Nieuws van politieke partijen over SAMEN TERSCHELLING inzichtelijk

44 documenten

Wat gaan we doen aan dit landelijk ...

SAMEN TERSCHELLING SAMEN TERSCHELLING Terschelling 21-08-2019 13:28

Wat gaan we doen aan dit landelijk maar vooral Terschellinger probleem?

In verband met het nu ter inzage ...

SAMEN TERSCHELLING SAMEN TERSCHELLING Terschelling 30-07-2019 10:45

In verband met het nu ter inzage liggen van alle stukken bij de gemeente Terschelling over dit gevoelige onderwerp, sturen wij graag onderstaand ingezonden stuk van een Terschellinger in de Leeuwarder Courant van 11 juli 2019. U kunt nog een zienswijze indienen tot 5 september

Beste Saskia van Westheenen, ...

SAMEN TERSCHELLING SAMEN TERSCHELLING Terschelling 29-07-2019 19:01

Beste Saskia van Westheenen, redacteur Leeuwarder Courant, Dit is nu precies de reden waarom het raadslid van Samen Terschelling de alarmerende interne brief van UMCG (Ambulancezorg) van vorig jaar deze zomer openbaar heeft gemaakt. Alle acties tot verandering worden tegen gehouden, want het gebeurt al jaren en we zijn allemaal jong geweest. Maar niets voor niets stuurt de UMCG deze brief naar het college van burgemeester en wethouders van Terschelling, waarin zij oproept in gezamenlijkheid te zoeken naar andere mogelijkheden om deze jongeren (zonder ouders voor het eerst op vakantie) in bescherming te nemen! Heeft u deze brief wel gelezen? . Mogen wij u eerst nogmaals op de inhoud van de brief attenderen met o.a. de volgende waarnemingen: 1) Volle camping met op het oog zeer veel jonge kinderen in de leeftijd van 15 jaar (!) en mogelijk jonger, waarvan velen in beschonken toestand op tijdstip 23.00 uur 2) Kinderen drinken grote hoeveelheden sterke drank in korte tijd ( nieuwe trend !) 3) Veel verschillende soorten drank, voornamelijk sterk, rijkelijk aanwezig en zichtbaar door kinderen genuttigd ( bijna bij elke tent staat een volledig assortiment sterke drank op picknicktafels). De brief besluit dan ook met de volgende alinea: Het behoeft geen uitleg dat het nuttigen van alcohol door kinderen onder de 18 jaar gevaarlijk is. Daarom is de campagne NIX18 en de 18 jarige leeftijd in de Drank en Horecawet immers in het leven geroepen. Op 10 juli 2018 werd een meisje van 15 jaar in zorgelijke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Dit is naar ons idee slechts het topje van de ijsberg. In alle waarschijnlijkheid zullen nog vele kinderen niet in het hulpverleningscircuit terecht komen, die wel veel gevaar lopen. Conclusie: de situatie op de jeugdcamping op Terschelling is uiterst zorgelijk en vereist actie. Samen Terschelling verwijt het college ernstige nalatigheid in de bescherming van deze kinderen. Geen verscherpte handhaving ter plekke, want de campinghouder heeft een grote schutting rond zijn camping gezet en alles privé-terrein verklaard. Kortom de jeugd ( zonder ouders) kan volledig haar gang gaan. Samen Terschelling heeft in de raad als oplossing aangedragen het model Renesse: verbod sterke drank op jeugdcampings. Wordt er wel sterke drank geconstateerd dan wordt je direct van de camping verwijderd. Lost niet alles op, maar je maakt wel een begin aan de oplossing. Maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, noemt Samen Terschelling dit. Omdat zelfs de andere leden van de gemeenteraad dit onnodig vonden, zakte het college achterover en hoefde dus niks te doen. Aldus democratisch besloten. Het verbaast Samen Terschelling dan ook zeer dat de vierde macht van Nederland, de onafhankelijke pers, waar wij ook de Leeuwarder Courant onder scharen, zich met zo'n redactioneel commentaar er van afmaakt. Alsof er in 40 jaar niets veranderd is in het uitgangsleven!

Op bladzijde 16 het volgende artikel ...

SAMEN TERSCHELLING SAMEN TERSCHELLING Terschelling 27-07-2019 08:15

Op bladzijde 16 het volgende artikel in de Leeuwarder Courant van vandaag door KOEN PENNEWAARD : Terschelling worstelt met jaarlijks feest jongeren ‘In principe zijn het allemaal leuke kinderen Terschelling is in de zomer een magneet voor jongeren. Hier wordt onder de zon en op het strand en met drank het leven ontdekt. Het is een schouwspel an sich, de parade van honderden jongeren die ’s avonds met vastberaden tred op Midsland de Oosterburen binnenstromen, op zoek naar een kroeg of discotheek. Jongens zingen vol bravoure, meisjes hebben hun best gedaan er zo goed mogelijk uit te zien. Een paar uur later keren de tieners terug naar de jongerencampings Terpstra en De Appelhof, even buiten het dorp, waar het feest tot het ochtendgloren wordt voortgezet. Drank en drugs vormen voor velen de belangrijkste ingrediënten voor een week vakantieplezier. Dit is hun vakantie, hún ontdekking van het leven. Als buschauffeur ziet Gossen Bos, tevens raadslid van Samen Terschelling, veel. Zijn diensten brengen hem overdag en ’s nachts naar alle plekken van het eiland. Hij weet wat er gebeurt, waar de schoen wringt en hoe er door ondernemers, hulpverleners en gemeentebestuurders met het onderwerp wordt geworsteld. Met het openbaren van een brief van UMCG Ambulancezorg eerder deze maand zette Bos de discussie, die eigenlijk ieder jaar wel weer oplaait maar al snel weer dooft, op scherp. Een citaat uit de brief: ‘Veel verschillende soorten drank, voornamelijk sterk, zijn rijkelijk aanwezig en zichtbaar door kinderen genuttigd. Bijna bij elke tent staat een volledig assortiment sterke drank op de picknicktafels. Wij zijn bekend met het feit dat noch de gemeente noch de politie handelingsperspectieven op juridische basis heeft om in te grijpen op de camping. Wij zijn echter van mening dat het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is om de geconstateerde signalen met u te delen.’ Ook bepleit de dienst gezamenlijk te zoeken naar mogelijkheden om ‘op te komen voor de gezondheid en veiligheid van de bezoekende jongeren’. Overleg tussen gemeente, politie, huisartsen, ondernemers en deskundigen in januari dit jaar bevestigde het zorgelijke beeld dat in de brief werd geschetst. Op de campings wordt door jonge kinderen massaal gedronken. Ook de eilander jeugd zelf drinkt en gebruikt meer dan elders in het land. En als jongeren niet meer aan drank kunnen komen, zoeken ze het in drugs. Ondanks het feit dat horecabedrijven hun best doen, nemen de problemen toe. De economische belangen van de campingeigenaren mogen niet worden veronachtzaamd, wordt opgemerkt. Er moeten maatregelen worden genomen om erger te voorkomen. Daarbij moet wel iedereen willen meewerken. Appelhof-eigenaar Geert van Dieren wil wel strenger optreden, maar vindt geen gehoor bij zijn collega Terpstra. ,,Ik mag de drank niet afpakken als ze met tassen vol op de camping komen. Ik wil de sterke drank ook niet op de tafels zien staan. Maar een biertje of een wijntje bij kinderen van 16 vind ik geen probleem. Dat hoort er gewoon bij. En als ze een keer te veel bier of wijn drinken, dan kotsen ze en weten ze ook hoe dat voelt. Ze willen er een feestje van maken en komen hier niet voor de natuur. Drugs zijn volgens mij een groter probleem, maar daar is veel minder aandacht voor.’’ Alex en Yvonne Terpstra, die categorisch weigeren met media te spreken, hebben recent bij de gemeente een aanvraag ingediend om vakantiebungalows op het terrein te plaatsen. Daarover is nog geen besluit genomen. Van Dieren wilde dit een jaar of tien geleden ook al, maar zijn aanvraag werd op het laatste moment afgewezen. ,,Ik moet dus wel doorgaan met de camping. Ik heb voor volgend jaar al voor 150.000 euro nieuwe tenten besteld. Mijn dochter wil het bedrijf misschien voortzetten, maar ik raad het haar af. Het gemeentelijk en landelijk beleid is heel onduidelijk. Mijn omzet daalt al jaren.’’ Wassink ziet de campings niet zo snel verdwijnen. ,,Op het eiland wordt sterk gehecht aan het open landschap. Dat geldt voor De Appelhof iets meer dan bij Terpstra. Maar het eiland kennende zal hier pittig over worden gediscussieerd.’’ Als zestienjarige puber kwam hij met zijn brommervrienden ook naar het eiland. ,,En dan dronken we ook. Toen mocht dat nog. Nu weten we dat het niet gezond is op die leeftijd.’’ De aangescherpte drank- en horecaregels maken het er voor ondernemers niet eenvoudiger op. ,,We zijn niet in de horeca gegaan om politieagent te spelen’’, zeggen Olaf en Maamke Pheifer van De Koffiepot op Midsland. Al veertien jaar genieten ze van de jongeren die op hun terras of in de zaak aanschuiven. ,,Het is leuk als je ze een paar jaar later weer ziet. Dan vertellen ze wat ze na hun schooltijd hebben gedaan, of ze komen met hun kinderen. Dat sociale aspect maakt de horeca zo leuk. Maar nu moet ik opletten wie ik wat schenk. Voortdurend moet je om hun legitimatie vragen. Zelfs als ik een groep een dag eerder ook in de zaak heb gehad, want o wee, als een controleur ziet dat ik dan ‘zo maar’ iemand een wijntje inschenk, dan krijg ik een boete’’, zegt Maamke. ,,En die bedraagt 1392 euro’’, weet Olof. ,,Maar als ik te hard rijd in mijn auto, gaat de boete toch ook niet naar de fabriek?’’ Wat het paar zorgen baart, is het gebrek aan angst onder jongeren. ,,Ze slikken en snuiven erop los, zonder te weten wat ze gebruiken. Ik zou dat vroeger nooit hebben gedurfd’’, zegt Maamke. Na sluitingstijd blijven de ondernemers een uur voor hun zaak zitten. ,,Als de kroegen dichtgaan, keert iedereen terug naar de camping. Je wilt niet weten hoeveel van die kleine flügelflesjes dan op straat worden gegooid. Om te voorkomen dat mensen de volgende dag in glas stappen, ruimen we dat maar op.’’ De volgende ochtend serveert Maamke dan voor de jongeren weer met plezier het katerontbijt, zoals dat op de kaart staat vermeld. ,,In principe zijn het allemaal leuke kinderen.’’ Frans Schot slaapt in zijn woning aan de Oosterburen – de feeststraat op Midsland – tegenwoordig uitermate tevreden. ,,Er wordt nog wel geschreeuwd en gezongen, maar het is niet meer verontrustend. Vroeger pisten ze door je brievenbus naar binnen, werd er veel vernield. Dat zie je nu bijna niet meer, het gedrag is echt veranderd. Er hangen hier prachtige bloembakken in de straat. Ik heb nog maar een keer een takje op straat zien liggen. De jongeren blijven er netjes af.’’ Op deze zomerse middagen is het vrijwel uitgestorven op De Appelhof. De straten waaraan de tenten staan, zijn nagenoeg leeg. Op veel tafels herinneren lege bierflessen aan een dorstig verleden. Bij een van de tenten knalt de muziek uit de speakers. Met vlaggen van Spanje en Kroatië en feestverlichting hebben de tijdelijke bewoners uit de Achterhoek hun best gedaan er iets van te maken. De elf vrienden – 16, 17, 18 jaar – drinken vooral Grolsch, zo blijkt. Een krat of zes per dag gaat er wel doorheen, schatten ze. Ook kort na het middaguur smaakt het bier zichtbaar prima. In een andere straat zitten drie meisjes slaperig om zich heen te kijken. Met nog negen anderen komen ze uit Doetinchem. Wijnflessen en een fles likeur staan op de picknicktafel. Ze zijn 15 tot 17 jaar en weten dat ze geen alcohol mogen kopen. Kennelijk is het ze wel gelukt. Stappen en drinken is ook het parool voor komende dagen, zeggen ze. Thuis mogen ze van hun ouders ook wel eens een glaasje drinken. Met het thuisfront zijn voor deze week geen afspraken gemaakt, hier gezamenlijk op Terschelling wel. ,,Niemand gaat alleen naar huis. We denken om elkaar.’’

Onderstaande pubicatie in de ...

SAMEN TERSCHELLING SAMEN TERSCHELLING Terschelling 27-07-2019 08:07

Onderstaande pubicatie in de Leeuwarder Courant van vandaag op pagina 2 door KOEN PENNEWAARD Zomer op Terschelling: discussie over drank terschelling Vakantie, jongeren, alcohol en Terschelling. Deze combinatie is al decennia een bron van discussie. Het levert bedrijven een goede boterham op, maar er is ook overlast en bezorgdheid. ‘Natuurlijk gebeurt er wel eens wat. We kunnen er goed mee omgaan’ Ondernemers balen ervan dat het eiland in deze periode onder het vergrootglas van de media ligt. Natuurlijk, de beelden van feestvierende jongeren zijn leuk, maar de schaduwkant krijgt doorgaans meer aandacht. Want er is overlast en het gebruik van bier, wijn, sterke drank en drugs is bovenmatig. Maar daar maken veel vakantiegangers zich helemaal niet druk over, ondanks de ellende die dat met zich meebrengt. ,,Moeten we wachten tot er een dode valt?’’, vraagt Gossen Bos zich af. Het raadslid van Samen Terschelling gooide met het openbaren van een brief van UMCG Ambulancezorg eerder deze maand de knuppel in het hoenderhok. Er wordt volgens hem te weinig gedaan om het alcohol- en drugsgebruik op Terschelling te beperken. De jongerencampings spelen daarbij een belangrijke rol. In de bewuste brief van 2 augustus 2018 spreekt Ambulancezorg over een toenemende zorg over de gezondheid en veiligheid van de jongeren op – in dit specifieke geval – De Appelhof. In bijeenkomsten die hierna op het eiland zijn gehouden met alle betrokken partijen en instanties wordt overigens gesteld dat de problemen op deze camping niet anders zijn dan op camping Terpstra. UMCG constateert dat de signalen niet nieuw zijn, maar dat het drankgebruik onder jongeren onder 18 jaar heftiger is geworden. ,,Daarna gebeurde er niets meer’’, meent Bos. Burgemeester Bert Wassink noemde de handelwijze van Bos niet integer en betichtte het raadslid uit te zijn op politiek gewin. Tot dusverre verloopt de zomer voorspoedig en was het de afgelopen dagen goed uit te houden op het eiland, zegt Wassink. ,,Het is druk en natuurlijk gebeurt er wel eens wat. We kunnen er goed mee omgaan. Met de politie en beveiliging zijn we duidelijk aanwezig. Het gros van de jongeren zorgt ook niet voor problemen.’’ De Drank- en Horecawet verbiedt sinds 2014 jongeren onder 18 jaar het kopen en het op openbare plaatsen in bezit hebben van drank. Voorheen mocht vanaf 16 jaar een glas bier of wijn worden genuttigd en kon vanaf 21 jaar sterke drank worden aangeschaft. Die nieuwe regelgeving knelt, zeggen ondernemers. Een andere ontwikkeling baart mogelijk nog meer zorgen. Het drugsgebruik door eilander jongeren ligt volgens onderzoekers hoger dan elders in het land. Wassink is daar niet van overtuigd, zegt hij. ,,Het is een landelijk probleem. Het is gemakkelijk verkrijgbaar, je kunt het zo per post laten bezorgen.’’ Wel verbaast hij zich over het gemak waarmee drugs worden geconsumeerd. ,,Er ontstaat een generatiekloof tussen mensen die zich hier zorgen over maken en jongeren die het allemaal maar gewoon vinden.’’ pagina 16 Bos is niet onder de indruk van de opstelling van de burgemeester. ,,Wassink heeft geen ruggengraat. Hij durft dit probleem niet aan te pakken. Ik neem wel mijn bestuurlijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid.’’

Heldere anaylse, Annemarie! Ben ...

SAMEN TERSCHELLING SAMEN TERSCHELLING Terschelling 24-07-2019 10:42

Heldere anaylse, Annemarie! Ben benieuwd wie dit oppakt.

https://www.omropfryslan.nl/nieuws/89 ...

SAMEN TERSCHELLING SAMEN TERSCHELLING Terschelling 15-07-2019 13:51

https://www.omropfryslan.nl/nieuws/896159-samen-terschelling-lekt-brief-omdat-drankmisbruik-op-terschelling-uit-de-klauwen-loopt

Omroep Fryslan neemt de zaak ...

SAMEN TERSCHELLING SAMEN TERSCHELLING Terschelling 13-07-2019 20:56

Omroep Fryslan neemt de zaak serieus! Oordeel zelf na het horen van de interviews.

Misschien is het goed om voor ...

SAMEN TERSCHELLING SAMEN TERSCHELLING PvdA Terschelling 12-07-2019 19:58

Misschien is het goed om voor iedereen goed leesbaar de gebeurtenissen van afgelopen jaar rondom de brief van Ambulancezorg even op een rijtje te zetten. Eén van de bezoekers op onze pagina vroeg of het nou echt allemaal zo moest. Vroeg zich af of het zo netjes was de geheimhouding te doorbreken nu de burgemeester in de krant zei dat er al was besloten om geld uit te trekken voor dit probleem. Of dit geen onrecht doen voor eigen gewin was. Goeie vragen! Dit is ons antwoord: Dat iets in de krant staat maakt het nog niet waar. Of de burgemeester het nu niet helemaal correct heeft verteld of de krant het verkeerd overgenomen heeft zullen we in het midden laten, maar dit is de volgorde van gebeurtenissen en feiten: De burgemeester heeft bij het verstrekken van de brief op 28 augustus vorig jaar de raad verzocht de brief vertrouwelijk te houden totdat er tijd was geweest om zorgvuldig actie te ondernemen. Dat hebben wij uiteraard gedaan. Daarbij is er veel druk van onze kant geweest wat er uiteindelijk in geresulteerd heeft dat er begin januari een bijeenkomst werd georganiseerd zoals Ambulancezorg dit had verzocht. Ook dit lukte. Er was een goede bijeenkomst van organisaties die allemaal hun schouders eronder wilden zetten. Er werden afspraken gemaakt om verder te gaan. Onze fractievoorzitter heeft een vurig pleidooi gehouden over de noodzaak hiervan. Alleen daarna viel het stil. Wij hebben er meerdere malen naar gevraagd, maar er gebeurde verder niets. Wij hebben zelf achter de schermen geprobeerd actie op te zetten, maar kregen hierbij geen steun. Meteen vanaf de verstrekking van de brief stelde de burgemeester voor deze openbaar op de agenda van de raad te zetten op een latere datum. Dus ook de burgemeester zei van plan te zijn de brief te openbaren. Zo heel geheim was het dus allemaal niet. Hij doet nu net alsof de integriteit geschonden is, maar dat slaat nergens op. De brief was ook gemakkelijk op de vragen via de Wob voor een ieder. De brief zou in werkelijkheid vertrouwelijk worden gehouden totdat de burgemeester actie kon ondernemen. Maar er gebeurde in werkelijkheid niets. Wij hebben meerder malen om actie verzocht. Er gebeurde niets. Toen wij aangaven straks geen andere optie meer te hebben dan de brief te openbaren toen zei de burgemeester iets in de trant van: dan doe je dat maar. Maar ook toen bleven wij geduld houden, want in de kadernota zou het college met een voorstel komen. Dus dat hebben we afgewacht, ook al tikte de tijd maand na maand voort en was er nog geen enkele vooruitgang geboekt, ondanks herhaaldelijke verzoeken van onze kant. De kadernota stond vorige week op de agenda. De 50.000 euro is ook onjuist. Dit zou namelijk worden uitgetrokken voor zowel de problematiek op de campings als de drugs- en drankproblematiek onder de eilanders. Hier zijn wij het mee eens, ook de problematiek onder de eilanders is groot. Dus alleen de helft, 25000 euro, zou worden uitgegeven aan de problemen op de jongerencampings. Ook hier konden wij nog mee instemmen, zij het met knarsende tanden, want wij willen liever directe actie dan dat één of ander bureau iets wazigs gaat doen, maar er gebeurt in ieder geval iets wat ieders instemming heeft. Dat is ook wat waard. Het lijkt ons veel simpeler om met de campingeigenaars af te spreken dat sterke drank niet meer welkom is op de camping. Die maatregel is gratis. Zo geregeld. Moet alleen zorgvuldig en met respect voor de ondernemer besproken worden. En dat lukte ons zelf niet (wel geprobeerd), daar was het college voor nodig. Maar goed. Het college wilde liever 50.000 euro uittrekken voor het Trimbosinstituut. Tot de vergadering van afgelopen week waarin duidelijk werd dat er grote kans is dat ook dit budget wordt geschrapt. Er is niets besloten afgelopen week. Er wordt later pas over beslist bij het vaststellen van de begroting voor 2020 (dus dit jaar zou er al niets gebeuren!) en de PvdA gaf al aan de helft van het geld, het geld wat bedoeld is voor de problemen op de campings, er dan af te willen halen. En als je thuis bent in de politiek, dan weet je dat de PvdA meestal krijgt wat zij wil. Dat niet alleen, als je de vergadering terug kijkt dan zie je dat hierbij ook aanvallen op Samen Terschelling werden gedaan omdat wij zogenaamd te kritisch waren naar ondernemers van jongerencampings. Een beetje populisme van de kant van de PvdA. Dit kon de PvdA doen omdat wij keurig de brief vertrouwelijk hielden. Niemand bij de vergadering wist immers wat er in de brief stond? Niemand wist dat er een goede reden was om druk te zetten. Dus de PvdA kon roepen wat zij wilde. Dus niet alleen zorgde de vertrouwelijkheid ervoor dat wij verschrikkelijk op zagen tegen de zomer, er zal maar iets fout gaan terwijl jij alles achter de schermen hebt gehouden om de vrede te bewaren, ook probeerde de PvdA ons zwart te maken juist op basis van het feit dat wij de brief vertrouwelijk hielden. Kijk de vergadering er maar op na. Iedereen weet nu hoe het zat achter de schermen. Dat werkt heel verhelderend als je de vergadering kijkt. De burgemeester greep hier als voorzitter niet bij in. En dus was het duidelijk dat de tijd gekomen was om de brief te openbaren. We zijn het ermee eens dat overleg en tactisch ingrijpen de juiste weg is. En dat hebben we gedaan. Maar er is een moment dat je moet vaststellen dat dat niet (of averechts) aan het werken is. En wij waren niet van plan zomaar de zomer in te gaan met zijn allen in de wetenschap dat niemand gewaarschuwd was voor het feit dat wij als raad hadden gefaald om de jongeren beter te beschermen.

Burgemeester Wassink stuurde een ...

SAMEN TERSCHELLING SAMEN TERSCHELLING Terschelling 12-07-2019 15:04

Burgemeester Wassink stuurde een brief naar alle raadsleden (deze brief kun je lezen op de bijgevoegde plaatjes) met de kennelijke bedoeling ons raadslid in een kwaad daglicht te stellen. Hier ons open en transparante antwoord: Geachte burgemeester Wassink, Waar u denkt aan politiek gewin, denken wij aan jonge tieners die vergiftigd door de alcohol laveloos en bewusteloos in een hoekje van uw gemeente liggen te overleven. Waarbij professionele hulp bewust zo laat mogelijk ingeschakeld wordt, omdat wij als raad erin falen de juiste regels te stellen en u weigert uw stem te laten gelden. U denkt bij de term 'integriteit van raadsleden' aan het geheim houden van belangrijke zaken op Terschelling. Maar wij denken wij bij de term 'integriteit van raadsleden' aan de verantwoordelijkheid van het aan de kaak stellen en bespreekbaar maken van belangrijke zaken op Terschelling. Waar u denkt aan het beschermen van ambtenaren, regeltjes en protocollen, denken wij aan de mogelijkheid dat er straks een tiener tussen zes plankjes op de boot naar huis staat omdat wij allemaal de andere kant op keken. Geachte burgemeester, als dat gebeurt dan krijgt u het misschien voor elkaar uw geweten te sussen. U krijgt het op dat moment misschien voor elkaar toneel te spelen en voor de camera, krant of rouwende ouders net te doen alsof u heel verbaasd en bedroefd bent en u had gewild dat het te voorkomen was geweest. Wij doen echter niet aan toneelstukjes. Het is wél te voorkomen. De tijd juiste tijd om dit te voorkomen is nu. Het is veelzeggend dat u nu de boodschapper aanvalt in plaats van de boodschap. Dat u het 'niet over de inhoud van de brief' wilt hebben. Dat u, nu u eindelijk werkelijk over dit onderwerp uw stem laat horen aan de raad, die gebruikt om mij als raadslid persoonlijk zwart te maken en ten opzichte van de andere raadsleden aan te vallen en net te doen alsof we alleen maar op politieke winst uit zijn. Weet u waarom we dit werkelijk geopenbaard hebben? Omdat we er nu werkelijk alles aan gedaan hebben wat in ons vermogen ligt om in het algemeen belang iedereen wakker te schudden. Wij hebben onze verantwoordelijkheid genomen en onze taak als controlerend raadslid naar beste eer en geweten hebben uitgevoerd. Wij hebben hiermee alles eraan gedaan een tragedie te voorkomen. Kunt u hetzelfde zeggen...? Hoogachtend, Gossen Bos Fractievoorzitter Samen Terschelling