Nieuws van politieke partijen over LVR (Liberale Volkspartij Roermond) inzichtelijk

38 documenten

OML, Ontwikkelingsmaatschappij ...

LVR (Liberale Volkspartij Roermond) LVR (Liberale Volkspartij Roermond) Roermond 19-08-2019 06:44

OML, Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg, is in het leven geroepen om het vestigingsklimaat voor bedrijven te verbeteren en de economische structuur van Midden-Limburg te versterken. De LVR fractie heeft al vele malen bij college van B&W aangegeven dat er inzake OML geen actieve informatie wordt verstrekt door het college van B&W richting de gemeenteraad van Roermond. Altijd loopt de gemeenteraad van Roermond achter de feiten aan. Inmiddels hebben wij vernomen van een ander gemeentebestuur dat er schijnbaar dinsdag jl. een buitengewone OML aandeelhoudersvergadering is geweest waarin blijkbaar vergaande besluiten zijn genomen. De LVR stelt er vragen over.

De LVR fractie ontving vrijdagavond ...

LVR (Liberale Volkspartij Roermond) LVR (Liberale Volkspartij Roermond) Roermond 13-08-2019 15:05

De LVR fractie ontving vrijdagavond 9augustus jl. veel klachten en opmerkingen van Roermondse burgers die zich mateloos gestoord hebben aan de wijze waarop een tweetal medewerkers van de afdeling Stadstoezicht zonder noemenswaardige/of dringende reden aanleiding vond om handhavend op te treden tegen een spontaan optreden van een dweilorkest, in Limburg ook wel joekskapel genoemd, bij een feestelijke bruiloft op de Markt in Roermond. De LVR stelt er vragen over:

De LVR heeft vernomen dat politie ...

LVR (Liberale Volkspartij Roermond) LVR (Liberale Volkspartij Roermond) Roermond 02-08-2019 06:39

De LVR heeft vernomen dat politie (in burger) controles uitvoeren rond de New York Pizza vestiging in Roermond en daar stellen we vragen over.

De afgelopen dagen zijn diverse ...

LVR (Liberale Volkspartij Roermond) LVR (Liberale Volkspartij Roermond) Roermond 25-07-2019 09:14

De afgelopen dagen zijn diverse berichten over het KEC (Kennis- en Expertise Centrum) in de media verschenen, zijn er contacten geweest met de gemeente en hebben we mails gehad van de burgemeester.Na het incident met de leerling vorig jaar, heeft de interim bestuurder een rapport laten opstellen. Uit de mediaberichten begrijpen wij dat de veiligheid alleen maar meer in het geding is gekomen sinds het incident. Verder werken de drie instanties die gebruikmaken van het KEC volgens de mediaberichten niet goed samen. Volgens de media worden besluiten gefrustreerd en niet genomen, bestuurders worden niet erkend en er is een verschillende visie op de uitkomsten uit het rapport. Men gaat nu zelfs naar de rechter om duidelijkheid te krijgen over de statuten. Reden voor de LVR om hierover een debat aan te vragen in de volgende raadsvergadering.

Op 12 juli jongstleden heeft het ...

LVR (Liberale Volkspartij Roermond) LVR (Liberale Volkspartij Roermond) Roermond 15-07-2019 11:52

Op 12 juli jongstleden heeft het college van B&W een raadsinformatiebrief inzake tunnelsluitingen A73 aan de Gemeenteraad verstuurd. Tevens stond op de website van DDL op 11 juli jongstleden een artikel hieromtrent. In het verleden zijn er vanwege de problematieken omtrent de A73-tunnels, door de LVR-fractie en door andere fracties meermaals schriftelijke vragen gesteld. Ook is er meerdere malen in de commissie ruimte en in de Gemeenteraad gesproken over de problematieken van de A73-tunnels en zijn er werkbezoeken aan de tunnels gebracht. Daarnaast vindt momenteel een van de grootste infrastructurele projecten in de historie van Roermond plaats, namelijk de reconstructie van de N280. Vanwege deze samenhang willen stelt de LVR naar aanleiding van de raadsinformatiebrief en het artikel op de website van DDL vragen.

De LVR heeft vernomen dat er veel ...

LVR (Liberale Volkspartij Roermond) LVR (Liberale Volkspartij Roermond) Roermond 10-07-2019 10:41

De LVR heeft vernomen dat er veel ingebroken wordt in auto's die geparkeerd staan in de Q-Park garage bij de Oranjerie en stelt er vragen over.

Persbericht! Met ongenoegen heeft ...

LVR (Liberale Volkspartij Roermond) LVR (Liberale Volkspartij Roermond) Roermond 11-06-2019 07:48

Persbericht! Met ongenoegen heeft de LVR-fractie kennis genomen van het besluit van de Burgemeester en Wethouders van Roermond om het tankstation aan de Maasbrug om zeep te helpen. Het tankstation mag per 1 januari 2020 noch op de huidige locatie noch op de door de exploitant aangekochte grond bij de afslag De Weert (oude Zichtverzekeringskantoor) aan de N280 haar diensten aanbieden. Dit terwijl het College van B&W in 2012 nog een principemedewerking heeft verleend om het tankstation hiernaartoe te verplaatsen! Lees het hele persbericht via de link ⬇️

Raadslid Leenheer van GroenLinks is ...

LVR (Liberale Volkspartij Roermond) LVR (Liberale Volkspartij Roermond) GroenLinks Roermond 14-05-2019 07:39

Raadslid Leenheer van GroenLinks is aan het staken, omdat hij geen passend vervoer heeft naar het gemeentehuis door een ondeugdelijke scootmobiel. De LVR stelt vragen naar aanleiding van deze situatie en dan met name ook gericht op alle andere burgers in onze gemeente, die aanspraak moeten maken op WMO-middelen.

Op 28 februari 2019 ontving de raad ...

LVR (Liberale Volkspartij Roermond) LVR (Liberale Volkspartij Roermond) Roermond 07-03-2019 07:55

Op 28 februari 2019 ontving de raad een brief van de wethouder Organisatie, dhr.Schreurs, betreffende datalek stembureauleden. De portefeuillehouder meldt dat het lek komt door een fout in de ambtelijke organisatie. Nergens in de brief spreekt de portefeuillehouder een eigen ‘mea-culpa’ uit. Zeer opmerkelijk! Immers bestuurder(s) zijn bestuurlijk verantwoordelijk voor het handelen van de ambtelijke organisatie. Blijkbaar ontgaat dit de portefeuillehouder. Daarnaast roept zijn brief – mede door de summiere informatie – een aantal andere vragen op inzake (vermoedens) van datalekken. Reden voor de LVR-fractie om vragen te stellen.

Afgelopen zaterdag heeft de ...

LVR (Liberale Volkspartij Roermond) LVR (Liberale Volkspartij Roermond) Roermond 06-03-2019 12:30

Afgelopen zaterdag heeft de LVR-fractie kennisgenomen van de onthutsende 9e positie voor Roermond in de AD-Misdaadmeter. Terug in de landelijke top 10. Te triest voor woorden. Verrassend? Ja en nee. Ja, dat de klassering zo slecht is en er zo’n sterke stijging is vanaf plaats 14. Nee, omdat de LVR-fractie al zo vaak het stadhuis (veel te vaak vergeefs) gewezen heeft op de toenemende onveiligheid in Roermond. Dagelijks ontvangen wij als volksvertegenwoordigers verontrustende berichten van burgers en ondernemers. Van Swalmen tot Merum. Ook afgelopen lang (Vasteloavend) weekend was het op menige plek weer prijs met fietsendiefstallen – woninginbraken en gestolen motorvoertuigen. Mogelijk is deze trieste klassering in de AD-Misdaadmeter wel een aanleiding tot een koersverandering. Reden waarom wij dan ook vragen stellen.