Nieuws van politieke partijen over Leefbaar Lelystad inzichtelijk

31 documenten

N.a.v. de gehanteerde ...

Leefbaar Lelystad Leefbaar Lelystad Lelystad 19-08-2019 18:28

N.a.v. de gehanteerde bewonersparticipatie in de Jol t.a.v. de (voorgenomen) locatie van de buurtcontainer restafval is Leefbaar Lelystad voornemens om op de eerst volgende raadsvergadering een motie vreemd in te dienen. Zodat alle buurtbewoners die gebruik moeten gaan maken van een betreffende buurtcontainer restafval worden uitgenodigd voor bijeenkomsten over de (voorgenomen) locatie ervan. Voor alle duidelijkheid, deze motie gaat over alle buurten in Lelystad waar een buurtcontainer restafval geplaatst gaat worden.

Zoals eerder aangegeven, op 18 ...

Leefbaar Lelystad Leefbaar Lelystad Lelystad 15-07-2019 19:41

Zoals eerder aangegeven, op 18 september vindt de vierde motiemarkt plaats. Vanaf heden kunt u zich aanmelden via de onderstaande link. Wij zien uw ideeën graag tegemoet! https://www.lelystad.nl/4/Lelystad/Nieuws-2019/Juli/Aanmelden-voor-de-Motiemarkt-van-start.html

Het duurt nog even, maar op 18 ...

Leefbaar Lelystad Leefbaar Lelystad Lelystad 05-07-2019 10:05

Het duurt nog even, maar op 18 september is het weer zover! Voor de vierde keer wordt de motiemarkt georganiseerd. Heeft u een idee om Lelystad mooier, sportiever, socialer, veiliger of... te maken? Wilt u dat uw idee voor Lelystad ook echt uitgevoerd wordt? Dan is de Motiemarkt hèt moment om uw idee in te dienen en te promoten. Om een idee te krijgen over wat een motie nu precies is kunt u de link hieronder, van vorig jaar, alvast bekijken https://www.lelystad.nl/4/Lelystad/Nieuws-2019/Nieuwsarchief-2018/Augustus/3e-Motiemarkt,-inschrijven-kan-nu!.html Houdt de onderstaande website in de gaten voor meer nieuws over de inschrijvingsprocedure voor de motiemarkt van 2019! https://www.lelystad.nl/raad De fractie van Leefbaar Lelystad kijkt uit naar uw inschrijvingen! #raadvanlelystad Gemeente Lelystad

Raadsbehandeling nota armoedebeleid ...

Leefbaar Lelystad Leefbaar Lelystad Lelystad 04-04-2019 14:56

Raadsbehandeling nota armoedebeleid en schuldhulpverlening Vandaag de dag is de maatschappij materialistischer ingesteld en hebben we meer digitale hulpmiddelen nodig. Een computer, een slimme telefoon. Maar tegenwoordig is ook een wasdroger, een vaatwasser en een magnetron gemeengoed geworden. En dat maakt het leven duurder. Wie de verleiding van reclame niet kan weerstaan, koopt al gauw meer dan nodig is. Voor je het weet sta je in het rood en stapelen de rekeningen op. Er kunnen ook omstandigheden zijn die je overkomen, waardoor je financieel in de problemen komt. Dat kan behoorlijk wat kopzorgen geven en verlammend werken. Leefbaar Lelystad heeft bij de nota armoedebeleid en schuldhulpverlening twee amendementen en een motie ingediend. Er gaat nu flink wat gemeenschapsgeld besteed worden aan armoedebeleid en schuldhulpverlening. In totaal bijna 6 miljoen euro. Dat is een behoorlijk bedrag en de besteding ervan moet geen ‘water naar de zee dragen’ zijn. Het moet wel wat opleveren en dat moet voor de raad helder te controleren zijn. Zoals de maatregelen van Centrade effectief leiden tot minder huisuitzettingen. Omdat minder 'sociale uitsluiting' een weinig zeggend en nauwelijks controleerbaar containerbegrip is als doel voor het beleid, heeft Leefbaar Lelystad een amendement ingediend waarmee gestreefd wordt naar een effectief beleid wat over drie jaar moet leiden tot minder gemeentelijke kosten. Zoals we dat ook doen bij de Jeugdzorg en wij zien niet in waarom dat op dit dossier anders is. Bij het voorkomen van armoede missen wij een aantal omstandigheden waarbij mensen vrij makkelijk in financiële problemen kunnen komen en die uiteindelijk tot schulden en of armoede kunnen leiden. We kennen allemaal wel een verhaal van iemand die na een scheiding of door ontslag bij de voedselbank belandde. Ook is bekend dat armoede vaak voorkomt bij eenoudergezinnen en na overlijden van de kostwinner. Daarom vinden wij dat dit bij het voorkomen van armoedeproblematiek als indicatoren opgenomen moet worden: - Scheiding - Eenoudergezinnen - Overlijden werkende partner/ouder - Ontslag Verder is Leefbaar Lelystad van mening dat volgens afspraak er één uitvoeringsnota naar de raad moet gaan voor het meerjaren beleidsperspectief. Afspraak is afspraak! En daar houden wij het college aan. Anders wordt ook het beeld versnipperd en dat maakt de controle door de raad er niet beter op. De jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s kunnen desgewenst als aparte paragraaf in de programma’s van het sociaal domein, te weten Jeugd, Wmo en Participatiewet, worden opgenomen. Het college heeft onze voorstellen ontraden(!) en de meerderheid van de raad heeft dat ook nog gevolgd. Dat betreuren wij zeer en vinden dit niet in het belang van Lelystad. Zo is preventie nu meer niet als kader in het raadsbesluit opgenomen (dankzij een amendement van de CU), terwijl college en raad daar juist bij de jeugdzorg zoveel belang aan hechten. Dat is inconsequent beleid. Erg is dat de wethouder het feit dat eenoudergezinnen een risico voor armoede heeft afgedaan als dat er dat teveel zijn! Maar nog erger is dat het college de afspraak over het proces van raadstukken ‘startnota - kadernota - uitvoeringsnota’ volledig aan hun laars lapt en het merendeel van de raad (voornamelijk coalitie) dit slikt als zoete koek. Onbegrijpelijk. Afspraak is afspraak, maar niet heus…

Vandaag op TV bij Omroep Flevoland: ...

Leefbaar Lelystad Leefbaar Lelystad Lelystad 04-04-2019 14:20

Vandaag op TV bij Omroep Flevoland: Wim Botter over het Flevolands Songfestival

Vandaag in de radio-uitzending van ...

Leefbaar Lelystad Leefbaar Lelystad Lelystad 04-04-2019 14:18

Vandaag in de radio-uitzending van Omroep Flevoland: Wim Botter Oud-presentatoren aan het woord

De raadsleden van Leefbaar Lelystad ...

Leefbaar Lelystad Leefbaar Lelystad Lelystad 18-12-2018 21:48

De raadsleden van Leefbaar Lelystad wensen u fijne feestdagen en een gezond en voorspoedig 2019!

Gemeenteraad roept op tot ...

Leefbaar Lelystad Leefbaar Lelystad Lelystad 23-11-2018 19:20

Tekenen en delen graagRed ziekenhuis ...

Leefbaar Lelystad Leefbaar Lelystad Lelystad 25-10-2018 14:53

Tekenen en delen graag