Nieuws van ChristenUnie inzichtelijk

32 documenten

Haal die stenen uit de ...

ChristenUnie ChristenUnie Haarlem 30-08-2019 09:05

Haal die stenen uit de middenberm!

Gemeente RhenenWethouder Jolanda de ...

ChristenUnie ChristenUnie Rhenen 15-07-2019 17:22

Gisteren heeft Minister Kajsa ...

ChristenUnie ChristenUnie - Haarlemmermeer 09-07-2019 06:32

Gisteren heeft Minister Kajsa Ollongren Rijsenhout bezocht. Zij was hier op uitnodiging van onze fractie en de dorpsraad Rijsenhout om te kijken naar de schrijnende situatie in het dorp. Samen met deze dorpsraad, de regiegroep en andere aanwezigen hebben wij gekeken naar de diverse plekken waar woningbouw mogelijk gemaakt kan worden. Na jarenlang getouwtrek tussen de gemeente, de provincie en het rijk staat het dorp te popelen om woningen te bouwen. Tijdens de fietstocht van gisteren heeft de regiegroep de diverse ideeën voor woningbouw laten zien aan de minister. Fractievoorzitter Koos de Vries: "Wij vinden het prachtig om te zien hoe de regiegroep initiatieven neemt om woningen in het dorp te bouwen. Helaas is dit, vanwege bureaucratie, tot op heden nog niet gelukt. Wij blijven in contact met de dorpsraad en regiegroep en houden vinger aan de pols." Onze fractie is zeer dankbaar dat de minister te tijd en moeite heeft gevonden om langs te komen. Wij hopen dan ook snel op goed nieuws vanuit Rijsenhout.

Onlangs bezochten Carola Veldhuizen ...

ChristenUnie ChristenUnie Renswoude 28-06-2019 10:16

Onlangs bezochten Carola Veldhuizen en Marco van Mourik namens de ChristenUnie Renswoude Bouwkundig Ontwerpbureau Henk Schuurman aan de Dorpsstraat 18 in Renswoude. Eigenaar Henk Schuurman heeft met zijn ontwerpbureau allerlei opdrachten gerealiseerd op het gebied van nieuwbouw en verbouw voor woningbouw, utiliteit en restauratie. Verschillende mooie projecten zijn te vinden op zijn website: http://www.henkschuurman.nl/. Eigenaar Henk vertelde dat zijn bureau gespecialiseerd is in planontwikkeling, ontwerp, planuitwerking en bouwbegeleiding. Al met al was het een interessant bezoek en wensen we Henk Schuurman veel succes met zijn bedrijf!

Oudewater stuurt brief naar ...

ChristenUnie ChristenUnie SGP CDA - Oudewater 19-04-2019 12:11

Oudewater stuurt brief naar onderhandelaars Utrecht De gemeente Oudewater stuurt een brief naar de onderhandelaars voor een nieuw Provinciebestuur in Utrecht over het oprekken van de rode contour rond kleine kernen. De gemeenteraad besloot dit naar aanleiding van een motie van de ChristenUnie-SGP. Raadslid Jan Broere: ‘In Utrecht wordt op dit moment besloten over de toekomst van woningbouw in Oudewater. Oudewater wil graag op kleine schaal woningen bouwen buiten de bestaande stadskern, buiten de rode contour. Voor de leefbaarheid in Oudewater is dat van groot belang. Steeds vaker staan verenigingen, scholen en kerken onder druk.’ In de brief worden de onderhandelaars opgeroepen om dit onderwerp nadrukkelijk terug te laten komen aan de onderhandelingstafel. Broere: ‘Dit onderwerp moet in de komende maanden echt besproken worden. Ook omdat de visies op woningbouw buiten de rode contour verschillen tussen de partijen die nu onderhandelen.’ De motie werd gesteund door het CDA.

Internationale vrouwendag. Ik ben ...

ChristenUnie ChristenUnie Soest 08-03-2019 17:40

Internationale vrouwendag. Ik ben trots op de powervrouwen Margriet Walraven, Mirjam Roose en Kyra Noorman die binnen De ChristenUnie Soest-Soesterberg actief zijn. Elke keer weer een genot om met jullie te mogen werken.

Kortgeleden heeft de gemeenteraad ...

ChristenUnie ChristenUnie SGP D66 VVD CDA Utrecht 05-12-2018 16:04

Kortgeleden heeft de gemeenteraad een nieuwe woonvisie vastgesteld. Wonen was een hot item in de verkiezingen van maart 2018. Veel senioren wonen nog in een groot huis, jongeren blijven bij gebrek aan betaalbare huisvesting noodgedwongen bij hun ouders wonen. De prijzen stijgen fors in onze regio. In de nieuwe woonvisie zijn enkele uitgangspunten neergelegd die de komende jaren gaan gelden voor woningbouwers. Er wordt meer nadruk gelegd op bouw van sociale huurwoningen voor verschillende doelgroepen. Een amendement van de fracties Open, CU en D66 om daaraan nog meer prioriteit te geven door het verhogen van het aandeel van sociale woningen in bouwprojecten heeft het helaas niet gehaald. De andere raadsfracties waren bang dat bouwprojecten dan onbetaalbaar zouden worden vanwege te lage opbrengsten. Omdat de hoeveelheid bouwgrond in onze gemeente beperkt is, hebben wij een amendement van de SGP, CDA en Open gesteund om hoger te gaan bouwen waar dat kan en passend is. Namelijk in plaats van vier hoog nu tot maximaal zes hoog. Dat maakt projecten ook meer betaalbaar omdat er meer huizen worden gebouwd. De VVD en enkele leden van de BVH wilden hiermee op dit moment niet instemmen. Tenslotte is een amendement aangenomen van Open, CU en D66 over slimmer en creatiever naar meer woningen. Daarmee is binnen de woonvisie meer ruimte gemaakt voor alternatieve en vernieuwende woonvormen. Denk dan aan tiny houses (kleine huisjes), initiatieven van groepen bewoners en verandering van (leegstaande) kantoren in appartementen. Het was een intensief, maar leerzaam besluitvormingstraject. Nu aan de slag om deze ambities ook waar te maken. De CU heeft van harte ingestemd met de geamendeerde woonvisie 2018-2022.

De ChristenUnie hoopt dat met deze ...

ChristenUnie ChristenUnie Kampen 04-12-2018 08:52

De ChristenUnie hoopt dat met deze start na jarenlange planvorming tempo komt in de ontwikkeling van deze open plek in IJsselmuiden. Woningbouw in IJsselmuiden is belangrijk voor de inwoners van het dorp. De fractie is benieuwd naar het totale plan, waarin zij hoopt dat ook het gebied van de voormalige Trekschuit meegenomen zal worden.

Aangezien we als ChristenUnie graag ...

ChristenUnie ChristenUnie Kampen 21-11-2018 09:56

Aangezien we als ChristenUnie graag zien dat er vorderingen worden gemaakt met woningbouw in IJsselmuiden en helemaal wat betreft deze herinrichting van het gebied grenzend aan de Dorpsrand van IJsselmuiden en het opstellen van een gebiedsvisie hebben we ons genoodzaakt gezien het College enkele vragen te stellen omtrent dit dossier.Hiermee hopen we de gang erin te houden en meer duidelijkheid te verkrijgen wanneer er kan worden gestart met het bouwen van woningen aan de Dorpsrand van IJsselmuiden.