Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

2912 documenten

Rijk worden van de zorg voor ouderen?

SP SP Nederland 21-07-2021 13:24

Rijk worden van de zorg voor ouderen? In Nederland kan het, blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Ouderenzorg blijkt in heel Europa een geldmijn te zijn voor internationale ‘investeerders’. Hoewel er in Nederland officieel geen winst uitgekeerd mag worden in de ouderenzorg in instellingen, wordt dit tóch gedaan via allerlei constructies. Het feit dat dit kan, trekt dubieuze zorgaanbieders aan. Zij maken winst door de kosten zoveel mogelijk te drukken, in plaats van het leveren van goede ouderenzorg voorop te stellen. Het gevolg? De kwaliteit van ouderenzorg gaat achteruit en zorgcowboys worden er rijk van. Daarnaast leidt het tot tweedeling. Als je veel geld hebt kun je voortaan terecht in de meest luxe zorglocaties waar flink geld verdiend wordt, maar als je dat niet hebt dan moet je op de wachtlijst van het verpleeghuis.

Dit is schandalig! De ouderenzorg is geen verdienmodel. Wat de SP betreft moet geld voor zorg naar de zorg en niet naar winsten voor mensen die er rijk van willen worden. De ouderenzorg moet voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijven. Dat is een kwestie van beschaving.

Verlaag de energierekening

SP SP Nederland 20-07-2021 12:02

Vanaf 1 juli stijgt de energierekening van miljoenen Nederlanders met soms wel honderden euro’s. En dat terwijl veel mensen al een hoge energierekening hebben. En nu blijkt dat de energietarieven óók flink omhoog gaan, met gemiddeld 10 procent. Uit een peiling van Maurice de Hond blijkt dat 26% van de Nederlanders, ongeveer 2 miljoen huishoudens, door de coronacrisis al een hoger energieverbruik heeft. Mensen worden dus driedubbel geraakt in hun energiekosten. Dit betekent dat heel veel mensen een enorme jaarafrekening gaan krijgen.

Terwijl de grote vervuilers subsidie krijgen, moeten de mensen de rekening betalen. Dat is niet rechtvaardig. Wij willen dat de energierekening omlaag gaat. Steun onze actie en help mee om de politiek duidelijk te maken: de energierekening moet omlaag!

Interview Geert Wilders in AD

PVV PVV Nederland 17-07-2021 05:22

PVV-leider Geert Wilders over Peter R. de Vries, zijn eigen beveiliging en uiteraard de politiek. Het eerste interview in de nieuwe serie van Vissen met Jan.

Klik op deze link om het volledige artikel vandaag in het AD te lezen en de video te bekijken.

Geert Wilders & Alexander Kops - Dankzij Frans Timmermans' klimaatgekte worden Nederlanders keihard gepakt | TPO.nl

PVV PVV PvdA Nederland 16-07-2021 08:53

Terwijl huishoudens in Duitsland geld toekrijgen als zij een gasaansluiting nemen, moet in Nederland iedereen voor heel veel geld van het gas af. Terwijl in Azië maar liefst 600 kolencentrales worden bijgebouwd, moeten in Nederland alle kolencentrales voor heel veel geld worden gesloten. Het is de Nederlandse klimaatwaanzin in een notendop. En dan te beseffen dat Nederland verantwoordelijk is voor een verwaarloosbare 0,35% van de totale wereldwijde CO2-uitstoot. Met klimaat heeft het allemaal weinig te maken – met geldklopperij en inperking van onze vrijheden des te meer.

‘De monsterlijke klimaatplannen van PvdA’er Timmermans zullen ons land ingrijpend en desastreus veranderen’

Maar wie denkt met deze hypocriete, geldverslindende, zinloze groene gekte van Mark Rutte cum suis alles te hebben gehad: dan hebben we de ongekozen bureaucraten uit Brussel nog. De monsterlijke klimaatplannen van PvdA’er Frans Timmermans zullen ons land ingrijpend en desastreus veranderen. Net als de klimaatpredikers in Nederland lijdt ook klimaatpaus Timmermans aan grootheidswaan: de EU zal mondiaal het verschil niet maken, en zeker niet omdat in andere landen, met name in Azië, de CO2-uitstoot de komende jaren alleen maar zal toenemen. Ook hier is de rode draad: geldklopperij en inperking van onze vrijheden. Onze huidige manier van leven, wonen, reizen – alles waar Timmermans vanaf wil, wordt duurder.

Met het vliegtuig op vakantie? Vliegmaatschappijen moeten duurzame brandstoffen – lees: duurdere brandstoffen – gaan bijmengen. Ook komt er een belasting op kerosine voor vluchten binnen Europa. Gevolg: óf je betaalt voor een fors duurder ticket, óf je ziet je vliegvakantie in het water vallen.

Wonen zoals je wilt? Huishoudens moeten voor veel geld gaan ‘verduurzamen’. Daarnaast komt er een Europese CO2-belasting voor huizen. Gevolg: óf je betaalt een flink hogere energierekening, óf je zit in de kou en het donker.

Autorijden zoals je wilt? Ook voor auto’s komt er een CO2-belasting. Daarnaast zullen vanaf 2035 alleen nog uitstootvrije nieuwe auto’s worden verkocht. Gevolg: óf je betaalt een fors hogere literprijs aan de pomp, óf je moet voor veel geld elektrisch gaan rijden.

De klimaatdwang is ongekend. Hardwerkende Nederlandse gezinnen zullen hoe dan ook keihard worden gepakt. Als pure windowdressing stelt Timmermans een Sociaal Klimaatfonds voor. Via dat fonds zal een gedeelte van de opbrengst uit alle klimaatterreur over de EU-lidstaten worden herverdeeld. Concreet houdt dat in dat de Nederlanders – naast hun eigen stijgende lasten – óók nog moeten meebetalen aan de ‘vergroening’ van Oost-Europa. In Brussel noemt men dat ‘solidariteit’; in Nederland betekent dat verarming.

Een jaar geleden al sprak PvdA’er Diederik Samsom, de rechterhand Timmermans, van een ‘crazy journey’. Ambtenaren die hierbij betrokken waren, zeiden:

“Als de Green Deal slaagt, is het veel groter dan de invoering van de euro.”

En dat is veelzeggend: zie de gigantische miljardentransfer van Noord- naar Zuid-Europa die de euro heeft veroorzaakt – óók onder het mom van ‘solidariteit’. Zo’n transfer staat ons met Timmermans’ klimaatwaanzin ook te wachten, maar nu met het etiket ‘klimaat’ erop. Klimaatbeleid als herverdelingsmechanisme. Met goedkeuring van het kabinet dat in Brussel veelvuldig voor verregaand EU-klimaatbeleid heeft gepleit.

Rutte of Timmermans – het is één pot nat.

Klik hier om dit artikel te lezen op ThePostOnline

Een revolutie van dienstbaarheid

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 16-07-2021 05:55

Door Gert-Jan Segers op 16 juli 2021 om 07:00

Lees voor

We hebben een ruig politiek voorjaar achter de rug. Het kabinet Rutte-3 is afgetreden vanwege het ongekende onrecht dat slachtoffers van de toeslagenaffaire is aangedaan. Na de verkiezingen en in het ‘functie elders’-debat zijn we in een moeizame formatie beland. Maar waar eerst de vragen over een ongezonde politieke cultuur centraal stonden daar is het nu vooral de vraag ‘wie met wie’ zal gaan. Op dit moment schrijven de twee grootste Kamerfracties – die van VVD en D66 – aan een aanzet tot een regeerakkoord op basis waarvan er na half augustus met andere fracties doorgesproken moet worden over een regeerakkoord en een coalitie.

Als ChristenUnie-fractie bekijken we die moeizame politieke verhoudingen niet vanaf de maan: we weten we dat we er deel van uitmaken. Aan het eind van het ‘functie elders’-debat waren er vier fracties die de motie van wantrouwen tegen demissionair premier Rutte niet steunden: de vier fracties die samen het kabinet Rutte-3 vormden. Voor ons was dat echter geen teken dat er niets aan de hand was. In het weekend na dat debat hebben we als fractie aangegeven dat het voor ons nu geen ‘business as usual’ kan zijn en dat het niet geloofwaardig zou zijn als deze vier partijen nu ‘gewoon’ het kabinet Rutte-4 zouden gaan vormen. Dat statement was bepaald geen olie op de golven. Eerder heb ik mijn eigen uitlatingen al eens tegen het licht gehouden en gezegd dat onze inzet en bezwaren niet primair persoonlijk bedoeld zijn tegen premier Rutte. Onze politieke cultuur staat of valt niet met één persoon.

Tegelijk is dit nu wel het moment om weer terug te gaan naar dat wat we rondom het 1 april-debat voelden en wat ook de aanleiding was om wél met een stevig politiek statement te komen: een geloofwaardige omslag naar een andere politieke cultuur en vooral naar een menselijke, dienstbare overheid. Na de tragedie van de toeslagenaffaire, na het uiterst trage herstel van de schade in Groningen, na de problemen met de jeugdzorg, IND en andere uitvoeringsorganisaties, na al die momenten waarop de overheid niet dienstbaar aan haar eigen burgers was, moet die omslag ook echt worden gemaakt.

Er is in dit politiek onstuimige voorjaar de belofte gedaan van een omslag naar meer dualisme, meer transparantie, versterking van de rechtsstaat en meer dienstbaarheid. Als na dit alles die omslag niet gemaakt wordt, zal een bitter cynisme ons aller deel zijn. En terecht. Als er na dit alles uiteindelijk niets verandert, zal datzelfde cynisme het vertrouwen in onze hele democratische rechtsorde verder ondermijnen. Het komt er nu op aan dat politiek en overheid weer laten zien wat – in de woorden van Abraham Lincoln – democratie is: de regering ván mensen, dóór mensen en vóór mensen.

Dáárom, omdat we dáártoe gemotiveerd zijn, leggen wij met een pamflet vandaag onze inzet voor de komende periode op tafel voor die andere, transparante politieke cultuur en voor die andere, dienstbare overheid.

Het zijn niet de huwelijkse voorwaarden, het is niet de drempel die nog even genomen moet worden voor eventuele kabinetsdeelname. We staan ook niet voor die drempel, als tiende partij in omvang, die als ‘niet-wenselijk’ is bestempeld en waarvan zelfs niet duidelijk is of die ook nodig is voor een nieuwe coalitie.

Dat laat onverlet dat we van dit pamflet hoe dan ook werk van willen maken, welke positie we ook in zullen nemen. Omdat we hoe dan ook willen bijdragen aan een overheid en samenleving waarin de kloven niet verder groeien, maar juist kleiner worden. Díe handschoen pakken we als ChristenUnie in ieder geval graag op; het christelijk-sociaal denken biedt daar ook veel handvatten voor.

Maar behalve uit de christelijk-sociale traditie, wil ik ook putten uit een verhaal dat belangrijk is voor mij en dat ons ook als fractie raakte. Het is het Bijbelse verhaal over de herder met de honderd schapen. ls de herder van de kudde erachter komt dat er één schaap afgedwaald is, laat hij de andere 99 achter, om die ene, die in de problemen kwam, te vinden en te helpen. Hij loopt om, om dat ene schaap te redden en pas daarna weer bij de 99 terug te keren.

Ik wil een voorbeeld nemen aan die Herder en denk dat ook de overheid van het verhaal kan leren. De overheid is geroepen, niet alleen om het goed te regelen voor de massa, maar juist ook voor ‘die ene’. Een overheid die dienstbaar is. Die menselijk is. Die recht doet. Dat is wat de politiek te doen staat, dat is wat ons te doen staat.

In ons pamflet delen we zeven inzichten en twee keer zeven voorstellen om daaraan bij te dragen. Juist omdát we niet door willen met business as usual. En in de hoop dat ook een nieuw kabinet, hoe die ook is samengesteld, hier de schouders onder kan gaan zetten. Want het komt er nu op aan dat we niet alleen práten over een andere politieke cultuur en een menselijke overheid, maar het nu vooral laten zien. Dat we concrete stappen gaan zetten en een echte omslag maken. Aan ons zal het niet liggen.

Lees hier het pamflet 'Een revolutie van dienstbaarheid'

Inbreng Geert Wilders Coronadebat 14 juli 2021

PVV PVV Nederland 14-07-2021 16:17

Geert Wilders: “Geen paniek!”

Geert Wilders: “En stoppen met die Brusselse #kleurenterreur waardoor de vakanties van Nederlanders in het water vallen!”

Geert Wilders: “Wetenschappers over de hele wereld zeggen het, @mauricedehond zei het vorig jaar al, vriend en vijand zegt het:

we moeten zorgen voor goede ventilatie in binnenruimtes!

Waarom wordt dit in NL al 500 dagen genegeerd? Dat is bijna crimineel.”

Tweede termijn coronadebat.

Twee PVV moties aangenomen:

1. Topprioriteit voor ventilatie

2. Gooi de ramen open!

En informeer de mensen snel over het wel of niet kunnen doorgaan van hun vakanties in het buitenland.

#coronadebat #PVV #Wilders

klik op de afbeelding om de betreffende video te bekijken

Bijdrage coronadebat 14 juli

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 14-07-2021 14:36

Door Mirjam Bikker op 14 juli 2021 om 16:33

In deze prachtige Ridderzaal vier ik eerlijk gezegd het liefst één keer per jaar Prinsjesdag. En wat is het jammer dat deze situatie zo heel anders is, dat de coronapandemie nog steeds onder ons is en dat het aantal besmettingen zo ernstig is dat we hier dit debat hebben te voeren.

Het is pijnlijk dat het virus opnieuw en in deze mate oplaait. Waarbij we vooral besmettingen zien onder jongeren, maar ons hart vast houden voor kwetsbare mensen die nog niet of niet volledig gevaccineerd zijn en dat wel zouden wensen.

Het is moeilijk voor het zorgpersoneel dat nog steeds diep gaat om alle zorg, ook de herstelzorg te geven. Het is spannend voor patiënten die wachten op uitgestelde zorg. En ook voor die Nederlanders die het hele jaar hard hebben gewerkt en hebben vol gehouden met al die coronamaatregelen en nu uitzien naar een vakantie. Hoe zou dat lopen?

Urgentie

Vorige week was er al ongemak bij de rustige presentatie van het RIVM terwijl we wisten dat de deltavariant niet alleen smeulde maar ook brandhaarden aanstichtte.   En het extra OMT-advies was hard nodig. De afgelopen dagen vragen om reflectie van ons allemaal. Het is goed dat de minister-president excuses heeft aangeboden voor de wijze waarop de persconferentie verliep.

Dit geeft wel te denken over hoe we verder kijken naar de informatievoorziening en besluitvorming. Kunnen we deze razend besmettelijke variant vangen in een betere manier van werken? We zien dat het toch ook nog wel spannend is voor mensen die gevaccineerd moeten worden en we vrezen doorbraken in die kwetsbare wijken. De ChristenUnie-fractie ziet dan ook graag dat, in deze fase, waarin de hele wereld per week lijkt te veranderen, dat juist dan het OMT-advies wordt opgevolgd om wekelijks te overleggen. En ik vraag de minister om dat te doen zolang de R boven de 0,9 is, zoals gebruikelijk was in de eerdere golven van deze pandemie.

Strategie

Daarnaast vraagt deze fase ook om te kijken naar de strategie. moeten we ook naar de strategie kijken. Zijn de doelen van het kabinet nog steeds: zicht houden op het verloop van de verspreiding van het virus, de bescherming van kwetsbaren en het volhouden van de zorg? Of moet een andere weging gemaakt worden? En welke dan? Het lijkt soms nog wel hinken op twee gedachten, en ik hoor dat ook in deze Kamer. Want ja, wat zouden we graag hebben dat Nederland op groen staat. En wat zorgen we graag goed voor alle jongeren, ook diegenen die nu long-COVID hebben opgelopen. Wat zouden we dat graag voorkomen. En tegelijkertijd: kunnen we dat allemaal wel voorkomen? Is dat wel doenlijk? Is dat ook wel de afweging die we hebben te maken? Op welke gronden besluit het kabinet de komende weken? Waar laat het kabinet het van afhangen? Of wordt er sowieso tot 13 augustus niet aan de maatregelen gesleuteld?

OMT-adviezen

Terug naar de situatie nu. Waarom wordt het OMT-advies niet volledig gevolgd? 8 mensen thuis, 22 uur horeca dicht en thuis werken. Misschien zouden we iets meer van het protestantse mensbeeld moeten uitgaan: de gedachte dat je wel het goede wilt, maar niet altijd het goede doet. Ook in het meenemen van de gedragsadviezen van het RIVM. En ik vraag het kabinet hoe ze terugkijkt op de afgelopen tijd, juist in het afwegen van die adviezen.

Vaccineren kwetsbare wijken

Mijn laatste grote punt is het vaccineren van kwetsbaren in wijken waar het al niet zo lekker gaat. Wordt alles op alles gezet om de GGD’s juist daar hun mobiele inzet volledig te laten doen? Ik hoor uit Rotterdam Delfshaven prachtige voorbeelden over hoe mensen bereikt worden die anders slechte informatie krijgen. En tegelijkertijd wordt dat stopgezet nu zestig mensen daarvoor vrijgemaakt moeten worden om al die mensen te bereiken en dat gewoon te arbeidsintensief lijkt te zijn op dit moment. Maar juist daar moeten we deze strijd denk ik nu winnen. En ik vraag het kabinet om juist in die wijken, samen met gemeenten en betrokkenen, alles op alles te zetten om juist deze kwetsbare mensen te bereiken.

ABC

‘Handen wassen, anderhalve meter, mondkapjes.’ Het zit er zelfs bij onze kleuter al helemaal ingestampt thuis. Hij noemt dat zelf als de basis wat nodig is in deze tijd. ‘En vertrouwen op God,’ zegt hij. Vind ik mooi. Ik zeg daar ook nog bij: raampjes open. Ventilatie. En ik zou echt aan de ministers willen vragen: alsjeblieft, laten we ervoor zorgen dat de twee regelingen die er zijn voor de scholen - de huidige 100 miljoen, die is bijna of helemaal uitgeput, maar ook de nieuwe die er aankomt - laten die alsjeblieft niet in de weg staan van nieuwe aanvragen van scholen om die ventilatie op orde te brengen. En ik zou daar graag een toezegging van het kabinet op willen hebben.

Motie Janssen uitgevoerd, Staten-Generaal ook in coronatijd beslissende zeggenschap

SP SP Nederland 14-07-2021 12:57

‘Bij inperking van grondrechten moet het parlement het laatste woord te hebben, en niet het kabinet’, zo betoogde SP-senator Rik Janssen op 13 juli 2021 in de Eerste Kamer. ‘Een crisis bestrijd je met meer, en niet met minder democratie’.

Tot een jaar geleden werd de Eerste Kamer onvoldoende betrokken bij besluiten over Corona-wetten. Tijdens de behandeling van de Tijdelijke spoedwet over de Corona-maatregelen in oktober 2020 diende Janssen daarom een motie in om daar verandering in te brengen en beslissende zeggenschap voor de Tweede Kamer en de Eerste Kamer te eisen.

Na lang aandringen heeft het kabinet besloten om  deze motie uit te voeren en met een wetsvoorstel te komen. Op 13 juli 2021 debatteerde de Eerste Kamer over het wetsvoorstel dat de motie Janssen uitvoert en werd het voorstel bijna unaniem aangenomen. Alleen de VVD stemde tegen.

Janssen is blij met de steun van de beide kamers voor het wetsvoorstel als uitvoering van zijn motie: ‘Ik hoop en verwacht dat het kabinet vanaf nu inziet dat het de Eerste Kamer ook serieus moet nemen. Het parlement bestaat nou eenmaal uit twee kamers, en je mag de Eerste Kamer niet negeren. Het is goed dat met het aannemen van dit wetsvoorstel de parlementaire verhoudingen weer op orde worden gebracht.

Update over de formatie

D66 D66 Nederland 14-07-2021 10:09

We voeren veel gesprekken. Die verlopen in een goede sfeer. We werken langs de thema’s die de informateur in haar laatste verslag als hoofdonderwerpen heeft geïdentificeerd. Inhoudelijk gaat het er soms stevig aan toe. Dat is ook logisch, want D66 en VVD zijn twee verschillende partijen. Toch ben ik positief gestemd over wat we kunnen bereiken, over de stap die we kunnen zetten. We zijn een eind op weg, maar ook zeker nog niet klaar.

Na deze week nemen we even pauze. Het is voor iedereen een bewogen en ontzettend druk jaar geweest. Er is hard gewerkt, en dat hoort erbij, maar tegelijkertijd moeten we ook oog houden voor en zuinig zijn op elkaar. In het kabinet vielen het afgelopen jaar al twee collega’s uit door de hoge werkdruk. En er zitten ook twee Kamerleden thuis met een burn-out. Dat zijn tekenen aan de wand. Dus is het goed even gas terug te nemen. Ik hoop zelf veel tijd met mijn familie te kunnen doorbrengen.

Sigrid Kaag

Nieuwe bewindspersonen: Tom de Bruijn en Steven van Weyenberg

D66 D66 Nederland 14-07-2021 09:48

“In augustus gaan we weer met frisse energie verder. Dan beginnen ook twee nieuwe interim-bewindspersonen namens D66. Zoals jullie weten, heeft Stientje van Veldhoven een nieuwe functie. Daarnaast neemt Wouter Koolmees naast zijn ministerschap van Sociale Zaken en Werkgelegenheid al maandenlang ook de taken van de staatssecretaris over. En ik combineer al een tijdlang twee ministerschappen.

Ik ben heel blij dat Tom de Bruijn bereid is de functie van minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking te bekleden. Hij heeft zijn sporen verdiend onder meer als topdiplomaat in Brussel, waar hij jarenlang de Nederlandse permanent vertegenwoordiger bij de Europese Unie was. Ook was hij voor D66 wethouder in Den Haag.

Steven van Weyenberg zal beëdigd worden als Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Hij is een van onze meest ervaren Kamerleden en was de afgelopen jaren vicefractievoorzitter. Ik waardeer het zeer dat Steven bereid is deze taak op zich te nemen. Naast deze twee benoemingen zal de VVD een staatssecretaris voor Sociale Zaken aanstellen.”