Nieuws van politieke partijen over Groot Hontenisse inzichtelijk

25 documenten

Groot Hontenisse roept college op ...

Groot Hontenisse Groot Hontenisse Hulst 10-01-2019 19:30

Groot Hontenisse roept college op tot initiatief nemen ! Nieuwbouw in onze kernen is belangrijk voor de leefbaarheid. Doen ! 10 januari 2019 Via de krant van 28 december kregen we kennis van het rapport van bureau Over morgen over de woningbehoefte in Zeeland. Hierin wordt gesteld dat onze gemeente in 2040 een flink overschot aan woningen heeft. Evenals Sluis, Terneuzen en Schouwen Duiveland. Daarbij de conclusie van het bureau dat er gesneden moet worden in de woningvoorraad van onze, en de andere genoemde gemeenten. Onze gemeente wordt nog steeds aangemerkt als krimpgemeente. Er wordt gesteld dat het aantal inwoners afneemt en het aandeel ouderen toeneemt. Voor onze gemeente stelt het bureau voor om onze woningvoorraad met 500 woningen te verminderen. Wel zegt het rapport dat er geïnvesteerd moet worden in bestaande woningen van goede kwaliteit, met modern comfort, verduurzaming en met stip bovenaan isolatie van de woning. Groot Hontenisse is verbaasd over dit rapport. In onze ogen een achterhaald rapport , met funeste conclusie voor onze kernen, voor onze gemeente. De cijfers van de laatste jaren van onze gemeente laten een ander beeld zien dan dit rapport. Gevolg geven aan de aanbeveling die het rapport maakt betekent kiezen voor een desastreuze toekomst voor onze gemeente. Het is geen stilstand, het is achteruitgang. Het rapport zegt bovendien zelf dat groei een aanjager is voor vernieuwing, innovatie en kwaliteitsverbetering. Dat laatste stemt overeen met de visie die Groot Hontenisse heeft. Dat gecombineerd met de vraag naar woningen in onze gemeente. Wij vinden dat er bouwmogelijkheden moeten zijn voor onze eigen inwoners. Voor jonge starters, ouderen die in hun kern willen blijven wonen, inwoners die zelf een huis willen bouwen, samenwerking met ontwikkelaars. Bedrijven in onze regio zijn op zoek naar veel werknemers om de grote hoeveelheid vacatures op te vullen. Voor deze mensen zijn woningen nodig. Onze visie zien we terug in het coalitieprogramma. Daarin stelt de coalitie dat in alle kernen gebouwd moet kunnen worden. Dat draagt bij aan de leefbaarheid van onze kernen. Dat maakt onze gemeente tot een gezonde, aantrekkelijke gemeente. Dat staat lijnrecht tegenover het inkrimpen van de woningvoorraad met 500 woningen. We hebben hierover de volgende vragen aan het college gesteld: Vraag: 1. Is het college bekend met het rapport van bureau Over morgen inzake onderzoek naar de woningbehoefte in Zeeland ? Zo ja, dan verzoeken wij het college dit ter kennis te brengen aan de raad. 2. Wat is de mening van het college over de conclusie die het rapport trekt om de woningvoorraad in onze gemeente met 500 woningen in te krimpen ? 3. Komt er een reactie van het college op dit rapport ? 4. Wat is de status van dit rapport ? 5.Het college schrijft in het coalitieprogramma dat er in alle kernen gebouwd moet kunnen worden. Prima. Welke initiatieven zijn er genomen ?

Een goed draaiende economie betekent ...

Groot Hontenisse Groot Hontenisse Hulst 14-03-2018 09:35

Een goed draaiende economie betekent kans op succes voor een samenleving.

Praten om mensen te overtuigen. Héél ...

Groot Hontenisse Groot Hontenisse Hulst 03-03-2018 19:08

Praten om mensen te overtuigen. Héél belangrijk. Zaterdag 3 maart hebben George en Ferrie en Frank op Sint Jansteen de jaarmarkt bezocht en veel mensen gesproken.

Gemeente HulstRAADLID ROMBOUT STAPT ...

Groot Hontenisse Groot Hontenisse Hulst 14-12-2017 21:05