Nieuws van politieke partijen over Kleurrijk Langedijk inzichtelijk

30 documenten

http://www.gemeentelangedijk.nl/metin ...

Kleurrijk Langedijk Kleurrijk Langedijk Langedijk 04-07-2019 08:35

http://www.gemeentelangedijk.nl/meting De uitkomsten van de extra raadpleging onder inwoners van Koedijk en Sint Pancras over de fusie is gepubliceerd. Slechts 7% van de inwoners van Koedijk en 11 % van de inwoners van Sint Pancras is het eens met een fusie van Langedijk met Heerhugowaard. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft ingestemd met dit fusietraject. Kleurrijk Langedijk heeft, naar nu blijkt terecht, herhaaldelijk tegen deze fusie gestemd. Wij zijn van mening dat je eerst al je inwoners raadpleegt voordat je dergelijke ingrijpende beslissingen maakt. Een overgrote meerderheid van de respondenten heeft aangegeven gaarne een fusie met Alkmaar te willen. Voor het volledige rapport zie bijgaande link.

De gemeente Langedijk organiseert na ...

Kleurrijk Langedijk Kleurrijk Langedijk Langedijk 18-06-2019 18:57

De gemeente Langedijk organiseert na de zomer een cursus Politiek Actief. Iets voor u of jou? https://www.gemeentelangedijk.nl/Inwoners/Homecontent/Nieuws/Nieuwsberichten/Juni/Gratis_cursus_Politiek_Actief

https://halstadcentraal.nl/nieuws/600 ...

Kleurrijk Langedijk Kleurrijk Langedijk Langedijk 03-05-2019 10:34

https://halstadcentraal.nl/nieuws/60039732-komende-jaren-mogelijk-8-600-nieuwe-woningen-in-heerhugowaard. Gisteren ontvingen we bijgaand nieuwsbericht. Kleurrijk Langedijk heeft gelukkig steeds tegen elke ambtelijke of bestuurlijke fusie met deze betonnen gemeente gestemd. Helaas waren we in een minderheid bij deze keuze. Zie hier wat de nieuwe fusiegemeente de komende tijd te wachten staat. Jammer, hiermee en hierdoor gaan onze groene woonomgeving en onze dorpse identiteit verloren. Overigens hebben Langedijkers nog vanaf 10 juli 2019 10 weken lang de mogelijkheid om een zienswijze tegen deze herindeling in te dienen.

https://www.gemeentelangedijk.nl/Inwo ...

Kleurrijk Langedijk Kleurrijk Langedijk Langedijk 26-04-2019 11:21

https://www.gemeentelangedijk.nl/Inwoners/Homecontent/Nieuws/Nieuwsberichten/April/Koninklijke_Onderscheiding_voor_acht_Langedijkers Kleurrijk Langedijk feliciteert de acht Langedijkers die hedenmorgen 26 april Koninklijk onderscheiden zijn. Bovenal danken wij hen voor alles wat zij binnen en buiten Langedijk betekenen en betekend hebben in hun werk en vooral hun vrijwilligerswerk.

Kleurrijk Langedijk dient tijdens de ...

Kleurrijk Langedijk Kleurrijk Langedijk Langedijk 25-02-2019 10:22

Kleurrijk Langedijk dient tijdens de raadsvergadering van dinsdag 26 februari een motie in waarbij het college wordt gevraagd de onveilige overste(e)k(en) voor langzaam verkeer vanuit de wijk Westerdel in Broek op Langedijk en Zuid Scharwoude naar de overige wijken veiliger te maken. Veel inwoners van Westerdel benaderen onze partij dat zowel subjectief beleefd alsook objectief beschouwd voor fietsers en voetgangers geen veilige oversteekmogelijkheid is. De ovale rotonde maakt dat auto ‘s die over de westelijke randweg rijden slecht zichtbaar zijn voor de overstekende fietsers en voetgangers en booster gebruikers. Heeft u ideeën of oplossingen? Meld het ons via fractie@kleurrijk-Langedijk.nl

Sint Pancras, 10 augustus 2018 ...

Kleurrijk Langedijk Kleurrijk Langedijk Langedijk 11-08-2018 12:17

Sint Pancras, 10 augustus 2018 Raadsvragen conform art 40 RVO gemeenteraad Langedijk Betreft: niet informeren aanwonenden, omwonenden en inwoners over afsluiten van De Helling Geacht College, Sinds woensdag 8 augustus 2018 staan er langs de Helling tussen Gedempte Veert en rotonde Helling/Vronermeerweg gele borden waarop gemeld staat dat De Helling tussen 20 augustus (dus 12 dagen na plaatsen borden) en 21 december 2018 afgesloten zal zijn. Kleurrijk Langedijk krijgt uit diverse hoeken vragen over deze afsluiting. Inwoners, aanwonenden en personen die hun bedrijvigheid aan de Helling hebben wisten niet dat er afgesloten zou gaan worden en waarom. Na enig zoek en speurwerk konden wij alleen op de website van de gemeente Langedijk bij werkzaamheden vinden dat de Helling voor een lange periode wordt afgesloten voor de aanleg van een brug. Gelezen bovenstaand heeft Kleurrijk Langedijk de navolgende vragen: 1. Betreft deze afsluiting zoals het bord zegt de gehele Helling? Zo ja waarom staan er dan alleen borden tussen de Gedempte Veert en rotonde Helling/Vronermeerweg? Zo ja hoe zijn de aanliggende bedrijven waaronder een tankstation en een garage en diverse andere bedrijven dan wel bereikbaar? 2. Als het een afsluiting betreft tussen de Gedempte Veert en rotonde, hoe is de GOED De Vroonen dan bereikbaar per auto voor de mindervalide bewoners en personeel? En het daar tegenover liggende bedrijf? 3. De Gedempte Veert noordzijde (achter Benedenweg 76 tot en met 96) is doodlopend en alleen bereikbaar vanaf de kruising die op slot gaat. Bereikbaarheid is essentieel voor alle aldaar gevestigde bedrijven en privé garages en “achterom” . Hoe gaat het College de bereikbaarheid aldaar waarborgen en waarom zijn ook deze bewoners of eigenaren (van losse percelen aldaar) niet geïnformeerd? 4. Waarom heeft uw College de aanwonenden, alle bedrijven, bewoners, school en dienstverlening langs de gehele Helling en Benedenweg rond de Helling en niet tijdig en op persoonlijke wijze geïnformeerd over deze afsluiting? Nu hebben zij hun cliënten en patiënten niet tijdig kunnen informeren. 5. Waarom heeft uw College de onder vraag 3 en 4 genoemden niet betrokken in het proces van aanleg brug en afsluiten Helling? 6. Waarom heeft uw College op geen enkele wijze via Langedijk Informeert of persbericht deze afsluiting aan alle inwoners aangekondigd? 7. Wat voor aanvullende verkeersmaatregelen gaat uw college treffen om het per auto bereikbaar zijn van GOED De Vroonen mogelijk te maken? 8. Waarom zijn er op dit moment nog geen waarschuwingsborden vanaf de andere invalswegen (Twuyverweg, Bovenweg, Keesman, Kruissloot) en vanaf de N245 geplaatst? Wanneer gaat u dat doen? 9. Wat voor aanvullende maatregelen gaat uw college treffen om parkeren voor bezoekers van de GOED mogelijk te maken? 10. Wat voor aanvullende maatregelen gaat uw college treffen om de verkeerssituatie beheersbaar te houden in de wijde omgeving van de Helling? Is hierbij gedacht aan uit zetten doseerlichten Vronermeerweg en Alkmaar vragen de spitspaal op de Herenweg buiten werking te zetten? 11. De aanleg van een brug aldaar leidde tot een bestemmingsplanwijziging die ter inzage heeft gelegen onder de naam Helling 4. Op dinsdag 17 juli jl heeft uw college bestemmingsplan goedgekeurd en besloten dit aan de raad aan te bieden. De raad kan pas in forum 11 september 2018 en raad 25 september 2018 op zijn vroegst behandelen en besluiten. Passeert u met het voortijdig aanleggen van de brug, althans het starten van werkzaamheden, niet het hoogste orgaan: de gemeenteraad van Langedijk? De fractie van Kleurrijk Langedijk wenst schriftelijke beantwoording zo spoedig mogelijk. Fractie Kleurrijk Langedijk, Annelies Kloosterboer, fractievoorzitter