Nieuws van politieke partijen in Nederland over PVV inzichtelijk

7 documenten

Wilders doet aangifte tegen Officier van Justitie en Advocaten-Generaal

PVV PVV Nederland 09-09-2019 13:51

Geert Wilders: ''Het OM en alle andere betrokkenen (ambtenaren en politici) die een rol hebben gespeeld bij mijn politieke vervolging kunnen hun borst natmaken. Ze kunnen zich opmaken voor een serie aangiften en procedures, strafrechtelijk en mogelijk civiel. Te beginnen vandaag met een aangifte tegen een Officier van Justitie en twee Advocaten-Generaal wegens een ernstig vermoeden van valsheid in geschrifte in verband met het opstellen van een proces verbaal op ambtsbelofte dat onwaarheden bevat.''

Vanmiddag deed Wilders aangifte tegen Officier van Justitie Bos en Advocaten-Generaal Van Roessel en Sta.

In een op ambtsbelofte opgemaakt proces-verbaal stellen de Advocaten-Generaal op 14 maart 2018 dat:

‘Ook met vertegenwoordigers van het Ministerie van (destijds) Veiligheid en Justitie en de politieke ambtsdragers is door het College geen overleg gevoerd over het aangiftetraject.’

In dit proces-verbaal verwijst men naar het door de Officier van Justitie opgestelde proces-verbaal van 12 maart 2018 waarin hij stelt:

‘Er heeft hierover ook geen afstemming plaatsgevonden met het Ministerie van (destijds) Veiligheid en Justitie en de politieke ambtsdragers.’

Brief College van procureurs-generaal dd. 28 november 2018:

‘In aanvulling op eerdergenoemde brief van het College bericht ik u dat inmiddels, naar aanleiding van de beantwoording van Kamervragen, gesteld door het lid Wilders (ingezonden 12 november 2018, kenmerk 2018Z20755) is gebleken dat een korte notitie is aangetroffen van een medewerker van het OM. Deze aantekening heeft betrekking op een regulier periodiek overleg tussen de toenmalig minister van Justitie en Veiligheid en toenmalig voorzitter van het College in april 2014 die inhoudt: ‘Wilders – procedure besproken – 1000 aangiften.’ Deze aantekening bevond zich derhalve niet in het dossier dat bij het College berust en dat eerder is doorzocht om na te gaan of het aangiftetraject met het College is besproken.’

In het antwoord op vraag 3 (ontvangen 30 november 2018) schrijft minister Grapperhaus het volgende aan de Kamer:

‘Volledigheidshalve maak ik ook melding van enkele andere stukken die zijn aangetroffen bij de hierboven omschreven zoekacties betreffende de zaak die buiten de reikwijdte vielen van de door RTL-nieuws gestelde persvragen en het Wob-verzoek. Het OM heeft mij laten weten te beschikken over een korte aantekening naar aanleiding van een regulier periodiek overleg tussen de toenmalig Minister van Veiligheid en Justitie en de toenmalig voorzitter van het College van 2 april 2014 die inhoudt: ‘Wilders – procedure besproken – 1000 aangiften’.

Uit het verhoor van oud-minister Opstelten van 11 februari 2019 blijkt ook dat er wel degelijk overleg is geweest, hij zei het volgende daarover:

(34) ‘U vraagt mij of ik het gesprek van 2 april nog kan reconstrueren. Mijn herinnering is dat het kort aan de orde is geweest. Het aantal aangiften, de gang van zaken op de aangiftesituatie, wat er nog zou komen en dat het OM het grondig ging bekijken.’

(35) ‘U houdt mij voor dat de notitie is dat de procedure is besproken. U vraagt mij of ik mij kan herinneren dat mij ook is uitgelegd hoe die procedure zou verlopen, in de vorm van welke aangiftemodaliteit zou worden gebruikt. Mijn herinnering gaat niet zo ver dat ik daar concreet nog herinnering aan heb, hoe dat is besproken. Het ging meer over de gang van zaken rond de aangifte. Dat het proces goed verliep en hoe het OM vervolgens omging met de beoordeling van al die aangiften.”

Dit is pure maffia. VVD-Minister ...

PVV PVV VVD Nederland 31-08-2019 14:45

Dit is pure maffia. VVD-Minister wil leider oppositiepartij kapotmaken.

PVV-motie van wantrouwen tegen ...

PVV PVV VVD Partij voor de Vrijheid Nederland 03-04-2019 20:01

PVV-motie van wantrouwen tegen falende VVD-minister Dekker door partijkartel verworpen. #annefaber #debat

Geert Wilders: "deze verkiezingen ...

PVV PVV Nederland 19-03-2019 23:00

Geert Wilders: "deze verkiezingen gaan over onze Nederlandse identiteit." #StemZeWeg #StemRutteWeg #StemPVV

Inbreng Geert Wilders debat doorrekening klimaatakkoord

PVV PVV GroenLinks VVD Nederland 14-03-2019 20:52

Voorzitter, dank u zeer. Daar stonden ze dan gisteren naast elkaar tijdens de persconferentie over het Klimaatakkoord. Het was geloof ik op Algemene Zaken. Premier Rutte en Minister Wiebes, vertegenwoordigers van het kabinet en allebei lid van de grootste leugenpartij die Nederland ooit heeft gekend, de VVD.

Twee politici met zweet op hun voorhoofd, bang dat ze volgende week woensdag een pak slaag krijgen van de kiezer vanwege hun hysterische klimaatbeleid en al die geldklopperij. Bang om hun baantje te verliezen.

En toen dachten ze: laten we een list verzinnen. Laten we proberen de Nederlandse burger nog een keer in de maling te nemen. Misschien trappen ze er wel weer in.

De premier is daar ook zeer ervaren in want al jarenlang voorzitter, houdt hij de kiezer voor de gek.

Iedereen gaat fors profiteren van de economische groei, geen geld meer naar de Grieken, duizend euro in uw portemonnee, we kennen zijn leugens allemaal nog wel. Allemaal. Alles om maar aan de macht te blijven. Ook als dat betekent dat Jesse Klaver van GroenLinks vanaf nu de koers van de VVD en dit Kabinet dicteert. Gefeliciteerd meneer Klaver. Gecondoleerd Nederland.

Rutte is vanaf nu de politieke slaaf van GroenLinks en dat is niet alleen slecht voor dit idiote klimaatbeleid, maar dat is ook slecht voor andere zaken, als bijvoorbeeld het immigratiebeleid. Want voorzitter, met Jesse op schoot, gaan de grenzen alleen maar verder open. Krijgen we dadelijk, want hij heeft nu veel invloed, alleen maar meer immigranten, meer islam. De VVD heeft Nederland gisteren definitief bij het grofvuil gezet.

Premier Rutte probeert het klimaatakkoord als een soort woekerpolis aan de mensen te slijten.

Zo zijn, het is al eerder gezegd vandaag, van de 600 maatregelen uit het akkoord er uiteindelijk maar 128 doorgerekend.

En dat betekent dus, dat het in werkelijkheid alleen maar veel en veel duurder wordt en ook die doorrekeningen van gisteren eigenlijk nu al de prullenbak in kunnen. Bovendien, en ook dat is al gezegd, zijn de torenhoge kosten, die burgers zélf zullen moeten gaan betalen, zoals het isoleren van hun huis of de aanschaf van een warmtepomp helemaal niet meegenomen in de doorrekening. En ook de koopkrachteffecten voor, wat was het, 400.000 Nederlanders zijn weggemoffeld in die woekerpolis.

Voorzitter, de werkelijkheid blijft, dat dit jaar de mensen thuis bijna 350 euro meer gaan betalen voor hun energierekening. En een week voor de verkiezingen belooft de premier in eens, dat de hoge energierekening zal worden gecompenseerd, dat er een CO2-heffing voor bedrijven zal komen.

Maar hoe dat er allemaal precies uit gaat zien, wordt niet verteld voor aanstaande woensdag maar pas na de verkiezingen en ergens in april. Hoe gek denkt u dat de mensen zijn meneer Rutte? En ook die aangekondigde CO2-heffing voor bedrijven is eigenlijk pure volksverlakkerij, want ook dat zal gewoon toch aan die burger worden doorberekend.

Ik zeg tegen de Nederlandse kiezer: geloof Rutte en zijn vriendjes niet. Trap er niet in. Het zal onder de streep miljarden gaan kosten. Miljarden, voorzitter. Die we niet aan de zorg, die we niet aan pensioenen, die we niet aan de lagere lasten voor de gewone man en vrouw gaan besteden.

En dat, voorzitter, terwijl Nederland maar verantwoordelijk is voor 0,35% van de CO2-uitstoot van de wereld en dat, als we zelf allemaal rare klimaatdoelstellingen halen, de temperatuur daardoor met slechts 0,00007 graden minder zal stijgen. Dat is waanzin, voorzitter.

Trap er niet in. De waarheid is, dat ze nu alleen maar wat beloven, omdat er aanstaande woensdag verkiezingen zijn. Omdat ze bang zijn voor hun eigen hachje. Ze zijn onbetrouwbaar. Geloof ze niet. Trap er niet in.

Er is maar een manier om zeker te stellen dat de energierekening echt wordt verlaagd en er geen miljarden naar die klimaathysterie gaan.

En dat is om premier Rutte en zijn coalitie naar huis te sturen volgende week woensdag. Stem Ze Weg!

Stem Rutte Weg. En stuur ze naar huis. Allemaal.

'Islamitische school heeft banden ...

PVV PVV GroenLinks Nederland 09-03-2019 05:56

'Islamitische school heeft banden met terreurorganisatie. Maar GroenLinks burgemeester Halsema sluit de school niet. Volgens haar “is er geen acuut gevaar voor de openbare orde.” Zo gaat Nederland dus kapot. Laffe bestuurders en politici die zelfs niet blussen als er brand is. #StemZeWeg #StemPVV