Nieuws van politieke partijen in Zeist inzichtelijk

2384 documenten

De raad discussieert deze week over ...

GroenLinks GroenLinks Zeist 24-06-2019 07:00

De raad discussieert deze week over het Position Paper van Zeist binnen het Regionaal Economisch Programma. Dat is een langetermijnvisie van Zeist binnen de U10: 10 samenwerkende gemeenten rond de stad Utrecht. De regio groeit. Wil Zeist meegroeien? Woningbouw, bedrijvigheid of beiden? Hoe en waar willen we groeien? Zeist heeft maar een beperkte ruimte. Willen we de rode contouren rond bebouwde gebieden oprekken ten koste van groen? Ronald Camstra pleit voor meer ruimte voor woningen. GroenLinks Zeist wil liever beter gebruik maken van bestaande terreinen: intensiever beschikbare bebouwde ruime gebruiken voordat we groen opofferen.

Laura gaat samen met de eerste 19 ...

GroenLinks GroenLinks Zeist 17-06-2019 20:06

Laura gaat samen met de eerste 19 andere Zeistenaren en jaar lang fietsend de luchtkwaliteit in Zeist en omgeving meten #snuffelfiets 🍀🚲🌳

Komende week zijn de Algemene ...

GroenLinks GroenLinks Zeist 17-06-2019 07:00

Komende week zijn de Algemene Beschouwingen, waarin de gemeenteraad debatteert over de financiën van de gemeente. @Ronald Camstra licht toe hoe de gemeente er financieel voorstaat: Zeist heeft een gezonde begroting, maar het meerjarenperspectief is wel verslechterd. GroenLinks zet in op duurzaamheid en het sociaal domein: met slimme investeringen bezuinigen op toekomstige uitgaven. Kom kijken bij het debat of volg het op TV of online.

GroenLinks haalt ruim €5000 op ...

GroenLinks GroenLinks Zeist 16-06-2019 19:36

Nacht van de VluchtelingIn de loop ...

GroenLinks GroenLinks Zeist 15-06-2019 16:17

Vannacht is het zover: dan wordt de ...

GroenLinks GroenLinks Zeist 15-06-2019 13:16

Vannacht is het zover: dan wordt de Nacht van de Vluchteling gehouden. De 40 km tocht van Utrecht naar Amersfoort loopt dwars door Zeist. Het 20 km-punt van de route ligt op de Slotlaan. Tussen 02:30 en 05:00 zal het Beauforthuis speciaal geopend zijn om de lopers warm te ontvangen. U kunt het team van GroenLinks Provincie Utrecht nog steeds sponsoren: https://www.nachtvandevluchteling.nl/team/groenlinks-provincie-utrecht Helpt u ze over de grens van € 5000 heen ?

PvdA ledenvergadering in de ...

PvdA PvdA Zeist 15-06-2019 12:01

PvdA ledenvergadering in de Voedselbank in Zeist. Met een rondleiding en uitleg van de Voedselbank, discussie over de gemeentelijke Kadernota en de toekomst van Zeist. En met jubilarissen als Hans Kartman, Cor Doelwijt en Rudi Boekhoven. Gefeliciteerd en dank voor jullie jarenlange lidmaatschap van de PvdA. #steundevoedselbank

In de nacht van 15 op 16 juni loopt ...

GroenLinks GroenLinks Zeist 14-06-2019 12:56

In de nacht van 15 op 16 juni loopt Linda in een GroenLinks team uit provincie Utrecht 40 kilometer in de Nacht van Vluchteling. Steun vluchtelingen door Linda te steunen 🚶‍♀️