Nieuws van politieke partijen over VVD inzichtelijk

93 documenten

Wethouder Marja Roza-de Pijper legt ...

Inwonersbelang Westvoorne (IBW) Inwonersbelang Westvoorne (IBW) VVD Westvoorne 21-08-2019 11:37

Dit mag ook wel eens onder de ...

VVD VVD Renswoude 06-08-2019 13:42

Dit mag ook wel eens onder de aandacht worden gebracht! Er zijn mensen en politieke partijen die het liefst een zo klein mogelijke agrarische sector willen in Nederland, vaak met een beroep op het milieu. Maar uit dit onderzoek blijkt juist dat onze sector het beste is voor het milieu... En daar bovenop wordt er ook veel geïnvesteerd in innovatie om het nog beter te doen. Wat ons betreft dus een extra argument om juist aan de Nederlandse agrarische sector ruimte te geven! https://nos.nl/artikel/2185922-nederlandse-boeren-hebben-laagste-milieu-impact-ter-wereld.html

VVD stemt in met plussenbeleid Als ...

VVD VVD Buren 27-06-2019 10:25

VVD stemt in met plussenbeleid Als ondernemerspartij staat de VVD voor een gezonde agrarische sector die economisch en ecologisch duurzaam kan ondernemen. Daarom hebben wij het plussenbeleid gesteund wat ruimte biedt aan grondgebonden veeteelt bedrijven om uit te breiden op voorwaarde dat zij innoveren. De laatste jaren staan veel agrarische bedrijven op slot omdat zij door wet- en regelgeving geen mogelijkheden hebben om uit te breiden. Het Plussenbeleid biedt juist ruimte aan bestaande grondgebonden veeteelt bedrijven om uit te breiden op voorwaarde is dat zij als tegenprestatie iets doen aan landschapsbeheer, milieu/gezondheidsmaatregelen, dierenwelzijnsmaatregelen etc.. Daarnaast moeten ze actief het gesprek aangaan met de omgeving en hierover verslag doen aan de gemeente. Deze eisen gelden bovenop de regulier geldende eisen van landschappelijke inpassing en milieu- en bouwtechnische eisen zoals brandveilige stallen, luchtwassers voor milieu/geur/gezondheidsoverlast etc.. Bestaande agrarische bedrijven kenmerken immers het Burens platteland en die moeten we, mits passend, ruimte kunnen geven voor soms noodzakelijke schaalvergroting en/of vernieuwing. Hiermee stimuleren wij vernieuwing en innovatie. Oudere gebouwen zonder de nieuwste technologie is niet in het belang van de gezondheid van onze inwoners en dieren. Mocht een ondernemer een plan hebben dat van het nu geldende beleid afwijkt is hij/zij vrij om hiervoor een vergunning aan te vragen. Deze zal dan apart door de gemeente en de raad worden behandeld.

Gemeenteraad SteenbergenAgrofood ...

VVD VVD Steenbergen 26-06-2019 17:40

NIEUWS OVER GEBIEDSPLAN ...

VVD VVD D66 ChristenUnie Hollands Kroon 25-06-2019 22:28

NIEUWS OVER GEBIEDSPLAN WIERINGERMEER: Samen met D66 Hollands Kroon & ChristenUnie Hollands Kroon heeft de VVD-fractie een amendement ingediend om: 1. Het AGRI++ gebied (planruimte voor o.a. datacenters en glastuinbouw) in te perken tot ca. 750 hectare i.p.v. de eerdergenoemde 1500 hectare en dit gebied iedere vijf jaar te evalueren voor een eventuele verdere uitbreiding. 2. Het college de opdracht te geven om (opnieuw) in overleg de treden met stakeholders over de gevolgen voor de leefomgeving, de pachtsituatie, circulariteit, en de agrarische sector. Het amendement is unaniem door de raad aangenomen. Tevens is er een amendement aangenomen om het gebiedsplan in de toekomst de benaming deelstructuurvisie te geven.

KijkopSteenbergen.nlDe fractie van ...

VVD VVD Steenbergen 24-06-2019 12:29

Bescherm de boeren, burgers en ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren VVD CDA Zuid-Holland 20-06-2019 08:18

Bescherm de boeren, burgers en dieren tegen Mercosur

De Mercosur-deal wordt het grootste ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren VVD CDA Nederland 18-06-2019 16:16

De Mercosur-deal wordt het grootste vrijhandelsverdrag ooit. Met desastreuze gevolgen voor de Nederlandse en Europese landbouw. De deal die niemand wil. De Partij voor de Dieren niet en ook de boeren niet. Maar wat doen CDA en VVD?? 🤷🏻

De Mercosur-deal wordt het grootste ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren VVD CDA Amsterdam 18-06-2019 16:16

De Mercosur-deal wordt het grootste vrijhandelsverdrag ooit. Met desastreuze gevolgen voor de Nederlandse en Europese landbouw. De deal die niemand wil. De Partij voor de Dieren niet en ook de boeren niet. Maar wat doen CDA en VVD?? 🤷🏻

Overal in Zeeland verschijnen op dit ...

ChristenUnie ChristenUnie SGP VVD CDA Zeeland 07-06-2019 11:03

Overal in Zeeland verschijnen op dit moment zonneweides. Het landschap wordt rommeliger, goede landbouwgrond wordt eraan opgeofferd. De ChristenUnie gaat voor meer zonne-energie, maar de huidige ontwikkeling bezorgt ons buikpijn. Daarom zijn we mede-indiener van een motie van CDA, SGP, VVD en CU om wildgroei te voorkomen.