Nieuws van politieke partijen over Partij van de Arbeid/GROENLINKS inzichtelijk

163 documenten

Programmabegroting 2020-2023

Partij van de Arbeid/GROENLINKS Partij van de Arbeid/GROENLINKS D66 Zeewolde 14-11-2019 15:56

Zoals ieder jaar stellen wij tegen het eind van het jaar de begroting vast. Waarin opgenomen de financiële middelen om de wettelijke taken en het voorgenomen beleid te kunnen uitvoeren.

Wij zijn behoorlijk kritisch over deze programmabegroting, over zowel het verloop van het proces, als de inhoud. En ja, de begroting is uiteindelijk sluitend gekregen. Dat lijkt mooi en is ook noodzakelijk, alleen moet je niet vragen hoe.

Een herbeoordeling van stelposten, verlagen interne kosten, financiële ruimte uit het subsidieplafond gehaald en dan nog een nog niet gerealiseerde taakstelling door de transformatie binnen het sociaal domein. Een zogenaamd voordeel dat moet oplopen van 2,4 miljoen in 2020 naar 2,9 miljoen in latere jaren.

Met name met betrekking tot de zogenaamde transformatie binnen het sociaal domein hebben wij grote zorgen of hiermee die besparing gehaald gaat worden en of deze wel realistisch is. Maar vooral, wat gaat dat betekenen voor onze inwoners? Heeft dit gevolgen voor de mensen die zorg nodig hebben? Gaat het betekenen dat wij als gemeente minder zorg gaan bieden om die besparing te bewerkstelligen?

Daarom hebben wij aan het college de toezegging gevraagd om op korte termijn te komen met een plan van aanpak. Hoe gaat we dit realiseren en wat zijn vooral de gevolgen? Dit dient op korte termijn inzichtelijk te worden. En welke keuzes gaan we daarbij maken?

Tenslotte hebben wij als raad budgetrecht en deze begroting voldoet volgens ons niet aan dat budgetrecht van de raad. Wij bedoelen daarmee het proces van totstandkoming van deze begroting en de omvang van de vele aannames en risico’s. Dat baart ons grote zorgen.

Duidelijk is dat de begroting sluitend is voor dit moment. Wij zullen onze financiële situatie nauwgezet en kritisch blijven volgen.

Om die reden hebben wij samen met de andere oppositiepartijen: Zeewolde Liberaal, D66 en Burgerbelangen een stemverklaring afgelegd waarin wij op korte termijn een stevige discussie willen over hoe wij in de nabije toekomst met de financiering van het sociaal domein willen omgaan.

Raad september 2019

Partij van de Arbeid/GROENLINKS Partij van de Arbeid/GROENLINKS GroenLinks PvdA Zeewolde 02-10-2019 10:04

Deze maand zijn we na het zomerreces weer volop aan de slag gegaan met mooie projecten en ideeën. Diverse bijeenkomsten vonden plaats, waarbij we bijgepraat werden over organisatieontwikkeling van de ambtelijke organisatie, sportnota, een geluidswandeling door het centrum, de start van de werkgroep sociaal domein, bezuinigingen en toekomstvisie. De diverse onderwerpen komen later dit jaar weer aan de orde in de commissies en raadsvergaderingen.

26 September 2019 was de eerste vergadering van de raad met de volgende onderwerpen:

We hebben de Startnotitie Regionale Energie Strategie Flevoland vastgesteld. Het formele startsein van de provincie waarin opgenomen de doelstelling uiterlijk in 2050 de uitstoot van broeikasgassen met minimaal 90% te reduceren. Een fikse opgave, ondanks dat wij een relatief jong dorp zijn met moderne huisvestingsvoorzieningen, windmolens, enz. en dus best een voorsprong hebben. Als PvdA/GroenLinks staan wij positief in deze veranderingen. Waarbij wij wel duidelijk hebben meegegeven wel realistisch te blijven. Inwoners moeten mee kunnen doen, ook mensen met een kleine beurs. Wij moeten dus goed rekening houden met het feit dat ook mensen met minder financiële mogelijkheden mee kunnen doen aan energiebesparingsprojecten, zoals zonnepanelen op huurhuizen, het isoleren van huizen.

Verder is een mooie start gemaakt met een Energieloket, gesitueerd in het Ravelijn. Binnenkort is de opening hiervan. Dat loket moet onze inwoners onafhankelijk gaan inspireren en informeren over het nemen van verduurzamingsmaatregelen in de woning. Daarnaast is een nieuwe Verordening Duurzaamheidslening vastgesteld. Met deze nieuwe verordening is meer ruimte gecreëerd om te komen tot meer energiebesparingen en vooral ook meer zonnepanelen op daken. De regels zijn zodanig verbreed dat nu ook mensen met een nieuwere woning in aanmerking kunnen komen voor een SVN lening (= een lening waarbij u via de gemeente een betaalbare lening voor uw woning kunt afsluiten voor duurzame maatregelen).

Het laatste onderwerp was de vaststelling van de Zomernota 2019. Een financiële tussenstand van ons huishoudboekje, waarin de uitkomsten van de meicirculaire van het Ministerie en overlopende budgetten zijn verwerkt. Naast een stukje financiële compensatie voor de tekorten in het sociaal domein. In totaal hebben we nu voor specifiek het sociaal domein een mooie buffer voor tegenvallers van ruim € 3 miljoen. Voor dit moment in ieder geval goed nieuws, maar het is nog veel te vroeg om te juichen. Daarnaast konden wij constateren dat er nog heel wat plannen op de rol van het college staan om uit te voeren in 2020. En wij gaan ervanuit dat die plannen ook daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden en volgen dit nauwgezet. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen!

"Het dagelijks leven is zeker ...

Partij van de Arbeid/GROENLINKS Partij van de Arbeid/GROENLINKS Zaltbommel 22-08-2019 13:19

"Het dagelijks leven is zeker duurder geworden. Energie, huur, de boodschappen door de btw-verhoging." Kom 7 september naar onze Armoede Manifestatie met Gijs van Dijk. Meld je gratis aan 👉 bit.ly/Armoede-Manifestatie

De schoolvakanties zijn bijna ...

Partij van de Arbeid/GROENLINKS Partij van de Arbeid/GROENLINKS Zaltbommel 20-08-2019 14:10

De schoolvakanties zijn bijna voorbij, maar het lerarentekort nog lang niet. Wij steunen de oproep van de onderwijsvakbond: investeer meer in het onderwijs 🙌🏼

Waarom Hetty Niemeijer een ...

Partij van de Arbeid/GROENLINKS Partij van de Arbeid/GROENLINKS Zaltbommel 15-08-2019 18:00

Waarom Hetty Niemeijer een abortuskliniek bezette? "Omdat wij vonden dat mensen het recht hadden dat zelf te beslissen." 🙌🏼 De sociaaldemocratie in Nederland bestaat 125 jaar! Daarom gaan we in gesprek met ervaren én nieuwe PvdA’ers. Vandaag PvdA'er van het eerste uur Hetty Niemeijer en haar kleinzoon Martijn van Moock. Bekijk de hele aflevering hier 👉bit.ly/Hetty-en-Martijn

Wanneer voelt Max van den Berg het ...

Partij van de Arbeid/GROENLINKS Partij van de Arbeid/GROENLINKS Zaltbommel 08-08-2019 18:00

Wanneer voelt Max van den Berg het activisme weer opkomen? De sociaaldemocratie in Nederland bestaat 125 jaar! Daarom gaan we in gesprek met ervaren én nieuwe PvdA’ers. Vandaag Max van den Berg en Julian Bushoff. Bekijk het hele gesprek hier 👉🏾bit.ly/Max-en-Julian-125jaarsociaaldemocratie

Wat heeft Jeltje van Nieuwenhoven ...

Partij van de Arbeid/GROENLINKS Partij van de Arbeid/GROENLINKS Zaltbommel 01-08-2019 18:05

Wat heeft Jeltje van Nieuwenhoven met Beyoncé? ☺ De sociaaldemocratie in Nederland bestaat 125 jaar! Daarom gaan we in gesprek met ervaren én nieuwe PvdA’ers. Vandaag Jeltje van Nieuwenhoven en Mikal Tseggai! Check het hele gesprek hier 👉🏾 https://www.youtube.com/watch?v=ff2TQMJ8j28&t=56s

Tienduizenden huurwoningen in ...

Partij van de Arbeid/GROENLINKS Partij van de Arbeid/GROENLINKS Zaltbommel 29-07-2019 11:15

Tienduizenden huurwoningen in Nederland worden opgekocht door buitenlandse investeerders. Elke Nederlander moet zeker zijn van een fatsoenlijke woning. Woningen worden niet gebouwd voor het plezier van vastgoedbedrijven. Teken onze petitie voor een betere woningmarkt! 👉 http://bit.ly/woneniseenrecht

Het is tijd om in te grijpen en de ...

Partij van de Arbeid/GROENLINKS Partij van de Arbeid/GROENLINKS Zaltbommel 22-07-2019 12:21

Het is tijd om in te grijpen en de markt aan banden te leggen! Eens? Teken dan onze petitie 👉 bit.ly/woneniseenrecht 🏘️

De fractie van PvdA/GroenLinks ...

Partij van de Arbeid/GROENLINKS Partij van de Arbeid/GROENLINKS PvdA Maasdriel 20-07-2019 05:47

De fractie van PvdA/GroenLinks Zaltbommel heeft het voortouw genomen bij een reactie op de chaos die de AVRI heeft gecreëerd. Bij monde van Frits van der Schans kwam de fractie tot een brief aan het college van Zaltbommel. Deze brief wordt door alle andere partijen gesteund.