Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

620 documenten

ChristenUnie vraagt actie voor ...

ChristenUnie ChristenUnie Kampen 18-10-2019 14:33

ChristenUnie vraagt actie voor boeren in gemeente Kampen De fractievoorzitter van de ChristenUnie Jan Willem Schutte vroeg donderdagavond aan het college van Kampen om actie te ondernemen voor de boeren in onze gemeente. In een periode vol met protesten en onrust is het van belang om duidelijkheid te creëren. Boeren zijn boos Schutte zei: "De boeren zijn boos, dat hebben ze de afgelopen weken ook goed laten horen en ze zullen de komende weken nog flink van zich laten horen. Problemen gaan met name over de stikstofproblematiek en de brief die 4 oktober door het kabinet is verstuurd en de beleidsregels die door het Interprovinciaal Overleg (IPO) zijn opgesteld. Het is een probleem dat veel ondernemers in onze gemeente raakt en in individuele gevallen zeer ingrijpend kan zijn” Kern van het probleem Omdat de brief van het kabinet over oplossingsrichtingen duidelijk afwijkt van de beleidsregels van het IPO, worden ondernemers aangetast in hun ondernemerschap en ook in hun eigendomsrecht. Daar zit volgens Schutte de kneep. “Ik vraag het college stelling te nemen en om te waken dat ondernemers getroffen worden”. Acties van college De ChristenUnie vraagt of het college bereid is met landbouworganisaties in gesprek te gaan en daarna met de provincie? Vervolgens wordt gevraagd of het college wil onderzoeken hoe individuele ondernemers in de buurt van Natura2000 gebieden ondersteund kunnen worden. Wethouder Meijerink antwoordde dat de gemeente zich een beeld van de situatie aan het vormen is en wat dit voor de vergunningen betekent. “Het is zoeken naar de balans tussen de wettelijke kaders en voorkomen dat alles op slot gaat. Er worden nu weinig vergunningen aangevraagd. We willen met partijen in gesprek gaan. We hebben de provincie verzocht om een bijeenkomst te organiseren om de situatie toe te lichten. Ik ga de gedeputeerde daarop aanspreken” zei Meijerink. Hij vervolgde met de woorden: “er moet zeker duidelijkheid komen maar tegelijkertijd is er wel iets aan de hand. Dus als u mij vraagt binnen die marges het gesprek aan te gaan op bestuurlijk niveau, dan zullen we dat doen”. Later die avond kwam het onderwerp nogmaals ter sprake en bevestigde de wethouder dat het stikstofprobleem niet alleen de boeren maar ook de bouwsector en eigenlijk alle economische ontwikkelingen raakt. "We hebben ook een fors stikstofprobleem op te lossen en moeten ons hoofd koel houden. We gaan aan de slag zoals het college op verzoek van de ChristenUnie heeft aangegeven". HP Wilt u meer weten over de standpunten van de ChristenUnie over de stikstofproblematiek: https://www.christenunie.nl/blog/2019/10/04/Doen-wat-nodig-is of meer algemene informatie over stikstof https://www.bij12.nl/onderwerpen/programma-aanpak-stikstof/helpdesk-pas-aerius/ Foto's:protesterende boeren bij Provinciehuis van Overijssel

Goed voorbeeld doet ...

Gemeenschapsbelang Venhorst-Boekel Gemeenschapsbelang Venhorst-Boekel Boekel 04-09-2019 06:13

Goed voorbeeld doet volgen! https://vng.nl/boekel-schreef-geschiedenis-met-mantelzorgwoning-wonen-in-de-boerenschuur?fbclid=IwAR226AYLhzfVf4DV6OCzZSzuoMHVlKo5z8XvIN1HjZdd0wCmThKwravc6s4

Lokaal Dinkelland deelt die ...

Lokaal Dinkelland Lokaal Dinkelland Dinkelland 30-08-2019 14:35

Lokaal Dinkelland deelt die teleurstelling en stelt dinsdag daarover vragen in de commissie Omgeving en Economie. https://www.tubantia.nl/dinkelland/inwoners-dinkelland-teleurgesteld-over-vrije-zwemuren-dorper-esch~aa5a7096/

Over glyfosaat (Roundup) ...

Blanco lijst 7 Blanco lijst 7 Geertruidenberg 24-08-2019 20:44

Over glyfosaat (Roundup) landbouwgif.

Wethouder Marja Roza-de Pijper legt ...

Inwonersbelang Westvoorne (IBW) Inwonersbelang Westvoorne (IBW) VVD Westvoorne 21-08-2019 11:37

Iedereen lijkt tegenwoordig wat te ...

ChristenUnie ChristenUnie Wierden 21-08-2019 07:59

Iedereen lijkt tegenwoordig wat te vinden van de landbouwsector. Steeds vaker hoor je extreme opvattingen in (sociale) media. Ook in de politiek worden uitzonderlijke gevallen groots neergezet. Het imago van boeren wordt er niet beter op, terwijl een deel van de hardste schreeuwers waarschijnlijk nooit voet op een boerenerf heeft gezet.... Lees de Column van Nienke Valk verder op onze website: https://wierden.christenunie.nl/k/n6181/news/view/1278680/43838/erkenning-voor-onze-agrarische-sector.html

Vandaag in het Financieel ...

Gemeentebelangen B-E-S Gemeentebelangen B-E-S Bergen (NH.) 21-08-2019 07:38

Vandaag in het Financieel Dagblad Bedrijven azen op stoppende boerderijen vanwege stikstofuitspraak In het kort . Ondernemers zoeken naar alternatieve routes om projecten te realiseren nu stikstofaanpak van de baan is. . Zo kijken ze of ze boerderijen kunnen overnemen. . Provincies houden voorlopig alle vergunningsaanvragen af. Nu de Nederlandse stikstofaanpak van de baan is, zoeken ondernemers naar alternatieve routes om bouwprojecten toch te realiseren. Dat blijkt uit een rondgang langs adviseurs en experts. Zo kijken bedrijven bijvoorbeeld of ze boerderijen kunnen overnemen om zo stikstofuitstootruimte te verkrijgen die ze nodig hebben voor een bouwproject. ‘Niet alle bedrijven kunnen wachten totdat de landelijke adviescommissie met een oplossing komt. Soms moet een bouwproject gewoon door. Die bedrijven kijken nu al of er in de buurt toevallig een agrarisch bedrijf stopt', zegt Lambert Polinder, adviseur bij Agrifirm. Namen van bedrijven wil hij niet noemen. Rondom grote steden Niels Bronsgeest, adviseur van Tauw, sluit ook niet uit dat er geanticipeerd wordt door ontwikkelaars. 'Ik ga er eigenlijk vanuit dat ze verkennen of ze vergunningen van stoppende landbouwbedrijven rondom de grote steden kunnen overnemen.' ‘Het is niet zo dat projectontwikkelaars het erf op komen rijden. Maar vanuit adviseurs horen we dat ze zich aan het oriënteren zijn'’• Trienke Elshof, bestuurder bij LTO, de brancheorganisatie voor agrarische bedrijven LTO, de brancheorganisatie voor agrarische bedrijven, bevestigt dat er al signalen zijn dat er op boerenbedrijven wordt geaasd. Plannen op losse schroeven Sinds de Raad van State afgelopen mei een vernietigend oordeel heeft geveld over de Nederlandse stikstofaanpak, zitten veel (woning)-bouwprojecten en uitbreidingen van veehouderijen in onzekerheid. Het zogeheten Programma Aanpak Stikstof (PAS) maakte het mogelijk om te bouwen of veehouderijen uit te breiden in de buurt van natuurgebieden die vallen onder Natura 2000. De stikstof die hierbij vrijkwam en neersloeg in de natuur, kon worden gecompenseerd met maatregelen op de lange termijn. Die compensatie was volgens de Raad van State echter in strijd met de Europese regels en daarmee is de PAS van tafel. Het wegvallen van de PAS heeft grote gevolgen. Zo werd in juli al bekend dat de geplande verbreding van snelweg A27 door het Utrechtse Amelisweerd voorlopig niet door kan gaan door de stikstofuitspraak. Ook de woningbouw loopt gevaar, want bouwmachines en de auto's van de bewoners stoten stikstof uit. Vorige week zette de Raad van State nog een streep door de bouw van 470 woningen in Roermond. Omdat Nederland 166 Natura 2000-gebieden telt die over het land verdeeld zijn, liggen nieuwe woningen al snel in de buurt van zo'n gebied. Alles op slot In de impasse die nu ontstaan is, kijken veel partijen terug naar wat gangbaar was voordat het PAS in 2015 in werking trad. Dat was het zogeheten extern salderen, oftewel buiten je bedrijf naar stikstofruimte zoeken, bijvoorbeeld door een kippenboerderij die stopt over te nemen. Hoewel deze route al verkend wordt, ziet het er niet naar uit dat dit op korte termijn al gaat gebeuren. Provincies houden voorlopig alle vergunningsaanvragen af. 'Dat is een gezamenlijke afspraak tussen provincies, gemeenten en het Rijk. We moeten eerst een nieuw rekenmodel hebben. Anders is er geen onderbouwing mogelijk om een vergunning te verlenen', aldus gedeputeerde Hubert Mackus van de provincie Limburg. Een woordvoerder van de koepelorganisatie van provincies IPO bevestigt dat er gekozen is om hier landelijk in op te trekken. Een adviescollege onder leiding van Johan Remkes moet in september met een oplossing voor de korte termijn komen. 'Drama vergroot' Adviseur Polinder vindt dat de provincies de situatie met deze afwachtende houding verergeren. 'Er zijn sinds mei geen vergunningen meer verleend. Door alles nu te parkeren wordt het drama van de PAS alleen maar groter gemaakt.' Hij wijst erop dat er momenteel ook niet meer 'intern gesaldeerd' kan worden door agrarische bedrijven. Dat betekent dat als je de uitstoot verkleint door bijvoorbeeld een emissiearme vloer in je stal te leggen, je die ruimte kan gebruiken voor een uitbreiding. 'Dat heeft altijd gemogen, vóór en tijdens de PAS, maar staat nu ineens op hold. Dat moet om heel veel aanvragen gaan', aldus Polinder. LTO-bestuurder Elshof beaamt dat zelfs intern salderen nu even niet kan. 'We zitten in een vacuüm.' Zij vindt deze pas op de plaats echter wel verstandig. 'We moeten toe naar een gebiedsgerichte aanpak, zoals de PAS was. Als je nu stikstofhandel weer op gang laat komen, gooi je roet in het eten voor zo'n brede aanpak. Beter even kiezen op elkaar en uiteindelijk een betere aanpak', aldus Elshof. https://fd.nl/ondernemen/1313191/bedrijven-azen-op-stoppende-boerderijen-vanwege-stikstofuitspraak?utm_source=nieuwsbrief&utm_campaign=fd-ochtendnieuwsbrief_#126;SYSTEM.CAMPAIGNID#126;_#126;SYSTEM.MAILID#126;&utm_medium=email&utm_content=20190821&s_cid=671