Nieuws van politieke partijen over Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) inzichtelijk

58 documenten

Onlangs is de ezel, het boegbeeld ...

Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Echt-Susteren 22-08-2019 11:02

Onlangs is de ezel, het boegbeeld van kinderboerderij ’t Hertenspoor in Echt, overleden. Om een nieuwe ezel te kunnen afschaffen hebben de vrijwilligers die de kinderboerderij runnen een doneeractie gestart. PNES waardeert de inzet van de vrijwilligers en ondersteunt deze doneeractie. Met de fractie hebben we een donatie gedaan. Wie volgt er?

Gemeente Echt-SusterenDeze zomer ...

Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Echt-Susteren 21-08-2019 15:01

Ouderenzorgwoningen voor echtparen ...

Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Echt-Susteren 08-08-2019 13:11

Ouderenzorgwoningen voor echtparen in Echt. In Echt komt een woonzorgcentrum voor ouderen, gericht op de opvang van echtparen. Oudere stellen van wie één partner een indicatie verpleeghuiszorg heeft, kunnen er samen wonen. De zorgwoningen komen in het pand aan de Peijerstraat waar in vroeger jaren de bereden politie was ondergebracht. Als alles meezit, kunnen de eerste bewoners er vanaf februari volgend jaar terecht. De vraag naar ouderenzorg waarbij paren samen kunnen blijven, groeit. Met woon-zorg huisvesting en de huiskamer (plus en extra) projecten zet het huidige gemeentebestuur er vol op in om de mensen die onze gemeente gemaakt hebben tot wat het nu is een waardige oude dag te kunnen bieden.

Echt-Susteren verlengt en verruimt ...

Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Echt-Susteren 05-08-2019 19:57

Echt-Susteren verlengt en verruimt starterslening! Het binden van jongeren aan onze gemeente is een belangrijk speerpunt van PNES. Mede in het kader van de vergrijzing is het belangrijk om onze gemeente aantrekkelijk te maken / houden voor jongeren. Een van de genomen maatregelen is het verruimen van de starterslening zodat jongeren makkelijker een huis kunnen kopen in onze gemeente. Starters die voor de lening in aanmerking willen komen, mogen nu een huis kopen van maximaal 173.000 euro. Deze maximale aankoopprijs wordt verhoogd naar 185.000 euro. Starters kunnen maximaal 37.000 euro lenen waarmee ze het verschillen kunnen overbruggen tussen koopprijs en het bedrag dat ze aan hypotheek kunnen krijgen op basis van het inkomen. Wel is het belangrijk dat er dan ook voldoende starterswoningen beschikbaar zijn. Tijdens de raadsvergadering van 11 juli heeft de wethouder toegezegd op korte termijn een plan van aanpak te presenteren voor de realisatie van meer starterswoningen in Echt-Susteren. Informatie en aanvragen van de starterslening kan via de volgende link: https://www.echt-susteren.nl/starterslening

Update status uitvoering ...

Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Echt-Susteren 20-07-2019 09:06

Update status uitvoering gebiedsvisie Pey In samenwerking met burgers, verenigingen en de klankbordgroep “Groot Pey” is de gebiedsvisie Pey opgesteld. Dit betreft een visie over de toekomst en leefbaarheid van Pey. PNES heeft deze gebiedsvisie omarmd en uitvoering ervan tot een van onze speerpunten voor de periode 2018-2022 gemaakt. Wethouder Hub Meuwissen (PNES) is benoemd tot projectwethouder en is na zijn benoeming doortastend aan de slag gegaan. Na een jaar van voorbereiding nadert nu een aantal deelprojecten het stadium van uitvoering. Bij de presentatie in december 2017 was de gebiedsvisie Pey nog een stuk papier zonder financiële dekking. Binnen de coalitie heeft PNES er zich sterk voor gemaakt dat de noodzakelijke middelen beschikbaar komen. De gemeenteraad heeft op 11 juli jongstleden de benodigde middelen beschikbaar gesteld. In totaal is de komende jaren 6,5 mln. gereserveerd voor uitvoering van 7 deelprojecten uit de gebiedsvisie Pey. Bij onderstaande deelprojecten is de prioriteit gelegd. 1. Gemeenschapshuis Peijerhoaf; 2. Omgeving patronaat/ dorpshart Pey 3. Chatelainplein; 4. Omgeving Lisweg/Clarastraat; 5. Herinrichting gebied Heerweg/Kleefstraat 6. Houtstraat/Martinusstraat: 7. Wolfsberg Voor de actuele stand van zaken en een beschrijving van de beoogde ontwikkeling van bovenstaande 7 deelprojecten zie de volgende link: https://pnes.nl/update-status-uitvoering-gebiedsvisie-pey/

PNES verzoekt college om plan van ...

Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Echt-Susteren 13-07-2019 09:05

PNES verzoekt college om plan van aanpak op te stellen voor herontwikkeling Bovenstestraat zuid! Tijdens de raadsvergadering van woensdag jongstleden heeft PNES het college van B&W verzocht om een integraal plan van aanpak op te stellen voor herontwikkeling van de Bovenstestraat zuid. Het gebied kampt met grote leegstand en vervallen panden. In de crisis jaren is het mooie plan voor de bouw van appartementen op de locatie Apollo helaas ook gesneuveld. Verloedering ligt dan ook op de loer en actie is vereist! Een motie van PNES om dit plan van aanpak uiterlijk het 1e kwartaal van 2020 aan de raad te presenteren werd aangenomen. Een andere motie van PNES om, door het invoeren van een leegstandsbelasting, lagere huurprijzen te bewerkstellingen en zodoende de grote leegstand in winkelcentra tegen te gaan, bleek helaas juridisch niet haalbaar.

Intensievere bestrijding ...

Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Echt-Susteren 12-07-2019 06:09

Intensievere bestrijding Eikenprocessierups. Tijdens de raadsvergadering van 9 juli jongstleden heeft PNES het college verzocht om de bestrijding van de eikenprocessierups te intensiveren. In onze gemeente staan circa 7000 eikenbomen welke vatbaar zijn voor de eikenprocessierups. In de komende jaren is de verwachting dat de plaagdruk van de eikenprocessierups nog meer zal toenemen. De overlast van de eikenprocessierups voor onze inwoners dient tot een minimum te worden beperkt, mede gezien de mogelijke impact op de volksgezondheid. Een motie van PNES om de frequentie van de bestrijding van de eikenprocessierups te intensiveren en te onderzoeken of er andere effectievere bestrijdingsmogelijkheden zijn is door het college overgenomen. Extra focus zal komen liggen op omgeving van scholen, sportclubs en fiets- en wandelroutes.

Verdere stap in uitvoering ...

Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Echt-Susteren 11-07-2019 11:40

Verdere stap in uitvoering gebiedsvisie Pey! Handboogvereniging “De Ster” gaat verhuizen naar een nieuwe, moderne accommodatie op sportcomplex “de Bandert”. Dit heeft de gemeenteraad dinsdag jongstleden besloten. Met de verhuizing van handboogvereniging “De Ster”, worden twee vliegen in één klap geslagen. Enerzijds wordt een impuls gegeven aan Leisurepark “de Bandert”, waar een breed gecentraliseerd aanbod van sportvoorzieningen wordt gecreëerd en anderzijds komt, na sloop van het huidige pand van “de Ster”, ruimte vrij voor de aanleg van extra parkeerplekken. Een knelpunt op het gebied van parkeervoorzieningen in Pey (deelgebied Lisweg) wordt hierdoor aangepakt.

Nieuwbouwwoningen voor senioren in ...

Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Echt-Susteren 10-07-2019 12:35

Nieuwbouwwoningen voor senioren in Nieuwstadt! Op de locatie van het voormalige tenniscomplex "Op de Kasselemeier" in Nieuwstadt worden zes seniorenwoningen gebouwd. Deze locatie lag al enkele jaren geleden braak sinds de verhuizing van de tennisclub naar sportcomplex Krekelzank. Swentibold Projectontwikkeling gaat de woningen bouwen. De bouwstart is voorzien voor het eerste kwartaal van 2020. Wethouder Hub Meuwissen (PNES) is blij met de ontwikkelingen omdat volgens hem de vraag naar dit soort woningen in Nieuwstadt groot is.

Vanavond vergadert de ...

Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) Echt-Susteren 09-07-2019 08:56

Vanavond vergadert de gemeenteraad. Op de agenda staat onder meer de jaarrekening, waarmee het college van B&W verantwoording aflegt over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar, en de kadernota, waarmee we de richting aangeven voor het beleid voor het komende jaar. Interessante vergadering dus! De vergadering is live te volgen op de publieke tribune en via het youtube kanaal