Nieuws van politieke partijen over Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) inzichtelijk

62 documenten

Wordt Sint Pancras weer één? OPA ...

Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) Alkmaar 04-09-2019 09:42

Wordt Sint Pancras weer één? OPA heeft een tijdje terug contact gezocht met de Dorpsraad Sint Pancras. Nu er een fusie met Heerhugowaard tot stand komt, lijkt het deel van Sint Pancras dat bij Langedijk is ingedeeld ook mee te gaan. De dorpsraad houdt een enquête onder de bewoners. OPA is voorstander van dat Sint Pancras weer een eenheid wordt. En bij Alkmaar kan horen. ‘Wij zijn hier voor, omdat het opknippen van Sint Pancras een historische vergissing is geweest’, aldus fractievoorzitter Victor Kloos, die zegt benieuwd te zijn hoe de provincie hier tegenover staat. Het college van Alkmaar steunt de visie van OPA. Kloos: ‘Als men in Sint Pancras voor Alkmaar kiest, gaat de Alkmaarse stadsregering regelen dat Sint Pancras weer een eenheid wordt.’

Gezellig hè, in Alkmaar... De ...

Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) Alkmaar 28-08-2019 09:43

Gezellig hè, in Alkmaar... De kermis, het jaarlijks terugkerende evenement in de binnenstad, is al weer een paar dagen aan de gang. Met veel pret voor jong en oud. ‘We mogen trots zijn dat wij nog altijd zo’n grote kermis in de binnenstad hebben’, aldus Victor Kloos, fractie- voorzitter van OPA. En daar blijft deze week niet bij. Voor de zesde keer is er aanstaande zaterdag weer de jaarlijkse Alkmaarse lichtjesavond. Inmiddels een mooie nieuwe traditie geworden. Kloos: ‘Dan varen er weer veel prachtig verlichte bootjes door de grachten van Alkmaar. En veel bewoners kunnen daar van genieten. Laten we hopen dat het weer mooi blijft.

Onderzoek constructie ...

Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) Alkmaar 22-08-2019 10:29

Onderzoek constructie AZ-stadion Daags nadat op 10 augustus het dak van het AZ-stadion deels instortte werd OPA benaderd door allerlei media. Dit omdat wij al in 2006 een ‘geheim’ rapport op de politieke agenda plaatsten, met daarin grote vraagtekens bij de constructie van het stadion. Fractieleider Victor Kloos: ‘Dat werd ons toen niet in dank afgenomen. Integendeel: wij moesten onze vragen intrekken om nog mee te mogen doen met coalitie-onderhandelingen en toen wij dat niet deden werden de OPA-wethouders uit het college gezet’. Nu wordt opnieuw onderzoek gedaan. Dat moet uitwijzen of er een link zit tussen de discussie in 2006 en nu. ‘Dat moeten we afwachten’, aldus Kloos. Wel weet OPA dat het erg ondemocratisch is als kritische vragen niet meer gesteld mogen worden.

Het is een heerlijke zomer! Een ...

Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) GroenLinks VVD Alkmaar 20-08-2019 18:07

Het is een heerlijke zomer! Een flink aantal Alkmaarders zullen dit verhaal niet kunnen lezen omdat zij lekker met vakantie zijn. Maar de kaaskoppen die thuisgebleven zijn, maken ook in Alkmaar een heerlijke zomer mee. ‘Soms is het zodanig warm, dat het heerlijk is om onder een boom te zitten, en dan lekker te dromen, aldus Victor Kloos, fractieleider van OPA’. OPA is voorstander van meer groen in de stad. In ons verkiezingsprogramma staat: ‘1 miljoen extra voor groen’. Wij vinden een stad gewoon mooier wanneer die groener is en de afgelopen jaren heeft OPA ook geïnvesteerd in groen in de stad. Want een groene stad is een gezonde stad, een veiliger stad en ook economisch belangrijk. Huizen in groene wijken hebben meer waarde dan huizen in wijken zonder groen. Volgens OPA moet je groen altijd doen. Daar dromen wij van. En wat blijkt? Het wordt steeds duidelijker dat bomen planten goed is voor het Klimaat. ‘Steeds meer wetenschappers bevestigen dat het planten van bomen leidt tot schonere lucht en minder CO2. En daarmee tot een veel simpeler oplossing voor het klimaatvraagstuk’, aldus Kloos. OPA vindt dat dit punt onderbelicht wordt door de stadsregering van Groen Links tot en met VVD. Hier wordt alleen de Haagse agenda gepredikt. ‘Van ‘t gas af’, zo snel mogelijk, dure warmtepompen aanschaffen, geen vlees meer eten, en ga zo maar door. Terwijl over praktische oplossingen niet gesproken mag worden zoals ja, het planten van bomen. Dat kun je als gemeente zelf regelen. Kloos: ‘Investeren in groen kan heel rendabel zijn, dat zou zeker GroenLinks moeten aanspreken. Jammer dat het zo oorverdovend stil blijft van die kant, als het om praktische, oplossingen gaat’. OPA zegt: Hup! Aan de slag met die groene vingers!

Alkmaar gaf zichzelf vergunning voor ...

Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) Alkmaar 08-08-2019 18:02

HET COLLEGE WINDT ER GEEN DOEK OM: ...

Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) VVD Alkmaar 02-08-2019 14:30

HET COLLEGE WINDT ER GEEN DOEK OM: TOEKOMST KARPERTON. VVD haalt weer eens bakzeil. Want, kennelijk zijn er binnen een termijn van 10 jaar geen plannen om de Karperton te slopen. Overigens verwonderlijk dat het met doeken met opdruk versieren van de foeilelijke Karperton nu wel kan, terwijl het al jaren geleden is geopperd en toen werd afgeschoten. Het kon toen zogenaamd niet uit ‘veiligheidsoverwegingen’ en ‘belemmering van afvoer van de uitlaatgassen’ van parkerende auto's. Een beetje wielrennen maakt kennelijk alles mogelijk. Na het wielrennen wil OPA graag een spandoek ophangen met haar leuze ‘1 miljoen voor meer groen in Alkmaar’. Uiteraard staat het OPA-logo daarop, want dit item stond prominent in ons verkiezingsprogramma.

EK Wielrennen 2019; het zal een ...

Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) Alkmaar 31-07-2019 14:28

EK Wielrennen 2019; het zal een spannende wedstrijd worden! De Onafhankelijke Partij Alkmaar heeft in februari van dit jaar niet ingestemd met de Europese Kampioenschappen Wielrennen: niet omdat evenementen niet leuk zijn, maar OPA vindt het gewoon te duur. 1 miljoen Alkmaars geld erin steken gaat OPA te ver. Daarvoor kan je een heleboel andere mooie dingen doen. De landelijke sportraad is niet positief over het evenement. Cijfer 4,7. Zo vond zij de kwaliteit van de side-events niet voldoende, onderzoek naar maatschappelijk draagvlak ontbrak en de begroting van totaal 1,7 miljoen steunt voor 93 procent op overheidsgeld. Aldus de landelijke sportraad. OPA heeft aan het college vragen gesteld over de financiën en over de informatievoorziening aan ondernemers in binnenstad. Bij OPA komen signalen binnen dat ondernemers niet voldoende geïnformeerd zouden zijn. Antwoord van het college was helder: ‘de ondernemers zijn zeer goed geïnformeerd’. Over de financiën kreeg OPA via de krant antwoord: ‘de begroting is sluitend’. De burgemeester en daarna de woordvoerder hebben dat bevestigd zonder daarbij te vermelden waar de bedragen vandaan komen. ‘Wij hebben die informatie opgevraagd, want wij willen er echt zeker van kunnen zijn dat de Alkmaarse belastingbetaler niet nog meer dan dat miljoen moet bijdragen’, aldus fractieleider Victor Kloos. En nu maakt Alkmaar zich op voor het EK-wielrennen 2019 Hoewel wij zelf dus geen voorstander van dit dure evenement zijn, hopen wij dat u ervan kunt genieten. Wij gaan ervan uit dat de ondernemers, ook in de binnenstad, hun werk kunnen blijven doen en juist meer klanten krijgen. Het zou leuk zijn als zij juist een graantje mee kunnen pikken. Kloos: ‘Na het EK spreken we elkaar weer. Of het gaaf is geweest, hoe de ondernemers en bewoners het hebben ervaren en natuurlijk over de centjes’. http://opa-alkmaar.nl/nieuws/ #EKwielrennen2019

IJSKOUDE REACTIE UIT DEN HAAG. D66 ...

Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) D66 Alkmaar 26-07-2019 17:11

IJSKOUDE REACTIE UIT DEN HAAG. D66 Minister werkt verkoelend.. OPA heeft medio mei een verzoek bij de minister ingediend tot schorsing van een raadsbesluit. OPA had dit verzoek gedaan omdat de burgemeester tijdens de raad geen definitief uitsluitsel kon geven of een amendement juridisch haalbaar is. Dat was voor een groot deel van de raad aanleiding om de steun aan het amendement in te trekken. OPA vond dat de burgemeester dit amendement al eerder had kunnen toetsen, hij had ‘t immers al weken vantevoren. Daarmee gaf de burgemeester volgens OPA te grote sturing aan de besluitvorming; het college wilde het amendement immers niet. Het ministerie wijst het verzoek van OPA af. Het ministerie doet geen uitspraak over politieke sturing; wel dat zij alleen kan schorsen als een besluit is genomen in strijd met recht of algemeen belang . Dat is dus niet het geval. OPA constateert dat het ministerie het zorgvuldig heeft bestudeerd. #langebrief

COLLEGE VERDIENT EEN ...

Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) VVD Alkmaar 24-07-2019 09:21

COLLEGE VERDIENT EEN BLOEMETJE! 7-Puntenplan overgenomen. Vorig jaar hebben ondernemers en bewoners een 7-puntenplan ingediend bij de gemeente. OPA heeft het Bloemenplan daaruit al eerder omarmd door het op te nemen in het verkiezingsprogramma. ‘Het is een compliment waard dat het college de ondernemers steun heeft toegezegd, na een eerdere aarzeling’, volgens OPA- fractievoorzitter Victor Kloos, die blij is dat daarmee ook het bloemenplan uit OPA’s verkiezingsprogramma wordt uitgevoerd. OPA vindt het bloemenplan “Tuinen van Holland“ heel belangrijk. Zeker om het aantal bezoekers aan onze stad op peil te houden en dat is weer van groot belang voor de Alkmaarse winkeliers en de werkgelegenheid. OPA is blij verbaasd dat de VVD-wethouder nu ook enthousiast voorstander is van een ondernemersfonds. OPA is daar ook voorstander van wanneer het draagvlak onder ondernemers wordt aangetoond. OPA vindt het terecht dat de kleine ondernemer niet wordt belast voor het ondernemersfonds. Terecht ook dat het college extra aandacht gaat geven aan de binnenstad en de toch toenemende leegstand. Je kunt het college niet verantwoordelijk houden voor bijvoorbeeld het lege gebouw van V en D. Kloos: ’Maar de eigenaren een beetje aansporen tot actie is wel hun taak’. OPA zal het 7-Puntenplan bespreken in de gemeenteraad. ‘Wij zullen het college een compliment maken voor de overeenstemming met partners. En ook specifiek richting de burgemeester die naar verluid een belangrijke rol hierin heeft gespeeld. Maar OPA wil ook boter bij de vis, met concrete data en acties. ‘Het moet duidelijk worden wanneer de bollen de grond in gaan’. aldus Kloos. 💐