Nieuws van politieke partijen over UdenPlus inzichtelijk

31 documenten

Lieke heeft bij UdenPlus juridische ...

UdenPlus UdenPlus Uden 04-08-2019 07:31

Lieke heeft bij UdenPlus juridische zaken in haar portefeuille.

https://www.udenplus.nl/blog/13/6/201 ...

UdenPlus UdenPlus Uden 13-06-2019 17:58

https://www.udenplus.nl/blog/13/6/2019/gevraagd-medewerker-communicatie-en-pr-voor-udenplus

Filmpje ...

UdenPlus UdenPlus Uden 12-06-2019 09:47

Filmpje https://www.facebook.com/357679957654017/posts/2198235303598464?s=100023892577443&v=e&sfns=mo

https://www.udenplus.nl/blog/20/5/201 ...

UdenPlus UdenPlus Uden 20-05-2019 14:05

https://www.udenplus.nl/blog/20/5/2019/cleem-van-helvoort-ons-derde-burgerlid

UdenPlus stelt vragen aan het ...

UdenPlus UdenPlus Uden 29-04-2019 18:53

UdenPlus stelt vragen aan het college over de regionale energie strategie. https://www.uden.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/vergaderingen-en-stukken/documenten/schriftelijke-vragen/2edf79fc-e8d6-45e0-b1b5-d387487ce48c

https://www.udenplus.nl/blog/25/4/201 ...

UdenPlus UdenPlus Uden 25-04-2019 12:05

https://www.udenplus.nl/blog/25/4/2019/udenplus-kritisch-over-de-zienswijze-van-het-college-over-het-ggd-beleid

https://www.udenplus.nl/blog/12/1/201 ...

UdenPlus UdenPlus Uden 12-01-2019 12:58

https://www.udenplus.nl/blog/12/1/2019/udenplus-stelt-vragen-over-risicos-bij-mestbewerking

Op weg naar een Zorgzame ...

UdenPlus UdenPlus Uden 09-12-2018 13:12

Op weg naar een Zorgzame Buurt. Regelmatig worden we opgeschrikt door het nieuws dat mensen in hun woning waren gestorven, zonder dat iemand dat had opgemerkt. Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem, vooral bij ouderen. Ze verliezen hun partner, hun sociaal netwerk krimpt in of verliezen de verbinding met hun buurt en slagen er niet meer in om nieuwe relaties tot stand te brengen. Eenzaamheid is een probleem van jong en oud. Maar ook mensen zonder die kwetsbaarheid ervaren vaak eenzaamheid, bijvoorbeeld na een echtscheiding. Zelfs op het werk voelen nogal wat mensen zich erg eenzaam te midden van alle sociale drukte op de werkvloer, in het team waar ze deel van uitmaken. Wat is dat toch in onze samenleving? En kan een lokale overheid hier iets aan doen? Hoe kan een lokale overheid van betekenis zijn zodat alle inwoners zich gelukkig kunnen voelen, levenskwaliteit hebben, in hechte en warme gemeenschappen leven waar iedereen er gewoon bij hoort? Een Zorgzame Buurt bestrijdt vereenzaming UdenPlus maakt zich sterk voor de leefbaarheid van de buurt te versterken én meer oog te hebben voor elkaar door informele netwerken te versterken en de sociale veiligheid te vergroten. Een motie van UdenPlus met deze strekking werd enige weken geleden door de gemeenteraad unaniem aangenomen. Een eerste belangrijke politieke stap op weg naar een Zorgzame Buurt. Goede relaties houden ons gezond en gelukkig Een Zorgzame Buurt is een buurt met extra aandacht voor ouderen, personen met een handicap, mensen met psychische problemen en andere kwetsbare groepen met ondersteunings- of zorgbehoeften. Waar het gaat om de kwaliteit van leven en het welzijn van iedereen in de buurt door wonen, welzijn en zorg met elkaar te verbinden. Is de omgeving toegankelijk en veilig voor iedereen, kunnen ouderen zelfstandig wonen, zijn diensten en voorzieningen voor het dagelijks leven gemakkelijk bereikbaar, krijgen buren, familie en vrijwilligers ondersteuning om anderen zo goed mogelijk te helpen en wordt zorggarantie en zorgcontinuïteit geboden. UdenPlus maakt zich sterk voor Zorgzame Buurten Door de motie van UdenPlus kunnen buurten en wijken makkelijker een beroep doen op de gemeente om activiteiten - gericht op verbetering van de leefbaarheid in de buurt of van de wijk te vergoten - ook financieel te faciliteren. Met het college van de gemeente Uden is afgesproken alle aanvragen eind volgend jaar te evalueren.