Vandaag het derde speerpunt uit ons programma: Het bevorderen van duurzaamheid (3 van 6) Duurzaamheid is een breed begrip en komt er op neer dat de ā€œ3 Pā€™sā€, mens (People) milieu (Planet) en economie (Profit), met elkaar in evenwicht zijn. Ons Roerdalen herkent zich in de definitie van de Wereldcommissie voor milieu en ontwikkeling en die komt op het volgende neer: Gebruik de aarde zo dat de toekomstige generaties er ook plezier van hebben. Bij duurzaamheid kan de aarde ook op langere termijn het totaal van onze consumptie dragen. Ons Roerdalen maakt dit waar door: - Verkeers- en vervoersplan aanpassen op duurzaam vervoer en doorvoeren, denk aan snellaadstations. - Nieuwe duurzaamheidsnota gelet op het akkoord van Parijs. Dit in samenwerking met burgers en stakeholders. - Kijk hier voor de volledige uitwerking en actiepunten voor een duurzaam Roerdalen: http://onsroerdalen.nl/wp-content/uploads/2018/02/Verkiezingsprogramma_Ons_Roerdalen_2018-2022.pdf