Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

91 documenten

D66 en Nederlanders in het buitenland

D66 D66 GroenLinks Nederland 28-06-2020 14:30

Voor veel Nederlanders was onduidelijk wat zij van de overheid konden verwachten en dat willen D66 en GroenLinks in de toekomst voorkomen. Niet alleen in geval van een wereldwijde virusuitbraak, maar ook in het normale, dagelijkse leven biedt een consulaire wet meer zekerheid. Want ook als je in het buitenland aan het werk of op vakantie bent, kunnen er (persoonlijke) rampen voltrekken, waar je niet op voorbereid bent en hulp van de Nederlandse overheid bij nodig hebt.

Survey toont noodzaak noodsteun voor ZZP-ers in de culturele sector | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks PvdA Nederland 25-06-2020 00:00

Er is een adequaat noodpakketnodig om een kaalslag in de culturele sector te voorkomen. Dat zegt Tweede Kamerlid Niels van den Berge naar aanleiding van een survey onder meer dan 1500 respondenten freelancers, met name musici, makers en technici. Maandag debatteert de Tweede Kamer over de culturele sector in de corona-crisis. 

De survey werd afgelopen week gehouden. Daaruit blijkt dat er dringend noodsteun moet komen voor de grote groep zzp-ers in de culturele sector. De 300 miljoen aan noodsteun die de overheid aan het begin van de corona-crisis heeft vrijgemaakt voor deze sector, sijpelt nauwelijks naar hen door.

Er dreigt een kaalslag in de podiumkunsten, blijkt uit de survey. Bijna 61% van de respondenten geeft aan dat opdrachten tot en met december gecanceld zijn. Bijna 40% heeft zelfs te maken met annulering na december. Meer dan 70% is redelijk tot zeer bezorgd over zijn of haar financiële situatie vanaf september. Gevraagd naar de noodzaak om werkzaamheden buiten de sector te vinden of uit te breiden, zegt 43% zich daartoe in grote mate genoodzaakt te voelen. In totaal wil 27% zich laten omscholen.

Het is 5 voor 12

“De survey laat zien wat wij voortdurend horen van collega’s: mensen staan met de rug tegen de muur. Het is 5 voor 12.  Ze zijn onzeker over de toekomst. Het gaat om mensen die de afgelopen jaren, ondanks alle bezuinigen in de sector, in staat waren hier een goed inkomen in te verdienen. Maar door de corona crisis teren zij snel in p hun reserves. Als op korte termijn geen zicht is op aanvullende maatregelen of volledige herstart van de werkzaamheden, overbruggen vele zzp'ers de crisis niet”, zeggen musici Mattijs van de Woerd en Marjolein Niels, die het onderzoek initieerden, samen me het Platform voor Freelance Musici en met medewerking van GroenLinks.

Een adequaat noodpakket is nodig om kapitaalvernietiging en een braindrain te voorkomen, zegt GroenLinks. De partij hielp om de survey mogelijk te maken, om zo beter inzicht te krijgen voor beleidsvoorstellen. “Het onderzoek geeft een ontluisterend beeld van de kaalslag die dreigt in de culturele sector. Er is en stille ramp gaande. Er is te weinig oog voor de specifieke situatie van de grote hoeveelheid mensen zonder vast contract die zich inzet voor deze sector”, zegt Niels van den Berge Tweede Kamerlid van GroenLinks, die hielp om de survey mogelijk te maken.

Kabinet, zet een tweede stap

Volgens Van den Berge is gebrek aan inzicht in de situatie van zzp’ers mede de oorzaak van de traagheid van het kabinet om met noodsteun over de brug te komen. “Met dit onderzoek hebben we een beeld willen geven. Je ziet dat de steun die nu is vrijgemaakt – 300 miljoen euro - vooral gaat naar culturele instellingen, en niet naar de vele zzp’ers. Wij roepen het kabinet dan ook op: zet een tweede stap.“

Een noodpakket van 1 miljard euro nodig voor de culturele sector, waaronder een steunfonds van 200 miljoen voor freelancers en zelfstandigen zeggen PvdA, SP en GroenLinks. Volgens het CBS is de sector goed voor 3,7 procent van het Bruto Binnenlands Product. De cultuursector draait voor zo'n 60% op zzp'ers, die met diverse (kortlopende) projecten en activiteiten aan de kost komen. Zo’n 30.000 ZZP-ers kunnen nu geen aanspraak maken op steunmaatregelen.

Europa zet met taxonomie standaard voor groen investeren | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 18-06-2020 00:00

Het Europees Parlement heeft de Europese wet aangenomen die definieert welke investeringen duurzaam genoemd mogen worden: de ‘groene taxonomie’. Europarlementariër Bas Eickhout is hoofdonderhandelaar namens het Europees Parlement: “Dit is een mijlpaal voor de verduurzaming van de financiële sector.”

Bekijk het interview met Eickhout over het belang van de groene taxonomie.

Met de taxonomie worden stappen gezet om van duurzaam investeren de norm te maken. De regels zorgen voor meer transparantie over de duurzaamheid van investeringen. Aanbieders van financiële producten moeten voortaan laten zien hoeveel procent van hun beleggingen daadwerkelijk duurzaam is. Hiermee wordt greenwashing tegengegaan.

Eickhout is tevreden met het resultaat: “Deze regels zetten in Europa, maar ook wereldwijd, de gouden standaard voor duurzaam investeren.” De wetgeving heeft grote invloed op aanbieders van financiële producten, maar kan ook gebruikt worden door de publieke sector. “Overheden gaan nu vele miljarden investeren om de economische gevolgen van de coronacrisis tegen te gaan. In de taxonomie staat tot in detail beschreven in welke delen van de economie we moeten investeren om ervoor te zorgen dat het herstel echt duurzaam wordt”, aldus Eickhout.

Groene taxonomie

De wet is een grote stap, maar Eickhout benadrukt dat deze nog niet compleet is. Zijn voorstel om in de taxonomie ook op te nemen welke activiteiten in het bijzonder schadelijk zijn voor het klimaat, biodiversiteit en andere duurzaamheidsopgaves, werd nipt door een rechtse meerderheid verworpen, maar blijft op de politieke agenda staan. Eickhout: “We moeten haast maken met het opstellen van een ‘bruine taxonomie’ zodat we ook eindelijk duidelijkheid krijgen met welke investeringen we zo snel mogelijk moeten stoppen.” De Europese Commissie buigt zich over de ‘bruine taxonomie’ in de nieuwe strategie voor duurzame financiering die eind van dit jaar wordt verwacht.

Vanaf 2021 treedt de groene taxonomie in werking. De Europese Commissie werkt momenteel samen met experts aan de technische criteria voor groene economische activiteiten. Die moeten tegen het eind van het jaar klaar zijn.

Nu de ongelijkheid aanpakken

PvdA PvdA Nederland 17-06-2020 09:54

Door Lodewijk Asscher op 17 juni 2020 Delen  

 

De coronacrisis heeft in het leven van veel Nederlanders keihard toegeslagen. Niet alleen onze gezondheid werd bedreigd door het virus, ook de economie kwam met een grote klap tot stilstand. En dan hoor je soms zeggen: ‘deze crisis is een kans’. Dat een harde klap op de lange termijn juist zorgt voor meer gelijkheid. Maar daar lijkt het niet op.

Ga maar eens na wie er als eerste de hardste klappen kregen: de mensen met een flexcontract die meteen op straat stonden. Zzp’ers die hun opdrachten zagen verdampen. Uitzend- en oproepkrachten die via een appje hoorden dat ze niet meer nodig waren. Juist de mensen die al weinig buffers hadden. En als we niks doen, zet die trend door gedurende de crisis.

De coronacrisis heeft in het leven van veel Nederlanders keihard toegeslagen.

In Amerika zien we dat al gebeuren: de miljardairs werden samen tijdens de lockdown 434 miljard rijker, terwijl tientallen miljoenen mensen op straat kwamen te staan. In Nederland weigert de liberaalconservatieve coalitie ondanks al het applaus geld uit te trekken voor een betere beloning van zorgpersoneel: het kost teveel. En voor je het weet worden de beurskoersen straks weer omhoog gestuwd door de lage rente, terwijl gewone huishoudens er nauwelijks wat bij krijgen.

De Franse econoom Thomas Piketty waarschuwt al langer dat zonder overheidsingrijpen de ongelijkheid tussen mensen vanzelf groeit. Het vermogen stijgt nu eenmaal altijd harder dan het loon van gewone mensen. Hij pleit voor een overheid die meer doet om in de crisis te zorgen voor meer gelijkheid. Daar ga ik vanavond met hem over in gesprek in De Balie en via Facebook. De centrale vraag: hoe kunnen we dat bereiken?

De Franse econoom Thomas Piketty waarschuwt al langer dat zonder overheidsingrijpen de ongelijkheid tussen mensen vanzelf groeit.

Wat mij betreft moeten we duidelijke keuzes maken. Allereerst is het nodig om een grotere bijdrage te vragen van de allerrijksten die zichzelf en hun vermogen goed weten te beschermen. Het is eerlijk om een vaste belasting in te voeren op grote vermogens, los van hoeveel rendement er nu precies gehaald wordt. Een toptarief voor inkomens boven de 150.000 euro. En een Europees minimumtarief voor de winstbelasting, om zo de belastingconcurrentie tussen landen een halt toe te roepen.

Dat geld moeten we dan gebruiken om armoede te bestrijden en gewone huishoudens te ondersteunen. We kunnen de belasting voor de middengroepen te verlagen. Want het zijn juist ook de mensen in de vitale beroepen - de leraren, zorgmedewerkers, politieagenten en schoonmakers - die de afgelopen jaren al te weinig hebben gemerkt van economische voorspoed. Zij verdienen nu meer dan alleen applaus.

Dat geld moeten we dan gebruiken om armoede te bestrijden en gewone huishoudens te ondersteunen.

Dat is een fundamenteel andere keuze dan er door het kabinet tot nu toe gemaakt wordt. Zij stellen nog steeds voor om volgend jaar de winstbelasting te verlagen. Een maatregel waar vooral de bedrijven (en hun aandeelhouders) die door deze crisis meer winst maken van profiteren. Dat moet anders.

Het komt er dus echt op aan. De crisis is geen kans die automatisch zorgt voor meer gelijkheid, maar een grote opgave. Een opgave om in de crisis om te kijken naar de mensen die anders snel in de knel komen. Om elke Nederlander de zekerheid van een stabiel inkomen te geven. Zodat we straks echt samen door deze crisis komen.

De crisis is geen kans die automatisch zorgt voor meer gelijkheid, maar een grote opgave.

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/nu-de-ongelijkheid-aanpakken/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/nu-de-ongelijkheid-aanpakken/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Spoedwet corona: Corona bestrijden, grondwet beschermen

SP SP Nederland 12-06-2020 17:57

Corona moeten we goed bestrijden, om nog meer slachtoffers en een nog grotere uitbraak te voorkomen. Met de wet die de regering nu voorstelt wordt echter de grondrechten van mensen geweld aangedaan en het parlement buitenspel gezet. Dat is niet goed en dat is niet nodig. Daarom zal de SP deze wet heel kritisch bekijken. Dat gaan we niet in één week doen, zoals de regering wil, daarvoor zijn de democratie en rechtstaat te belangrijk. De Tweede Kamer heeft het kabinet veel ruimte gegeven om de coronacrisis te bestrijden. Nu lijkt het kabinet misbruik te maken van de situatie door de Kamer buitenspel te zetten. Dat kunnen we niet accepteren.

Meer loon voor zorgmedewerkers

PvdA PvdA VVD SGP D66 CDA Nederland 10-06-2020 14:23

Door John Kerstens op 10 juni 2020 Delen  

Het mag niet blijven bij applaus alleen!

Samen met de SP deed Lodewijk Asscher een voorstel om zorgmedewerkers ècht te waarderen. Met een beter salaris. Maar VVD, CDA, D66 en CU stemden tegen: 75 stemmen voor, 75 stemmen tegen.

Laat van je horen en geef de onmisbare mensen in de zorg de waardering die ze verdienen!

Ik wil op de hoogte blijven van deze actie

 

 

https://www.pvda.nl/nieuws/meer-loon-voor-zorgmedewerkers/

 

Mensen die dag en nacht in touw zijn in de strijd tegen het corona-virus. Wàt een waardering is er over hun hoofden uitgestrooid. Allemaal ècht gemeend natuurlijk: dat applaus, die witte t-shirts, de mooie filmpjes.

Tijd om al die mooie woorden om te zetten in daden, vonden wij. En daarom dienden we bij het laatste corona-debat (samen met de SP) een motie in om zorgverleners ook ècht te waarderen. In hun portemonnee. Met een beter salaris.

We dienden bij het laatste corona-debat (samen met de SP) een motie in om zorgverleners ook ècht te waarderen.

Vorig jaar diende ik daar ook al een voorstel voor in. Dat haalde het toen net niet (CDA, CU, D66, VVD, SGP en Van Haga stemden tegen). Dat zou nu wel anders zijn, zou je denken.

Nu moet ondertussen iedereen er toch wel van overtuigd zijn dat de mensen in de zorg beter verdienen. En dat wij dat in de politiek kunnen regelen. Moeten regelen.

Wij, in de politiek moeten dit regelen.

Nou...

Bijna. Deze keer stemden alleen CDA, CU, D66 en VVD nog tegen. De rest heeft zich inmiddels door ons (door jullie!) laten overtuigen. Daarmee staakten de stemmen en doen we binnenkort weer een poging.

Laat ook je stem horen als je van mening bent dat zorgmedewerkers meer waardering verdienen én teken de #Hartjezorg Petitie!

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/meer-loon-voor-zorgmedewerkers/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/meer-loon-voor-zorgmedewerkers/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Een vangnet voor flexwerkers

PvdA PvdA Nederland 10-06-2020 09:25

Door Gijs van Dijk op 10 juni 2020 Delen  

We kunnen flexwerkers niet aan hun lot overlaten. Vanaf het begin van de crisis behoren zij tot de groep die de hardste klappen heeft moeten opvangen. Denk maar aan de barman, die net de deuren van de café heeft mogen openen. Of de rondleider, die nog steeds niet gepassioneerd de bezoekers van een museum kan rondleiden. Of de verkoper, die noodgedwongen thuis moet blijven omdat er geen klanten meer langskomen. En vergeet de duizenden studenten met een oproep- of nulurencontract niet. Jongeren die keihard werken om de de torenhoge huren te kunnen betalen en die nu zonder inkomen moeten zien te overleven.

We kunnen flexwerkers niet aan hun lot overlaten.

Al deze flexwerkers hebben heel weinig baanzekerheid, verdienen een minimaal inkomen en hebben moeite een betaalbaar huis te vinden. Vanaf het begin van de crisis waren zij de eersten zonder werk. De flexibele contracten zorgen er daarnaast voor dat ze geen mogelijkheid hebben gehad om een spaarpot te hebben om klappen op te vangen.

Het is aan de politiek om ervoor te zorgen dat zij de hulp krijgen die zij verdienen. In een tijd waar miljarden naar bedrijven en werknemers gaan, mogen we deze flexwerkers niet vergeten. En toch hoorde ik de afgelopen weken veel verhalen van flexwerkers die nu nauwelijks kunnen rondkomen. Dat kan en moet anders.

Dit vangnet is een eerste stap om flexwerkers op adem te laten komen.

Natuurlijk zijn we er nog lang niet. Er moet nog veel gebeuren om flexwerkers écht stabiliteit te bieden. Maar dit financiële vangnet is een belangrijke eerste stap om flexwerkers op adem te laten komen. Het gaat om een uitkering voor de afgelopen drie maanden. Daarbij wordt er niet gekeken naar het inkomen van je partner of het eerst verkopen van je auto.

Als je meer dan 450 euro per maand verdient, heb je recht op een uitkering van 550 euro. Hiermee ondersteunen we al die flexwerkers die de afgelopen maanden hun baan zijn kwijtgeraakt en geen bijstand of de WW konden aanvragen.

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/een-vangnet-voor-flexwerkers/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/een-vangnet-voor-flexwerkers/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

'Veel wijsheid nodig' - #corona debat 7

SGP SGP Nederland 22-04-2020 00:00

Bekijk hier de bijdrage van Kees van der Staaij aan het zevende plenaire debat over de coronacrisis. Gehouden op 22 april 2020. Van der Staaij sloot af met een citaat van Koos van den Berg, die gisteren is overleden.

"Een lastige worsteling. Een bescheiden versoepeling. Dat is wat het kabinet presenteerde. De SGP-fractie heeft begrip voor deze voorzichtige benadering. Voorzichtigheid is nodig als we kwetsbare mensen willen beschermen. Voorzichtigheid is nodig als we zorgwerkers gunnen dat ze op adem komen. 

Maar een worsteling blijft het. Elke versoepeling betekent: risico’s nemen.

OnderwijsSommige leraren en ouders vinden het heel spannend, als basisscholen voorzichtig de deuren weer openen. Begrijpelijk. Wij pleiten daarom voor maatwerk. Geef ruimte om in een bijzonder geval dat kwetsbare kind nog even thuis te laten. Of die leerkracht nog niet aan het werk te laten gaan. Zorg ervoor dat voor onderwijsmensen voldoende testen beschikbaar zijn.

VerpleeghuizenEen worsteling blijft het. Het voortduren van de strenge maatregelen geeft velen verdriet. Dan denk ik vooral aan de strenge bezoekregels voor verpleeghuizen. De mailtjes en telefoontjes hierover worden steeds klemmender. Dat je moeder met dementie vraagt: waarom je toch niet meer komt? Dat los je niet op met wat beeldbellen, hoe waardevol ook. Zakken we niet door een bodem van menselijkheid heen als we te lang zouden dralen om de deur van de verpleeghuizen op een kier te zetten, als dat verantwoord weer kan? Dat is de hartekreet die ik hierover toch graag kwijt wil.

Is al meer bekend over de pilot voor bezoek aan verpleeghuizen?

AppsHaastige spoed is zelden goed. Aan die tegeltjeswijsheid moest ik denken toen ik kritische adviezen langs zag komen over het proces rondom de apps van de achterliggende dagen. Laat het kabinet een pas op de plaats maken. Wat winnen we met een app? Wat verliezen we ermee? Er zijn nog veel vragen, waarop een zorgvuldig antwoord moet komen.RelatiehulpDe boodschap van de minister-president was gisteren: volhouden, geduld oefenen, zelfbeheersing – waarden die ik herken. Laten we tegelijk scherp oog houden hoe verlichting kan komen bij groeiende spanningen. Kinderen kunnen de dupe worden van spanningen tussen ouders. Wij horen over extra vraag naar relatie- en gezinsondersteuning.

Welke mogelijkheden zijn er financiële drempels hiervoor te slechten? Hoe voorkomt het kabinet dat hulpverleningsorganisaties als de Eigen Kracht Centrale door de coronacrisis omvallen?

Tot slotBij alle lastige, soms onmogelijke keuzes waarvoor we ons in deze staat gesteld zien, is veel wijsheid nodig. Als er één persoon hier diep van doordrongen was, dan was het wel mijn oud-fractiegenoot Koos van den Berg. Gisteravond is hij ons ontvallen, mede als gevolg van de ziekte waar we nu over spreken. Hij heeft hier 16 jaar lang met grote ijver en gedegenheid zijn werk gedaan, zich ten volle bewust van zijn verantwoordelijkheid. Tegelijk beklemtoonde hij ook dat we het alleen met elkaar niet redden, maar zo afhankelijk zijn van Gods zegen. Ik wil hem op deze plaats waar hij ook zelf zo vaak heeft gestaan graag citeren: 

“We vertrouwen per slot van rekening niet op eigen kracht. We verwachten het alleen van de Heere en de kracht van het beginsel. Wie daarvan doordrongen is laat geen plaats voor defaitisme en doemdenken. Dan is er perspectief omdat we er weet van hebben dat de beslissingen in laatste instantie niet genomen worden door mensen. Dus ook niet in Den Haag.”

Wij zijn aangeslagen door zijn overlijden, en bidden om kracht voor zijn vrouw, kinderen en verdere familie. Maar het troost ons te mogen weten, dat hij bij de Heere God mag zijn, van Wie hij ook in dit parlement zo rijk getuigd heeft.

'Versoepeling is een worsteling' - #corona debat 7

SGP SGP Nederland 22-04-2020 00:00

Bekijk hier de bijdrage van Kees van der Staaij aan het zevende plenaire debat over de coronacrisis. Gehouden op 22 april 2020. Van der Staaij sloot af met een citaat van Koos van den Berg, die gisteren is overleden.

"Een lastige worsteling. Een bescheiden versoepeling. Dat is wat het kabinet presenteerde. De SGP-fractie heeft begrip voor deze voorzichtige benadering. Voorzichtigheid is nodig als we kwetsbare mensen willen beschermen. Voorzichtigheid is nodig als we zorgwerkers gunnen dat ze op adem komen. 

Maar een worsteling blijft het. Elke versoepeling betekent: risico’s nemen.

OnderwijsSommige leraren en ouders vinden het heel spannend, als basisscholen voorzichtig de deuren weer openen. Begrijpelijk. Wij pleiten daarom voor maatwerk. Geef ruimte om in een bijzonder geval dat kwetsbare kind nog even thuis te laten. Of die leerkracht nog niet aan het werk te laten gaan. Zorg ervoor dat voor onderwijsmensen voldoende testen beschikbaar zijn.

VerpleeghuizenEen worsteling blijft het. Het voortduren van de strenge maatregelen geeft velen verdriet. Dan denk ik vooral aan de strenge bezoekregels voor verpleeghuizen. De mailtjes en telefoontjes hierover worden steeds klemmender. Dat je moeder met dementie vraagt: waarom je toch niet meer komt? Dat los je niet op met wat beeldbellen, hoe waardevol ook. Zakken we niet door een bodem van menselijkheid heen als we te lang zouden dralen om de deur van de verpleeghuizen op een kier te zetten, als dat verantwoord weer kan? Dat is de hartekreet die ik hierover toch graag kwijt wil.

Is al meer bekend over de pilot voor bezoek aan verpleeghuizen?

AppsHaastige spoed is zelden goed. Aan die tegeltjeswijsheid moest ik denken toen ik kritische adviezen langs zag komen over het proces rondom de apps van de achterliggende dagen. Laat het kabinet een pas op de plaats maken. Wat winnen we met een app? Wat verliezen we ermee? Er zijn nog veel vragen, waarop een zorgvuldig antwoord moet komen.RelatiehulpDe boodschap van de minister-president was gisteren: volhouden, geduld oefenen, zelfbeheersing – waarden die ik herken. Laten we tegelijk scherp oog houden hoe verlichting kan komen bij groeiende spanningen. Kinderen kunnen de dupe worden van spanningen tussen ouders. Wij horen over extra vraag naar relatie- en gezinsondersteuning.

Welke mogelijkheden zijn er financiële drempels hiervoor te slechten? Hoe voorkomt het kabinet dat hulpverleningsorganisaties als de Eigen Kracht Centrale door de coronacrisis omvallen?

Tot slotBij alle lastige, soms onmogelijke keuzes waarvoor we ons in deze staat gesteld zien, is veel wijsheid nodig. Als er één persoon hier diep van doordrongen was, dan was het wel mijn oud-fractiegenoot Koos van den Berg. Gisteravond is hij ons ontvallen, mede als gevolg van de ziekte waar we nu over spreken. Hij heeft hier 16 jaar lang met grote ijver en gedegenheid zijn werk gedaan, zich ten volle bewust van zijn verantwoordelijkheid. Tegelijk beklemtoonde hij ook dat we het alleen met elkaar niet redden, maar zo afhankelijk zijn van Gods zegen. Ik wil hem op deze plaats waar hij ook zelf zo vaak heeft gestaan graag citeren: 

“We vertrouwen per slot van rekening niet op eigen kracht. We verwachten het alleen van de Heere en de kracht van het beginsel. Wie daarvan doordrongen is laat geen plaats voor defaitisme en doemdenken. Dan is er perspectief omdat we er weet van hebben dat de beslissingen in laatste instantie niet genomen worden door mensen. Dus ook niet in Den Haag.”

Wij zijn aangeslagen door zijn overlijden, en bidden om kracht voor zijn vrouw, kinderen en verdere familie. Maar het troost ons te mogen weten, dat hij bij de Heere God mag zijn, van Wie hij ook in dit parlement zo rijk getuigd heeft.

Geen overwinning maar financiele capitulatie

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 10-04-2020 05:43

540 miljard euro over de balk gesmeten, knoflooklanden die lak hebben aan alle financiële regels nu toch rijkelijk beloond. Dit is geen overwinning maar financiële capitulatie. Waanzin. #Eurogroup #Nexit #PVV #Wilders https://t.co/TtbxPJuDiY

— Geert Wilders (@geertwilderspvv) April 10, 2020