Nieuws van politieke partijen in Zaanstad inzichtelijk

1230 documenten

De POV dient op 19 september een ...

Partij voor Ouderen en Veiligheid Partij voor Ouderen en Veiligheid Zaanstad 27-08-2019 06:25

De POV dient op 19 september een motie in om de vervanging van de Zaanbrug in de ijskast te zetten en de oeververbinding tussen Wormerveer en Wormer voor veel minder geld te renoveren. Zaanstad kan het geld wel beter gebruiken, vindt de fractie die de collega raadsleden van de Partij voor Ouderen en Veiligheid in Wormerland aan haar zijde heeft. Bovendien zijn er zorgen over de alsmaar oplopende kostenramingen. De bijdrage van Zaanstad aan een nieuw te bouwen brug bedraagt op dit moment 6,9 miljoen euro, maar het risico bestaat dat de kosten in verband met stijgende loon- en materiaalkosten nog verder oplopen. ’Op het moment dat een aanbesteding de deur uitgaat is de aanbesteding al achterhaald,’ aldus fractievoorzitter Harrie van der Laan. De nieuwe brug had er al lang en breed moeten liggen, maar de aanbesteding is nog niet eens afgerond. De POV heeft de geschiedenis nog eens op een rijtje gezet. Steeds hogere kosten: In november 2016 bleek dat er een tekort was ontstaan van meer dan tien procent, waardoor de twee gemeenten – samen eigenaar van de brug – en de provincie opnieuw in overleg moesten over de kosten. Op 17 juli 2017 werd de overschrijding geraamd op 3,4 miljoen euro, waarvan 1,6 miljoen door indexering. In de financiele stukken over 2018 werd daarom nog eens 733.250 euro extra opzijgezet voor de brug, bovenop de al eerder gereserveerde 575.000 euro. In totaal 1,3 miljoen extra. Gedurende 2018 kwam aan het licht dat ook dit bedrag ontoereikend zou zijn: de kosten zijn opgelopen tot 23,4 miljoen en er moet 2,3 miljoen euro bij. De provincie gaf aan eenmalig te zullen bijspringen, met als voorwaarde dat de aanbesteding moest lukken. Lukte deze niet, dan kwam er geen geld meer bij uit Haarlem. Afgelopen april bleek dat de aanbesteding al in december 2018 mislukt was. Besloten is toen om 1,5 miljoen euro uit de bekostiging van verkeersmaatregelen te halen en toe te voegen aan de bouw zelf. ‘Vreemd’, aldus de POV, ‘want in 2018 is de raming 23,4 miljoen inclusief de verkeersmaatregelen en daar 1,5 miljoen op bezuinigen zal enorme consequenties hebben voor de omgeving en voor de ondernemers in Wormerland en Zaanstad’. In 2002 werd de vervanging van de Zaanbrug begroot op 21 miljoen euro, in 2009 23 miljoen, exclusief verkeersmaatregelen tijdens de bouw zoals een tijdelijke oeververbinding of het realiseren en exploiteren van een veerverbinding. ‘Feitelijk betekent dit dat eventuele verkeersmaatregelen geen onderdeel uitmaken van het werk,’ schrijft Van der Laan in de motie. Het bevreemd hem dat tien jaar later het college nog steeds uitgaat van een kostenpost van in totaal 23,4 miljoen euro. ‘Een grove schatting zou uitkomen op 28 tot 30 miljoen.’ Omdat er volgens de partij geen directe noodzaak is voor de vernieuwing van de Zaanbrug wil de POV het hele project schrappen. Zaanstad en Wormerland zullen dan zelf verder moeten met de Zaanbrug, zonder samenwerking met de provincie en die zal al gemaakte (externe) kosten deels terug willen zien. Haarlem stak circa vier miljoen euro in het opstellen van het ontwerp, technische onderzoeken en externe advisering. Als Zaanstad daar een kwart van moet terugbetalen (net als Wormerland) levert dat een kostenpost op van 1,3 miljoen euro. ‘Bij stoppen moet een nieuw ontwerp gemaakt worden en er moet dringend voorlopig onderhoud gepleegd worden; de kosten daarvan zijn 500.000 euro en worden gedeeld door Zaanstad en Wormerland,’ aldus de motie. Onderzoek en Plan B De partij herinnert er ook aan dat in 2017 de SP, POV, ZIP en DZ het college vroegen om door een onafhankelijke deskundige onderzoek te laten doen naar de toekomstige levensduur van de Zaanbrug en het verschil te laten berekenen tussen renovatie en vernieuwing van de brug. ‘Het college heeft hier niets mee gedaan; er bestaat tot op heden geen goed onderbouwd Plan B,’ schrijft van der Laan. Met de motie wil hij bereiken dat het college onmiddellijk werk gaat maken van zo’n plan B voor de Zaanbrug, te weten renovatie en alsnog het onderzoek laat doen zoals dat twee jaar geleden is voorgesteld. https://www.facebook.com/1086736501455296/posts/2149760405152895?sfns=mo

FNV: Directie Evean willigt eisen ...

Partij voor Ouderen en Veiligheid Partij voor Ouderen en Veiligheid Zaanstad 23-08-2019 16:00

FNV: Directie Evean willigt eisen personeel in. De directie van Evean heeft de eisen van het personeel van Evean geaccepteerd. Dat meldt vakbond FNV. Dat betekent dat de koffiepauze van vijftien minuten geen vrije tijd meer is maar doorbetaald wordt. Ook wordt een achturige werkdag de regel en krijgen medewerkers een vaste roostervrije dag ongeacht hoe lang de werknemer in dienst is. Saskia van de Vate, kaderlid van de FNV: ,,Ik ben blij dat we een vaste roostervrije dag hebben afgesproken. Dat is een verbetering in de privé-werkbalans waardoor wij ook kunnen bijkomen van ons intensieve werk. Daarmee verbetert ook de kwaliteit van zorg voor onze cliënten die wij dan kunnen leveren. En dat is heel belangrijk. Daarom doen wij dit werk.’’ Evean is ook beter af met de nieuwe afspraken, zegt bestuurder Armine Kowsari van FNV Zorg en Welzijn: ,,De doorbetaalde koffie- en theepauze waar iedere medewerker recht op heeft, levert Evean ook wat op. Denk aan minder stress.’’ Daarnaast is toegezegd dat de teamoverleggen van de medewerkers nu worden doorbetaald. De achturige werkdag betekent volgens Kowsari dat medewerkers gewoon weer tijd hebben voor privézaken. ,,Daarnaast hebben we gepleit voor de mogelijkheid de contracturen te verhogen. Dat geeft medewerkers inkomenszekerheid en daarmee bestaanszekerheid. Ook hierin gaat de directie van Evean mee.’’ Een ander groot probleem is de cultuur binnen de organisatie. Door betere arbeidsomstandigheden te bevechten, is de hoop op termijn ook de zwijg- en angstcultuur binnen het bedrijf te doorbreken. Evean is bezig met een inhaalslag om de communicatie op de werkvloer te verbeteren. 880 medewerkers stelden samen met de vakbond in juni een ultimatum. Directeur Lucas Vennemann van Evean verbaasde zich daar toen over omdat er in twee jaar tijd al veel was verbeterd. Samen met de OR spreekt de FNV in het najaar weer met de directie van Evean. Dan wordt geëvalueerd of de nu afgesproken maatregelen ook zijn ingevoerd. Bron: NHD

Gele of zwarte kleding? De ...

Partij voor Ouderen en Veiligheid Partij voor Ouderen en Veiligheid Zaanstad 23-08-2019 06:00

Gele of zwarte kleding? De middeleeuwen zijn hip en terug van weggeweest. De afgelopen weken was Nederland in de ban van de burka discussie. Terwijl het eigenlijk gaat om de niqaab, een kledingstuk dat niets van de drager zichtbaar laat. Volgens deuglinks moet je kunnen dragen wat je wil. Dus als vrouwen er zelf voor willen kiezen om een zwart kleed over zich heen te trekken, moet dat kunnen. In ieder geval stonden de media er vol van. Ook de talkshows raakten er niet over uitgepraat. Deze ‘discussie’ werd opnieuw eng oppervlakkig gevoerd. Wat is het eigenlijk voor kledingstuk? Het argument dat gebruikt wordt is dat mannen zich niet kunnen inhouden als ze de vrouwelijke schoonheid van de tropische verrassing onder het doek zouden zien. Indirect zeg je dan dat de mannelijke leden van je club zich niet kunnen beheersten. Waardoor je een verkrachtingscultuur in de hand werkt. De sharia kijkt dan ook niet alleen naar de dader bij een verkrachting, maar ook hoe de vrouw in kwestie gekleed gaat. Je mag dan ook stellen dat het argument dat iedereen zelf moet kunnen kiezen hoe zich te kleden, niet geldt binnen de Islam. Tenminste, voor wie niet voor hoer wenst te worden uitgemaakt. Maar wat doe je eigenlijk als je een niqaab aantrekt? Je zegt in feite dat je niet gezien wil worden als de mens die je bent. Je wil dat je vrouwelijkheid op straat ontkent wordt. Ik ben voor vrijheid, dus als ik zo’n brievenbus op straat tegenkom, wat me inmiddels toch een paar keer is overkomen, dan negeer ik de mevrouw in kwestie volkomen. Uit beleefdheid natuurlijk. Omdat zij niet gezien wil worden. Een andere mogelijkheid is dat het een symbool is van onderwerping aan het geloof. In dat geval kun je mee gaan in de gedachte dat de vrouw onderschikt is aan de man. Dat zij moet doen wat de man zegt. In dat geval zou het beleefd zijn de dame in kwestie als man te domineren en te kleineren. Uit beleefdheid. Ook als je geen moslim bent, kun je best vanuit de mannelijke rol die de Islam voorschrijft reageren. Maar dat gaat mij persoonlijk te ver en past niet bij mijn levensvisie. Ik ben niet zo’n fan van religie. Hoewel er inderdaad ook veel moois in kan zitten. Zoals de man die verkozen is tot slechtste Brit aller tijden ooit zei: ‘Je kunt Christus niet kwalijk nemen wat ze in de afgelopen tweeduizend jaar met zijn geloof gedaan hebben.’ Dat gaat volgens mij voor meer profeten op. Daarnaast kan ik mij ook niet aan de indruk onttrekken dat een deel van de moslims in Nederland kijkt hoe ver ze kunnen gaan met het oprekken van de wet onder de gedachte dat alles maar effe moet wijken voor mijn religie. De niqaab is daar sinds 1 augustus een voorbeeld van. Beleefd negeren is de oplossing die ik verkies. De politie kan dat niet, die is verplicht te handhaven. Toch biedt de wet voldoende mogelijkheden om de dementor in kwestie te vragen te vertrekken. Eenvoudig met de opmerking: ‘Mevrouw, u mag hier niet camperen’. Voor mij is het een non-discussie. Het gaat over een kleine groep mensen die belang hecht aan het dragen van deze kleding. En voor wie zichzelf uit de maatschappij weg wil poetsen, gaat uw gang. Wat ik vreemd vind, is dat een programma als Jinek wel heel veel aandacht besteedt aan de niqaab, maar in alle toonaarden zwijgt over de gele hesjes in Frankrijk. De Franse bevolking is in een burgeroorlog verwikkeld met moordenaar Macron. Elf doden en duizenden gewonden tot nu toe. En wie in Frankrijk een geel hesje aantrekt loopt het risico dat er door de overheid gericht op je wordt geschoten. Macron is één van de belangrijke leiders in die E.U. waar wij onlosmakelijk mee verbonden zijn. Dus helaas geen vrije kleding keuze in onze E.U.. Mike Umas

Wel de btw verhogen maar niet de ...

Partij voor Ouderen en Veiligheid Partij voor Ouderen en Veiligheid Zaanstad 22-08-2019 06:00

Wel de btw verhogen maar niet de AOW. Om je ogen uit je kop te schamen. De verhoging van de zorgkosten en de energierekening hakt er bij ouderen hard in. Dakloze werkenden, honderden zedenzaken op de plank, onbetaalbare zorg, wachttijden rechtszaken, wachtlijsten in de jeugdzorg, schrijnend woningtekort en de sociaal advocaat met uitsterven bedreigd. Dit kabinet heeft andere prioriteiten dan ouderen en lagere inkomens. 👇👇👇👇 Meer Nederlanders maken gebruik van de voedselbank. Dat blijkt uit een halfjaarlijkse enquête onder voedselbanken. Mensen die gebruikmaken van de voedselbank ontvangen wekelijks voedingsmiddelen met een gemiddelde waarde van zo'n 43 euro. In de eerste helft van 2019 maakten ongeveer 35.500 huishoudens gebruik van de voedselbank. Dat is 8 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal kinderen dat hulp kreeg, steeg met bijna 7 procent. Ook werden meer alleenstaanden, eenoudergezinnen en ouderen geholpen. Dit zou komen doordat de kosten van levensonderhoud harder zijn gestegen dan de pensioenen en AOW. Ook vorig jaar nam het aantal mensen dat gebruikmaakt van voedselhulp toe. Volgens Voedselbanken Nederland kwam dat vooral door versoepelde toelatingsnormen. De Vereniging van Voedselbanken signaleert grote verschillen op regionaal en lokaal niveau tussen de voedselbanken. Niet alle locaties slagen erin goed voedsel in te zamelen. Dit zou komen door een tekort aan vrijwilligers. Ook zitten sommige voedselbanken in gebieden waar weinig supermarkten zijn. De voedselbank in Leeuwarden deed begin augustus een 'noodoproep' via Facebook omdat het magazijn leeg was geraakt. Inmiddels zijn dankzij vrijwilligers de schappen weer gevuld, laat de voedselbank Leeuwarden weten. https://nos.nl/l/2298301

In de Hermesstraat Krommenie mag wel ...

Partij voor Ouderen en Veiligheid Partij voor Ouderen en Veiligheid Zaanstad 21-08-2019 15:00

In de Hermesstraat Krommenie mag wel gewoond worden op het industrieterrein maar in omliggende straten niet? Er is door het college een vergunning verleend om het bedrijfspand aan de Hermesstraat 2c in Krommenie om te bouwen tot een woning en om daarvoor de gevel aan te passen. De toekomstige woning staat op het bedrijventerrein Mercuriusstraat, waar twee gezinnen een onzekere toekomst wacht omdat ze illegaal op een plek wonen waar dat volgens het bestemmingsplan niet mag. De Partij voor Ouderen en Veiligheid had naar aanleiding van de dreigende dakloosheid voor deze gezinnen al aangekondigd hun situatie in de eerste raadsvergadering na het zomerreces aan de orde te willen stellen. Die bijeenkomst is op 29 augustus om 19.15 uur in zaal vier https://www.facebook.com/100002307533498/posts/2467469590006601?s=1681227787&sfns=mo

Evean blijft volhouden dat er geen ...

Partij voor Ouderen en Veiligheid Partij voor Ouderen en Veiligheid Zaanstad 21-08-2019 12:55

Evean blijft volhouden dat er geen grote bezettingstekorten zijn en dat het allemaal wel mee valt, zelfs na 900 handtekeningen op een petitie. Werk jij bij Evean of heb je ervaringen met Evean en wil je (anoniem) je verhaal kwijt? Mail ons dan. evean@pov-nederland.nl https://www.nhnieuws.nl/nieuws/251441/zorgmedewerkers-evean-krijgen-na-lange-strijd-14-minuten-en-59-seconden-koffiepauze

Net als je denkt dat het niet gekker ...

Partij voor Ouderen en Veiligheid Partij voor Ouderen en Veiligheid Zaanstad 20-08-2019 07:03

Net als je denkt dat het niet gekker kan, kan het toch. Hier is de AVG niet voor in het leven geroepen. Al eerder hebben we vragen gesteld, dit gaan we gewoon weer opnieuw doen. “Mevrouw X heeft illegale uitbouw” NHD vandaag Zaanstad zeer spaarzaam met persoonsgegevens De gemeente gaat op zoek naar een oplossing voor een illegale uitbouw achter een woning in de Pellekaanstraat in Koog aan de Zaan. Wethouder Songül Mutluer schrijft aan de gemeenteraad dat de illegale uitbouw aan het licht kwam toen de bewoonster vergunning vroeg om haar huis te verbouwen. Een stedenbouwkundige van Zaanstad nam een kijkje bij de woning en zag dat de vorige eigenaar op een bestaande uitbouw een verdieping had gebouwd. Dat mocht toen niet en is niet te legaliseren. In overleg met de huidige eigenaar en met omwonenden wordt gezocht naar een oplossing die daarna mogelijk verwerkt wordt in een nieuw bestemmingsplan. Wat Zaanstad niet bekendmaakt is om welk adres het gaat en als gevolg daarvan kunnen omwonenden ook niet bepalen of zij belanghebbende zijn. Mutluer noemt de bewoonster Mevrouw X. Die werkwijze is in overeenstemming met hoe Zaanstad de privacy heeft ingericht en die voor de zomervakantie is uitgelegd door advocaat Cornelis van der Sluis. Kort gezegd komt het er op neer dat elke beslissing van de gemeente openbaar is, maar dat persoonsgegevens niet bekend worden gemaakt tenzij dat relevant is. Maar dan is wel toestemming van de betrokkene nodig. Bij onenigheid volgt een afweging en eventueel een beroepsprocedure. Uit het oogpunt van kosten en gemak kiest Zaanstad er voor zo min mogelijk persoonsgegevens bekend te maken. In de wekelijkse bekendmakingen staan in bouwzaken wel complete adressen vermeld zodat omwonenden kunnen bepalen of zij belanghebbend zijn. De buren van Mevrouw X kunnen dat niet. Mede door de nieuwe privacywet AVG is de gemeente zeer terughoudend met informatie. Zo worden brieven van inwoners over openbare aangelegenheden geanonimiseerd of niet gepubliceerd. Ook is het aantal geheimen toegenomen. De gemeenteraad heeft 49 dossiers onder handen die volledig geheim zijn. Zonder uitzondering gaat het daarbij om financiële belangen. Daarnaast zijn er 105 zaken die gedeeltelijk geheim zijn.

‘De Zorgwaakhond’ komt met vervolg ...

Partij voor Ouderen en Veiligheid Partij voor Ouderen en Veiligheid Zaanstad 19-08-2019 06:00

‘De Zorgwaakhond’ komt met vervolg op item over Evean Guisveld Het Max-programma De Zorgwaakhond is afgelopen week opnieuw naar Zaanstad afgereisd om tv-opnames te maken voor een vervolg op de uitzending over het Evean-verzorgingshuis Guisveld in Zaandijk. In de eerste uitzending die veel stof deed opwaaien werden misstanden aangekaart die daarna door een aantal personeelsleden én de directie weersproken werden. Maar vervolgens kwam datzelfde personeel met een petitie met ruim 800 handtekeningen voor verlaging van de werkdruk en betere arbeidsomstandigheden in het algemeen. Wanneer de tweede uitzending van De Zorgwaakhond over Evean Guisveld dit najaar op de buis komt is nog niet bekend. Eén van de geïnterviewden is fractievoorzitter Harrie van der Laan van de Partij voor Ouderen en Veiligheid, de lokale partij die al tweemaal vragen stelde over de gang van zaken bij Evean. https://www.facebook.com/1086736501455296/posts/2134291310033138?s=1681227787&sfns=mo

Stoppen met woningnet en woningen in ...

Partij voor Ouderen en Veiligheid Partij voor Ouderen en Veiligheid Zaanstad 18-08-2019 15:00

Stoppen met woningnet en woningen in Zaanstad toewijzen aan Zaankanters. Méér woningen die betaalbaar zijn voor ouderen en verminderen van de voorrangsregels zoals statushouders. Jongeren hebben moeite met het vinden van een huurwoning in Zaanstad. En dat is niet vreemd. “Noem een mailinglijst voor woningen en ik sta erop ingeschreven: Funda, Jaap, Huizenlijn. Ik speur iedere dag die mails af. Zit er wat bij? Maar op de meeste huizen kan ik niet reageren. De woningen waar ik wel voor in aanmerking kom zijn supersnel weg. Ik ben een van de tientallen, misschien wel honderden mensen die naar hetzelfde zoeken: een starterswoning in Zaanstad.” https://www.volkskrant.nl/cs-babd9bdb

Afgelopen week kwam de Zorgwaakhond ...

Partij voor Ouderen en Veiligheid Partij voor Ouderen en Veiligheid Zaanstad 17-08-2019 06:00

Afgelopen week kwam de Zorgwaakhond naar Zaanstad om opnames te maken voor een vervolg op de uitzending over Evean verzorgingshuis Guisveld in Zaandijk. Onlangs diende het personeel een petitie in met bijna 900 handtekeningen. Er is dus nog niets veranderd en voor de tweede keer stelde de Partij voor Ouderen en Veiligheid vragen. Lees “Werknemers Evean willen dat directie nu eens écht gaat luisteren.” 👇 https://zaanstad.nieuws.nl/bedrijvigheid/34711/werknemers-evean-willen-dat-directie-nu-eens-echt-gaat-luisteren/ “Zijn er veranderingen en maakt de POV zich nog steeds zorgen?” wilde de Zorgwaakhond weten. Het antwoord is dat er niets veranderd en dat onze zorgen toenemen. Wij constateren dat de gezondheid en veiligheid van de bewoners van de verzorgingshuizen van Evean niet gegarandeerd is. https://zaanstad.nieuws.nl/actueel/30739/twee-personeelsleden-op-34-bewoners-in-evean-guisveld/ 👇 “In de uitzending werd duidelijk dat in het verzorgingshuis Guisveld in Zaandijk de personeelsbezetting zo krap is dat er twee zorgmedewerkers werken op 34 bewoners. ‘Eveneens werd duidelijk dat het personeel met hulp van de vakbond al geruime tijd bezig is om aandacht voor deze zorgelijke ontwikkeling te vragen,’ schrijft fractievoorzitter Harrie van der Laan. “ Daarnaast bleek volgens hem dat ‘door de directie een schrikbewind gevoerd wordt en dat medewerkers bang zijn om naar buiten te treden’. Kijk hier de uitzending terug. 👉 https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/de-zorgwaakhond/aflevering-1/POW_04212402/