Nieuws van politieke partijen over VVD inzichtelijk

9 documenten

D66 in nieuwe coalitie Rijswijk D66 ...

D66 D66 VVD CDA Rijswijk 13-04-2019 09:08

D66 in nieuwe coalitie Rijswijk D66 gaat deel uitmaken van de nieuwe coalitie voor Rijswijk. Deze zal naast D66 bestaan uit Beter voor Rijswijk, WIJ.Rijswijk, CDA en Gemeentebelangen Rijswijk (GBR). Door de val van het vorige college-bestuur was het noodzakelijk om tot een nieuwe coalitiesamenstelling te komen. Dat was op voorhand niet eenvoudig, vanwege de onderlinge verschillen tussen alle partijen. “Voor D66 zijn die verschillen niet verdwenen, maar we hebben uiteindelijk toch voldoende basis gevonden om in deze nieuwe samenstelling verder te kunnen”, aldus fractievoorzitter Constantijn Dolmans. D66 ziet veel van haar inhoudelijke standpunten terugkeren in het nieuwe coalitie-akkoord en daarnaast wil D66 ook bestuurlijke verantwoordelijkheid blijven nemen voor de stad Rijswijk. https://rijswijk.d66.nl/2019/04/13/d66-in-nieuwe-coalitie-rijswijk/ Een zwaarwegend punt voor D66 was dat de nieuwe coalitie wil staan voor tolerantie, inclusiviteit en verbinding. In het hoofdlijnen akkoord staat nu: “De gemeente Rijswijk wil een inclusieve gemeente zijn. Er is plek voor iedereen en iedereen kan meedoen, ongeacht geslacht, leeftijd, religie, seksuele voorkeur, etniciteit of handicap. Al het gemeentelijke beleid draagt hieraan bij.” Er is daarnaast door alle partijen gezocht naar wat bindt in plaats van naar wat scheidt. Vanuit het besef dat onze stad niet alleen gemaakt wordt vanuit het stadhuis maar ook vorm krijgt in gesprek met de samenleving. Met een gemeentebestuur de rol op zich neemt als ‘verbinder’. D66-er Armand van de Laar blijft wethouder in het voorgestelde College met de portefeuille Ruimtelijke Ordening, Economie en Duurzaamheid. “Ik vind het spannend om met deze vijf verschillende partijen een collegiaal bestuur te vormen. Ik ben er van overtuigd dat dit kan slagen met een open bestuursstijl waaraan ook de partijen die geen wethouder leveren aan het College mee kunnen doen. In een open debat met elkaar; voor Rijswijk!” Achtergrond Op 4 februari trok de VVD zich terug uit het College. Na het vertrek van de VVD zijn er diverse gesprekken gevoerd tussen de Rijswijkse partijen onder leiding van Larissa Bentvelzen, de fractievoorzitter van de grootste Rijswijkse partij BVR. In die gesprekken heeft D66 Rijswijk voortdurend aangegeven een brede en stabiele coalitie belangrijk te vinden die de verbinding nastreeft in de raad en met de Rijswijkse bevolking. Na twee weken is D66 toen onverwacht de ‘deadline’ gesteld om akkoord te gaan met een College van BVR-VVD-D66-CDA. We hebben daar ‘nee’ op gezegd omdat dit niet de ‘brede en stabiele samenwerking’ was die D66 voor Rijswijk voor ogen had. Na vier weken heeft Larissa Bentvelzen aan D66 Rijswijk gevraagd om te verkennen of een Collegesamenwerking tussen haar partij en D66 überhaupt mogelijk is, nu zonder vooraf per se te bepalen hoe zo’n College eruit komt te zien wat betreft de samenstelling. De D66 fractie heeft daar na overleg met de achterban “ja” op gezegd. Er is daarna gebouwd aan vertrouwen en inhoud vanuit het streven naar een brede en stabiele samenwerking. Na zeven weken van intensieve gesprekken is Joost Eerdmans (Leefbaar Rotterdam) op 25 maart gevraagd om een College te formeren met D66 Rijswijk, Beter voor Rijswijk, Wij.Rijswijk, CDA en Gemeentebelangen Rijswijk.Deze formatie heeft uiteindelijk geleid tot het voorstel voor een vernieuwd College in Rijswijk en bijbehorend hoofdlijnenakkoord waarin partijen elkaar hebben kunnen vinden. D66 gaat de samenwerking aan met de inzet voor een open debat dat hoort bij een open samenleving. https://rijswijk.d66.nl/2019/04/13/d66-in-nieuwe-coalitie-rijswijk/

Joost Eerdmans formateur ...

D66 D66 VVD CDA Rijswijk 26-03-2019 17:54

Joost Eerdmans formateur Rijswijk D66 Rijswijk wil met Beter voor Rijswijk, Wij.Rijswijk, CDA en Gemeentebelangen Rijswijk komen tot samenwerking in het Rijswijkse college. Larissa Bentvelzen (BVR) heeft nu Joost Eerdmans (Leefbaar Rotterdam) gevraagd om het formatieproces daarvoor te begeleiden. D66 Rijswijk is blij dat Joost Eerdmans deze kar wil trekken. Eerdmans heeft ruime ervaring in de lokale politiek (Capelle a/d IJssel en Rotterdam) en ervaring in samenwerking tussen een grote lokale partij met het CDA en D66. Deze doorbraak na zeven weken van intensieve gesprekken is goed voor Rijswijk. D66 gaat deze formatieronde in om te komen tot een stadsbestuur met een verbindende bestuursstijl naar de raad en de Rijswijkse samenleving. D66 Rijswijk streeft naar een stabiel en breed gedragen gemeentebestuur dat de komende drie jaar enthousiast en met veel energie aan de slag gaat. Voor goed wonen, goed werken en goed onderwijs in Rijswijk. Achtergrond Op 4 februari trok de VVD zich terug uit het College. Na het vertrek van de VVD zijn er diverse gesprekken gevoerd tussen de Rijswijkse partijen onder leiding van Larissa Bentvelzen, de fractievoorzitter van de grootste Rijswijkse partij BVR. In die gesprekken heeft D66 Rijswijk voortdurend aangegeven een brede en stabiele coalitie belangrijk te vinden die de verbinding nastreeft in de raad en met de Rijswijkse bevolking. Na twee weken is D66 toen onverwacht de ‘deadline’ gesteld om akkoord te gaan met een College van BVR-VVD-D66-CDA. We hebben daar ‘nee’ op gezegd omdat dit niet de ‘brede en stabiele samenwerking’ was die D66 voor Rijswijk voor ogen had. Zie ook: https://rijswijk.d66.nl/2019/02/20/d66-rijswijk-gaat-niet-mee-in-rechts-college/ Begin maart heeft Larissa Bentvelzen aan D66 Rijswijk gevraagd om te verkennen of een Collegesamenwerking tussen haar partij en D66 überhaupt mogelijk is, nu zonder vooraf per se te bepalen hoe zo’n College eruit komt te zien wat betreft de samenstelling. De D66 fractie heeft daar na overleg met de achterban “ja” op gezegd. Zie ook: https://rijswijk.d66.nl/2019/03/06/d66-rijswijk-roept-partijen-op-om-over-hun-schaduw-heen-te-stappen/ Er is daarna gebouwd aan vertrouwen en inhoud vanuit het streven naar een brede en stabiele samenwerking. We hopen dat we met de ondersteuning van Joost Eerdmans nu snel, en zorgvuldig, kunnen komen tot een hernieuwd sterk stadsbestuur in Rijswijk.

'Volgende week duidelijkheid nieuwe ...

Gemeentebelangen Rijswijk (GR) Gemeentebelangen Rijswijk (GR) VVD Rijswijk 28-02-2019 08:50

'Volgende week duidelijkheid nieuwe coalitie Rijswijk' #omroepwest

D66 RijswijkD66 RIJSWIJK GAAT NIET ...

D66 D66 VVD CDA Rijswijk 15-02-2019 20:29

D66 RIJSWIJK GAAT NIET MEE IN RECHTS ...

D66 D66 VVD CDA Rijswijk 15-02-2019 19:09

D66 RIJSWIJK GAAT NIET MEE IN RECHTS COLLEGE D66 Rijswijk doet niet langer mee aan de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie onder leiding van Beter voor Rijswijk. Dat heeft de D66 fractie aan Larissa Bentvelzen (BVR) laten weten. D66 Rijswijk betreurt het dat de VVD uit de coalitie is gestapt wegens de afgesproken klimaatmaatregelen. Juist met belangrijke beslissingen voor de deur is samenwerking en het overbruggen van verschillen nodig. In de gesprekken over een nieuwe coalitie met Beter Voor Rijswijk heeft D66 Rijswijk aangegeven een brede en stabiele coalitie belangrijk te vinden. Zeker gezien de roerige verhoudingen in de politiek de afgelopen jaren. Een inhoudelijke aanpak en een gezamenlijk gedragen bestuursstijl zijn daarvoor nodig. De gesprekken zijn volgens fractievoorzitter Dolmans over het algemeen in een prettige sfeer verlopen. “D66 Rijswijk heeft waardering voor de opstelling van Larissa Bentvelzen. Er is gezocht naar verbinding. Vandaag is aan D66 Rijswijk een deadline gesteld om verder in gesprek te gaan over een College met BVR, VVD en CDA. Daarbij is verder niet ingegaan op onze pijnpunten en onze wens ook andere partijen zoals Wij.Rijswijk te betrekken. De D66 fractie in Rijswijk heeft daarop aangegeven geen vertrouwen te hebben in een succesvolle afloop.” De fractievoorzitter van D66 Rijswijk roept partijen op om te kijken naar andere mogelijkheden voor een breed gedragen raadsakkoord. “We hopen elkaar constructief te blijven aanspreken, de positieve kanten van Rijswijk te laten zien en de verschillen te verkleinen. Op het sociaal domein kunnen BVR en D66 elkaar best vinden. De andere standpunten en ambities liggen echter zo ver uit elkaar dat verdere gesprekken in deze samenstelling van partijen geen kans hebben op succes. De koers die was ingeslagen met het vorige en huidige college om de toekomst voor Rijswijk innovatief en verbindend vorm te geven zal D66 Rijswijk als richting blijven houden. Voor goed wonen, goed werken en goed onderwijs in Rijswijk.”

Eerste gesprekken coalitie Rijswijk ...

BETER VOOR RIJSWIJK BETER VOOR RIJSWIJK VVD Rijswijk 07-02-2019 12:21

Eerste gesprekken coalitie Rijswijk ...

Gemeentebelangen Rijswijk (GR) Gemeentebelangen Rijswijk (GR) VVD Rijswijk 07-02-2019 11:21

Eerste gesprekken over nieuwe ...

BETER VOOR RIJSWIJK BETER VOOR RIJSWIJK VVD Rijswijk 06-02-2019 13:49

Voorkeur voor lokale partijen in ...

BETER VOOR RIJSWIJK BETER VOOR RIJSWIJK VVD Rijswijk 06-02-2019 13:17