Nieuws van politieke partijen over Combinatie Gemeentebelangen inzichtelijk

49 documenten

Voor landbouwers in de Veenkoloniën ...

Combinatie Gemeentebelangen Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze 09-08-2019 08:36

Voor landbouwers in de Veenkoloniën is dit een mooie geste. Aanvragen moet voor 29 augustus en je hebt twee jaar de tijd om het verzoek vast te stellen. Fijn dat ons college op ons verzoek versneld kijkt naar beleid voor kleine windmolens (opwekking voor eigen gebruik). Het zou een idee kunnen zijn. https://www.snn.nl/alle-subsidies/fysieke-investeringen-veenkolonien-2019

Heel tevreden zijn wij en de ...

Combinatie Gemeentebelangen Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze 19-07-2019 09:20

Heel tevreden zijn wij en de verschillende dorpen waar dit nu gebeurt. Met name in Eext staat het al zeker 10 jaar op de wensenlijst. Ondergrondse containers! Net gerealiseerd!

Ons fractielid Jeroen Keizer schreef ...

Combinatie Gemeentebelangen Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze 06-07-2019 13:19

Ons fractielid Jeroen Keizer schreef een nieuwe column: Aa en Hunze werkt graag mee aan dorpsinitiatieven. We zien dat in Annen bij het aanpassen van de omgeving van de sporthal/het dorpshuis. En we zien dat in Gasselte. Hier werd op initiatief van het dorp een prachtig dorpsplein gerealiseerd bij dorpshuis De Trefkoel. Ruim 85 (!) vrijwilligers werkten aan dit project. Dit toont de betrokkenheid en het besef van een goede invulling van het dorpshuis en haar omgeving. Als inwoner van Gasselte dank ik iedereen die heeft meegeholpen om dit tot zo’n succes te maken. Elk project heeft aanjagers nodig. Voor het dorpsplein waren dat Erik Willems, Bert Janssens en Carlo Hadderingh. Zij kunnen met recht trots zijn op hetgeen is gerealiseerd. Met dit soort projecten wordt de leefbaarheid vergroot en maken we onze gemeente weer een stukje mooier. De aanleiding van dit project was het dorpshuis. Inwoners wilden de ontmoetingsfunctie van het dorpshuis graag uitbreiden naar de omgeving. Dit is gelukt. In diverse brainstormsessie met inwoners van Gasselte en de gebruikers van het dorpshuis kwam een mooi plan tot stand. Een prachtig dorpsplein, een plek voor een openluchttheater aan de bosrand en schitterende wandelroutes in de omgeving. Het dorpsplein ligt namelijk aan de rand van Gasselterheide/Drouwenerzand. Met het realiseren van het dorpsplein moesten de parkeerplaatsen wel worden verplaatst. Maar het bijkomende voordeel daarvan is dat dat weer ten goede kwam van de veiligheid, met name voor kinderen van OBS De Dobbe. Het project werd met vele vrijwilligers en Hoornstra Infrabouw gerealiseerd en financieel gesteund door de gemeente Aa en Hunze, Provincie Drenthe, Oranje Fonds, VSB fonds en de Rabobank. Inmiddels is het dorpsplein geopend. Vele dorpsgenoten waren erbij toen onze wethouder Heijerman het officieel opende. Een leuk programma voor jong en oud met de verschillende verenigingen die gebruik maken van het dorpshuis. In mijn ogen een geslaagde middag die past bij het prachtige dorpsplein en recht doet als dank aan alle vrijwilligers die zich hier voor hebben ingezet.

Wilt u een schoolvoorbeeld hoe ...

Combinatie Gemeentebelangen Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze 25-06-2019 16:37

Wilt u een schoolvoorbeeld hoe initiatieven vanuit het dorp breed worden bedacht, ontwikkeld en uitgevoerd? Kijk dan wat er in Annen gebeurt! Een paar weken terug was daar de officiële start van de aanpassing van het terrein bij de sporthal. Wethouder Heijerman gaf het startschot door het bouwbord te onthullen. Direct al werden door vrijwilligers van diverse betrokken verenigingen fietsbeugels geplaatst, struiken geplant en zaken verwijderd die later een andere plek gaan krijgen, zoals bankjes en de jeu de boules banen. Het voorterrein wordt gefaseerd ingericht met speel- en beweegtoestellen voor jong en oud. Het gebied wordt autoluw, wel komen er een paar parkeerplaatsen voor mindervaliden. Het streetveld wordt opgeknapt en de jeu de boules banen worden verplaatst. Er komt een fietsenstalling bij het voetbalveld en het dorpshuis krijgt een terras. Verder krijgt de postduivenvereniging een eigen toegang, wordt het riool vernieuwd en wordt ledverlichting aangebracht. En er wordt nog gekeken naar een geschikte locatie voor een beachveld. Iedereen wil dat kinderen spelen in een gezonde en veilige omgeving. Zien roken, doet roken. Met een rookvrije speelplek geef je het goede voorbeeld aan kinderen en voorkom je bovendien het schadelijke meeroken. Daarom wordt het voorterrein, mede op aangeven van de gemeente, rookvrij gemaakt. De uitvoering van dit plan is grotendeels mogelijk gemaakt door de Gemeente Aa en Hunze (Leefbaarheidsfonds) en de Provincie Drenthe (Vitaal Platteland). Mede dankzij de financiële steun van het VSB fonds, Rabobank Assen en Noord-Drenthe, de NAM, Eibe Speeltoestellen, Historische Vereniging Annen en Commissie Dorpsbelangen kan het complete plan uitgevoerd worden. Daarnaast schenkt de WMD een watertappunt. De officiële opening is gepland op vrijdagmiddag 20 september 14.00 uur met alle schoolgaande kinderen, sponsoren, aannemers en vrijwilligers. Ook alle dorpsbewoners zijn van harte welkom. Vanuit de Historische Vereniging is het idee ontstaan om het plein een naam te gaan geven, deze wordt tijdens de opening onthuld. Gaat dit vanzelf? Nee, natuurlijk niet. Veel overleg gaat hieraan vooraf en het kan alleen door zelfwerkzaamheid van vele vrijwilligers. Een project op initiatief van het dorp, in samenspraak met de gemeente, burgerparticipatie pur sang! We zijn blij met dit soort initiatieven.

Maandag 17 juni bezoeken we Anderen. ...

Combinatie Gemeentebelangen Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze 15-06-2019 09:58

Maandag 17 juni bezoeken we Anderen. In Oes Stee gaan we graag met jullie in gesprek over het wel en wee van dit mooie dorp. Iedereen is van harte welkom 👋🏻 We starten om 19.30 uur en ontmoeten je graag!

Het is Geopark week! Sinds 2015 ...

Combinatie Gemeentebelangen Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze 30-05-2019 08:47

Het is Geopark week! Sinds 2015 wijst UNESCO wereldwijd gebieden aan als Global Geopark. Dit zijn gebieden die internationaal uniek zijn vanwege hun archeologische, geologische en cultuurhistorische waarde. Wereldwijd zijn er 147 gebieden in 41 landen met die status. In Nederland hebben we er één: De Hondsrug. Best bijzonder dus. Investeren in behoud status Nu de Geopark- en UNESCO-status is bereikt, willen alle partners – overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven – het gebied verder ontwikkelen en promoten. Willen we die status ook na 2021 behouden dan moet er ook geïnvesteerd worden in lesmateriaal voor basisschoolleerlingen waarmee ze meer leren over de kernwaarden (de ruggen en beekdalen, de archeologische rijkdom en het cultuurlandschap) van het gebied waarin zij wonen. Ook Aa en Hunze heeft 5000 euro extra uitgetrokken voor het ontwikkelen van lespakketten. Wat gebeurt er in het Geopark? Tijd om samen met medewerkers van het Geopark en bestuurders uit de deelnemende provincies en gemeenten deel te nemen aan een excursie door De Hondsrug UNESCO Global Geopark. We worden bijgepraat over actuele ontwikkelingen. De ‘A1 van de prehistorie’ heet nu Hunebed Highway. Deze brengt ons naar museumboerderij De Nabershof van ‘t Volk van Grada. Zij vergaren, bewaren en dragen de Drentse cultuur uit in al zijn facetten. De oudste boerderij van Emmen maakt nu deel uit van de ontwikkeling van UNESCO Geopark de Hondsrug en kan dankzij Leader gelden uitbreiden met een nieuw eigentijds en duurzaam museum. Boeren op de Hondsrug Het thema (expeditie) van het museum wordt ‘Boeren op de Hondsrug’. Over hoe men boerde en leefde door de eeuwen heen tot vandaag, waarbij dan ook een bezoek gebracht kan worden aan een agrarisch bedrijf in Noord-Sleen. In het museum komt een winkel waar men ‘oude’ vergeten Drentse producten kan kopen waarmee naar origineel recept ‘oude’ gerechten bereid kunnen worden. Nieuwbouw dwingt de oude museumboerderij tot een meerjarenplan met nieuwe activiteiten zoals wisselexposities en erfgoedlessen voor basisscholen. Het museum gaat in februari 2020 open. Door de ogen van Van Gogh Na genoten te hebben van een open en vlakker ‘ontgonnen’ veengebied (veenontginning was meer en zwaarder werk dan het bouwen van de Chinese muur) komen we aan bij het van Goghhuis in Veenoord. Het thema (expeditie) is hier ‘Veen’. Het was Van Gogh die het veenlandschap in beeld bracht en het verwoorde in brieven aan zijn broer Theo. De film, gebaseerd op deze brieven, brengt je terug in de herfst van 1883. Door de ogen van Van Gogh beleef je het Zuidoost Drenthe van toen. Ook hier in het van Goghhuis zijn het net als in De Nabershof de vrijwilligers die de herinneringen aan vroeger delen met bezoekers van nu. Intensieve samenwerking Na het bezoek aan het agrarisch bedrijf in Noord-Sleen worden we bijgepraat over de intensieve samenwerking tussen het Geopark en het Hunebedcentrum. Het vernieuwde centrum heeft sinds 2019 een nieuwe vaste expositie (in een eigentijds jasje gegoten: zo kun je alle hunebedden opzoeken op een groot scherm en van alle kanten bestuderen dankzij drones). Er is voor bijna alle leeftijden divers lesmateriaal beschikbaar: van ‘ontdek de prehistorie’, ‘museumschatjes’ tot via ‘Oerlive’ op afstand in de eigen schoolklas les volgen over de ijstijden. Wat gebeurt er met onze bijdrage? Geopark de Hondsrug gaat nu samen met IVN andersoortige lespakketten ontwikkelen welke ze actief naar de basisscholen toe willen brengen door bijvoorbeeld een ‘ijstijdenles’ op school te geven. Kinderen doen kennis op en krijgen onderzoeksopdrachten zoals bijvoorbeeld ‘wat vind ik ervan terug in mijn eigen omgeving’? In Aa en Hunze is het duidelijk zichtbaar. Basisschoolleerlingen kunnen straks ook ‘Geoparkranger’ van de Hondsrug worden. Hoe leuk is dat! Ambassadeur worden voor jouw eigen leefomgeving. Voor deze ontwikkelingen is het subsidiebedrag (22.000 euro) voor Geopark de Hondsrug door Aa en Hunze voor 2019 incidenteel met 5000 euro verhoogd. In overleg met de andere Hondsruggemeenten moet in 2019 onderzocht worden of deze extra bijdrage in de toekomst ook noodzakelijk is. Op naar de volgende excursie om te zien en te ervaren wat men met het geld concreet ontwikkeld heeft voor onze basisschoolleerlingen. 27 mei t/m 10 juni 2019 GEOPARK WEEK zie WWW.DEHONDSRUG.NL

Gisteravond waren we op bezoek in ...

Combinatie Gemeentebelangen Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze 14-05-2019 11:56

Gisteravond waren we op bezoek in Eexterzandvoort. Een waardevolle avond met thema’s als glasvezel, groot onderhoud van het dorpshuis, Paasvuren 2019, bermbeheer en verkeersveiligheid. Op naar het volgende dorpsbezoek!

Maandag 13 mei bezoeken we ...

Combinatie Gemeentebelangen Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze 10-05-2019 06:48

Maandag 13 mei bezoeken we Eexterzandvoort. In Dorpshuis d’Aole School gaan we graag met jullie in gesprek over het wel en wee van dit mooie dorp. Iedereen is van harte welkom 🙌🏻 We starten om 19.30 uur en ontmoeten je graag!

Vanavond zijn we met onze fractie én ...

Combinatie Gemeentebelangen Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze 02-05-2019 19:04

Vanavond zijn we met onze fractie én inwoners uit Eexterveenschekanaal in Dorpshuis De Kiep. Het fietspad naar Eexterveen en een 30 km-zone in het dorp komen deze avond ter sprake. Aandachtspunten voor dit prachtige lintdorp waar we op een later moment bij onze gasten van vanavond op terugkomen.

Donderdag 2 mei bezoeken we ...

Combinatie Gemeentebelangen Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze 30-04-2019 14:37

Donderdag 2 mei bezoeken we Eexterveenschekanaal. In Dorpshuis De Kiep gaan we graag met jullie in gesprek over het wel en wee van dit mooie lintdorp. Iedereen is van harte welkom 🙋‍♀️ We zijn er om 19.00 uur en starten om 19.30 uur. We zien jullie graag!