Nieuws van politieke partijen over Ouderen Politiek Actief inzichtelijk

2 documenten

Afgelopen dinsdagavond hebben we ...

PvdA PvdA Ouderen Politiek Actief Harlingen 03-11-2017 18:50

Afgelopen dinsdagavond hebben we gestemd over de aanleg voor een trailerhelling. Deze openbare helling wordt mede op initiatief van de PvdA en OPA aangelegd. De beide visser verenigingen hebben toegezegd hier financieel aan bij te dragen. Een aantal fracties wilde door middel van een amendement deze trailerhelling uitstellen met een aantal jaar. Gelukkig bleek bij stemming dat er een ruime meerderheid was en dat de bouw in het voorjaar kan beginnen, zodat als alles goed verloopt men er in de zomer van 2018 gebruik van kan maken. De PvdA is hier blij mee en ziet dit als een aanvulling voor onze stad.

vanavond hebben we gestemd over de ...

PvdA PvdA Ouderen Politiek Actief Harlingen 31-10-2017 22:26

vanavond hebben we gestemd over de aanleg. voor een trailerhelling, deze openbare helling wordt mede op initiatief van de PVDA en OPA aangelegd. de beide visser verenigingen hebben toegezegd financieel hieraan bij te dragen. een aantal fracties wilden door middel van een amendement deze trailer helling uit stellen met een aantal jaar. gelukkig bleek bij stemming dat er een ruime meerderheid was en dat de bouw in het voorjaar kan beginnen zodat als alles goed verloopt men er in de zomer van 2018 gebruik van kan maken. de PVDA is hier blij mee en ziet dit als een aanvulling voor onze stad.