dit al gezien? Mooie stap om te kunnen verduurzamen! https://www.telegraaf.nl/nieuws/1566651502/iedereen-kan-25-mille-lenen-voor-huis

Net een lange informatieronde GG ...

VVD VVD Wierden 18-06-2019 20:56

Net een lange informatieronde GG gehad. Soweco stond op de agenda, zo ook de ambitieniveau’s voor de omgevingswet, de economische visie en het vaststellen van de watertakenplan. Klinkt wel een beetje ‘droog’ misschien, maar een paar hele goede voorbereide thema’s. Op gebied van water lijken we goede stappen te maken om de schaapjes, spreekwoordelijk, op het droge te houden. Alleen belangrijk om scherp op te blijven; gaan we financieel niet ‘kopje onder’? De beantwoording van het college over Soweco stelt ons gerust. Baan en loongarantie, onafhankelijk van de uitkomst van het onderzoek naar Soweco. We begrijpen de wens om meerdere scenario’s uit te werken, het uitwerken van een ander scenario geeft al meteen inzicht in de huidige situatie. Benieuwd of we hiermee voldoende informatie hebben om een goede overwogen keuze te maken. #tobecontinued De opgeschreven ambities voor omgevingsvisie zijn wat ons betreft een niet haalbare kaart. De beantwoording op onze vragen van het college is niet duidelijk en haalt wat ons betreft de ‘angel’ er niet uit. Waarom werken we nou nog steeds niet aan de interne organisatie en richten we onze horizon weer op een nieuwe visie? Geen concreet antwoord! Maar zonder een goede uitvoering is elk beleid niet zo zinvol.. Voor wat betreft de economische visie zien we helder geschreven stuk. Maar de concreetheid mist nog wel een beetje. Nu samen met de ondernemers van de gemeente de volgende stap maken. Wethouder; zorg voor de verbinding! We praten in de raadsvergadering verder!

Alle geslaagden van harte ...

VVD VVD Wierden 12-06-2019 16:47

Alle geslaagden van harte gefeliciteerd met jullie geleverde prestatie! Geniet er van! En nu vakantie vieren..

Praat niet OVER iemand, maar MET ...

VVD VVD Wierden 28-05-2019 20:13

Praat niet OVER iemand, maar MET iemand.. De huidige persberichten over Soweco zijn erg gericht op stemmingmakerij. Worden er nu daadwerkelijk 2150 mensen op straat gezet? Nee, natuurlijk niet. (Cijfertjes kloppen trouwens ook niet..) Hebben de gemeenten zo abrupt besloten om Soweco per direct op te doeken? Nee, natuurlijk niet. Er is opdracht gegeven om een onderzoek te doen naar een toekomstbestendige invulling van de huidige werkzaamheden van Soweco. Want de huidige inrichting van Soweco kost geld. Veel geld. En we werken daarmee niet toe naar een inclusieve samenleving, maar juist naar het apart zetten van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daar zijn wij wel klaar mee. We willen graag toewerken naar de opdracht van het invullen van een inclusieve samenleving, waarbij er ook GEWOON plek is voor arbeidskrachten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Niet apart gezet, maar onderdeel van de reguliere arbeidsproces. Wij willen dit dan ook - onafhankelijk van de uitkomst van het nu lopende onderzoek - realiseren. Maar laten we in deze discussie 1 aspect niet vergeten. Er wordt over gepraat, in de visiestukken maar ook door ons. We praten OVER bereidwillige ondernemers die een plek hebben of creëeren voor inwoners met een afstand tot het arbeidsproces. Die fase is wat ons betreft wel voorbij. Bij deze de oproep voor de Gemeente Wierden om MET ondernemers te gaan praten voor een concrete invulling van deze inclusieve arbeidsplekken. Want wij gaan voor gelijkwaardigheid, iedereen moet naar zijn of haar kunnen een steentje bij kunnen dragen in deze maatschappij. #noaberschap

Henk trapt door! Onze fietsende ...

VVD VVD Wierden 26-05-2019 06:28

Henk trapt door! Onze fietsende burgemeester is vrijdag afgezwaaid en kreeg uit handen van VVD raadslid André Tijhof een mooi fiets shirt. Bedankt voor afgelopen 9 jaar!

Belangrijk recht wat je vandaag mag ...

VVD VVD Wierden 23-05-2019 14:59

Belangrijk recht wat je vandaag mag uitoefenen. #stemrecht We zijn dankbaar dat we weer mogen stemmen. Laat ook jouw stem horen! Ben je nog niet wezen stemmen? Doe het dan gauw. Je hebt tot 21:00! #ep2019

Heerlijk! Krijg je weer energie van. ...

VVD VVD Wierden 22-05-2019 19:30

Heerlijk! Krijg je weer energie van. Net gesproken met een van de initiatiefnemers van ‘Aan de Weuste’ https://www.aandeweuste.nl. Er zijn door de betrokken inwoners mooie concrete stappen gezet afgelopen periode om een eigen hofje te krijgen in Wierden. We hebben al eerder een bijeenkomst met Monique van Haaf georganiseerd, nu zijn we wederom een luisterend oor voor deze inwoners met een mooie vraag en wat ons betreft passend binnen de vastgestelde woonvisie. Wij ondersteunen van harte het plan ‘Aan de Weuste’. Prachtig concept waar het noaberschap in geborgd is. #noaberschapversterkt

Vanavond is bekend gemaakt dat Doret ...

VVD VVD Wierden 23-04-2019 20:01

Vanavond is bekend gemaakt dat Doret Tigchelaar - van Oene (VVD) de 14e burgemeester van Wierden wordt. Nadat ze benoemd wordt door de Kroon zal ze op 17 juni geïnstalleerd worden. De VVD Wierden - Enter feliciteert Doret Tigchelaar - van Oene van harte!