Nieuws van politieke partijen over Nieuwe Lijn inzichtelijk

68 documenten

Zojuist geplaatst, een mooi bord! ...

Nieuwe Lijn Nieuwe Lijn Epe 07-08-2019 08:40

Zojuist geplaatst, een mooi bord! (Kasteel De Cannenburgh/Cannenburch)

Nieuwe Lijn tevreden over 2018 De ...

Nieuwe Lijn Nieuwe Lijn Epe 17-07-2019 07:44

Nieuwe Lijn tevreden over 2018 De gemeenteraad heeft de jaarrekening over 2018 unaniem vastgesteld. Niet alleen is er een positief saldo van ruim € 2 miljoen, maar ook zijn de meeste zaken die gepland waren uitgevoerd of in uitvoering. Opvallend is dat de gemeenteraad altijd veel aandacht heeft voor het opstellen van een begroting (met grote pagina ’s in Veluws Nieuws, algemene beschouwingen en heel veel moties en amendementen), maar dat de Rekening veel minder aandacht krijgt. Terwijl het toch erg belangrijk is om te weten wat er van al die plannen nu daadwerkelijk terecht is gekomen. Fractievoorzitter Diana Oosterhoff van Nieuwe Lijn keek tevreden terug op 2018 en zei onder andere: “De woonlasten in 2018 zijn dankzij de teruggave van de precarioheffing van € 50,00 per huishouden gedaald. Dit is gelukt en hier blijft Nieuwe Lijn zich de komende jaren ook voor inzetten.” Een 2e belangrijk punt voor Nieuwe Lijn was de herontwikkeling voor het centrum van Vaassen: “Extra middelen voor het centrum van Vaassen zijn beschikbaar gesteld. We zien al duidelijk de vorderingen in het centrum. Bij de Molen en de Wieken als ook de Jan Mulderstraat zijn de werkzaamheden afgerond. De Dorpstraat zou ook voor de zomervakantie zijn afgerond en dit is ook gelukt. Enkele bloembakken moeten nog wel gevuld worden. Na de zomervakantie zullen de werkzaamheden op het Markplein gaan starten. Het gaat zeer voorspoedig en daar zijn we blij mee. De inwoners van Vaassen zijn ook zeer positief over het nieuwe Centrum.” Investeringen in onderwijs en toerisme “In de renovatie van scholen is fors geïnvesteerd. Er is begonnen met de verbouw van de basisschool het Mosterdzaadje en het renovatieproject van de RSG ligt op schema. Het renovatieproject voor de Krugerstee is ook ingezet. Recreatie en Toerisme is ook in geïnvesteerd en dit geld is benut voor diverse activiteiten van Stichting Promotie gemeente Epe. Marketing Thema 100% Wild, vitale vakantieparken; de ontwikkeling van paden en routes.” Accommodatie Zichtstede in Vaassen “Helaas is nog niet alles positief afgerond. Het is nog niet gelukt bij de uitwerking van project Accommodaties 2 om de samenwerkingsplannen die er lagen voor de Zichtstede van Korfbalvereniging Regio’72, handbalvereniging CVO en wijkvereniging Oosterhof om de samenwerking van de grond te krijgen.” Trots “Wij denken dat we samen veel mooie dingen hebben mogen bewerkstelligen. Natuurlijk weten wij ook dat we rekening moeten blijven houden met tegenslagen. Maar de jaarrekening 2018 sluiten we positief af met een goedkeurende getekende accountantsverklaring. Dit is toch iets om trots op te zijn.”

Robert Scholten: ...

Nieuwe Lijn Nieuwe Lijn Epe 13-07-2019 09:28

Robert Scholten: Vakantietijd…..geniet ervan __________________________________________ ► Nieuwe Lijn op de markt! Met een royale delegatie raads- en bestuursleden was Nieuwe Lijn zaterdag 6 juli weer present in de Vaassense Dorpsstraat, voor de kerk en nabij de drukbezochte warenmarkt. Ook ik was aanwezig om vragen van inwoners te beantwoorden of suggesties van dorpsgenoten te betrekken bij de bestuurlijke werkzaamheden. Dat vinden wij als Nieuwe Lijn ook een belangrijke vorm van inwonerparticipatie, tussen de mensen en horen wat er leeft. Goed om te melden dat weer enkele bewoners van onze gemeente zich spontaan.. ► Lees verder op onze website: https://www.nieuwelijn.nl/columns

Gisteravond bereikte ons het ...

Nieuwe Lijn Nieuwe Lijn Epe 08-07-2019 11:25

Gisteravond bereikte ons het verdrietige bericht dat de schoonzus van ons bestuurslid Dion Scholten is overleden na een noodlottig ongeval. Wij wensen de familie, vrienden en andere naasten veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Nieuwe Lijn op de Markt: weer schot ...

Nieuwe Lijn Nieuwe Lijn Epe 06-07-2019 12:55

Nieuwe Lijn op de Markt: weer schot in de roos Met een royale delegatie raads- en bestuursleden was Nieuwe Lijn zaterdag 6 juli weer present in de Vaassense Dorpsstraat, voor de kerk en nabij de drukbezochte warenmarkt. Ook wethouder Robert Scholten was aanwezig om vragen van inwoners te beantwoorden of suggesties van dorpsgenoten te betrekken bij de bestuurlijke werkzaamheden. Goed om te melden dat weer enkele bewoners van onze gemeente zich spontaan aanmeldden als lid van Nieuwe Lijn. Verschillende onderwerpen passeerden de revue, waaronder de ontwikkelingen van de bouwlocaties bij Wielink en de Dekamarkt, de particuliere investeringen in zonnepanelen, het vrijwilligerswerk bij sportverenigingen of de voortgang van de werkzaamheden bij de herinrichting van het centrum. Daarnaast konden we met omstanders hulp verlenen aan een inwoonster uit Emst die helaas met de fiets omviel en met een ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht. Gewaardeerd Onze regelmatige aanwezigheid in het centrum en de ongedwongen mogelijkheden tot gesprekken worden door veel inwoners gewaardeerd, zo kregen we te horen.

Monique Zweekhorst: ‘Vaassen leeft, ...

Nieuwe Lijn Nieuwe Lijn Epe 06-07-2019 11:23

Monique Zweekhorst: ‘Vaassen leeft, dag in dag uit!’ __________________________________________ De vakantieperiode breekt aan Sommigen zijn nu al op vakantie, zoals jonge gezinnen of de gepensioneerden, maar over 2 weken breekt de zomervakantie aan voor schoolgaande kinderen. Ik heb een dochter van 10 jaar en voor haar breken .. ► Lees verder op onze website: https://www.nieuwelijn.nl/columns

Opnieuw succes Nieuwe Lijn bij ...

Nieuwe Lijn Nieuwe Lijn Epe 03-07-2019 12:12

Opnieuw succes Nieuwe Lijn bij lokale lastenverlaging Nieuwe Lijn heeft er bij het college op aangedrongen om de komende jaren opnieuw per huishouden de woonlasten te verlichten met € 50 per jaar. Het betreft dan 2020, 2021 en 2022. Dit is mogelijk omdat de gemeente de opbrengst van de precarioheffing (de belasting op kabels en leidingen in gemeentegrond) over 2018 van de energiebedrijven heeft ontvangen. Het gaat om een bedrag van € 2,2 miljoen euro. In de motie van Nieuwe Lijn, mede ingediend door verschillende andere partijen en gesteund door een ruime meerderheid van de gemeenteraad, werd gesteld dat hiermee wordt voldaan aan de afspraak die is gemaakt in het collegeakkoord voor deze bestuursperiode. Zoals bekend was en is dit ook één van de speerpunten van Nieuwe Lijn in het verkiezingsprogramma 2018 – 2022. Eerder ontvingen al onze huishoudens ook al over 2018 een bedrag van € 50 als woonlastenverlichting; ook toen door inzet van Nieuwe Lijn. Wij hebben steeds bepleit dat de kosten die nutsbedrijven bij huishoudens in rekening brengen aan de inwoners terug moeten worden betaald wanneer deze door de gemeente daadwerkelijk terug worden ontvangen via de belastingheffing op de kabels en leidingen. Dat is nu het geval.

Nieuwe Lijn zaterdag op de ...

Nieuwe Lijn Nieuwe Lijn Epe 01-07-2019 12:50

Nieuwe Lijn zaterdag op de markt. __________________________________________ Op zaterdag 6 juli staat Nieuwe Lijn van 10.00 tot 12.30 uur op de vertrouwde plek bij de Markt of nabij de Dorpskerk in Vaassen. Kom langs voor een kop koffie en informeer ons of kom informatie halen! Bestuur, fractie en de wethouder staan u graag te woord over bijvoorbeeld de ontwikkelingen in het centrum van Vaassen, duurzaamheid of de woonagenda in onze gemeente.

Gerry Van de Schepop: vervroegd met ...

Nieuwe Lijn Nieuwe Lijn Epe 29-06-2019 09:12

Gerry Van de Schepop: vervroegd met zomerreces. __________________________________________ De laatste weken voor het zomerreces Terwijl ik deze column schrijf ben ik al met zomervakantie. Ik begeef mij op een plek ergens in Zuid-Europa en slenter langs een prachtige haven, waar geen sprake is van oude vissersbootjes en hardwerkende oude bruine hoofden verweerd door zon, zee en wind. Nee, in deze haven zie ik.. ► Lees verder op onze website: https://www.nieuwelijn.nl/columns