Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

3411 documenten

SP-succes: meer invloed voor zorgverleners

SP SP Nederland 17-05-2022 19:30

Twee SP-voorstellen om zorgverleners meer invloed te geven zijn door de Tweede Kamer aangenomen. Hierdoor krijgen zorgverleners meer invloed over het beleid van de zorginstellingen waarvoor zij werken.

SP-Kamerlid Maarten Hijink: ‘De SP strijdt al lange tijd voor meer zeggenschap voor zorgverleners. Zij weten immers vaak zelf het beste wat goed is voor de mensen voor wie ze zorgen en welke regeltjes alleen maar veel tijd kosten. Het is heel goed dat de initiatiefwet van GroenLinks en VVD de invloed van zorgverleners vergroot, hoewel het voor de SP nog lang niet ver genoeg gaat. Daarom hebben we aanpassingen voorgesteld en zijn blij dat die zijn aangenomen. Invloed van zorgverleners is cruciaal voor goede zorg.’

De belangrijkste aanpassing was dat er totaal niet was beschreven hoe die invloed eruit moet zien. De wet stelde alleen dat het moet gebeuren, niet in welke vorm. Daardoor dreigde de wet vooral op papier de invloed te verbeteren, maar niet in praktijk. Daarom diende de SP een amendement in waarmee we regelen dat het mogelijk wordt om succesvolle manieren om zorgverleners meer zeggenschap te geven overal tot de norm te maken.

Daarnaast regelde de wet alleen dat zorgverleners alleen invloed zouden op het beleid dat direct invloed had op hun werk. Dat is een onnodige beperking, omdat alle beslissingen van zorginstellingen uiteindelijk effect kunnen hebben op het werk van zorgverleners. Daarom is het logisch om hen dan ook op zoveel mogelijk besluiten invloed te geven. Bovendien zou die beperking door sommige werkgevers misbruikt kunnen worden om de invloed van zorgverleners te beperken. Daarom heeft de SP voorgesteld om deze beperking uit de wet te slopen.

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt deze voorstellen van de SP, waardoor zorgverleners meer invloed krijgen op hun werkgevers. Deze wet was een goede eerste stap, maar uiteindelijk zouden zorgverleners echt moeten kunnen meebeslissen over alle belangrijke besluiten die hen raken. Daar blijven wij dan ook voor strijden.

Succes: Ouders en uithuisgeplaatste kinderen in het toeslagenschandaal binnen 6 maanden herenigen

SP SP Nederland 17-05-2022 16:20

Er moet een speciale procedure komen om de uithuisplaatsingen van kinderen, die slachtoffer zijn in het toeslagenschandaal te herzien.

En gedupeerde ouders in het toeslagenschandaal die vragen om herziening van het besluit tot uithuisplaatsing van het kind moeten binnen zes maanden - en liefst sneller - allemaal een besluit hebben of dat kan. Het maakt niet uit of de kinderen zogenaamd vrijwillig uit huis geplaatst zijn of verplicht.

De motie van Kamerlid Pieter Omtzigt en SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen die daartoe oproept is vandaag met algemene stemming aangenomen, terwijl die eerder nog door minister Weerwind werd ontraden.

Eerder werd al door vele organisaties de noodklok geluid over de rechtsstatelijke tekortkomingen van het systeem van uithuisplaatsingen. De Kamer constateert nu ook dat die rechtstatelijke tekortkomingen zijn.

Het gaat om zeker 555 kinderen die slachtoffer zijn van het toeslagenschandaal en na een rechterlijke uitspraak uit huis geplaatst zijn en nog steeds uit huis geplaatst zijn. Maar dat is niet de hele groep: er zijn ook kinderen die zogenaamd vrijwillig uithuis geplaatst zijn of wellicht nu om een bepaalde reden niet in beeld zijn.

Marijnissen: 'Het ergste dat je kan overkomen: Getroffen worden door het toeslagenschandaal en je kind wordt uithuisgeplaatst. Vervolgens wil het kabinet maar niet opschieten met het oplossen van dit schandaal. Dat is onvergeeflijk. Goed daarom dat de Kamer vandaag ons voorstel aan heeft genomen om binnen een half jaar zicht te geven op, waar mogelijk, hereniging.'

Gesprek met Rutte en Kaag gehad

PVV PVV Nederland 17-05-2022 15:31

Geert Wilders: ‘‘Gesprek met Rutte en Kaag gehad. Heb vriendelijk aangegeven dat ze van een andere planeet komen. Zij willen warmtepomp, wij willen koopkracht herstel. Zij willen meer immigratie, wij de grenzen dicht. En natuurlijk willen wij nieuwe verkiezingen.’’

Geert Wilders: ‘‘Links voor binnenkomst premier, rechts na vertrek premier.’’

#Koekjespremier

PVV + 1

PVV PVV Nederland 15-05-2022 10:31

Geert Wilders: ‘‘PVV virtueel op plek 2!’’

(PVV +1, D66 -1)

Hoe durf je?

SP SP Nederland 14-05-2022 17:28

Voordat de woordvoerder van de VVD, de heer Verkuijlen, aan de beurt was, stroomde de Kamer vol met VVD'ers die allemaal klaar gingen zitten om naar de 'maidenspeech' van hun collega te luisteren. Een 'maidenspeech' is de eerste keer dat je als nieuw gekozen Kamerlid het woord voert in de plenaire vergaderzaal. Je krijgt felicitaties van je collega's en het is goed gebruik dat je geen vragen hoeft te beantwoorden.

Dat laatste, geen vragen hoeven te beantwoorden, kwam de VVD natuurlijk goed uit. Maar hoe durf je in zo'n belangrijk debat, dat gaat over levens van ouders en kinderen die totaal verwoest zijn door een nietsontziende overheid, zo weg te duiken voor je verantwoordelijkheid en er je eigen feestje van te maken? De getroffen ouders die op de publieke tribune zaten om het debat te volgen, stapten terecht op.

Natuurlijk gaat het niet om dit individuele VVD-Kamerlid waar ik voor donderdag nog nooit van had gehoord, maar het gaat me om de arrogantie en de pijnlijke afstand die er is tussen de VVD -en meer partijen in de Kamer- en de mensen om wie het gaat. Aan de heer Verkuijlen vroeg ik of hij dacht met zijn actie bij te hebben gedragen aan het herstel van vertrouwen, maar ik kreeg geen antwoord. Later, waarschijnlijk toen hij de vele boze reacties had gezien, bood hij zijn excuses aan. Het is zo veelzeggend. De mensen hebben er niets aan.

Het debat donderdag was vreselijk voor de getroffen gezinnen, want ze zijn niets wijzer geworden. Onze voorstellen om te komen tot een snellere oplossing, een eerlijke herbeoordeling van de uithuisplaatsingen en ondersteuning van de getroffen gezinnen die ook daadwerkelijk dingen kan oplossen, zijn afgewezen. Het kabinet vindt een herbeoordeling niet nodig. De uithuisplaatsingen bleken afgelopen periode, ook toen het toeslagenschandaal al bekend was, gewoon door te zijn gegaan. Gekmakend is het. Maar we geven niet op. Uiteindelijk is het hele toeslagenschandaal aan het licht gekomen door moed, vasthoudendheid en het organiseren van de getroffen ouders. Zo zullen we samen met hen ook een rechtvaardige oplossing afdwingen.

PS: Wil je mijn hele bijdrage aan het debat zien? Dat kan hier.

Brussel 2022 – Opnieuw een Molenbeek verbod

PVV PVV Nederland 13-05-2022 13:09

Geert Wilders: ‘‘In Brussel aangekomen voor een bezoek aan Molenbeek. Hoor net dat men voor ons - Filip en ik - in bijna de hele stad Brussel een verbod tot wandelen heeft uitgevaardigd. Ongelooflijk. Zullen op straat het verbod door politiecommissaris uitgereikt krijgen. Dit is 100% capitulatie voor de islam.’’

Geert Wilders: ‘‘En zo werd ons preventief verboden te wandelen door eigen land. Schandalig. Maar we gaan gewoon door. De socialisten en hun islamitische vrienden zullen dit gevecht uiteindelijk verliezen en vrijheid zal winnen!’’

Groot succes! Houd­verbod voor dieren­beulen wordt verdubbeld naar maximaal twintig jaar

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 13-05-2022 00:00

De ergste dierenbeulen mogen straks maximaal twintig jaar geen dieren meer houden. Dat wil het kabinet naar aanleiding van een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren en de PVV . Op dit moment kunnen rechters alleen een 'houdverbod' opleggen dat automatisch vervalt als dierenbeulen hun boete hebben betaald of hun straf hebben uitgezeten. De Partij voor de Dieren pleit al sinds haar oprichting voor een levenslang houdverbod voor mensen die herhaaldelijk hebben laten zien niet fatsoenlijk met dieren om te kunnen gaan. “Een houdverbod van maximaal twintig jaar is een flinke stap in de goede richting,” aldus Frank Wassenberg, Tweede Kamerlid van de Partij voor de Dieren. Hij heeft vorig jaar voorgesteld de nieuwe Wet aanpak dierenmishandeling zo aan te passen dat mensen die herhaaldelijk in de fout gaan een levenslang houdverbod kan worden opgelegd. “Het kabinet heeft nu besloten daar in ieder geval 20 jaar van te maken, dat is fantastisch nieuws. Rechters kunnen dieren zo beter beschermen tegen grote dierenbeulen. Wij blijven uiteraard pleiten voor een levenslang houdverbod voor de ergste gevallen.” De discussie laaide vorig jaar opnieuw op toen de rechter besloot dat een man die zijn hond gruwelijk had mishandeld en levend begroef na een proeftijd van drie jaar een nieuwe hond mocht aanschaffen. “Dit is wat de Partij voor de Dieren betreft een typisch voorbeeld van wat er mis is met de huidige wet. Al zou een rechter het willen, hij kan op dit moment nog geen houdverbod als een zelfstandige straf opleggen, omdat de wet dat niet mogelijk maakt. Een maximaal houdverbod van twintig jaar betekent dat iemand al die tijd geen huisdier of andere dieren mag houden. Daarmee kan veel dierenleed worden voorkomen” zegt Wassenberg. Daarnaast wil de Partij voor de Dieren dat het toezicht wordt verbeterd, zodat daders snel gepakt worden. Frank Wassenberg zal er volgende week in de Tweede Kamer voor pleiten het wetsvoorstel zo snel mogelijk te behandelen. Het wetsvoorstel kan in ieder geval op brede steun in de Kamer rekenen. Wassenberg hoopt dat de politieke partijen die vorig jaar voor zijn motie voor een levenslang houdverbod stemden, nu ook de wetswijziging zullen steunen. Bekijk hier wat de Partij voor de Dieren nog meer wil veranderen in de nieuwe Wet aanpak dierenmishandeling

Voorkom escalatie van de oorlog in Oekraïne

SP SP Nederland 12-05-2022 19:40

De Russische agressie tegen Oekraïne is onacceptabel. Maar laten we ervoor zorgen dat de oorlog geen dag langer duurt dan noodzakelijk.

De verwerpelijke oorlog van Poetin tegen Oekraïne zit inmiddels in zijn derde maand en het einde is nog niet in zicht. We zien hevige gevechten - met name in het oosten - met steeds zwaardere wapens. Op 9 mei hield Poetin een toespraak vol met oorlogsretoriek. Een voorspelbaar verhaal over een oorlog die noodzakelijk zou zijn vanwege het naziregime in Kiev. Flagrante onzin gecombineerd met een hoop demagogie.

Intussen horen we minder over de onderhandelingen. Terwijl die zo hard nodig zijn om een einde te maken aan het bloedvergieten.

Het is onmogelijk om te zeggen hoe de strijd zich gaat ontwikkelen. Maar we zien wel trends. Eén ervan is dat Rusland nauwelijks vorderingen maakt. De opmars naar Kiev is gestuit en ook in de Donbas schiet het weinig op. We zien al plekken waar de Oekraïners gebied terugveroveren.

Het verzet vanuit Oekraïne is sterker dan verwacht en dat verdient groot respect. Dat verzet wordt mede mogelijk gemaakt door bondgenoten en dat roept vragen op. Tot hoe ver moet die steun gaan? Wat zijn precies de doelen van bondgenoten als de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Nederland?

Is het doel om Oekraïne te steunen tegen de Russische invasie? Daar valt iets voor te zeggen. Of is het doel om de Russische strijdkrachten te verzwakken, zoals de Amerikaanse defensieminister Austin zei? Dat gaat een flinke stap verder en draagt grote risico's met zich mee. Het zou tot een oorlog in Rusland kunnen leiden.

Afgelopen vrijdag zei president Zelensky dat hij terug wil naar de situatie van 23 februari - de situatie van voor de invasie. Dat is heel wat anders dan “álle Russische troepen uit Oekraïne verdrijven inclusief de Krim”, zoals de Britse minister van Buitenlandse Zaken Truss stelde. Dat klink stoer, maar kan ook tot veel meer slachtoffers leiden.

Wat is wijsheid? Wat mij betreft moet een wapenstilstand bovenaan staan, zodat het bloedvergieten ophoudt. Uiteindelijk moet er een akkoord komen met uitzicht op een duurzame vrede. Dat betekent inzetten op onderhandelingen en escalatie voorkomen. “Het Russische leger verzwakken” zou dan ook geen aparte doelstelling moeten zijn. Het vergroot alleen maar de kans op een rechtstreekse confrontatie met Rusland.

Het is de oorlogstaal die ook voorbij kwam tijdens een recent bezoek van de Tweede Kamer aan de VS: “Ukraine must win this war, whatever it takes.” Whatever it takes? Dat lijkt me een slecht idee gezien het grote aantal kernwapens wereldwijd.

Als de gevechten voorbij zijn is het zaak om in Europa én mondiaal het gesprek aan te gaan over een nieuwe veiligheidsorde waarin dit soort oorlogen wordt voorkomen. Een orde waarin het niet gaat om polarisatie en wapenwedloop, maar om samenwerking en respect voor elkaars grenzen zoals vastgelegd in het internationaal recht.

Dit gebeurt er als de islam bekritiseert

PVV PVV Nederland 11-05-2022 15:39

Geert Wilders: ‘‘Dit gebeurt er als de islam bekritiseert. Als je de waarheid spreekt over de profeet Mohammed.’’

NPO1, 16 mei, 12.56 uur.

Ga lekker thuis slapen!

PVV PVV Nederland 11-05-2022 12:39

Jonge mannen uit Jemen, Syrië, Irak en Marokko: ga lekker thuis in eigen land slapen! https://t.co/gaWBY5hZYZ via @telegraaf

— Geert Wilders (@geertwilderspvv) May 11, 2022