Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

18 documenten

In memoriam: Xander van Asperen

D66 D66 Nederland 19-04-2019 09:12

2 september 1952 – 13 april 2019

Ons bereikte het droevige bericht dat Xander van Asperen, voormalig lid van de Besluitvormingscommissie (BVC) en de Landelijke Verkiezingscommissie (LVC), onverwachts is overleden. Hij werd 66 jaar.

Xander van Asperen was D66-lid van het eerste uur. Hij was jarenlang actief voor D66 Utrecht, onder andere als fractiemedewerker en als raadslid (2010-2014). Daarnaast was hij lid van diverse landelijke partijcommissies, waaronder (voorzitter van) de Besluitvormingscommissie en – tot dit voorjaar – de Landelijke Verkiezingscommissie.

Hij was een betrokken en markante D66’er die zeer gemist zal worden. Lees hier het portret van Xander van Asperen uit de decembereditie van ons ledenblad Democraat uit 2015.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

De PVV zal nooit zwijgen.Video! ...

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 18-04-2019 06:59

De PVV zal nooit zwijgen.

Vacatures! 👉 Creatieve ...

VVD VVD Nederland 04-04-2019 09:24

Vacatures! 👉 Creatieve contentmaker 👉 Officemanager 👉 En nog veel meer: http://bit.ly/vvd-vacatures

Er gaat extra geld naar de Maaslijn! ...

PvdA PvdA Nederland 03-04-2019 16:00

Er gaat extra geld naar de Maaslijn! Lodewijk Asscher fietste in januari mee met de Jonge Socialisten in de PvdA, "het gaat eigenlijk nog sneller als je gaat fietsen". 👉🏽bit.ly/maaslijn-akkoord (Video: De Gelderlander)

Achter de schermen werkt het kabinet ...

PvdA PvdA Nederland 03-04-2019 14:00

Achter de schermen werkt het kabinet aan een beperkte CO2-taks, terwijl ze strenge maatregelen hebben beloofd, schrijft het Parool. . 👉🏽 bit.ly/parool-co2-taks-omlaag

📺 Kijktip: morgenochtend is Gert-Jan ...

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 30-03-2019 14:33

📺 Kijktip: morgenochtend is Gert-Jan Segers te gast bij Hour of Power NL

SP: compenseer gemeenten voor hogere uitgaven zorg

SP SP GroenLinks Nederland 28-03-2019 07:14

Minister Hugo de Jonge moet gemeenten compenseren voor het invoeren van een lagere eigen bijdrage voor de gemeentelijke zorg. Daarom schaart de voltallige oppositie in de Tweede Kamer zich achter een voorstel van de SP en GroenLinks. De oppositie vreest dat een lagere eigen bijdrage gaat leiden tot een verschraling van de gemeentelijke zorg, omdat gemeenten meer zorg moeten gaan verlenen voor minder geld.

De eigen bijdrage voor zorg en voorzieningen, zoals thuiszorg, geleverd door gemeenten gaat voor veel mensen omlaag tot een maximum van 19 euro per maand. Met dit zo geheten ‘abonnementstarief’ wil de regering de stapeling van zorgkosten tegengaan. Gemeenten krijgen door dit voorstel minder geld binnen, terwijl tegelijkertijd meer mensen een beroep zullen doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, oftewel de Wmo. SP, GroenLinks en de andere oppositiepartijen willen voorkomen dat gemeenten de nieuwe tekorten gaan opvangen door juist op zorg, ondersteuning en voorzieningen te moeten bezuinigen.

Maarten Hijink (SP): 'De eigen bijdrage is een boete op ziek zijn. Het is heel terecht dat die boete omlaag gaat. Maar als gemeenten niet genoeg geld hiervoor krijgen dan wordt het een sigaar uit eigen doos. Dan is dit plan vooral voor de minister om te pronken met het verlagen van de eigen bijdrage terwijl hij de financiële risico’s bij de gemeenten neerlegt.'

Donderdag gaat de Tweede Kamer in debat over de Wmo en het plan om de eigen bijdrage te verlagen. Dit kost gemeenten naar schatting 190 miljoen euro, terwijl de minister daarvan maar 145 miljoen vergoedt. Gemeenten verwachten dat de tekorten nog flink hoger kunnen worden De oppositie in de Tweede Kamer deelt die vrees en steunt daarom de motie van SP en GroenLinks om ervoor te zorgen dat gemeenten volledig gecompenseerd worden voor de lagere inkomsten en hogere uitgaven van deze wet.

Voltallige oppositie: compenseer gemeenten voor hogere uitgaven Wmo | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 28-03-2019 00:00

Minister Hugo de Jonge moet gemeenten compenseren voor het invoeren van een lagere eigen bijdrage voor de gemeentelijke zorg. Daarom schaart de voltallige oppositie in de Tweede Kamer zich achter een voorstel van de SP en GroenLinks.

De oppositie vreest dat een lagere eigen bijdrage gaat leiden tot een verschraling van de gemeentelijke zorg, omdat gemeenten meer zorg moeten gaan verlenen voor minder geld.

De eigen bijdrage voor zorg en voorzieningen, zoals thuiszorg, geleverd door gemeenten gaat voor veel mensen omlaag tot een maximum van 19 euro per maand. Met dit zo geheten ‘abonnementstarief’ wil de regering de stapeling van zorgkosten tegengaan. Gemeenten krijgen door dit voorstel minder geld binnen, terwijl tegelijkertijd meer mensen een beroep zullen doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, oftewel de Wmo. SP, GroenLinks en de andere oppositiepartijen willen voorkomen dat gemeenten de nieuwe tekorten gaan opvangen door juist op zorg, ondersteuning en voorzieningen te moeten bezuinigen.

Corinne Ellemeet (GroenLinks): “Als mensen een verlaging van de eigen bijdrage krijgen, dan moeten daar niet óók bezuinigingen op zorg en op minima bijzitten. En dat is precies wat dit kabinet doet. Goede zorg moet voor iedereen betaalbaar en beschikbaar zijn. Om daarvoor te kunnen zorgen moeten we gemeentes compenseren voor de extra kosten die ze maken, zodat de kwaliteit van zorg gewaarborgd blijft.”

Maarten Hijink (SP): “De eigen bijdrage is een boete op ziek zijn. Het is heel terecht dat die boete omlaag gaat. Maar als gemeenten niet genoeg geld hiervoor krijgen dan wordt het een sigaar uit eigen doos. Dan is dit plan vooral  voor de minister om te pronken met het verlagen van de eigen bijdrage terwijl hij de financiële risico’s bij de gemeenten neerlegt.”

Vandaag gaat de Tweede Kamer in debat over de Wmo en het plan om de eigen bijdrage te verlagen. Het CPB schat in dat dit gemeenten 190 miljoen euro kost, terwijl de minister daarvan maar 145 miljoen vergoedt. Gemeenten verwachten dat de tekorten nog flink hoger kunnen worden De oppositie in de Tweede Kamer deelt die vrees en steunt daarom de motie van SP en GroenLinks om ervoor te zorgen dat gemeenten volledig gecompenseerd worden voor de lagere inkomsten en hogere uitgaven van deze wet.

Ga jij vandaag samen met onze ...

DENK DENK Nederland 20-03-2019 12:34

Ga jij vandaag samen met onze toekomstige senator, Selçuk Öztürk, geschiedenis schrijven?

Mijn bijdrage aan het debat over burgemeesters die met de dood bedreigd worden

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 15-03-2019 16:57

Door Stieneke van der Graaf op 15 maart 2019 17:53

Mijn bijdrage aan het debat over burgemeesters die met de dood bedreigd worden

Dank u wel voor het woord, mevrouw de voorzitter. Wij vragen aan iedere burgemeester in het land om bij zijn aantreden te zweren of te beloven getrouw te zijn aan de Grondwet, wetten na te komen en alle plichten als burgemeester naar eer en geweten te vervullen.

Met die eed en de bevoegdheden die daaruit voortvloeien, komen burgemeesters in de schijnwerpers te staan als burgermoeder of burgervader, het boegbeeld van de gemeente, voorzitter van de gemeenteraad, handhaver van de openbare orde, maar ook steeds meer als crimefighter. Wij zien helaas de schaduwzijde van die schijnwerpers. Burgemeesters die hun nek uitsteken voor een veilige stad of de opvang van asielzoekers in hun gemeente, krijgen te maken met bedreigingen, soms zelfs doodsbedreigingen, moeten onderduiken of zelfs vluchten naar het buitenland. De Machiavelliprijs ging dan ook terecht naar de bedreigde burgemeester, ook als aanklacht tegen het fenomeen dat de wortels van onze democratie aantast. De prijs werd symbolisch in ontvangst genomen door burgemeester Jos Wienen.

De ChristenUnie spreekt hierbij ook graag haar waardering en bewondering uit voor de burgemeesters en het werk dat zij iedere dag doen. Er zijn acties nodig om dit te kunnen borgen. Het is goed dat het kabinet, in het bijzonder de bewindslieden van Binnenlandse Zaken en Justitie, hier serieus werk van maakt. Eerder spraken we met de minister van Binnenlandse Zaken over maatregelen om te komen tot een adequater wettelijk instrumentarium voor de burgemeesters. Kan de minister ons informeren over de voortgang hiervan?

We hebben kennisgenomen, inderdaad via de krant, van het voornemen van de minister van Justitie om de straffen voor bedreiging van burgemeesters te verdubbelen. Dat kan op onze instemming rekenen, maar wanneer kunnen we die voorstellen tegemoetzien?

Dan het aangifte doen van bedreiging. Kan de minister inzicht geven in hoe vaak aangifte wordt gedaan van bedreiging? Hoe vaak lukt het echt om tot vervolging over te gaan? Kan de minister ook aangeven of er gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om aangifte te doen van ambtsdwang? Dat is mogelijk eerder te bewijzen dan een daadwerkelijke bedreiging. Hoe ziet de minister dat?

Voorzitter. Als ik burgemeesters spreek, hoor ik gedreven mensen die zich niet uit het veld laten slaan, maar die zich wel zorgen maken over hun rol en verschuivende verantwoordelijkheden. Kan het kabinet ingaan op de balans tussen die rollen? In de eerste plaats zijn ze burgervader of burgermoeder, handhaver van de openbare orde, maar ze worden steeds meer gepositioneerd als crimefighter. Is het kabinet met de ChristenUnie van mening dat de bestrijding van georganiseerde misdaad in de eerste plaats echt een taak is van het OM als gespecialiseerd orgaan, met een strafrechter die er nauwlettend op toeziet dat de grenzen van de rechtsstaat niet worden overschreden? Is het kabinet ook van mening dat het bestuursrecht ondersteunend moet zijn aan het strafrecht? Graag een reactie van de minister.

De regioburgemeesters willen meer bevoegdheden in de aangekondigde Ondermijningswet, bijvoorbeeld de mogelijkheid om een pand te sluiten als er wapens aanwezig zijn. Die wens is heel verklaarbaar en begrijpelijk, maar het is ook heel ingrijpend en vergaand. Hoe kijkt de minister daartegen aan?

Voorzitter. Tot slot vraag ik nog aandacht voor één punt. Op het moment dat er aanleiding is voor preventieve beveiliging van bijvoorbeeld de woning van een burgemeester of een wethouder, moeten gemeentebestuurders voor de financiering toestemming vragen aan de gemeenteraad. Dat is verklaarbaar, maar ik vind het ook een kwetsbaar punt. Is het een mogelijkheid om de afweging in dit soort heel specifieke en precaire gevallen bij de Commissaris van de Koning te leggen?

Dank u wel.