Nieuws van politieke partijen over Partij voor de Dieren inzichtelijk

1275 documenten

Dieren op het droge

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Leiden 19-07-2021 00:00

Steile oevers, kades en walkanten kunnen ervoor zorgen dat dieren niet altijd meer goed op de kant kunnen komen wat tot onnodig dierenleed en sterfte kan leiden onder zowel huisdieren als dieren die in het wild leven. Wij dienden daarom een motie in om voorzieningen voor dieren , zoals fauntrappen, -vlonders, -touwen en fauna-uittreedplaatsen, te plaatsen en te onderhouden. Gelukkig is deze motie aangenomen dus dat is goed nieuws voor de dieren in Leiden!

Zicht­lijnen en zaagwoede

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Arnhem 26-04-2021 00:00

We hebben opnieuw vragen ingediend over hoe er in Arnhem met bomen, parken en bossen wordt omgegaan. We waren niet tevreden met de beantwoording op onze mondelinge vragen over bomenbeheer op Rennen Enk en de illegale kap aan het Onderlangs ( livestream vanaf minuut 34). We willen meer weten over hoe de gemeente het vastgestelde bomenbeleid interpreteert. Onduidelijk is bijvoorbeeld wanneer wel en wanneer niet een zichtlijn zou mogen worden gekapt. De PvdD vindt kappen voor zichtlijnen ongewenst en wil dat dat soort ingrepen vermeden worden. Voorts willen we duidelijkheid over hoe beheerplannen voor parken worden vastgesteld, als er beschermde diersoorten voorkomen, zoals de buizerds in Rennen Enk. Ook hebben we vragen over het vooraf publiceren van geplande onderhouds- en beheerwerkzaamheden, en over ecologisch bosbeheer. ____ foto (c) Andre Haimin

Actie "Stop corona, red de biodi­ver­siteit", de tussen­stand......

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Apeldoorn 30-03-2021 00:00

Wat worden we enorm blij van de reacties die we binnenkrijgen van inwoners van onze gemeente die, net als wij, blij worden van een groener en biodiverser Apeldoorn. De meeste reacties en voorstellen die we ontvingen gaan over de verstening en de tips die hierover binnenkwamen zijn gemakkelijk te realiseren. We kregen ook veel ideeën om mensen te belonen of aan te moedigen hun eigen omgeving groen te maken. We ontvingen ook een prachtig uitgewerkt bomenplan om meer wilgen te planten van de takken die ieder jaar weggegooid worden wanneer de wilgen geknot zijn. De takken kunnen echter ook weer gebruikt worden om nieuwe bomen te planten. Er zijn rondom Apeldoorn voldoende sloten waar knotwilgen geplant kunnen worden. Zo wordt het landschap verfraaid met veel meer bomen en knotwilgen langs de randen van een sloot leveren ook nog eens een mooi Hollands sfeerplaatje op. Een ander prachtig initiatief kregen we uit Klarenbeek van de familie Engel. Zij redden bomen en planten die anderen uit hun tuin weg willen hebben. Ze graven de boom of plant zelf uit en geven deze een plek in hun eigen tuin. Hun idee: creëer een soort marktplaats voor bomen, planten en struiken die op een bepaalde plek weg moeten. Voordat ze gekapt worden krijgt iedereen de kans om de boom, plant of struik gratis op te halen, wel zelf uitgraven natuurlijk. Wij hebben ook nog een leuk idee voor iedereen die de eigen tuin wil vergroenen. Het NK Tegelwippen is vandaag van start gegaan en ook Apeldoorn doet dit jaar mee. Welke gemeente wipt dit jaar de meeste tegels? De teller in Apeldoorn staat op dit moment op 1 tegel dus dat kan veel beter. Maak gebruik van het prachtige lenteweer en ga aan de slag in je tuin. Haal die tegels eruit en meld het aantal op de website van het NK Tegelwippen: https://nk-tegelwippen.nl/ Op de website staan ook leuke tuininspiratie ideeën hoe je de plek van de gewipte tegels weer mooi kunt opvullen met groen. Op dit fimpje zie je precies hoe het in zijn werk gaat. Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken Heb jij ook een nog een leuk idee om je eigen omgeving te vergroenen en zo de biodiversiteit te vergroten? Stuur het naar ons toe via pvdd@apeldoorn.nl Als dank voor je inbreng krijg je van ons een zaadbom, een pakketje met zaden van planten en bloemen waar insecten en vlinders dol op zijn. Die kun je dan planten op een plek die van jou wat meer biodiversiteit verdient. Op woensdag 21 april organiseren we een webinar waarin de leukste en beste ideeën gepresenteerd zullen worden dus houd deze avond alvast vrij in je agenda

Vrouwen uit de Haagse politiek spreken zich uit tegen anti-abor­tus­be­weging

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren GroenLinks D66 PvdA 's-Gravenhage 21-09-2020 00:00

Een zestal Haagse politici spreekt zich via hun mediakanalen uit tegen de groeiende anti-abortusbeweging in Nederland. Raadsleden Fatima Faid (HSP), Lesley Arp (SP), Janneke Holman (PvdA) Hanneke van der Werf (D66), Erlijn Wenink (GroenLinks) en fractievertegenwoordiger Leonie Gerritsen (PvdD) namen hiervoor een gezamenlijke video op. Hiermee willen zij een tegengeluid bieden aan de anti-abortus campagne ‘Week van het Leven’. Campagne De politici benadrukken het belang van het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen met de hashtag #MijnLichaamMijnKeus. Het recht op abortus is iets waar vrouwen generaties lang voor hebben gestreden. Zij vinden het zorgwekkend dat er campagne wordt gevoerd om abortus te ontmoedigen. Deze campagne is opgezet door Stichting Platform Zorg voor Leven. Deze organisatie en hun reclamecampagnes stuitten in het verleden ook al op weerstand van de landelijke politiek en de Reclame Code Commissie. Schuldgevoel De raadsleden geven aan met lede ogen de nieuwe ‘Week van het Leven’ campagne te hebben aangezien. Zij zijn van mening dat de reclamespotjes druk uitoefenen op vrouwen die toch al voor een moeilijke keuze staan. Fatima Faid, HSP: ‘De filmpjes spelen in op het schuldgevoel van vrouwen die nadenken over een abortus, dat vind ik vreselijk. ‘Vrouwen die ongewenst zwanger zijn hebben behoefte aan goede informatie, niet aan emotionele manipulatie’, zegt Leonie Gerritsen, Partij voor de Dieren.

Provincie zet zich in voor behoud van pont Ilpendam

D66 D66 ChristenUnie PvdA GroenLinks VVD Partij voor de Dieren Noord-Holland 14-09-2020 14:05

De west- en oostzijde van Ilpendam worden gescheiden door het Noord-Hollandskanaal. Het pontje daar is een goede kleinschalige verbinding. Het zou kunnen verdwijnen omdat de gemeenten Waterland en Landsmeer de kosten voor het veerpont Ilpendam-Landsmeer niet meer kunnen opbrengen. Voor voetgangers en fietsers, maar ook voor het lokale landbouwverkeer zou dat een enorme verslechtering zijn.

ChristenUnie, D66, PvdA, GroenLinks, VVD en PvdD vinden dat de Provincie als beheerder van het kanaal en als aanjager van het provinciaal fietsnetwerk hierin een rol in heeft. Daarom is er op 14 september 2020 een voorstel aan Provinciale Staten gedaan met de oproep om met de gemeenten in gesprek te gaan over de mogelijkheden om de pont in de vaart te houden en te kijken of de provincie een bijdrage kan leveren, zodat dit prachtige pontje behouden kan blijven.

Het voorstel is unaniem aanvaard door PS.

 

SP komt met cultuurmotie Goed voorbeeld doet goed volgen

SP SP GroenLinks D66 PvdA Partij voor de Dieren Noord-Brabant 09-09-2020 10:56

 

Op initiatief van de Brabantse SP-fractie doen we aanstaande vrijdag 11 september (middels bijgevoegde actuele motie) een oproep aan het college van Gedeputeerde Staten om ook als provincie Brabant een aantal makers/gezelschappen die ‘een positief advies en geen budget’ van de Adviescommissie BrabantStad Cultuur hebben gehad, alsnog te honoreren.

Aanleiding is de oproep die gedeputeerde van Pinxteren, met collega’s uit andere niet-Randstadprovincies, deed aan de minister van Cultuur en de Tweede Kamer. In die oproep wordt gevraagd om met extra budget om alle door het FPK positief bevonden aanvragen alsnog te honoreren.

We menen dat we vanuit Brabant dan ook zelf gehoor moeten geven aan onze eigen oproep. We vragen daarom - eensluidend aan het verzoek aan de minister en Tweede kamer - om extra budget om de aanvragen die zowel bij BIS, het FPK als in BrabantStad een positief oordeel kregen, maar in Brabant onder de zaaglijn vielen, alsnog te honoreren. Je kunt immers moeilijk volhouden dat de regionale groepen en gezelschappen van grote betekenis en van landelijk en regionaal belang zijn, als je deze zelf niet honoreert.

Het betreft:

BioArt Laboratories, positief advies maar alleen gehonoreerd in de BIS

Afslag Eindhoven, positief advies maar alleen gehonoreerd in FPK

Corpo Maquina, positief advies maar alleen gehonoreerd in FPK

Strijbos & van Rijswijk, positief advies maar alleen gehonoreerd in FPK

Capella Pratensis, positief advies maar nergens gehonoreerd

Stichting The 100-Hands, positief advies maar nergens gehonoreerd

Dyana Donck Company, positief advies maar nergens gehonoreerd

Op dit moment hebben Groenlinks, D66, Partij vd Dieren en PvdA aangegeven de motie mee in te dienen.

Motie natuur-inclusieve kringloop veehouderij | Apeldoorn

GroenLinks GroenLinks Partij voor de Dieren Apeldoorn 20-06-2020 00:00

Trots en vol vertrouwen

Wij zijn trots: al jaren zetten wij ons in voor een beperking van de intensieve veehouderij in onze gemeente. Trots dat wij in nauwe samenwerking met Partij voor de Dieren Apeldoorn, PvdA Apeldoorn, D66 Apeldoorn, ChristenUnie Apeldoorn, SP Apeldoorn, 50plus Apeldoorn, Groei & Toekomst en @VSP Hans Weevers, deze motie tot stand hebben gebracht.

Trots dat de motie met een meerderheid van de raad is aangenomen. Opnieuw een mooie stap om onze groene gemeente verder te vergroenen.

Deze stap kunnen wij niet alleen gaan zetten, daar hebben wij anderen bij nodig. Wij hebben er vertrouwen in dat ons college met de motie in de hand en samen met de sector aan de slag gaan om de intensieve veehouderij om te vormen tot betere alternatieven.

Wij hebben vertrouwen in de boeren en dat zij de aangereikte hand zullen pakken zodat zij deze stap op een goede manier kunnen zetten.

Wij hebben vertrouwen in onze toekomst: Apeldoorn stad in het groen, daar werken wij samen aan.

Apeldoorn stelt vuur­werk­vrije jaar­wis­seling uit

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Apeldoorn 22-04-2020 00:00

Het was een overwinning, niet alleen voor Apeldoorn die een primeur had als eerste vuurwerkvrije gemeente van Nederland, maar vooral voor het welzijn van dieren en het behoud van onze natuur: Apeldoorn vuurwerkvrij in 2020!! De gemeente heeft echter besloten, vanwege de huidige coronacrisis, dat een vuurwerkvrij Apeldoorn dit jaar niet gaat lukken. De stad wilde een goed alternatief bieden om de jaarwisseling zonder vuurwerk toch feestelijk te laten verlopen en hierover in debat met de burgers maar gesprekken voeren hierover met elkaar is nu niet aan de orde en dus heeft het college besloten het vuurwerkverbod met een jaar uit te stellen. De Partij voor de Dieren vraagt zich echter af of de gemeente zich realiseert dat deze beslissing voor met name de mensen die door het coronavirus ziek (geweest) zijn onacceptabel is? De ziekte heeft hun longen danig aangetast en dus kan juist voor hen een jaarwisseling mét vuurwerk zeer slecht en zelfs gevaarlijk zijn. De Partij voor de Dieren heeft dan ook tegen het voorstel gestemd en vraagt zich bovendien hardop af of met onze huidige anderhalve meter afstand maatregelen waarvan het kabinet heeft gezegd ze deze, tot een vaccin beschikbaar is, zullen handhaven, vuurwerk afsteken überhaupt een optie is? Het zorgt immers voor groepsvorming, zowel bij de mensen die het afsteken als bij mensen die naar buiten komen om naar het vuurwerk te kijken. Vuurwerk is niet meer van deze tijd. Zeker niet in deze huidige tijd. Laten we het verbieden, niet alleen in Apeldoorn, niet alleen in Nederland maar wereldwijd. Dan halen niet alleen de mensen die genezen zijn van corona opgelucht adem maar de gehele planeet! Lees hier het bericht uit de Stentor over dit onderwerp.

GroenLinks bezorgd over inzet politiedrone | Den Haag

GroenLinks GroenLinks Partij voor de Dieren PvdA Den Haag 30-03-2020 00:00

Om opheldering te krijgen over de inzet van een politiedrone op het Kaapseplein stelt GroenLinks (samen met de PvdA, Haagse Stadspartij en Partij voor de Dieren) vragen aan het stadsbestuur. De partijen maken zich zorgen over de gevolgen voor de privacy en grondrechten van burgers.
 
Zaterdag ontving de partij berichten over de inzet van een politiedrone op het plein in Transvaal. De drone was uitgerust  met een camera en een luidspreker die mensen in verschillende talen verzocht het plein te verlaten. Fractievoorzitter Arjen Kapteijns (GroenLinks) vindt dit een heel zorgelijke ontwikkeling: “Natuurlijk is het belangrijk dat mensen zoveel als mogelijk binnenblijven en niet met groepen op straat afspreken, daar moet de politie ook op handhaven. Een drone is echter een verdere uitbreiding van de controlemogelijkheden, zonder dat we weten of de grondrechten geborgd zijn van burgers in Transvaal en elders in de stad.”
 
In schriftelijke vragen aan het stadsbestuur betwijfelen de partijen of de inzet van de drone echt nodig was of dat er alternatieve mogelijkheden voorhanden waren, zoals het mensen persoonlijk aanspreken met oog voor RIVM richtlijnen. Door de inzet van drones wordt de privacy van iedereen rondom het plein aangetast. Ook maken de partijen zich zorgen om de gebrekkige democratische controle. “Ook in crisistijd moeten we als Haagse gemeenteraad de grondrechten van burgers beschermen, maar we zijn als raad hier niet bij betrokken”, aldus Kapteijns. “Zo weten we niet wat voor afwegingen de politie maakt en wat er met de camerabeelden wordt gedaan, terwijl dit belangrijke vragen zijn bij zulke verregaande maatregelen.”

Brief aan leden en belangstellenden.

CDA CDA D66 PvdA GroenLinks SGP Partij voor de Vrijheid VVD Partij voor de Dieren Veendam 29-03-2020 18:42

Met enige terughoudendheid dit bericht, ik denk wat voegt het toe.Een moeilijke tijd waarin wij leven met het Corona virus.Dat inmiddels ook Veendam heeft bereikt. Spreuken22:3 Wie verstandig is ziet het gevaar en verbergt zich.Maar die onervaren is gaat gewoon door en moet de gevolgen dragen. Het virus gaat over van mens naar mens, het lijkt moeilijk omhet bij besmette personen te isoleren. Als het virus niet naar een ander persoon kan stopt het, zo simpel is het. De samenleving staat op zijn kop. Niets is bijna nog hetzelfde. Het thuis blijven past ons niet maar is nodig om niet besmet te geraken.Zit maar alleen thuis of in het verzorgingshuis en er mag niemand op bezoek komen. Zelfs een kaart sturen heeft besmettingsrisico. Een bel cirkel opzetten kan en beetje afleiding geven.De zorg, de leraren en de boeren demonstreerden op het Malieveld. Nu zijn het met de winkels de belangrijkste onmisbare bevolking groepen. We zijn trots mogen zijn op onze zorgverleners, de handhavers, de transporteurs en allen die onze samenleving de extra benodigde zorg geven met een tomeloze inzet. Petje af en applaus voor deze kanjers. Bijna de gehele economie staat stil. De staatskas kan gelukkig de grootste klappen opvangen. De economie schades en loonderving kan nog met miljarden betaald worden.Hoe lang kan dat duren, de staatskas is niet onuitputtelijk. En er zullen klappen vallen. Je zult maar ondernemer of ZZP'r zijn. De hoop is dat we ook deze recessie weer te boven komen en de economie zich zelf kan redden en herstellen. Sterkte beste mensen. De uitkomst is het uitroeien van het virus, hopelijk binnen 3 maanden zoals in China. Het is wachten tot er een vaccin is. Economen praten nu al over een nieuwe situatie waarin wij gaan leven, wat is nodig en wat is overbodig? Het is goed om daar onze gedachte over te laten gaan. Tweede kamer humor? (ontvangen van een CDA lid). Wij leven in aparte tijden, nog nooit eerder hebben alle politieke partijen hun doelen bereikt. Groen Links is blij, want auto- en vliegverkeer is bijna stopgezet. PVV kan zijn geluk niet op, want de grenzen zijn dicht. Extreem Links (communisten) hebben eindelijk lege winkels, net als in de Soviet Unie. VVD is verheugd, want er stroomt volop overheidsgeld naar ondernemers. En SGP looft hogere machten, want kroegen en seksclubs zijn dicht! Denk, hoeft geen handen meer te geven. De SP en PvdA wilden een kortere werkweek en meer aandacht voor de zorg en leraren. D66 is in haar nopjes de individualisering is gelukt. Het CDA met “zij aan zij” nu op één meter vijftig afstand. 50 + wil geen ouderen missen. PvdD zit met de gevaarlijke virus dragende vleermuis in de maag. Hou allen goede moed en hoop, dit virus moet overwonnen worden. Met vriendelijke groet,Jan van der Meijden.Voorzitter CDA bestuur Veendam-Wildervank.