Er is groot verschil tussen de opvatting van LTO en de Amerikaans rechter als het gaat om glyfosaat-gebruik. Van 'niet gevaarlijk' tot 'je krijgt er kanker van en je hebt recht op 80-miljoen schadevergoeding'.