Nieuws van politieke partijen in Raalte inzichtelijk

135 documenten

Hét verschil maken!

CDA CDA VVD D66 Raalte 23-12-2019 11:10

Beste CDA’ers, Na het aftreden van onze zeer gewaarde voormalig voorzitter Frans Wichink Kruit is er helaas nog geen opvolger. Als bestuur zijn we met een aantal van onze lokale partijprominenten druk aan de slag om naast een nieuwe voorzitter ook nog twee bestuursleden te werven. Dus hebt u potentiële kandidaten als voorzitter en bestuursleden, dan verzoek ik u om deze aan mij of een van de andere bestuursleden door te geven. Om in de tussentijd de bestuurstaken in goede banen te leiden heb ik als interim-voorzitter samen met onze secretaris Jeroen Flierman de handschoen opgepakt om het bestuur te leiden met penningmeester Johan Bulstra en bestuurslid Gerard Reimert. We hebben de taken onderling verdeeld en met de goede sfeer in het bestuur lopen zaken goed. Hiervoor wil ik ook de complimenten geven aan wethouder, fractie en medebestuursleden. Als interim-voorzitter is ook een van de taken om een bijdrage te schrijven voor onze nieuwsbrief. En in deze nieuwsbief wil ik het met u hebben over “Hét verschil maken” als politicus en politieke partij…. Als politicus en politieke partij kan het verschil op verschillende manieren worden gemaakt. Ik noem een tweetal voorbeelden, waarbij verschil wordt gemaakt: 1. VVD-fractievoorzitter Dijkhoff kreeg naast zijn salaris als Kamerlid zo'n 37.000 euro wachtgeld per jaar. Wachtgeld, omdat hij in het kabinet-Rutte II staatssecretaris van Asiel en minder dan vier weken minister van Defensie was. Eerst wil hij het wachtgeld houden, omdat hij er recht op heeft. Een week ziet hij er tegen zijn wil van zijn wachtgeld af. “Gedoe om wachtgeld” bevestigt een beeld in het land dat politici zakkenvullers zijn en hiermee maak je inderdaad verschil… 2. Een lokale politicus signaleert op SallandCentraal.nl 22 oktober een gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef: a. “We hebben echt een Randstedelijk kabinet”. b. “Er ligt een enorme taak voor lokale mensen van D66, maar ook de VVD om richting Den Haag duidelijk te maken wat er aan de hand is” c. “Men moet niet praten over de boeren, zzp’ers of de regio, maar mét deze mensen” Opvallend hierbij is hier, dat hij zelf ook praat over maar niet mét “Den Haag”. Welk verschil maakt hij tussen zijn eigen gesignaleerde gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef en zijn eigen daden? Deze voorbeelden maken verschil, maar niet hét gewenste verschil, welke we als CDA Raalte willen maken. Voorbeelden hoe het als CDA’ers wel gemaakt kan worden zijn: 1. Ons CDA Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt heeft zich twee jaar vastgebeten in de misstanden met kinderopvangtoeslagen bij de Belastingdienst. Door D’66 staatssecretaris Menno Snel van Financiën zijn daarbij cruciale stukken in de toeslagenaffaire achtergehouden voor de Tweede Kamer. Het gevecht van Pieter Omtzigt om toeslagenaffaire voor de gedupeerde ouders tegen de almachtige overheid heeft na twee jaar zijn vruchten af geworpen. Hierbij maakt onze Pieter echt hét verschil voor de gedupeerde ouders. Chapeau Pieter! 2. Onze eigen CDA fractie en CDA wethouders maken ook het verschil bij: a. De uitbreidingsmogelijkheid voor bedrijventerreinen in Heino van ons raadslid Jeroen Neimeijer. b. Onze wethouder Gerria Toeter bezig binnen het sociaal domein om te komen tot één aanspreekpunt voor een betere, integrale aanpak van mensen met problemen. c. Of ons raadslid Aaltje Booijink, die op openbare orde en veiligheid de burgemeester bij de les houdt. Ook in de gemeente Raalte kan hij werken aan grootstedelijke problemen! En zo zijn er meer voorbeelden, waarbij we als CDA Raalte op een positieve manier hét verschil maken. Wilt u ook op een positieve manier het verschil maken, dan kunt u natuurlijk altijd met mij of een van de andere contact opnemen! Tot slot wil ik u nog hele fijne Kerstdagen en Oud en Nieuw wensen. Geniet en vier deze tijd met uw familie, naasten en dierbaren! Voor 2020 nodig ik u van harte uit om mee te denken over ons CDA en onze gemeente Raalte. Interim-voorzitter CDA Raalte A.M. Kleine Staarman 06-835301953

‘Middeleeuwse toestanden’ met arbeidsmigranten in Heino: SP wil uitleg minister

SP SP Raalte 15-11-2019 19:00

Jasper van Dijk, 2e Kamerlid SP, stelt vandaag schriftelijke Kamervragen over de volgens hem 'middeleeuwse toestanden' op Park Old Heino. Meer over dit onderwerp vindt u hier, hier en hier.

De vragen vindt u hieronder:

Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over middeleeuwse toestanden in Heino

1 Wat is uw oordeel over de berichten inzake misstanden rond de leefomstandigheden van arbeidsmigranten in Park Old Heino in Raalte?  (1)

2 Deelt u de mening dat het onaanvaardbaar is dat uitzendbureaus arbeidsmigranten afraden om zich in te schrijven in de Gemeentelijke Basisadministratie? (2)

3 Hoe gaat u uitzendbureau Otto Workforce (en andere uitzendbureaus) verplichten om hun werknemers te laten inschrijven bij de Gemeentelijke Basisadministratie?

4 Wat is uw oordeel over de gebrekkige controle door de gemeente Raalte op de leefomstandigheden in het Park Old Heino?

5 Hoe staat het met de gesprekken om de afhankelijkheidsrelatie van arbeidsmigranten tegenover het uitzendbureau (zowel werkgever als huisbaas) te beperken? (3)

6 Deelt u de mening dat een huur van 100 euro per persoon per week schaamteloos is? Wat onderneemt u om een fatsoenlijke huurprijs te bewerkstelligen? (4)

7 Deelt u de mening dat de regels rond het SNF-keurmerk van de uitzendbureaus in Park Old Heino met voeten worden getreden?

8 Deelt u de mening dat een permanent verblijf in vakantiewoningen onwenselijk is?

9 Deelt u de mening dat uitbuiting, moderne slavernij en Middeleeuwse toestanden keihard moeten worden aangepakt? Wat onderneemt u daartoe?

In gesprek met kandidaat voorzitters

SP SP Raalte 01-11-2019 22:27

Donderdagavond 31 oktober hebben in Almelo twee kandidaat-voorzitters, Jannie Visscher en Patrick van Lunteren, zich voorgesteld aan en gesproken met leden uit Overijssel. Ook een delegatie uit Raalte was aanwezig.

Cursusreeks VVD Salland regio's Salland en Vechtdal

VVD VVD Raalte 24-10-2019 06:10

https://raalte.vvd.nl/nieuws/36935/cursusreeks-vvd-salland-regio-s-salland-en-vechtdal

VVD Salland en VVD Vechtdal hebben de handen ineen geslagen en organiseren samen een cursusreeks voor alle leden die geïnteresseerd zijn in de gemeentelijke politiek en hun kennis en vaardigheden willen uitbreiden. Het programma ziet er als volgt uit:

 

Zaterdag 2 november: Presentatietechniek I. Locatie gemeentehuis van Raalte

Zaterdag 7 december: Liberalisme I. Locatie gemeentehuis van Raalte

Zaterdag 25 januari: Debatteren I. Locatie gemeentehuis van Raalte

Zaterdag 22 februari: Gemeentefinanciën. Locatie gemeentehuis van Raalte

 

Alle cursusdagen zullen 1 dagdeel bestrijken en duren van 09.00 tot 12.00 uur.

Goed om te weten; na het volgen van deze cursusreeks heeft u de verplichte toelatingscursussen voor de Masterclass voltooit en voldoet u daarin aan de

voorwaarden voor de Masterclass Oost!

 

De cursussen zullen gegeven worden door Roeland Fens. Ook ons Tweede Kamerlid Daniel Koerhuis zal op twee van de dagen aansluiten in de koffiepauze.

Opgeven kan via vvdsalland@gmail.com

Zonnige viering 25 jaar SP Raalte

SP SP Raalte 21-09-2019 19:31

Vandaag stonden we stil bij het 25 jarig bestaan van de SP afdeling Raalte, Olst-WIjhe. We hebben ons niet in vergaderzalen verstopt maar we gingen in hartje Heino op de markt staan. Onder andere met een portrettengalerij van voormalige raadsleden en actieve leden, gemaakt door Harry van Kampen en Ellen van den Berg.

De kraam was voorzien van verschillende soorten SP materiaal, waaronder het boekje Heel de mens, de Tribune en Spanning. 

De presentatie over enkele van onze lokale acties van de afgelopen decennia werd vertoont in een eigen gemaakt "bioscoopje".

Dat alles zorgde voor voldoende gespreksstof met voorbijgangers, leden en belangstellenden.

https://raalte.sp.nl/nieuws/2019/09/zonnige-viering-25-jaar-sp-raalte
https://raalte.sp.nl/nieuws/2019/09/zonnige-viering-25-jaar-sp-raalte
https://raalte.sp.nl/nieuws/2019/09/zonnige-viering-25-jaar-sp-raalte

De geluiden van voorbijgangers waren positief, SP is een partij van de menselijke maat.

De inwoners weten goed te vertellen waarvoor ze staan en wat ze willen. De meest besproken thema's zijn discriminatie, eenzame ouderen, hoge kosten voor levensonderhoud en het buitenzwembad Tippe. Maar ondanks alles is Heino een fijne dorp om te wonen.

Rond een uur of tien arriveerde de burgemeester. En hij ging na de speciale SP-ambtsketting te hebben gekregen met ons oudste lid Gerrit Kelder op de foto.

https://raalte.sp.nl/nieuws/2019/09/zonnige-viering-25-jaar-sp-raalte
https://raalte.sp.nl/nieuws/2019/09/zonnige-viering-25-jaar-sp-raalte

Hij was geïnteresseerd in onze successen die we hebben behaald in verschillende buurten. MIka Gielink, 8 jaar, heeft hem de zelfgemaakte SP ketting omgehangen.

Ook de heer Den Daas, fractievoorzitter van Lokaal Alternatief kwam even langs.

Iedereen die de moeite nam om langs te komen hartelijk dank en als uw interesse voor de SP is gewekt en/of u meer wilt weten bent u van harte welkom bij onze afdeling.Het organisatieteam kijkt terug op een zeer geslaagde dag.

Met vriendelijke groeten,

Shraddha Lenka Pitrmanova Voorzitter SP afdeling Raalte, Olst- WIjhe

Systemen

CDA CDA Raalte 04-09-2019 10:04

De afgelopen tijd is het al een aantal malen in het nieuws geweest, de lange wachttijd van het CBR. Dat wachten kan erg lang duren. Ik heb het helaas van dichtbij mee mogen maken. Het "systeem” vertelt je vooral niet naar de balie van de gemeente te gaan maar vooral via de website en het internet de zaken te regelen. Dat moet dan wel werken, en als het dus niet werkt, richt je je dus alsnog tot de baliemedewerkers van de gemeente Raalte. Die je allervriendelijkst te woord staan maar je vervolgens ook niet kunnen helpen. Het heeft menigeen veel stress, frustratie, mail verkeer en telefoontjes gekost om uiteindelijk het felbegeerde “roze” pasje weer op te mogen halen. Een ingewikkeld systeem, dat uitgaat van digitaal vaardige mensen. Dat is echt iets anders dan een mail versturen. Daarnaast gaat er veel mis. Gegevens worden aan verkeerde personen gekoppeld, de werkdruk is enorm en de maatschappelijke ontevredenheid groot. Wie het nog snapt, mag het oplossen. Een systeem werkt goed als alles klopt. Het vult zich met gegevens die wij erin stoppen. Een computer denkt namelijk niet na, dat doen wij mensen. Dus als je naar de longarts gaat en je hebt de adresgegevens aangepast, dan liggen je medicijnen gewoon in Raalte bij de apotheek in plaats van in Lemelerveld. Het “systeem” denkt namelijk niet.Ga je een dag naar Amsterdam, goed voorbereid, met het hele gezin. Parkeerkaart en tramkaart ineen voor € 7,50, met kortingskaarten via vakantieveiling naar Madame Tussaud, een gezellige dag uit. De auto geparkeerd, achter de meute aan, naar het “omwissel-apparaat”, kaartje erin 4 personen aangeven, tramkaartjes eruit en de stad in. Blijkt bij de terugkomst in de parkeergarage, het parkeerkaartje uit een ander gleufje te komen en deze is dus ’s morgens gemist. Dan maar even bellen, tja het systeem bepaalt dat je een verloren kaart moet halen van € 75, =. Wat een enorme domper. Na veel bellen en uiteindelijk mail en een brief, restitutie ontvangen en de schade blijft beperkt tot € 25, =Hoe zou het nu zijn als deze systemen er niet waren? Werd het dan één grote Jan boel? Of was de keuringsarts verbonden met de plaatselijke gemeenten en kregen onze inwoners weer een gezicht.En wist de apotheker dat de inwoner naar Lemelerveld was verhuisd omdat zij dat zelf was komen vertellen. In Amsterdam was natuurlijk die aardige parkeerwachter er geweest die niet op kon tegeneen jong gezin met teleurgestelde gezichten. Het is een utopie, het enige wat blijft is dat het om ons mensen gaat en een systeem nooit de boventoon moet gaan voeren. Aaltje Booijink - Raadslid CDA Raalte

DWARS OverijsselOp maandag gaan we ...

GroenLinks GroenLinks Raalte 12-08-2019 09:02

Gisterenavond was er een bijeenkomst ...

Gemeentebelangen Gemeentebelangen Raalte 12-07-2019 05:01

Gisterenavond was er een bijeenkomst in Luttenberg. Raalter Atelier 2 participatie omgevingsvisie. Een mooi samenspel van inwoners, professionals, ambtenaren, wethouders en raadsleden. Samen in gesprek hoe zien we de toekomst. Wat zijn de aandachtspunten!

Centrum van Raalte ...

Gemeentebelangen Gemeentebelangen Raalte 09-07-2019 04:56

Centrum van Raalte Toekomstproef https://www.gbraalte.net/centrum-van-raalte-toekomstproef/

http://www.raaltenatuurlijk.nl/raalte ...

Raalte Natuurlijk Raalte Natuurlijk Raalte 05-07-2019 16:33

http://www.raaltenatuurlijk.nl/raalte-natuurlijk-stopt-opinie-in-salland-komt/