Nieuws van politieke partijen over VVD inzichtelijk

144 documenten

Wij zeggen het al even, maar we ...

VVD VVD Neder-Betuwe 18-07-2019 07:25

Wij zeggen het al even, maar we moeten aandacht hebben voor onze kleine kernen. De peuterspeelzaal en de Isandra school zijn van belang voor de leefbaarheid van Ijzendoorn. Wij zijn benieuwd naar de antwoorden van de Wethouder. https://www.gelderlander.nl/neder-betuwe/het-woelige-hoekje-in-ijzendoorn-loopt-gevaar~a32037de/

“De VVD liet bij monde van ...

VVD VVD CDA PvdA Buren 18-07-2019 05:50

“De VVD liet bij monde van fractievoorzitter Nanda van Doremalen weten dat er simpelweg geen geld is om de sporthal te bouwen. Ook stelde ze dat de financiering nog steeds niet duidelijk is. Tot op de dag van het raadsbesluit blijkt dat er opeenvolgende fouten zijn gemaakt in de berekening van de nieuwe hal. ,,Het is uit de hand gelopen'', memoreerde ze meerdere malen. Volgens haar is een OZB-verhoging geen knop waar je aan kunt draaien en toevoegen van andere belastingen vindt de VVD eveneens niet wenselijk. Ze kreeg bijval van het CDA dat zich not amused toonde over de vele fouten, aannames en verkeerde berekeningen die aan het plan ten grondslag liggen. DEKKEND De PCG waarschuwde dat het al een probleem is om 2020 dekkend te krijgen. Vooral onverwachte kosten kunnen dan zorgen voor een probleem. Als voorbeeld noemde fractievoorzitter Kees van de Bijl de bestrijding van de processierups. Daarnaast ziet hij het afschaffen van de hondenbelasting weer niet gebeuren. Iets waar volgens hem vele hondenbezitters naar uitkijken.” Bron: StadBuren Er is een begrotingstekort van 2,4 miljoen euro en daar hebben we nog geen oplossing voor gevonden. Het project Sporthal is 400% duurder dan bij het eerste raadsbesluit door o.a. fouten in berekeningen en kost inmiddels bijna 5 miljoen euro. In het coalitieakkoord hebben Gemeentebelangen, VVD en PvdA afgesproken dat de belastingen niet extra verhoogd zullen worden. De VVD wil zich daar aan houden en dat betekent moeilijke keuzes maken. We roepen de gemeente nadrukkelijk op om de juiste rol te pakken. Schoenmaker blijf bij je leest.

GroenLinks erg blij met het ...

GroenLinks GroenLinks VVD D66 Voorschoten 14-07-2019 22:42

GroenLinks erg blij met het openblijven van Het Wedde! In de raadsvergadering van donderdag 11 juli heeft de gemeenteraad het voorstel van het College van GroenLinks, VVD en D66 gesteund om het zwembad Het Wedde open te houden. Voor een periode van tien jaar zijn de financiën geregeld. Hiermee is een belangrijk verkiezingspunt van GroenLinks gerealiseerd en daar zijn we bijzonder blij mee. “Behoud van het zwembad was een speerpunt voor ons en we hebben altijd geloofd dat er voor de financiën een oplossing gevonden kon worden”, aldus raadslid en vervangend fractievoorzitter van GroenLinks, Albert Deuzeman. “Het is natuurlijk fantastisch dat die oplossing er nu gekomen is en zwemles, recreatief en sportief zwemmen in Voorschoten ook de komende jaren gewoon mogelijk blijft.” De sluiting van het zwembad was één van de pijnlijke bezuinigingsmaatregelen die het vorige college voorstelde in het kader van het financieel herstel, nadat Voorschoten onder provinciaal toezicht kwam. Dit leidde tot veel protest en er werden ruim zevenduizend handtekeningen verzameld voor het behoud van Het Wedde. Onder wethouder Binnendijk werd al in het vorige College begonnen met het zoeken naar mogelijkheden om het bad te redden. Een recent rapport suggereerde uiteindelijk een constructie waarmee het zwembad de komende tijd veel minder zwaar zou drukken op de begroting. Op basis hiervan kon wethouder Cramwinckel de raad afgelopen donderdag een voorstel aanbieden, waarmee het zwembad in principe nog tien jaar open kan blijven. Wel zal hierbij over vijf jaar bekeken moeten worden wat er in de periode erna moet gebeuren, al was het maar omdat het zwembad over tien jaar aan renovatie toe zal zijn. De redding van Het Wedde is het meest in het oog springende onderdeel van de kadernota, het document waarmee de lijnen worden uitgezet voor de begroting voor de komende jaren. De kadernota kon afgelopen donderdag rekenen op steun van de meeste partijen in de Voorschotense gemeenteraad. Diezelfde kadernota maakt duidelijk dat er nog steeds flinke uitdagingen liggen, met name door de kosten van jeugdzorg die ook in Voorschoten zijn opgelopen. Ook Deuzeman erkent dat het College nog een flinke opgave wacht, maar blijft voorzichtig optimistisch: “Het behoud van het zwembad is niet alleen een opluchting voor veel dorpsgenoten, het laat ook zien dat er met creativiteit en doorzettingsvermogen veel mogelijk is.”

Steenbergse BodeDe kermis in ...

VVD VVD Steenbergen 10-07-2019 12:20

Met de kadernota stellen we het ...

VVD VVD Overbetuwe 08-07-2019 20:42

Met de kadernota stellen we het beleid en de financiën voor Overbetuwe vast voor de periode 2020-2023. Het amendement van de VVD dat 65.000 euro voor alleen onderzoek per woonwagenstandplaats echt veel te veel is, en het doel en onderbouweing mist, kreeg ruime steun in de Raad. Wij vragen ons af of de inwoner van Overbetuwe 'waar voor zijn geld krijgt'..... Lees hier de bijdrage van de VVD: https://overbetuwe.vvd.nl/nieuws/35996/beleid-en-financien-overbetuwe-2020-2023

Evert de Bruine. Raadslid voor ...

Gemeentebelangen Gemeentebelangen SGP VVD CDA PvdA Neder-Betuwe 05-07-2019 16:15

Geen extra OZB verhoging; voorstel ...

VVD VVD Meierijstad 03-07-2019 13:17

Bij Café Herman in de oude ...

De Bossche Groenen De Bossche Groenen VVD 's-Hertogenbosch 14-06-2019 10:00

Bij Café Herman in de oude watertoren is het vaak aangenaam vertoeven. Op het grasveldje tussen café en terras mag echter geen terras worden gevoerd en dat is lastig uit te leggen 🤨 De Bossche Groenen is voorstander van dit soort creatieve horecaconcepten omdat ze bijdragen aan de aantrekkelijke binnenstad 💚 Daarom heeft onze fractie samen met de Bossche VVD het gemeentebestuur gevraagd een oplossing te vinden voor deze situatie! #stadvanjeoma #denboschheefthet

In Neder-Betuwe is soms veel ...

VVD VVD Neder-Betuwe 13-06-2019 08:19

In Neder-Betuwe is soms veel onbegrip voor de AVRI. De kosten zijn in de afgelopen jaren gestegen. Komend jaar stijgen de kosten met 7%, enorm zo word gesteld. De schuld ligt bij een graaiend AVRI bestuur, het nieuwe afval scheiden etc. Etc. Collectief lijken we vergeten te zijn dat we in 2010 nog zo’n 270 euro betaalde per inwoner. In 2020 betalen we (slechts) 235 euro. Nog altijd fors minder dan 10 jaar geleden. Hoe komt het dan toch dat we zo stijgen de laatste jaren? We hebben te lang de spaarpot van de AVRI leeggemaakt. U de inwoners heeft uw geld, in de vorm van eenkorting terug gekregen. Terrecht, maar nu de pot leeg is komt aan deze korting een einde. Bovendien dalen grondstofprijzen voor plastic en papier en wordt groenafval verwerken steeds duurder. Dit alles is niet de schuld van de AVRI, hangt eerder samen met de economie en dat andere gemeenten meedoen. Overigens dat goede scheiden loont nog steeds, in gemeentes als Den Haag (die niet / minder scheiden) betaal je al snel 280 euro.

Doorkomst Lienden Roparun zet De ...

VVD VVD Buren 10-06-2019 06:41

Doorkomst Lienden Roparun zet De Betuwe Runners in het zonnetje. Wat een feest zo op de vroege ochtend!