Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

271 documenten

Heel mooi dat stichting Leergeld nu ...

PvdA PvdA Harderwijk 13-06-2019 19:04

Heel mooi dat stichting Leergeld nu ook in onze regio actief wordt! Zo kunnen kinderen makkelijker meedoen!

#DenHelder #bonnen Ouders van 2500 ...

Beter voor Den Helder Beter voor Den Helder Den Helder 13-06-2019 07:20

#DenHelder #bonnen Ouders van 2500 kinderen krijgen cadeaubon van 180 euro van gemeente Den Helder Ed Dekker Gisteren om 19:37 DEN HELDER De ouders van zo’n 2500 kinderen tot zeventien jaar krijgen komende week voor 180 euro aan waardebonnen van de gemeente. De waardebonnen kunnen worden besteed bij deelnemende winkeliers in Den Helder. Ze zijn een cadeautje van de gemeente vanwege het nieuwe schoolseizoen. De actie is voor kinderen van gezinnen waarbij het inkomen niet uitkomt boven 120 procent van de bijstandsnorm. Verder moet het vermogen ’bescheiden’ zijn. Daar zijn normen voor. Schoolspullen De waardebonnen zijn goed voor onder meer schoolspullen, gymkleren, andere kleding, schoenen, baby-artikelen, een fiets of onderdelen daarvan. Wie niets krijgt maar toch in aanmerking denkt te komen voor bonnen, kan voor informatie kijken op de website van de gemeente (trefwoord kindpakket). https://www.denhelder.nl/ De gemeente voert de actie sinds 2017.

Wethouder Ineke ...

LOKAAL ALTERNATIEF LOKAAL ALTERNATIEF Duiven 11-06-2019 08:52

De PvdA Almere is afgelopen maandag ...

PvdA PvdA Almere 05-06-2019 13:52

De PvdA Almere is afgelopen maandag op werkbezoek geweest bij stichting ABRI. Deze stichting zet zich in voor mensen met een verstandelijke handicap, hun ouders, verzorgers, verwanten en vrienden. ABRI verzorgt activiteiten voor deze doelgroep. Zij houdt zich ook bezig met belangenbehartiging, beleidsontwikkeling, voorlichting, publiciteit, kennisoverdracht en het doorverwijzen naar andere instanties indien nodig. Tijdens het gesprek zijn er een aantal punten naar voren gekomen; De stichting wil dat ze gehoord worden, daarnaast zetten zij zich in voor ‘een leven lang leren’ en vragen ons om daar aandacht aan te geven. Ook willen zij dat het taalgebruik vanuit het stadhuis eenvoudiger wordt. Dit zijn punten die voor de PvdA ook belangrijk zijn en op de agenda staan. Wij zijn erg blij met het bezoek en gaan ons inzetten voor een toegankelijk Almere voor iedereen.

Family7Duizenden mensen in Nederland ...

ChristenUnie ChristenUnie Amsterdam 04-06-2019 15:37

Kinderen die in ongezonde lucht ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Amsterdam 03-06-2019 10:00

Kinderen die in ongezonde lucht moeten spelen en naar school gaan, dat baart de Partij voor de Dieren zorgen! De gezondheid van kinderen moet voorop staan, daarom heeft raadslid Jennifer Bloemberg-Issa een spoeddebat aangevraagd om dit probleem aan de kaak te stellen!

Veilig over straat. Aan deze ...

Heemskerk Lokaal Heemskerk Lokaal Heemskerk 31-05-2019 11:53

Veilig over straat. Aan deze kinderen zal het niet liggen!

VERBINDINGEN MAKEN Tweede Kamerlid ...

CDA CDA Medemblik 29-05-2019 10:42

VERBINDINGEN MAKEN Tweede Kamerlid Michel Rog op werkbezoek bij Sbo De Wissel De Wissel is een school voor speciaal basisonderwijs en werkt sinds dit schooljaar, als eerste en enige van Nederland, met een vierdaagse schoolweek. Deze pilot duurt twee jaar. Michel Rog is namens het #CDA woordvoerder onderwijs (PO, VO, lerarenbeleid) in de Tweede Kamer en wilde graag eens komen kijken en luisteren naar de ervaringen hiermee. Op 24 mei was een selecte groep CDA'ers welkom bij De Wissel voor een uitgebreid werkbezoek. Michel Rog en drie anderen mogen een deel van een les meemaken, waarna de gehele groep een rondleiding krijgt. Directeur Mark Leek vertelt hen over de toename van de noodzaak om aandacht te besteden aan gedrag. En enthousiast over de positieve effecten van de vierdaagse schoolweek. Daarna volgt een presentatie in de kantine over het hoe en waarom van deze nieuwe werkweek. Hierbij is bestuurder Jan van Berkum, voorzitter cvb van Stichting Trigoon, aanwezig. Hij doet een oproep voor een sterkere verbinding tussen zorg en onderwijs. Daarna is er tijd om te luisteren naar de ervaringen van leerkrachten, ouders en adjunct directeur Corinne Meij. Ook uit deze gesprekken blijkt dat vier dagen naar school gaan voor deze groep leerlingen vrijwel alleen maar positief is. De vrije woensdag brengt rust, meer structuur en het lijkt er zelfs op dat de leerprestaties verbeteren! De ouders geven aan dat ze wel moesten wennen en vooraf ook wel zorgen hebben gehad maar nu merken dat het hun kinderen meer rust geeft, ook thuis. De leerkrachten zien het als bonus dat zij de woensdagen nu kunnen benutten voor overdracht en het voorbereiden van de lessen. Michel Rog zegt, gezien alle positieve ervaringen, aandacht te zullen hebben voor een eventueel vervolg van deze pilot. Na het officiële gesprek vertelt Claudia Selders-Kroezen dat zij blij is deze verbinding tussen de theorie in de Tweede Kamer en de praktijk bij De Wissel te hebben gemaakt. Wat haar betreft is De Wissel een prachtig voorbeeld van passend onderwijs waarbij er écht uitgegaan wordt van de behoefte van het kind. Mark Leek, Corinne Meij en Jan van Berkum hartelijk dank voor jullie gastvrijheid! Michel Rog bedankt voor jouw tijd en oprechte aandacht! Aanwezigen CDA: Win Bijman - wethouder Koggenland Nico Bosch - fractievoorzitter Opmeer Saskia Schouten - Spijkerman - raadslid Medemblik Els van den Bosch - raadslid Medemblik Piet Ligthart - raadslid Medemblik Raadslid Claudia - raadslid Medemblik Linda Koekkoek CDA Hoorn - raadslid Hoorn Karin van 't Klooster - Hoorn Diana Dekker - fractievolger Hoorn

Onderwijs voor hoogbegaafde kinderen ...

Arnhem Centraal Arnhem Centraal Arnhem 29-05-2019 07:00

Onderwijs voor hoogbegaafde kinderen in Arnhem Onlangs stelde de fractie van Arnhem Centraal vragen aan het college omtrent mogelijke problemen voor hoogbegaafde kinderen om binnen onze gemeente passend onderwijs te krijgen. Dit naar aanleiding van een noodkreet aan het stadsbestuur, door een familielid van een hoogbegaafd kind wat hier tegenaan loopt. Volgens het college zijn er mogelijkheden in onze gemeente om hoogbegaafde kinderen passend onderwijs te bieden. Men moet dan denken aan samenwerkingsverbanden als PassendWijs, OPUS onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen, vormen van Plusonderwijs en de Plusklas als aanvulling op regulier onderwijs. Dit doet onze fractie uiteraard deugd, maar we vragen ons daarbij wel af hoe het dan toch kan dat er blijkbaar mensen zijn die de weg hier naartoe niet weten te vinden. Wordt er wel genoeg ruchtbaarheid gegeven aan de aanwezigheid van deze onderwijsvormen binnen onze gemeente? Wat ons verder tegenvalt is dat onze eerste twee vragen, namelijk hoeveel hoogbegaafde kinderen er in onze gemeente wonen en hoeveel van hen er noodgedwongen thuiszitten zijn afgedaan met een ‘dit is ons niet bekend’. Dit terwijl men zeven weken nodig had om deze vragen te beantwoorden en er van het college verwacht mag worden dat zij over de middelen beschikken om aan dergelijke informatie te komen. Arnhem Centraal heeft in elk geval een ruwe schatting kunnen maken: 2 % van de bevolking is hoogbegaafd (bron: zobegaafd.nl), Arnhem heeft 153.818 inwoners, waarvan 16,5 % in de leeftijd van 0 t/m 14 jaar = afgerond 25.380 en daar 2 % van = afgerond 508 kinderen. Zouden zij allemaal het onderwijs krijgen dat zij nodig hebben?