Nieuws van politieke partijen over GROENLINKS / Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) inzichtelijk

29 documenten

Verkiezingen provinciale staten en ...

GROENLINKS / Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) GROENLINKS / Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) GroenLinks PvdA Leusden 19-03-2019 11:02

Verkiezingen provinciale staten en waterschappen op woensdag 20 maart Op woensdag 20 maart zijn de verkiezingen voor provinciale staten en de waterschappen. Omdat dit Facebookaccount een account is van de fractie GroenLinks-PvdA en omdat in de provincie GroenLinks en PvdA als losse partijen meedoen aan de verkiezingen hebben we dit account de afgelopen weken niet gebruikt voor het voeren van een campagne. Uiteraard hopen we dat iedere stemgerechtigde inwoner van Leusden gaat stemmen. Bij de provinciale staten doen GroenLinks en PvdA als losse partijen mee. Aan de waterschapsverkiezingen doet PvdA wel als partij mee, maar GroenLinks niet. Water Natuurlijk (https://www.waternatuurlijk.nl/vallei-veluwe) is de waterschapspartij die het dichtst bij GroenLinks staat.

De fractie GroenLinks-PvdA brengt ...

GROENLINKS / Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) GROENLINKS / Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) GroenLinks PvdA Leusden 25-01-2019 10:27

De fractie GroenLinks-PvdA brengt graag onderstaande uitnodiging van onze burgemeester onder je aandacht. Mede namens de gemeenteraad van Leusden, nodig ik u van harte uit voor de Inspiratieavond Samenleving Voorop. Verschillende gastsprekers nemen ons op deze avond mee naar boeiende voorbeelden van initiatieven uit de samenleving, afkomstig uit het hele land. Met de gemeenteraad, ben ik op zoek naar inspirerende voorbeelden waarmee Samenleving Voorop in Leusden verder opgepakt kan worden en wat dit betekent voor alle betrokken partijen. Met Samenleving Voorop wil de gemeente Leusden ruimte geven aan initiatieven van bewoners. In de afgelopen jaren zijn vele initiatieven op het terrein van onder meer cultuur, sport en beheer van de grond tot bloei gekomen. In april ‘18 hebben we dit proces geëvalueerd. Met alle aanwezigen zijn ook een aantal verbeterpunten geformuleerd. Nu willen we een volgende stap zetten in hoe samenleving en gemeente samen kunnen optrekken om meer initiatieven tot een succes te maken. Meedoen? Geef u dan voor dinsdag 5 februari op bij griffier@leusden.nl onder vermelding van inspiratieavond. Ik hoop u 7 februari te ontmoeten! Met vriendelijke groet, Gerolf Bouwmeester, burgemeester

Lees de januari Blog over Kleur ...

GROENLINKS / Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) GROENLINKS / Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) GroenLinks PvdA Leusden 20-01-2019 17:22

Lees de januari Blog over Kleur bekennen op www.groenlinkspvda-leusden.nl Over landelijke politiek, die verkocht wordt. Over actuele lokale issues zoals De Korf, bouwen in de Tabaksteeg, De Groene Belevenis. En een uitnodiging om aan fractievergaderingen deel te nemen. En samen kleur te bekennen. Marcel Sturkenboom

Op naar een gezond en duurzaam ...

GROENLINKS / Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) GROENLINKS / Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) GroenLinks VVD CDA PvdA Leusden 29-12-2018 12:08

Op naar een gezond en duurzaam 2019 Het verkiezingsjaar 2018 is bijna achter de rug. Voor GroenLinks-PvdA Leusden een goed jaar. Nadat de leden voor vernieuwing van de fractie kozen, honoreerde de Leusdense kiezers dit met 4 volle zetels. Met “duurzaamheid, een gezond en goed leven voor iedereen, en zelf kunnen beslissen” als programmatische basis. En met “werk, aandacht voor doelgroepen en ruimte (bouwen)” als bijzondere thema’s. Daarmee hebben we ook het CDA en de VVD kunnen overtuigen dat er met GroenLinks-PvdA goed zaken valt te doen. De nieuwe coalitie was geboren. Vanaf de zomer zijn we bezig om het College UitvoeringsPlan (CUP) en de begroting 2019 t/m 2022 sluitend uit te voeren. Naast energie neutraal leven, mobiliteit en bouwen, omgekeerd inzamelen, samenlevingsakkoorden, positieve gezondheid blijft de Raad zoeken naar de mogelijkheid om de investering in duurzaamheid mogelijk te maken. Datzelfde geldt voor zorg en welzijn en met name de jeugdzorg, waar echt grote tekorten ontstaan. Dat betekent financieel nog grotere uitdagingen voor de komende jaren. Het echte werk “het maken van keuzes waarbij onze ambities overeind blijven” moet dus nog beginnen. Hoe duurzaam 2019 ook mag worden, landelijk staan alle grote partijen met de provinciale verkiezingen voor de deur opeens ook vol overtuiging voor de principes “Planet, People, Profit”. Zelfs onze premier stelt terecht dat we Nederland nog aantrekkelijker en duurzaam beter moeten maken. Misschien moeten we ons verheugen dat we als GroenLinks en PvdA zoveel mensen mee krijgen. Maar bij een veranderend (ecologisch, economisch en politiek) klimaat zal er gekozen moeten worden. Met de Brexit en de opstelling van Trump richting de EU en China en Rusland op het vinkentouw zit dat er echt aan te komen. Dan zal blijken wie intrinsiek gemotiveerd blijft. Voor het Nieuwe Jaar 2019 doemen voor Leusden oude en nieuwe uitdagingen op. Het onder controle krijgen van het sociale domein inclusief jeugdzorg, blijft er zoals gesteld zo een. Ons standpunt blijft hoe dan ook dat “iedere burger de zorg en welzijn dient te krijgen, die zij/hij verdient”. Daarbij speelt dat de zorg voor de volgende transitie (decentralisatie) staat tw. de Juiste Zorg op de Juiste Plek (dJZodJP). Onthoud deze afkorting. Het doel is de zorg nog dichter bij huis te organiseren door de 0e, 1e en 2e lijn respectievelijk mantelzorg, sociale teams, huisarts, apothekers, tandarts en paramedici en ziekenhuizen in één keten te laten samenwerken. Preventie, E Health, zorg-verschuiving en keten-financiering zijn de toverwoorden, die de uit de hand lopende zorgkosten moeten beteugelen. Zorg en Welzijn zijn binnen afzienbare tijd één en regionaal georganiseerd. Gemeenten en Zorgverzekeraars zullen elkaar als belangrijkste financiers moeten vinden. Als Groenlinks-Pvda zullen we dit proces kritisch volgen. Bouwen wordt het tweede grote issue. Niet alleen de vraag waar maar ook hoe en met welke fondsen krijgen we het principe van Nul-op-de-meter gerealiseerd. En laten we gewoon op de fiets en als het dan toch moet elektrisch kunnen laden en rijden niet vergeten. Regionaal wordt als het gaat om de woonbehoefte kritisch naar Leusden gekeken. Tot 2025 1000 woningen en daarna pakweg 75 woningen per jaar er bij, is niet wat de provincie voor ogen heeft. Lokaal is iedereen benieuwd wat de discussie Tabaksteeg-Langesteeg gaat opleveren. Onze inzet blijft zo veel als mogelijk burgers te betrekken bij discussies en gezamenlijk te besluiten. Of het nou samenlevingsakkoorden, sport- en cultuur-, of energieakkoorden zijn. Samen met u, uw familie, vrienden en buren gaan we voor een gezond en duurzaam 2019. Mijn voornemen is mijn eerdere toezegging om een maandelijkse blog te schrijven nu echt waar te maken. Goede Jaarwisseling. Marcel Sturkenboom Fractievoorzitter GroenLinks-PvdA 0653234705 marcel.sturkenboom@gmail.com

Eind vorige week heeft de ...

GROENLINKS / Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) GROENLINKS / Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) GroenLinks PvdA Leusden 08-11-2018 21:45

Eind vorige week heeft de Woningstichting Leusden (WSL) het rondje met de raad gedaan. Een rondje met een aantal raadsleden door Leusden langs een aantal interessante woonplekken. Namens de fractie van GroenLinks-PvdA is Denise Houtveen mee geweest. Eerst is een bezoek gebracht aan de Olmenlaan waar een voormalig bedrijfspand omgetoverd wordt tot 54 woningen, waarvan een groot deel bestemd is voor de sociale huur. Daarna een interactieve informatieronde waarin de kennis van de raadsleden op de proef werd gesteld en door de woningstichting duidelijk werd gemaakt hoe het huurgeld van de inwoners wordt besteed. WSL dank jullie wel voor de interessante middag. Tot de volgende keer, want zoals directeur Monique Brewster al zei ‘Het begint een traditie te worden’.

Momenteel werken we als fractie van ...

GROENLINKS / Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) GROENLINKS / Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) GroenLinks PvdA Leusden 28-10-2018 19:15

Momenteel werken we als fractie van GroenLinks-PvdA toe naar de raadsvergadering van 8 november. Tijdens deze raadsvergadering zijn onder andere de volgende onderwerpen geagendeerd: bestemmingsplan Hamersveldseweg 54 en de begroting. Maandag 29 oktober en maandag 5 november zullen we, tijdens onze fractievergaderingen, de raadsvergadering van 8 november verder voorbereiden. Mocht je kennis willen nemen van de voorliggende zaken, dan verwijzen we graag naar https://gemeentebestuur.leusden.nl. Daar zijn de agenda en de voorliggend stukken te raadplegen.

Zaterdag hebben raadsleden, ...

GROENLINKS / Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) GROENLINKS / Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) GroenLinks PvdA Leusden 07-10-2018 19:22

Zaterdag hebben raadsleden, fractievertegenwoordigers en wethouders van verschillende partijen een bezoek gebracht aan de Groene Belevenis. Namens GroenLinks-PvdA waren Erik, Fenneke, Denise en Like Vanderham-vanHulten aanwezig. Een ontdekkingsreis: De De Groene Belevenis is niet alleen de struintuin en leskisten. Het is veel meer: de kansen laten zien hoe je zelf aan de slag kan met duurzaamheid - dat kan zijn afvalscheiden of over voeding, over buiten bewegen en over biodiversiteit. Ook werd benadrukt dat dit alles niet mogelijk is zonder de toewijding en inzet van zo'n 50 vrijwilligers, in totaal zo'n 5fte. De Wiebelwagen (gelegen naast de Groene Belevenis) waar kinderopvang gecombineerd wordt met dagbesteding voor ouderen, een mooie ontwikkeling waar generaties bij elkaar komen. Terwijl wij informatie tot ons namen bereidde een groep vrijwilligers een groentesoep voor die borrelde boven een kampvuur. Een zonnige ochtend.

Vanavond houden we onze eerste ...

GROENLINKS / Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) GROENLINKS / Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) GroenLinks Leusden 24-09-2018 19:15

Vanavond houden we onze eerste fractievergadering in het nieuwe Huis van Leusden en hebben we een kijkje genomen in de nieuwe raadszaal.