Nieuws van politieke partijen over Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) inzichtelijk

46 documenten

Vanavond 19:30 raadsvergadering met ...

Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Echt-Susteren 06-06-2019 15:38

Vanavond 19:30 raadsvergadering met enkele interessante onderwerpen op de agenda: Livar, Afval en zendmachtiging lokale omroep.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen ...

Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Echt-Susteren 05-06-2019 06:45

Voor de gemeenteraadsverkiezingen beloofde onze fractievoorzitter Jeroen Meulenberg de bewoners van de Grote Tiend / buurt Gelrehof te Pey/Schilberg zich te gaan inzetten voor het realiseren van speeltoestellen en het aanpassen van de voor kleine kinderen onveilige groenvoorziening met vijver in hun buurt. Voor de verkiezingen beloven, betekent na de verkiezingen actie! Over 2 weken gaat de schop de grond in! In samenwerking met een vertegenwoordiging van de buurt is een mooi ontwerp tot stand gekomen. De huidige siervijver zal worden omgevormd naar een WADI waarbij regenwater gelijk in de grond kan infiltreren. Tevens zullen diverse speeltoestellen worden geplaatst en extra groen worden aangeplant om het geheel een sfeervollere uitstraling te geven. Deze ontwikkeling past binnen de visie van PNES dat in buurten met veel kinderen voldoende veilige speelmogelijkheden moeten zijn. Een hele mooie bijkomstigheid is dat deze ontwikkeling tevens geleid heeft tot de oprichting van een buurtvereniging, wat hopelijk kan bijdragen aan een sterke samenhorigheid in de buurt

Herontwikkeling van de oude ...

Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Echt-Susteren 01-06-2019 14:40

Herontwikkeling van de oude schoollocatie in Nieuwstadt! Projectontwikkelaar Mulleners en het gemeentebestuur hebben een overeenkomst gesloten voor woningbouw op de oude schoollocatie in Nieuwstadt. Het is de bedoeling om een mix van gezinswoningen en levensloopbestendige woningen te realiseren. Daarnaast worden een aantal kavels voor eigenbouwers uitgegeven. Met het woningbouwplan op de oude schoollocatie wordt een impuls gegeven aan de toekomstbestendigheid en de leefbaarheid van Nieuwstadt.’’

Verbetering verkeersveiligheid ...

Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Echt-Susteren 01-05-2019 18:50

Verbetering verkeersveiligheid Peijerstraat! Bij de algemene beschouwingen 2017 heeft PNES aandacht gevraagd voor diverse onveilige punten op de Peijerstraat. Wij zijn verheugd dat het college deze punten ter hand heeft genomen. Op korte termijn zullen enkele verkeerstechnische aanpassingen worden doorgevoerd om de verkeersveiligheid op de Peijerstraat te vergroten. Dit betreft: 1) Het aanleggen van een zebrapad in de Peijerstraat nabij de kruising met de Doktersweg; 2) Het herschikken van parkeerplaatsen nabij de kruising Peijerstraat-Marktstraat; 3) Het aanleggen van een extra zebrapad in de Peijerstraat nabij de kruising met de Gildelaan.

Historische collectie Echt-Susteren ...

Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Echt-Susteren 28-04-2019 19:08

Historische collectie Echt-Susteren wordt gedigitaliseerd! Vorig jaar vernamen wij van enkele vrijwilligers van het historisch informatiepunt dat belangrijke delen van de historische collectie van de gemeente Echt-Susteren dreigen te vergaan. PNES trok aan de bel bij verantwoordelijk wethouder Peter Pustjens en een subsidie voor professioneel scan apparatuur werd geregeld. De collectie zal voor eenieder raadpleegbaar worden op de website www.echterlandj.nl

Peter Ruijten Koninklijk ...

Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Echt-Susteren 23-04-2019 12:01

Peter Ruijten Koninklijk onderscheiden! Zijne Majesteit de Koning heeft besloten Peter Ruijten te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau, vanwege zijn verdiensten voor het verenigingsleven en de gemeenschap van Echt. Naast zijn werkzaamheden als raadslid en wethouder heeft Peter zich gedurende tientallen jaren geheel onbaatzuchtig ingezet voor het verenigingsleven in Echt en een belangrijke rol gespeeld en bestuursfuncties vervuld bij ondermeer voetbal vereniging EVV, Koninklijke harmonie Sint Caecilia, Breultaler Muzikanten en C.V. de Aester. Wij feliciteren Peter met deze dik verdiende Koninklijke onderscheiding! (Foto`s: Yara Verstappen fotografie)

Herbestemming dakpannenfabriek de ...

Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Echt-Susteren 16-04-2019 19:28

Herbestemming dakpannenfabriek de Valk en impuls voor Centrum Echt! Na jaren van leegstand en verval krijgt het rijksmonument “dakpannenfabriek de Valk” een nieuwe bestemming. De exploitatieovereenkomst tussen de gemeente en investeerder De Boer Vastgoed is vandaag getekend. Doel van de overeenkomst is om het monumentale deel van het complex te restaureren en te herbestemmen, met daaraan aanhakend de realisatie van een Jumbo foodmarkt. Dit “Food & Experience Center de Valk” moet een belangrijke trekker worden voor het winkelcentrum van Echt, dat te maken heeft met groeiende leegstand. Daarom is actie vereist en moet het gebied geactiveerd worden. Begin 2019 is reeds het tot “Cultuurhuis Edith Stein” verbouwde oud raadhuis aan de Plats officieel geopend, welke de potentie heeft om uit te groeien tot het kloppend hart van het centrum. Om de verbinding te maken tussen het winkelcentrum met het terrein van de voormalige dakpannenfabriek, gaat de verkeersstructuur in het gebied op de schop. De Diepstraat wordt vanaf jongerencentrum “The Curve” doorgetrokken naar de Sint Janskamp. Het resterende deel van de Diepstraat en de aansluitende Aasterbergerweg worden tot aan de rotonde ingericht als voetgangersgebied. “De Valk” wordt zo geïntegreerd in het bestaande winkelgebied Plats / Bovenstestraat / Ursulinenplein. Het Ursulinenplein wordt toegankelijk vanaf de Zuiderpoort. Voor verdere informatie zie https://www.echt-susteren.nl/file/2303/download

Op 1 januari 2020 krijgen we een ...

Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Echt-Susteren 10-04-2019 20:02

Op 1 januari 2020 krijgen we een nieuw afvalinzamelsysteem. De meest gestelde vragen en antwoorden hierover kunt u lezen op de website van de gemeente: https://www.echt-susteren.nl/wat-gebeurt-er-met-ons-afvalsysteem-de-meest-gestelde-vragen-op-een-rij Aanvullend hierop zijn de volgende punten van belang: * Het huidige systeem handhaven is eigenlijk geen optie. Echt-Susteren is met 210 kg restafval per inwoner per jaar een van de slechtste jongens van de klas. De rijksoverheid heeft per 1 januari 2019 de verbrandingsbelasting ingevoerd. Dit houdt in dat per ton restafval een extra heffing wordt opgelegd door de regering. Hiermee worden gemeenten feitelijk gedwongen tot een betere scheiding van restafval. Handhaving van het huidige systeem leidt dus tot een forse stijging van het tarief. * Bij de keuze voor het nieuwe afval inzamelsysteem is niet over één nacht ijs gegaan. Er is een zorgvuldig en diepgaand onderzoek verricht naar de effecten. Het nieuwe afval inzamelsysteem wordt op dit moment reeds in meer dan 100 andere gemeenten in de praktijk toegepast en is daar succesvol. Op basis van ervaringscijfers van 100 andere gemeenten leidt het nieuwe afval inzamelsysteem aantoonbaar tot de volgende resultaten: > Daling van het aantal kilo`s restafval naar circa 110 kg per persoon; > Daling van het tarief en dus daling van lastendruk voor de burgers; > Geen stijging van illegale afvaldumping. In de eerste weken na invoering stijgt dit licht om na enkele maanden weer gedaald te zijn tot het huidige niveau.

Wethouders Peter Ruijten en Hub ...

Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Echt-Susteren 04-04-2019 07:22

Wethouders Peter Ruijten en Hub Meuwissen steken handen uit de mouwen bij compostdag en boomfeestdag. Voor het eerst nam de gemeente Echt-Susteren afgelopen week deel aan de landelijke compostdag, waarbij inwoners gratis compost kunnen afhalen uit gerecycled GFT afval als beloning voor het scheiden van afval. De actie was een succes. Meer dan 100 inwoners hebben in totaal 60 kuub compost opgehaald. Tevens heeft vorige week de jaarlijkse boomfeestdag plaatsgevonden. Leerlingen van groep 5 van basisschool in `t Park te Susteren hebben samen met de wethouders bomen geplant in het vernieuwde park in de Mehre in Susteren.

Start aanleg nieuw fietspad Sint ...

Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Echt-Susteren 30-03-2019 10:31

Start aanleg nieuw fietspad Sint Joost! Wethouder Peter Ruijten heeft deze week het startschot gegeven voor de aanleg van een vrij liggend fietspad naast de Heerdstraat in Sint Joost. Het fietspad sluit aan op recreatieve fietsroutes en leidt de fietser door prachtige landerijen en bossen. Het fietspad waarborgt niet alleen de veiligheid van de fietsers, het sluit ook nog eens perfect aan op de snelfietsroute van Sittard naar Roermond.’’ Het fietspad krijgt lantaarns met ledverlichting. In het kader van duurzaamheid en lichtvervuiling gaat de verlichting alleen aan wanneer er een fietser komt aanrijden en weer uit wanneer de fietser ongeveer 300 meter voorbij de lamp is. Het fietspad is naar verwachting medio juni gereed.