#DenHelder #tinyhouses Casper Duin DEN HELDER Met enige vertraging hoopt Woningstichting Den Helder na de bouwvak te beginnen met de bouw van de eerste tiny houses in de Falgatuinen. Eigenlijk wilde men dit voorjaar al beginnen met de aanleg van de dertig duurzaam gebouwde woningen, van ongeveer 30m² groot, waar de bewoners het jaar rond in wonen. De vergunningprocedure heeft echter wat voeten in de aarde. ,,Hoewel particulieren al een omgevingsvergunning mogen aanvragen, merken wij dat de meeste kandidaten wachten op goedkeuring van onze aanvraag’’, vertelt Sander Quartel namens Woningstichting. ,,Deze dient als voorbeeld voor de andere aanvragen. Aangezien de tiny houses niet op alle punten, zoals aansluiting op elektriciteitsnet en riool, voldoen aan het bouwbesluit, dient zorgvuldig uitgezocht te worden hoe het wel passend gemaakt kan worden. Wij verwachten binnenkort de goedkeuring van de gemeente.’’ Als dit is gebeurd, wil men na de bouwvak beginnen aan de bouw van het Vissershuisje en het Rupshuisje. ,,Als alles volgens planning verloopt is het Vissershuisje eind november gereed.’’ Veel toekomstige bewoners worstelen met de financiering. Reden voor Woningstichting om hen de mogelijkheid te bieden de grond onder het tiny house te kopen. ,,Van de zelfbouwers financiert een groot deel het uit eigen middelen. Als dat niet mogelijk is, zou door koop van de grond, die direct onder het tiny house ligt, het misschien mogelijk zijn om hun huis te financieren door middel van een lening bij bijvoorbeeld een bank.’’