Nieuws van politieke partijen in Groningen inzichtelijk

55 documenten

Jan van den Berg neemt afscheid als Fractiemedewerker | Groningen

GroenLinks GroenLinks Groningen 28-02-2020 00:00

Deze maand namen we afscheid van één van de bekendere gezichten van GroenLinks Groningen. Na 27 jaar werkzaam geweest te zijn als Fractiemedewerker gaat Jan van den Berg met pensioen.

Symbolisch gezien kon het bijna niet beter. Tijdens de allerlaatste uren dat het Stadhuis open was voor de grote renovatie van start ging, stond de entreehal vol met gasten voor het verrassingsfeest. Zowel huidige als voormalige fractieleden van GroenLinks kwamen bij elkaar om Jan te feliciteren met z'n pensioen en te bedanken voor alles wat hij voor ze heeft betekend.

Daar bleef het natuurlijk niet bij. Een persoon als Jan verdient immers een groots afscheid. Daarom werd er ook gezongen door kleinkinderen en een koor, gedicht door de stadsdichter, gesproken door oud-fractievoorzitters en vooral ook veel gelachen.

Jan schreef zelf het volgende over zijn afscheidsfeest:

"Bij de koffie en de cake na een begrafenisplechtigheid hoor je mensen wel eens gekscherend zeggen het jammer te vinden dat ze de mooie woorden die bij zo’n gelegenheid worden gesproken in geval van eigen overlijden niet zelf meer kunnen horen. Afgelopen vrijdag was ter gelegenheid van mijn laatste werkdag een feestje georganiseerd waar deze onbestaanbare situatie voor mij niettemin een soort van werkelijkheid werd. Bij leven en welzijn werd ik de hemel in geprezen en dat is voor een ongestorvene toch even wennen. Er waren speeches van mijn voormalige bazen, de opslagruimte in het GroenLinkspand wordt voorzien van het straatnaambord ‘Jan van den Berging’, Pistache zong, de stadsdichter droeg voor, heel uit Groningen afkomstig bestuurlijk GroenLinks gaf acte de presence en van de bodes van het stadhuis kreeg ik de koffiekan en het melkkannetje ten geschenke dat ik elke ochtend gevuld bij ze kwam ophalen. Van partij- en gemeentewege werd mij bovendien een nieuwe fiets aangeboden, waarmee ik beloof de komende tijd ’s Heeren wegen onveilig te gaan maken. ’t Kon minder!"  

- Jan van den Berg

Robert Lagestee zal de functie van Fractiemedewerker van Jan overnemen. Hiervoor was Robert lid van het afdelingsbestuur. Ook was hij de campagneleider voor de provinciale en Europese verkiezingen, maakte hij deel uit van het campagneteam voor de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen en zat hij in het landelijk bestuur van DWARS.

Elte Hillekens nieuwe campagneleider | Groningen

GroenLinks GroenLinks Groningen 28-01-2020 00:00

In de afgelopen jaren hebben we veel campagnes gevoerd (en gewonnen!) Je zou er bijna door vergeten dat de volgende campagne alweer bijna voor de deur staat. Om ons vast warm te draaien voor die campagne is Elte Hillekens benoemd tot Campagneleider.

De komende tijd zal Elte zich vooral bezighouden met het warmdraaien voor de campagne en het verzamelen van een Campagneteam. Interesse? Neem dan contact met ons op!

Elte neemt het campagnestokje over van Robert Lagestee, die de campagnes voor de Provinciale Staten en het Europese Parlement leidde. 

Democratie is gebaat bij demonstreren, niet bij intimidatie

D66 D66 GroenLinks Partij voor de Dieren Groningen 16-10-2019 15:41

Vandaag waren de incidenten die ontstonden tijdens het boerenprotest van afgelopen maandag het onderwerp van een actualiteitendebat in de gemeenteraad van Groningen. Voor D66 is het belangrijk dat we dit debat vandaag voeren, juist omdat we moeten voorkomen dat vanwege incidenten het recht op demonstreren ingeperkt zou kunnen worden. Demonstreren moet altijd kunnen. Maar het recht van de één mag nooit het recht van de ander schaden. Ook daar ging het vandaag over. Wieke Paulusma: ‘Het recht op veiligheid en het recht op het kunnen uitvoeren van je publieke functie mogen niet geschaad worden. Ook, of juist als het een politieke functie betreft, ook nog eens democratisch verkregen via verkiezingen’. Lees hier de hele woordvoering van Wieke:

Het was een heftige maandag. Voor iedereen. Voor de boeren. Voor hun gezinnen thuis. Voor de politie aanwezig bij het provinciehuis bekogeld met stro. Staande achter een deur die ingereden werd door een tractor en hún gezinnen thuis. Voor de ambtenaren én de bestuurders in het provinciehuis die uiteindelijk onder politie escorte naar buiten moesten en hún gezinnen thuis. 

Of, voorzitter, wellicht niet thuis, maar wel via de livestream volgden wat er deze maandag allemaal gebeurde en ontspoorde in Groningen. En voorzitter, niet alleen deze mensen maakten zich zorgen of voelden zich onveilig, dit gold ook voor inwoners in de stad die nietsvermoedend langs de Vismarkt fietsten, door de Herestraat liepen of op een bus stonden te wachten.

Voorzitter, voor D66 is het belangrijk dat we dit debat vandaag voeren, omdat wij juist het recht op demonstreren zo belangrijk vinden. Dat je mag zeggen waar je wakker van ligt en waar je boos over bent. Dat moet altijd kunnen. 

Maar voorzitter, wat ook moet kunnen is dat mensen in deze stad zich veilig voelen. En wat zeker moet kunnen is dat je als openbaar bestuurder en als ambtenaar je werk moet kunnen doen. Veilig. Dat we niet tornen aan de legitimiteit van de democratische besluitvorming. Want voorzitter, wie wil er straks de politiek nog in? Of voor de publieke zaak werken als we onze zin halen ‘met geweld, intimidatie en dreiging’ op wat voor manier dan ook ‘normaal en nodig’ gaan vinden. 

D66 stelt daarom in aansluiting op de Partij voor de Dieren en GroenLinks nog de volgende twee vragen: Aan het eind van de middag werd er een strop opgehangen voor het provinciehuis, in afwachting van gedeputeerden en statenleden die naar buiten kwamen. Bent u het met ons eens, en hopelijk is dit een ongelooflijk open deur en daarmee een overbodige vraag, dat dit soort uitingen lokale politici niet alleen intimideren en bedreigen, maar ook het veilig uitvoeren van hun politieke taak, democratisch verkregen via verkiezingen, onmogelijk maakt en daarmee ontoelaatbaar zijn? Want voorzitter; ik zei het net ook al; wie wil er straks de politiek nog in als dit de manier van je recht halen wordt? 

En voorzitter. Afgelopen maandag heeft naast emotionele schade ook fysieke schade aangericht. Kapotgereden hekken, omgereden paaltjes, het omgeploegde Martini Kerkhof. Waar wordt de schade die de stad heeft geleden verhaald? Kan het college iets zeggen over de afhandeling hiervan?

Voorzitter tot slot. D66 koestert de democratie. Dat we, zoals we ook al eerder aangaven,  het recht hebben om te demonstreren. Maar dat we ook, via onze gekozen volksvertegenwoordigers invloed kunnen uitoefenen. Het recht van de een mag alleen nooit het recht van de ander in de weg zetten. Of hun werk onveilig maken. Je zin met geweld halen mag nooit normaal worden.

Het bericht Democratie is gebaat bij demonstreren, niet bij intimidatie verscheen eerst op Groningen.

Samenwerken aan slimme mobiliteit | Groningen

GroenLinks GroenLinks Groningen 10-07-2019 00:00

HIVE.MOBILITY. Zo heet het nieuwe ontwikkelcentrum voor slimme mobiliteit. Op 5 juli werd de naam bekend gemaakt door bestuurders van de samenwerkende partijen, onder wie door GroenLinks-wethouder Philip Broeksma.

Seizoensafsluiting 2019

VVD VVD Groningen 08-07-2019 07:07

Afgelopen zaterdag hebben we met bijna 40 leden het politieke seizoen 2018-2019 afgesloten. Net als voorgaande jaren hebben we een gezellige ronde door de diepe in onze stad gemaakt, die opgevolgd werd door enkele speeches. Waaronder die van Amrut van de stad en ommeland partij, die ons een spiegel heeft voorgehouden. Daarnaast hebben we afscheid genomen van bestuurslid Frans Ozinga. We hebben de dag afgesloten met een barbecue en een borrel. Hopelijk zien we u volgend jaar terug! 

D66 Noord-Groningen geschokt door ...

D66 D66 Groningen 06-07-2019 05:17

D66 Noord-Groningen geschokt door standpunten 2e kamer fractie.

D66 D66 Groningen 06-07-2019 04:08

Aan de tweede kamerfractie van D66https://noord-groningen.d66.nl/2019/07/06/d66-noord-groningen-geschokt-door-standpunten-2e-kamer-fractie/

 

Zijldijk, 5 juli 2019

 

Dames en heren,

 

Het bestuur van D66 Noord Groningen is geschokt door een aantal standpunten dat recent in de tweede kamer ingenomen is.

Allereerst het standpunt over het vergoeden van anticonceptie uit het basispakket. Wij vinden dat dit een verkeerd signaal is. Anticonceptie is anno 2019 algemeen geaccepteerd, dan hoort dit ook in het basispakket van de zorgverzekering. Niet alleen de ‘pil’, maar ook spiraaltjes en sterilisatie horen daar wat ons betreft bij. Dit kost wat, maar voorkomt heel veel sociale ellende.

Dan de beslissing rond de uitbreiding van de vluchten van Schiphol. Ook hier is bij ons weten nooit door de leden een beslissing over genomen. Wij kunnen ons als milieubewuste kiezers niet voorstellen dat partijgenoten dit een goed idee vinden. Misschien vindt u het opmerkelijk dat juist leden uit Noord Groningen hierover vallen. Wij willen solidair zijn met mensen rond Schiphol die overlast ervaren en maken ons ook grote zorgen over luchtvervuiling. Wij geloven niet in wonderen dat vliegtuigen plotseling schoner worden. Logisch gevolg: meer fijnstof en CO2 uitstoot. En daar kun je als D66er niet voor zijn.

Ongetwijfeld zal er een argumentatie achter deze beslissingen zitten. Wij kunnen ons voorstellen dat coalitie-overwegingen hier een rol in gespeeld hebben, maar bovenstaande beslissingen zijn wat ons betreft niet onderhandelbaar. Wij zijn weliswaar een kleine afdeling, maar willen toch onze grote zorgen uitspreken over het verkwanselen van de uitgangspunten van de partij waar wij uit overtuiging lid van geworden zijn.

Graag krijgen wij daarom uitleg van u wat er toe heeft geleid dat u deze standpunten hebt ingenomen.

 

Namens bestuur D66 Noord-Groningen

 

Willem Schaap/Inge Draaisma, duo-voorzitters

Bolle Blogt: De bezem erdoor

CDA CDA GroenLinks VVD PvdA Partij voor de Vrijheid Groningen 04-07-2019 08:00

Afgelopen woensdag stond het financiële meerjarenbeleid op de agenda. En dat is geen beeld om vrolijk van te worden. Grote tekorten op het budget voor de uitkeringen en jeugdzorg. Een tekort dat oploopt tot zo’n 22 miljoen. Aan de andere kant is het ook geen nieuw beeld, want de gemeente Groningen leeft al jaren boven haar stand. Slechte financiële kengetallen, ontzettend hoge schulden en structureel meer geld uitgeven dan er binnenkomt. De nieuwe coalitie heeft daar (nog) geen verandering in gebracht. Nee, de nieuwe coalitie heeft de ambities hooggehouden, de reserves flink geplunderd en vervolgens de onroerendezaakbelasting, de parkeertarieven en de toeristenbelasting verhoogd. En toen kwam daar het bericht vanuit den Haag dat het dit jaar wat minder zou worden. Overigens geheel volgens de bekende systematiek: Er zijn ook jaren dat Groningen een meevaller kan noteren namelijk. Edoch: Moord en brand! Den Haag moet over de brug komen! De coalitiepartijen wisten niet hoe snel ze met de vinger naar den Haag moesten wijzen in de media (link). Maar dat is slechts een gedeelte van de financiële analyse. Ja, op sommige beleidsterreinen is het budget vanuit den Haag onvoldoende - bijvoorbeeld bij de jeugdzorg. Maar de gemeente Groningen kan niet de rechterhand ophouden in den Haag, om het vervolgens met de linkse hand in Groningen weer over de balk te smijten. Gelukkig liet de wethouder van financiën dat ook weten. Dat dit niet opgelost kan worden zonder dat het pijn gaat doen. En niet alleen bij de coalitiepartijen, zo liet hij optekenen, maar bij de gehele gemeenteraad. Vandaar ook de oproep van het college aan de diverse partijen om hun oplossingsrichting aan te geven. Hoe komen we uit deze financiële moeilijke situatie? De VVD had een aantal suggesties. De Stadspartij deed een oproep op ook de oppositie goed te betrekken. De PVV hield het bekende verhaal dat de duurzaamheidsmaatregelen geschrapt zouden moeten worden. Maar vanuit de coalitie bleef het stil. Niets. Of nou ja... De PvdA vond dat we het hoofd koel moesten houden, want misschien kregen we bij de volgende berekening wel weer meer geld vanuit den Haag. Vandaar waarschijnlijk ook hun pleidooi om de ijsbaan op de Grote Markt te behouden. De bezem zal erdoor moeten. Een kaasschaaf gaat niet helpen. Je zult moeten beginnen bij de wettelijke taken en kijken hoeveel dat kost. En pas dan kun je geld uit gaan geven aan zaken waar je niet over gaat en ook niet van bent. Dat is geen leuk proces, want dat betekent dat op vrijwel elk beleidsterrein zal moeten worden gesneden. Maar het is onontkoombaar. Als je niet blijvend de lasten van je politieke ambities bij de burgers neer wilt leggen, kan het niet anders. En de grote winnaar van de afgelopen verkiezingen, GroenLinks, wat vond die ervan vraagt u zich af? Met 11 zetels van de in totaal 45, hadden ze geen enkele inbreng. Niks, noppes, nada. Geen denkrichting, geen idee, gewoon niets. En die immense stilte, dat baart me misschien wel meer zorgen dan de financiële situatie

Gisteren waren de verkiezingen voor ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Groningen 28-05-2019 09:37

Gisteren waren de verkiezingen voor de Eerste Kamer. Getrapte verkiezingen. U bracht uw stem uit in maart tijdens de Provinciale verkiezingen. Uw vertegenwoordiger mocht gisteren stemmen in de Provinciale Staten voor de Eerste Kamer. Heel gelukkig zijn we met een stem extra in de eerste kamer. Een derde senator namens de Partij voor de Dieren. Onze stem wordt luider! #groeiendverzet

Kiezers bedankt! | Groningen

GroenLinks GroenLinks PvdA Groningen 27-05-2019 00:00

Uit de uitslag op gemeente-niveau blijkt dat GroenLinks met 22,27% van de stemmende grootste partij van de gemeente Groningen is geworden.

Dat betekent dat we, ook sinds de Provinciale Statenverkiezingen, weer verder gegroeid zijn. Bij die verkiezingen, in maart van dit jaar, haalde GroenLinks 20,4% in de gemeente.

Het opkomstcijfer voor de verkiezing van het Europees Parlement is in de gemeente Groningen 47.36%. Dat is aanmerkelijk hoger dan bij de verkiezing in 2014 (40,45%).

Extra mooi is dat óók de Partij van de Arbeid flink wist te groeien in de gemeente. Dat betekent een enorme steun voor linkse en progressieve politiek in Groningen!

Wij willen alle Groningse kiezers enorm bedanken voor hun steun. Ook danken we natuurlijk al onze campaigners die de afgelopen maanden er alles aan gedaan hebben om zoveel mogelijk mensen ter interesseren voor Europese politiek. 

-Bekijk hier de volledige uitslag van de gemeente Groningen.

 

GroenLinks groeit in Nederland naar 11% van de stemmen en van 2 naar 3 Europese zetels. Behalve in Groningen werden we de grootste partij in grote steden als Amsterdam en Utrecht en ook in andere studentensteden als Wageningen, Nijmegen, Leiden en Delft.

-Bekijk hier alle Nederlandse uitslagen.

 

De Europese fractie "de Groenen" is een van de grote winnaars van de Europese Verkiezingen en groeit waarschijnlijk naar 69 zetels (+17). Dat is belangrijk omdat de Christendemocraten en Sociaaldemocraten samen hun meerderheid kwijt zijn. Dat betekent dat de Groenen, en zeker hun leider Bas Eickhout, een sleutelpositie krijgen in het Europees Parlement.

Vooral zusterpartij Bündnis 90/Die Grünen heeft een fantastisch resultaat neergezet met maarliefst 20.70% van alle Duitse stemmen. In buurstad Leer (Ostfriesland) bijvoorbeeld werden Die Grüne de grootste met 26,62% van de stemmen en in zusterstad Oldenburg is er zelfs een landslide overwinning met 35,72% van de stemmen!

-Bekijk hier alle Europese uitslagen.