Nieuws van politieke partijen over VVD inzichtelijk

21 documenten

De bouwmachine draait in Hoorn op ...

VVD VVD Hoorn 04-04-2019 15:33

De bouwmachine draait in Hoorn op volle toeren onder leiding van VVD-wethouder Marjon van der Ven. Zoals vorige week toegezegd zijn deze week de eerste palen geheid voor nieuwe sociale huurwoningen in de Siriusstraat in de Grote Waal. Daarnaast versnelling van woningbouw in de Bangert & Oosterpolder. Op dit moment wordt de maximale bouwcapaciteit in Hoorn benut. Daarnaast stelt Marjon van der Ven de gemeenteraad en alle betrokkenen in staat mee te denken over de toekomstige woningbouw. Bouwen, bouwen, bouwen in praktijk! De VVD kiest voor doen!

VVD 2e Kamerlid Antoinette Laan in ...

VVD VVD Hoorn 02-04-2019 15:32

VVD 2e Kamerlid Antoinette Laan in Hoorn voor verbetering aanpak Veilig Thuis. Naar aanleiding van de knelpunten rondom Veilig Thuis heeft VVD Hoorn onder leiding van fractievoorzitter Chris de Meij 2e Kamerlid Antoinette Laan maandag 1 april jl. uitgenodigd voor een gesprek. Wethouder Marjon van der Ven (Portefeuillehouder, VVD), burgemeester Jan Nieuwenburg en Chris de Meij waren daarbij aanwezig. Er is gesproken over de werkwijze voor het bepalen van de urgentie en expertise die nodig is bij meldingen richting Veilig Thuis (triage-instrument). Deze werkwijze is bestemd voor alle professionals die zich bezighouden met het stoppen van huislijk geweld, kindermishandeling en seksueel misbruik. De politie heeft nu de plicht alle meldingen (ook diefstal van bijvoorbeeld een lolly) door te geven aan Veilig Thuis. Dit leidt tot een (te) hoge werkdruk bij de medewerkers van Veilig Thuis. Om die reden zal 2e Kamerlid Antoinette Laan kijken of de regelgeving kan worden aangepast. De aanpassing zal zijn dat niet alle meldingen vanuit de politie moeten worden opgepakt door Veilig Thuis. Dat leidt tot een verlichting van de werkdruk. Hierdoor kan Veilig Thuis prioriteit geven aan tijdige hulp voor slachtoffers van geweld die dit echt nodig hebben. Tenslotte zijn de onderwerpen ondermijning en recidive besproken waar de gemeente Hoorn zeer kort op zit. Er wordt door allen teruggekeken op nuttig gesprek.

Samenwerking was het sleutelwoord ...

VVD VVD D66 Hoorn 11-03-2019 12:47

Samenwerking was het sleutelwoord tijdens het VVD-woondebat afgelopen zaterdag. Wethouder Marjon van der Ven (VVD, Hoorn) heeft een goede samenwerking met de wooncorporaties en projectontwikkelaars teneinde de bouw van woningen te versnellen. Gedeputeerde Joke Geldof (D66) en Staten- kandidaat Bas de Wit willen de gemeenten alle ruimte geven zelf de bouw van woningen in te vullen. Tweede Kamerlid Daniel Koerhuis (VVD) constateerde tevreden dat Bouwen, Bouwen, Bouwen in de regio met overgave is opgepakt. Hij zegde tevens zijn steun toe!

Vandaag is het internationale ...

VVD VVD Hoorn 08-03-2019 18:06

Vandaag is het internationale vrouwendag. Aanleiding voor de Hoornse wethouders Marjon van der Ven (VVD) en Kholoud Al Mobayed (Sociaal Hoorn) ons een inkijkje te geven over de positie van de vrouw tijdens de Gouden Eeuw.

Zaterdag vanaf 13.00 uur bij Van der ...

VVD VVD Hoorn 05-03-2019 14:27

Zaterdag vanaf 13.00 uur bij Van der Valk Hoorn een debat over wonen. Onder de sprekers wethouder Marjon van der Ven (Hoorn), gedeputeerde Joke Geldhof (Noord-Holland) en VVD-Tweede Kamerlid Daniel Koerhuis (Wonen).

Ieder jaar, rond Valentijnsdag, ...

VVD VVD Hoorn 10-02-2019 20:00

Ieder jaar, rond Valentijnsdag, organiseert de VVD de taartenactie. Tijdens de actie zet de VVD vele vrijwilligers, maar ook professionals in het zonnetje met een taart. Statenlid Esther Rommel (VVD, Noord-Holland) verblijdde de vrijwilligers van Huttendorp in Hoorn met taart. Ook waren er warme woorden van VVD-wethouder Marjon van der Ven. Dit zijn de Hoornse helden van Noord-Holland – doeners waar iedereen zeer trots op is.

Een politieke vooruitblik op 2019 ...

VVD VVD Hoorn 08-01-2019 19:47

Een politieke vooruitblik op 2019 voor de gemeente Hoorn door diverse sprekers. Hieronder naast de burgemeester en Ad Geerding de VVD-ers Marjon van der Ven (wethouder) en Martijn Mengerink (commissielid). Alex Gitzels is gastheer van deze podcast die tijdens de nieuwjaarsborrel van de gemeente Hoorn werd opgenomen.

Afgelopen zaterdag was gedeputeerde ...

VVD VVD Hoorn 09-12-2018 11:52

Afgelopen zaterdag was gedeputeerde en VVD Lijstrekker Provincie Noord-Holland Cees Loggen te gast bij VVD Westfriesland. Onder begeleiding van dagvoorzitter Chris de Meij bracht VVD wethouder Marjon van der Ven de uitdagingen in Westfriesland aan het voetlicht. Onder de aanwezigen ook kandidaat Bas de Wit. Hij staat vanuit Westfriesland hoog op de VVD-lijst voor de verkiezingen van de Provinciale Staten.

Afgelopen dinsdag hebben de ...

VVD VVD Hoorn 15-11-2018 23:34

Afgelopen dinsdag hebben de gemeenteraad en namens het college wethouder Marjon van der Ven besloten spoedzoekers voorrang te geven bij de zoektocht naar een woning.

Mooie samenvatting van Telegraaf.nl ...

VVD VVD Hoorn 30-09-2018 14:22

Mooie samenvatting van Telegraaf.nl van het bezoek van premier Mark Rutte aan de Nationale hulpverlenersdag vandaag in Hoorn. Locoburgemeester Marjon van der Ven leidde de premier rond langs de massaal aanwezige hulpverleners. Terecht werden de hulpverleners in het zonnetje gezet!