Nieuws van politieke partijen in Zeist inzichtelijk

2396 documenten

8 van de 12! 💪🎉GroenLinksVanaf ...

GroenLinks GroenLinks Zeist 20-08-2019 17:28

8 van de 12! 💪🎉

De Spoorwegovergang Den Dolder gaat ...

GroenLinks GroenLinks Zeist 22-07-2019 07:00

De Spoorwegovergang Den Dolder gaat dicht voor auto's. Deze Spoorwegovergang is een van de gevaarlijksten in Nederland. Ronald Camstra vindt dat de veiligheid voorop moet staan. Het wordt daarmee iets lastiger voor auto's om het spoor te kruisen. Voor fietsers zijn er straks twee routes, voor auto's komt er een omleidingsroute. Door een andere inrichting wordt het voor iedereen veiliger en uiteindelijk ook beter voor het dorp.

Het plan Hart van Austerlitz is in ...

GroenLinks GroenLinks Zeist 15-07-2019 07:00

Het plan Hart van Austerlitz is in uitvoering. Eén van de doelen is starters op de woningmarkt in het dorp te houden. De woningen zijn tijdens de langdurige planfase 25% duurder geworden. GroenLinks pleit voor betaalbare koopwoningen en Ronald Camstra is blij dat we in de gemeenteraad de kostenstijging hebben kunnen beperken.

GroenLinks bestuurt mee in meer dan ...

GroenLinks GroenLinks Zeist 09-07-2019 16:35

GroenLinks bestuurt mee in meer dan de helft van de provincies ❤️🍀 Volop kansen op een socialer en groener Nederland!

Niet overal is de acceptatie van ...

GroenLinks GroenLinks Zeist 08-07-2019 07:00

Niet overal is de acceptatie van LHBTI’s gelijk. Vaak gaat het al goed maar in sommige groepen en culturen is uitkomen voor je geaardheid nog moeilijk. Vooral transgenders hebben het soms zwaar. In Zeist doen we aantal zichtbare dingen goed: de Regenboogvlag op coming-out dag, Artikel 1 van de Grondwet aan de muur van de Raadszaal. Maar het beleid kan nog beter. Het Regenboogakkoord verankert LHBTI-rechten. Woensdag bespreekt een groep voorstellen tot nieuw beleid. Ronald Camstra is ook blij dat de Jongerenraad het thema heeft geadopteerd, en wellicht zelfs met een raadsvoorstel zal komen.

Dappere stap van de Oostenrijkse ...

GroenLinks GroenLinks Zeist 03-07-2019 07:44

Dappere stap van de Oostenrijkse regering. Wanneer volgt Nederland ?

Na de klimaatwet is er nu ook een ...

GroenLinks GroenLinks Zeist 02-07-2019 07:00

Na de klimaatwet is er nu ook een landelijk klimaatakkoord. En natuurlijk kan het beter, maar het is goed dat rekeningrijden, CO2-heffingen voor bedrijven en andere maatregelen bespreekbaar zijn geworden. En hier in Zeist maken we ook goede stappen voorwaarts. De ambities worden beschreven in een routekaart: waar kunnen er meer zonnepanelen? Hoe zorgen we voor meer fietsen en elektrische auto’s? Ronald Camstra geeft ook aan dat GroenLinks maatregelen voorstelt om de betaalbaarheid van de verduurzaming te garanderen.

https://zeist.raadsinformatie.nl/docu ...

PvdA PvdA Zeist 26-06-2019 22:33

https://zeist.raadsinformatie.nl/document/7756977/1/02-Bijdrage_PvdA_Kadernota_2020 Hierbij de volledige toespraak van PvdA-fractievoorzitter Karst Schuring over de Zeister Kadernota 2020. Deze kadernota is bedoeld om de lijnen aan te geven van de belangrijkste ontwikkelingen in Zeist de komende jaren.

Bij de algemene beschouwingen over ...

PvdA PvdA Zeist 26-06-2019 22:26

Bij de algemene beschouwingen over de Jaarrekening 2018 en de kadernota 2020 is door de PvdA de discussie over de betaalbaarheid van de zorg voor alle mensen die dat nodig hebben de belangrijkste geweest. Dit is wat fractievoorzitter Karst Schuring daarover gezegd heeft namens de PvdA: Voor mij (de PvdA) is de belangrijkste discussie bij deze algemene beschouwingen hoe we er voor kunnen zorgen dat mensen ook in de toekomst de zorg (de WMO en de Jeugdzorg) kunnen krijgen die zij nodig hebben. En dus moeten we zorgen dat daar ook voor de toekomst de financiële middelen voor aanwezig zijn. Om de betaalbaarheid van die goede zorg voor iedereen in de toekomst te kunnen garanderen is het nodig een grondige analyse te maken van de voortgang binnen het sociaal Domein (met name WMO en de Jeugdzorg) en grondig onderzoek te doen naar de kostenontwikkeling van het sociaal domein. Gezien de zeer gebrekkige analyses tot nu en de geringe aanwezigheid van cijfers en trends zal dit een grote job zijn. In 2018 heeft de gemeente ten opzichte van 2017 € 5 mln. meer uitgegeven aan de zorg en € 2 mln. meer dan begroot voor 2018. Het is voor het eerste sinds 2015 dat een overschrijding. Dat hoeft nog geen probleem te zijn, als dit nu zou stabiliseren, maar gezien de vergrijzing ligt dat niet voor de hand. En dus moeten de Raad, het college en de gemeente kijken naar de betaalbaarheid in de toekomst zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit. De decentralisatie van de WMO begeleiding en de Jeugdzorg in 2015 waren bedoeld om een heel nieuwe zorgpraktijk op te zetten, die betere resultaten voor de mensen zou hebben dan de klassieke zorg. Als gemeente zouden we veel dichter bij de mensen staan en dus een kwalitatief betere zorg voor iedereen die dat nodig heeft tot stand brengen. We zijn meer dan 4 jaar verder nu en waar staan we in die veranderopgave? Er is gezorgd voor continuïteit van de zorg voor veel mensen (en we bereiken zelfs meer mensen dan vroeger), maar met welk resultaat? We weten het eigenlijk niet. De analyse over de oorzaken van de overschrijdingen is minimaal in de jaarrekening. Er zijn geen echte cijfers die hard zijn, men heeft nog geen idee van trends. En de cijfers die er zijn roepen meer vragen op dan antwoorden. Twee voorbeelden: - Volgens de cijfers zijn er in 2018 in totaal minder jongeren met Jeugdzorg en minder jongeren met jeugdzorg met verblijf. Maar de kosten nemen wel met € 2,3 mln. toe. Een analyse een verklaring kan de gemeente nog niet geven. - Het aantal bewoners met een huishoudelijk hulp stijgt van 2017 naar 2018 met 1 persoon (van 1153 naar 1154) maar de kosten overschrijding met € 0,65 mln. Ook hier kan de gemeente nog geen verklaring geven en zonder goede cijfers is het ook voor raadsleden gissen en dat is geen goede bodem voor goed beleid . Dat moet dus veel beter, want hoe kunnen we nu op een goede manier nadenken over een toekomstig te bereiken balans tussen het leveren van goede zorg voor iedereen die dat nodig heeft en de kosten zonder fatsoenlijke analyses? We hebben de afgelopen jaren steeds geld overgehouden van de zorg. Dat geld is niet weg, maar hebben we gereserveerd voor de zorg in de zogenaamde reserve Sociaal Domein (met een inhoud van € 13 mln.) en hier kunnen we de komende jaren tekorten uit dekken en dat geeft ons nog enige lucht. Er zijn veel gemeenten die dat niet hebben. Maar we moeten niet stilzitten, maar de komende twee jaar goed benutten door na te denken over en te experimenteren met vernieuwingen, preventie en mogelijke kostenbeperkingen. En dat zonder de kwaliteit van de zorg voor alle mensen aan te tasten! En daarvoor hebben we zicht nodig op de cijfers, trends, resultaten en snel ook. Want we willen goede zorg in Zeist voor iedereen die dat nodig heeft.

Tijdens de Algemene Beschouwingen ...

GroenLinks GroenLinks Zeist 25-06-2019 17:37

Tijdens de Algemene Beschouwingen 2019 pleit GroenLinks ervoor dat Zeist blijft investeren in een duurzame toekomst. Lees hier de bijdrage van Ronald Camstra namens GroenLinks Zeist: