Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

38 documenten

Winterschool 2020 - Politieke theorie en praktijk

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 15-10-2019 12:00

De inmiddels beroemde Winterschool komt er weer aan! 

Donderdag 9 tot en met zondag 12 januari organiseert het Renaissance Instituut in samenwerking met Forum voor Democratie de Winterschool. Vier dagen lang komen we met 30 ambitieuze geïnteresseerden bij elkaar om ons te verdiepen in politieke theorieën en de praktijk.

Onder leiding van (inter)nationale experts lezen we o.a. Plato en Tocqueville, volgen we workshops over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van filosofie, literatuur en techniek en innovatie, en verdiepen we ons in alledaagse politiek: hoe kan de analyse van de college's en boeken concreet worden voor de politieke werkelijkheid? Want daar moet het uiteindelijk wel gebeuren. In de praktijk, waar je met speeches, het stellen van vragen, indienen van moties en middels het debat je doelen probeert te halen. 

Niet door te verzanden, zoals momenteel het geval is in het politieke debat van de Tweede Kamer, in cijfers en details, maar door het met elkaar te hebben over de dingen die er echt toe doen - en deze te vertalen naar de politiek. Daarom organiseren we weer de Winterschool.

Geef je nu op! 

De inschrijving is open voor iedereen tussen de 20 en 40 jaar. Wil je erbij zijn? Stuur dan vóór zondag 3 november november je CV en een korte video waarin je je motivatie om mee te doen toelicht naar winterschool@renaissanceinstituut.nl 

Kosten: € 250,- p.p. (incl. 3 overnachtingen, diners, wijn, ontbijt, studiemateriaal, etc.)Periode: 9 - 12 januari 2020Leeftijd: 20 - 40 jaarOpgeven: voor 3 november via winterschool@renaissanceinstituut.nl

Update Democratie van Nu

D66 D66 Nederland 14-10-2019 16:44

Precies 53 jaar geleden, op 14 oktober 1966, is onze partij opgericht. Door 44 bezorgde burgers, voor democratische vernieuwing in Nederland. In de tussentijd is er ontzettend veel gebeurd. Tijd voor een update.

Op 6 oktober 2018 nam het D66-congres de resolutie Democratie van Nu aan. Hier zijn 18 voorstellen met concrete instrumenten in opgenomen. Sommige voorstellen uit Democratie van Nu kunnen alleen via landelijke wetgeving worden ingevoerd. Maar voor andere geldt dat ze relatief eenvoudig in de lokale praktijk kunnen worden gebracht.

D66 heeft een handreiking opgesteld met negen voorstellen die bij uitstek geschikt zijn voor de lokale politiek. Op de website en in deze handreiking vindt u ook zes uitgewerkte voorstellen (moties en initiatiefvoorstellen) die u vandaag nog kunt lanceren in uw gemeente.

Een aantal voorbeelden van wat onze fracties door het hele land doen ter gelegenheid van onze verjaardag om de lokale democratie te versterken en mensen meer te zeggen te geven over het bestuur van hún gemeente, vind je hier:

Fractieassistent Ton Lesscher: “Almeerders zijn vaak enorm betrokken bij een specifiek onderwerp. Met het ‘burgerrecht van amendement’ hebben zij een middel om met voldoende steun een bestaand voorstel uit de gemeenteraad aan te passen. Met dit recht versterken we de democratie en de betrokkenheid van onze inwoners.”

Raadslid Dilia Leitner: “Versterking van de lokale democratie is een speerpunt in Haarlem. We willen Haarlemmers betrekken bij wat er lokaal speelt door experimenten met loting bij inspraak, een gelote wijkraad en de buurtbegroting.”

Raadslid Ingrid van Wifferen: “In Rotterdam zet D66 in op het recht op samenwerking waardoor bewoners als serieuze gesprekspartners worden gezien en de gemeente met hen moet samenwerken. Dat zorgt voor meer draagvlak.

Bewoners hebben dankzij D66 de mogelijkheid om zelf innovatieve ideeën voor te stellen en geld te krijgen om hun idee ook echt uit te voeren. Dit heeft al talloze mooie projecten opgeleverd zoals virtual reality brillen voor ouderen en schaakles op scholen.”

Raadslid Has Bakker: “In Utrecht zijn we hard bezig om de lokale democratie te versterken. Eind vorig jaar voerden we op initiatief van D66 al de Burgeragendering in, waarmee 100 bewoners vanaf 12 jaar oud een onderwerp op de politieke agenda kunnen plaatsen. Maar we zijn nog niet klaar! Zo willen we het ‘recht op informatie & data’ voor Utrechters verankeren. Daarmee zorgen we ervoor dat mensen echt mee kunnen praten.”

Raadslid Jan-Bert Vroege: “Het versterken van de democratie zie ik als mijn plicht als democraat. Ik wil alle Amsterdammers namelijk graag horen over ingrijpende en bepalende besluiten voor de stad. De stem van de Amsterdammer hoort een grote rol te spelen, maar horen we nu nog te weinig. Een burgerforum waar ingelote Amsterdammers mee kunnen praten moet daar verandering in brengen. Het zou geweldig zijn om meer dan politieke meningen te horen over een onderwerp.”

Raadslid Nick van Egmond: “Op dit moment kennen we het ‘’Right to Challenge’’ waarmee inwoners de gemeente uit kunnen dagen als zij een bepaalde taak beter of anders kunnen en willen doen. Wij willen dit omdraaien. De gemeente moet laten zien welke taken zij met welke middelen uitvoert en vragen aan de inwoners of zij dit slimmer, beter, goedkoper of anders kunnen doen. Hierdoor wordt het voor de inwoners makkelijker om mee te doen en de gemeente uit te dagen.”

Raadslid Joeri de Jong: “Voor D66 Dongen is bestuurlijke vernieuwing een belangrijk en noodzakelijk thema. Wij vragen hier dan ook regelmatig aandacht voor. In dit kader gaan wij in de komende periode initiatieven uit de handreiking “Democratie van nu” inbrengen in de Dongense gemeenteraad.”

Raadslid Wieke Paulusma: “Onze (lokale) democratie is gebaat bij dat wat wij in Groningen het ‘democratisch gesprek’ zijn gaan noemen. En dat is niet het politieke debat op het stadhuis, maar juist de gesprekjes op straat, in buurthuizen, op school en in de supermarkt. Wat kunnen we samen doen voor Groningen? Wij ondersteunen de lokale democratie en het ‘gesprek met elkaar’ met een aantal experimenten.

De coöperatieve wijkraad is er een. Net als het initiatief met de omgekeerde Right to Challenge, waarbij de gemeente op wijkniveau kan laten wat ze allemaal doet, wat dit kost en oplevert. Niet alleen om bewoners in staat te stellen het over te nemen, maar juist om meer begrip voor elkaar te krijgen. Om trots te zijn op elkaar.”

Raadslid Antje Jordan: “Met de omgevingswet worden alle ruimtelijke plannen op wijkniveau inzichtelijk gemaakt. Wij willen dat daarbij per wijk ook duidelijk wordt welke taken de Leidenaren van de gemeente kunnen overnemen.”

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

SP-wet legt dure inhuur externen aan banden

SP SP Nederland 07-10-2019 10:58

Overheden moeten zelf kun taken kunnen uitvoeren en niet afhankelijk zijn van dure externen, zoals consultants. Daarom maakt Ronald van Raak een wet om de inhuur van externen bij overheden te beperken tot maximaal tien procent van de totale personeelskosten. Deze wet sluit aan bij de ‘Roemernorm’ die de Tweede Kamer in 2010 met algemene stemmen heeft aangenomen, maar waar de ministeries zich niet aan houden.

Van Raak: ‘Bij ministeries is het percentage inhuur soms opgelopen tot twintig procent. Sommige gemeenten en provincies geven dertig procent van hun totale personeelskosten uit aan externen. Dat is niet alleen heel duur, ministeries gaven vorig jaar ruim 1,4 miljard uit aan externen, maar het is ook heel slecht voor het bestuur, omdat overheden voor hun kennis en hun contacten steeds afhankelijker worden van dure externen.’

De wet voor maximering van de inhuur van externen gaat gelden voor het Rijk, de provincies, de gemeenten en de waterschappen.

ChristenUnie en D66 willen af van schommelingen gemeentebegroting

ChristenUnie ChristenUnie D66 Nederland 18-09-2019 15:36

Door Webredactie op 18 september 2019 om 17:30

ChristenUnie en D66 willen af van schommelingen gemeentebegroting

De ChristenUnie en D66 willen af van de huidige ‘trap-op-trap-af systematiek’ die bepaalt hoeveel geld gemeenten krijgen. Nu is het gemeentebudget afhankelijk van hoeveel het kabinet in dat jaar uitgeeft. Dat leidt momenteel tot grote tekorten en dus bezuinigingen in veel gemeenten, omdat het kabinet minder uitgeeft dan vooraf gedacht.

De huidige trap-op-trap-af-systematiek zorgt voor grote schommelingen in de bijdrage van de Rijksoverheid aan gemeenten. Geeft het kabinet meer geld uit dan gepland, dan krijgen gemeenten ‘ineens’ meer geld. Maar wordt er landelijk minder uitgegeven, dan moeten ook gemeenten direct bezuinigen, zelfs met terugwerkende kracht. Alsof je in mei te horen krijgt dat je het jaar ervoor toch minder salaris krijgt.

Volgens de beide coalitiepartijen zijn er betere manieren om de hoogte van het gemeentefonds te bepalen. Bijvoorbeeld door te kijken naar begrotingstrends over verschillende jaren. Het gemeentebudget is dan wel gekoppeld aan de Rijksbegroting, maar de grote schommelingen zijn eruit.

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers: “Het is niet uit te leggen dat gemeenten moeten bezuinigen omdat het Rijk zóveel geld heeft dat het niet eens lukt om alles uit te geven. Dat als het kabinet geen JSF koopt, gemeenten minder kunnen doen voor mensen die zorg nodig hebben, kinderen die jeugdzorg nodig hebben en dak- en thuislozen die een dak boven hun hoofd nodig hebben. Het is belangrijk om meerjarig financiële zekerheid te geven aan gemeenten.”

D66-fractievoorzitter Rob Jetten: “Voor het behoud van bibliotheken en zwembaden hebben gemeenten zekerheid nodig. Wij hebben geluisterd naar de lokale bestuurders die nu de noodklok luiden.”

FVD-senator Paul Frentrop nieuwe voorzitter Commissie Financiën

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 04-09-2019 13:20

Forum voor Democratie-senator Paul Frentrop is de nieuwe voorzitter van de Commissie Financiën in de Eerste Kamer.

Eerste Kamerlid Toine Beukering zal het ondervoorzitterschap van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties op zich nemen.

De Eerste Kamer start volgende week met het nieuwe parlementaire seizoen. Paul Cliteur, FVD-fractievoorzitter Eerste Kamer: “De Senaatsfractie van FVD is na een woelige zomer klaar voor het nieuwe jaar. We hebben de commissies verdeeld, enthousiaste senatoren staan gereed om het FVD-geluid ook in de Eerste Kamer te laten horen. We zijn er helemaal klaar voor!”

Lees ook het interview met Paul Cliteur over de plannen van de Eerste Kamerfractie van Forum voor Democratie

In tegenstelling tot D66 - de partij ...

Forum voor Democratie Forum voor Democratie D66 Nederland 30-08-2019 12:57

In tegenstelling tot D66 - de partij die onder leiding van Kajsa Ollongren het referendum de nek om heeft gedraaid - wil FVD wél echte democratie. Wij willen invoering van bindende referenda en gekozen burgemeesters! https://forumvoordemocratie.nl/standpunten/directe-democratie

Gefeliciteerd! 🎉 📍 Almere 📍 ...

D66 D66 Nederland 29-08-2019 09:25

Gefeliciteerd! 🎉 📍 Almere 📍 Arnhem 📍 Breda 📍 Groningen 📍 Heerlen 📍 Hellevoetsluis 📍 Maastricht 📍 Nijmegen 📍 Tilburg 📍 Zaanstad Dit zijn de 10 gemeenten die mee mogen doen met de wietexperimenten. 💪 Meer weten? Check onze site 👇 verdieping.d66.nl/thema/wietexperimenten/

Tijd om weer samen te komen! We ...

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 25-08-2019 06:04

Tijd om weer samen te komen! We nodigen u heel graag uit voor een groot #event op maandag 2 september met o.a. Thierry Baudet, Theo Hiddema, Derk Jan Eppink, Paul Cliteur en Annabel Nanninga op het Hembrug terrein in Zaandam. De avond begint om 19.30 en toegang is gratis! https://www.eventbrite.nl/e/tickets-fvd-in-zaandam-69895367927

"We legden een verbinding tussen ...

PvdA PvdA Nederland 22-08-2019 18:00

"We legden een verbinding tussen jonge mensen en de oudere generatie." Wim Meijer deed met Nieuw Links in de jaren '70 hetzelfde als Ugbaad Kilincci tegenwoordig in Emmen: mensen bereiken en verbinden. Bekijk alle portretten ter ere van 125 jaar sociaaldemocratie 👉bit.ly/portretten-125-jaar-socdem

Op maandag 2 september komen komen ...

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 20-08-2019 18:08

Op maandag 2 september komen komen Thierry Baudet, Theo Hiddema, Annabel Nanninga, Paul Cliteur en Derk Jan Eppink naar Zaandam om met u in gesprek te gaan over de ideeën en plannen van Forum voor Democratie. (Gratis parkeren & gratis pendelbussen vanaf Station Zaandam). Kom ook en bestel uw gratis tickets! Inloop: 19:30, aanvang 20:00 - 22:00 Locatie: Taets - Hemkade 16, 1506 PR Zaandam Gratis tickets: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-fvd-in-zaandam-69895367927