Nieuws van politieke partijen over Lokaal Apeldoorn inzichtelijk

134 documenten

Lokaal Apeldoorn is blij dat direct ...

Lokaal Apeldoorn Lokaal Apeldoorn Apeldoorn 03-09-2019 06:19

Lokaal Apeldoorn is blij dat direct omwonenden naar hun ervaringen wordt gevraagd. Zo krijgen we een veel completer beeld van wat inwoners in Apeldoorn West vinden en kijken daarom uit naar de eind resultaten, zegt fractievoorzitter Peter Messerschmidt. Lokaal Apeldoorn is van mening dat er een definitieve oplossing moet komen voor de verkeersproblemen met respect voor de natuur en rekening houdend met de wijkbewoners en milieu. Wijkraden boycotten buurtonderzoek naar Apenheul-overlast in Apeldoorn-West https://www.destentor.nl/apeldoorn/wijkraden-boycotten-buurtonderzoek-naar-apenheul-overlast-in-apeldoorn-west~ac428bdc/

Stichting 'Beleef het Kanaal' .Sibel ...

Lokaal Apeldoorn Lokaal Apeldoorn Apeldoorn 01-09-2019 10:28

Reuring op het Apeldoorns kanaal. ...

Lokaal Apeldoorn Lokaal Apeldoorn Apeldoorn 01-09-2019 09:08

Reuring op het Apeldoorns kanaal. Deze initiatieven zien wij als Lokaal Apeldoorn graag. Zeilen op het kanaal onder de bezielende leiding van Guus in 't Veld. #gemeenteapeldoorn #sportstimuleringapeldoorn #stichtingbeleefhetkanaal

Lokaal Apeldoorn ondersteunt van ...

Lokaal Apeldoorn Lokaal Apeldoorn Apeldoorn 05-08-2019 20:06

Lokaal Apeldoorn ondersteunt van harte dat inwoners hun mening mogen geven over een nieuw zwembad. Wij hebben al ingebracht op verzoek van diverse verenigingen dat een flexibel 50 meter bad onderzocht moet worden. Maar niet alleen de huidige gebruikers maar ook mensen die nieuwe ideeën hebben voor watersport! Wat vind jij ? Apeldoorn onderzoekt opties voor een nieuw zwembad, zwemmers (en andere inwoners) praten mee https://www.destentor.nl/apeldoorn/apeldoorn-onderzoekt-opties-voor-een-nieuw-zwembad-zwemmers-en-andere-inwoners-praten-mee~a0e940ad/

https://www.destentor.nl/apeldoorn/po ...

Lokaal Apeldoorn Lokaal Apeldoorn Apeldoorn 28-07-2019 14:18

https://www.destentor.nl/apeldoorn/politiek-eist-opheldering-van-gemeente-apeldoorn-over-omstreden-zorgunit~a80aa11e/

Omdat dit bericht veel vragen en ...

Lokaal Apeldoorn Lokaal Apeldoorn CDA Apeldoorn 28-07-2019 12:58

Omdat dit bericht veel vragen en reacties oproept heeft Lokaal Apeldoorn, samen met Apeldoornse VVD en CDA Apeldoorn schriftelijke vragen aan het college van B&W gesteld. Schriftelijke vragen door de fracties van de Apeldoornse VVD, Lokaal Apeldoorn, CDA aangaande voorwaarden zorgunits. Geacht college, Op 27-7-2019 lazen we in de krant dat op het Gooiland een zorgunit is geplaatst. Buren ervaren overlast van deze unit. In het artikel is te lezen dat buren volgens hen geen of onvoldoende antwoord krijgen op hun vragen. Als wij op de website van de gemeente bij regelingen zoekterm zorgunit invoeren vinden we een passage in de beleidsregels / verordening WMO maar geen helder ruimtelijk afwegingskader. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/ Apeldoorn/CVDR492472/CVDR492472_1.html Omdat wij ons ons voor kunnen stellen dat hierover verwondering bestaat gezien zaken als bouwbesluit, bestemmingsplan en regelgeving hebben wij aan u de volgende vragen. 1. Waarom is deze unit op deze locatie toegestaan? 2. Aan welke (ruimtelijke en andere-) voorwaarden moet men voldoen om een zorgunit te plaatsen? 3. Op welke wijze vindt u dat omwonenden geïnformeerd en betrokken zouden moeten worden? Wie is daar verantwoordelijk voor? 4. Is het mogelijk om tegen plaatsen van dit soort units bezwaar te maken en op welke gronden? 5. In de WMO verordening vinden wij bij hoofdstuk C een passage mbt zorgunits. Kan het college aangeven ( uiteraard met inachtneming van de privacy van betrokkenen) waarom in dit geval deze unit op deze locatie in plaats van verhuisplicht te verantwoorden is? Wat zijn de kosten voor de gemeente Apeldoorn? Namens de fracties van de Apeldoornse VVD ,Lokaal Apeldoorn en CDA Apeldoorn, Jenny Elbertsen, Gerry van Bruggen, José Bonenberg - https://www.destentor.nl/apeldoorn/buren-hebben-plots-bebouwing-van-3-10-meter-hoog-in-de-tuin-staan-in-apeldoorn-maar-protesteren-kan-niet~a462a652/

Lokaal Apeldoorn op bezoek bij de ...

Lokaal Apeldoorn Lokaal Apeldoorn Apeldoorn 28-07-2019 12:12

Lokaal Apeldoorn op bezoek bij de reizigers die het liefste in een woonwagen wonen maar....er zijn te weinig plekken .... waardoor gezinnen noodgedwongen bij elkaar inwonen. Het was een leuke en boeiende ontmoeting. Dank Grada, Annie en Lies voor jullie gastvrije onthaal. #woonwagenbelangenApeldoorn

Door het stellen van vragen heeft ...

Lokaal Apeldoorn Lokaal Apeldoorn VVD Apeldoorn 20-07-2019 16:05

Door het stellen van vragen heeft Lokaal Apeldoorn samen met VVD Apeldoorn en CDA Apeldoorn, de toezegging gekregen van de wethouder dat er vaker wordt gecontroleerdbij containers op zwerfvuil om zo daders te kunnen opsporen en beboeten. Een stap in de goede richting samen met al aangekondigde maatregelen. Dank voor de foto’s en reacties die we mochten ontvangen. Wij blijven dit, samen met u, volgen. https://www.destentor.nl/apeldoorn/vaker-controle-bij-rommel-containers-in-apeldoorn-camera-s-geen-optie~ac6bd570/ Gemeente Apeldoorn Gemeenteraad Apeldoorn Apeldoorn Apeldoorn Be Like Apeldoorn Direct De Stentor Apeldoorn RTV Apeldoorn Wijkraad Brink & Orden Wijkraad De Sprengen Wijkraad Zevenhuizen - Zuidbroek Wijkraad Zuidoost Wijkraad Welgelegen Wijkraad Centrum

Samen met VVD en CDA hebben wij ...

Lokaal Apeldoorn Lokaal Apeldoorn VVD CDA Apeldoorn 18-07-2019 19:34

Samen met VVD en CDA hebben wij actualiteitsvragen gesteld over het bijplaatsen van afval bij afvalcontainers.

Lokaal Apeldoorn heeft 10 jaar ...

Lokaal Apeldoorn Lokaal Apeldoorn Apeldoorn 18-07-2019 18:26

Lokaal Apeldoorn heeft 10 jaar geleden het initiatief genomen om de ondertunneling van de Laan van Osseveld op de politieke agenda te zetten. Nu de eerste stappen worden gezet voor de aanleg kunt u alle informatie vinden op onderstaande link. Osseveld-Woudhuis | Winkelcentrum 't Fort https://www.apeldoorn.nl/tunnelosseveld