Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

55 documenten

Samen kunnen we het verschil maken.

D66 D66 DENK Nederland 04-03-2023 16:15

De situatie is niet hopeloos. Dat spreekt alleen al uit het feit dat we hier vandaag samen zijn.

Big tech

In de zoektocht naar een weg vooruit kijk ik nadrukkelijk naar big tech. Op hun platforms zijn vrouwen en minderheden aangeschoten wild. Denk aan de perverse algoritmes die opruiende, haatzaaiende of illegale berichten een megafoon geven. De winsten zijn voor de techreuzen, de kosten voor de maatschappij. Wat mij betreft gaan we zulke algoritmes verbieden, want deze online sentimenten vinden altijd hun weg naar het echte leven. Daarmee vormen ze een bedreiging voor onze samenleving.

Samenleving

Maar er is meer wat we kunnen doen. Wat de samenleving kan doen. We moeten ons blijven uitspreken. Het gesprek blijven voeren. De confrontatie aan blijven gaan. En als we straks in het stemhokje staan, kunnen we ons rode potlood gebruiken om op een vrouw te stemmen. Of op een man met een warm hart voor de vrouwenzaak.

We kunnen met datzelfde potlood extreemrechtse en conservatieve politici uit de provinciebesturen houden. En als we dan het stemhokje uitlopen, kunnen we de moed vinden om onszelf uit te spreken. Want de stilte van omstanders is vaak pijnlijker dan de opmerking zelf.

Klaas Verschuure: Uitbollen in Utrecht

D66 D66 Nederland 19-08-2022 01:31

Echt actief werd ik pas in de loop van 2004, toen de partij op min één zetel in de peilingen stond. Met een aantal jongeren richtte ik Club Politic op. We discussieerden over politiek en dilemma’s en voerden de eerste campagne voor de Europese grondwet, met onder andere Boris Dittrich en Maxime Verhagen. Inhoud ging samen met het drinken van een biertje. Ik leerde ervan dat plezier en persoonlijke aandacht in de vereniging heel belangrijk zijn. Dat heb ik in mijn latere rollen altijd gestimuleerd.

Ik had niet de wens om politiek actief te zijn, maar liet me in 2006 toch overtuigen om me te kandideren. Als lijstvulling, maar de leden zetten mij op plek 3. Ik kwam net niet in de raad, maar werd eerste opvolger, fractiemedewerker en commissielid. In 2010 gingen we van 3 naar 9 zetels, werd ik raadslid en een jaar later fractievoorzitter.”

Vrijheid behouden door coronatoegangsbewijs uit te breiden

D66 D66 Nederland 03-11-2021 18:06

Voorlopig geen freedom day. Toch ben ik blij dat het kabinet kiest voor maatregelen waardoor wel álles open blijft. Dat je met test, vaccinatie of bewijs van immuniteit gewoon overal naartoe kan.

Maar! Willen we dit behouden, dan moet de vrijblijvendheid er wel echt vanaf. Dat zegt ook het OMT: het werkt alleen als er gehandhaafd wordt. Nogal logisch! Dus kijk ik naar deze minister.

Toen het toegangsbewijs werd ingevoerd was er meteen het beeld van: waarom zou ik het doen als er toch niet op gehandhaafd wordt?  Eén derde van de horecaondernemers controleert niet. Sommige burgemeesters treden stevig op, maar in meerdere grote gemeenten zijn nauwelijks boetes uitgedeeld of plekken gesloten.

Hoe gaat de minister dit een topprioriteit maken? Hoe helpt hij de burgemeesters? Wordt er wederom extra geld vrijgemaakt voor handhaving? En wat is met het eerste bedrag gebeurd? Is het al op? Heeft het geholpen? Zijn er extra mystery guests ingezet?  Hebben we horeca voldoende ondersteund met een extra iemand bij de ingang? Veel vragen dus.

En die zijn er ook bij de buitensport bij amateur verenigingen. Burgermeesters geven aan dat dit lastig uitvoerbaar is. Ik hoor graag hoe het kabinet er tegen aankijkt.

Maidenspeech Hanneke van der Werf: “Schijnveiligheid mag echte veiligheid nooit verdringen.”

D66 D66 Nederland 01-07-2021 10:36

Waar wordt Nederland veiliger van? Dat is de vraag die vandaag voorligt.

In 2014 stapte ik als raadslid de politieke arena binnen als woordvoerder Veiligheid. Hier zo’n honderd meter verderop, in het Haagse stadhuis. Voor de kenners: het IJspaleis. Die zomer zag je hier in de stad de gevolgen van de oorlog die zich in Syrië en Irak afspeelde.

Op het Hobbemaplein verzamelden zich voorstanders van het IS-regime, die luid en duidelijk hun steun betuigden aan de jihadi’s die naar het Midden-Oosten trokken.

Vrouwen, ook uit deze stad, reisden hen achterna. Met een mengeling van boosheid, walging en verwondering sloeg ik het gade.

En ik was niet de enige.

Het conflict, de aanslagen en de vluchtelingenstroom die het veroorzaakte, werkten door in de politieke gemoederen en verhoudingen. De premier van Nederland zette toen de toon: Jihadisten kunnen beter creperen in de woestijn, dan hier in Nederland voor de rechter verschijnen. Daarmee was de toon gezet: You’re either with us, or you’re against us. De werkelijkheid werd gereduceerd tot identiteitspolitiek. Welkom in de wereld van de nieuwe verzuiling.

En de loopgraven zijn inmiddels overzichtelijk geworden. Wie voor het klimaat redden is, is tegen zwarte piet. Wie tegen immigratie is, is voor de Brexit. En zo gaat het in het veiligheidsdebat maar al te vaak. Er wordt een positie ingenomen en met man en macht verdedigd, voordat de vraag is gesteld: waar wordt Nederland nou echt veiliger van?

Die vraag wil ik tijdens mijn Kamerlidmaatschap wel stellen. Omdat politici meer zijn dan een spreekbuis van de onderbuik. Omdat politici de verantwoordelijkheid hebben om moeilijke keuzes te maken, ook als dat electoraal niet uitkomt. En omdat schijnveiligheid echte veiligheid nooit mag verdringen.

Alle schone energie moet gebruikt kunnen worden

D66 D66 Nederland 11-09-2020 13:14

Mensen leggen zelf zonnepanelen op daken en kunnen meeverdienen met de opbrengsten van windmolens in hun gemeente. Voor industriegebieden worden ook energieplannen gemaakt. En er wordt gewerkt aan een infrastructuur voor laadpalen. In heel Nederland worden dus plannen gemaakt voor schone stroom. D66 wil dat al die regionale plannen goed op elkaar aansluiten, zodat het stroomnet dit aankan, want dan kunnen ze ook echt worden uitgevoerd. Daarom willen we dat een Rijksarchitect op nationaal niveau voor coördinatie zorgt. Sienot: ” Voor de bescherming tegen hoog water hebben we een Deltacommissaris. Zo hebben we ook een Rijksarchitect nodig voor de betrouwbaarheid van ons stroomnet. Die zorgt ervoor dat Rijk, provincies en gemeenten samenwerken en dat hun plannen goed op elkaar afgestemd zijn. Zo kunnen we alle mooie plannen voor schone stroom ook echt waar maken.“

De SP maakt wet om dure externe inhuur tegen te gaan

SP SP Nederland 24-06-2020 08:26

De inhuur van onder andere dure consultants en managers  bij de overheid is met 20% gestegen in het afgelopen jaar. De SP wil dat er een forse beperking komt op de inhuur van dure externe medewerkers. De SP maakt hiervoor een wetsvoorstel. Dit is het achtste jaar op rij dat de inhuur van dure externen is gestegen. Tweede Kamerlid Ronald van Raak: 'De overheid barst van de dure externe consultants, managers en communicatiemedewerkers. Totaal overbodig. Overheden moeten zelf kun taken kunnen uitvoeren en niet afhankelijk zijn van overbetaalde consultants.'

De Tweede Kamer heeft de Roemernorm vastgelegd, naar een voorstel van oud SP-leider Emile Roemer. Die zegt dat maximaal tien procent van de uitgaven besteed mag worden aan de inhuur van externen. Die norm wordt dus jaar na jaar niet gehaald. Van Raak: 'Een norm stellen is voor het kabinet blijkbaar niet voldoende. Daarom zijn we bezig met een wet, die na de zomer wordt ingediend. Daarmee stellen we paal en perk aan dure managers bij de overheid.'

You must have JavaScript enabled to use this form.

Ja, ik wil op de hoogte blijven van belangrijk nieuws en acties van de SP en Lilian Marijnissen.

Historische overwinning: Kroonbenoeming burgemeester uit de Grondwet!

D66 D66 Nederland 22-06-2020 15:05

In 2012 kwam er een nieuw voorstel voor een grondwetswijziging. Ditmaal niet van het kabinet, maar van D66-Tweede Kamerlid Gerard Schouw. Bij de tweede lezing – een grondwetswijziging moet altijd twee keer door beide Kamers heen – mocht ik het overnemen. De Eerste Kamer deed dat net, mede door grote inzet van senator Hans Engels, met 57 stemmen vóór.

Hoe nu verder? We gaan in gesprek over hoe de burgemeester wél moet worden gekozen. Bijvoorbeeld direct door de inwoners van de gemeente of door de gemeenteraad, zoals wij vanaf het begin hebben benadrukt.

Tom van den Nieuwenhuijzen vandaag geïnstalleerd | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 07-05-2020 00:00

Tom van den Nieuwenhuijzen wordt vandaag geïnstalleerd als lid van de Tweede Kamer. Hier gaat hij zich inzetten voor een samenleving waarin iedereen zichzelf kan, mag en durft te zijn: “Als Kamerlid zal ik knokken voor een einde aan de 'doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg' mentaliteit. Onze maatschappij is gebaat bij diversiteit, niet bij een grijze massa.”

Tom groeide op in een Brabants gezin. Na zijn middelbare school doorliep hij in Tilburg de hts-bouwkunde, studeerde hij bedrijfskunde in Maastricht en Management aan Nyenrode Business University. Zijn werkende leven stond voor een groot gedeelte in het teken van duurzaamheid. Recent werkte hij voor de gemeente Amsterdam aan het klimaatakkoord. Daarvoor was hij werkzaam in het bedrijfsleven om dat te verduurzamen en in het onderwijs om studenten eerlijke kansen te geven én te inspireren om bedrijven te verduurzamen.  

Tom heeft jaren ervaring in de lokale politiek. Hij was gemeenteraadslid in Eindhoven -waar hij raadslid van het jaar werd in 2013- en wethouder Financiën en Duurzaamheid in Son en Breugel. Tom heeft zich in de politiek altijd ingezet om het verschil te maken voor de LHBTIQ+ gemeenschap en voor een duurzame maatschappij.

In de Tweede Kamer zal Tom zich bezig gaan houden met de portefeuilles defensie en ontwikkelingssamenwerking. Hij liep op jonge leeftijd stage bij defensie en kijkt er naar uit om weer met deze belangrijke portefeuille aan de slag te gaan. Tom van den Nieuwenhuijzen:

 “Defensie en ontwikkelingssamenwerking gaan hand in hand bij het werken aan een veilige en eerlijke wereld waarin iedereen zichzelf mag zijn. Ik heb zin om te beginnen.”

'Onze hoop is op God' - Senator Schalk over corona

SGP SGP Nederland 07-04-2020 00:00

 

 

De Eerste Kamer vergaderde dinsdag 7 april over de kabinetsmaatregelen in de coronacrisis. Bekijk hier de bijdrage van SGP-senator Peter Schalk.

Lilian Marijnissen in gesprek met Thomas Piketty

SP SP Nederland 28-02-2020 13:27

De 'rockster-econoom' wordt hij ook wel genoemd: Thomas Piketty. Met zijn boek 'Kapitaal in de 21e eeuw' heeft hij het thema ongelijkheid en de gevolgen daarvan wereldwijd op de kaart gezet. Nu heeft hij een nieuw boek geschreven: 'Kapitaal en Ideologie'.

We hebben verschillende ideeën klaarliggen voor het fundamenteel aanpakken van de ongelijkheid. Zo hebben we het voorstel om miljonairs hun eerlijke deel te laten betalen, maar ook stellen we voor om werknemers meer zeggenschap te geven en een eerlijk deel van de winst.

De boodschap van Piketty is duidelijk: ongelijkheid is een politieke keuze. Daar kunnen we dus verandering in brengen.

SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen: 'Ik hoop dat het nieuwe boek van Piketty zorgt voor nog meer bondgenoten in onze strijd tegen de groeiende ongelijkheid. Van links tot rechts wordt inmiddels erkend dat een groeiende groep niet meedeelt in de toenemende winsten en economische groei. Laten we nu dan ook samen in actie komen om ongelijkheid uit te bannen.'

Zie je content die volgens jou niet op deze site hoort? Check onze disclaimer.