Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

12 documenten

#FVD Tweede Kamerlid Theo #Hiddema ...

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 29-07-2019 10:31

#FVD Tweede Kamerlid Theo #Hiddema maakt van zijn hart geen moordkuil: "Al dat geklaag en geëmmer, Nederland is er helemaal klaar mee. www.fvd.nl

Zijn wie je bent en houden van wie ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 25-07-2019 06:52

Zijn wie je bent en houden van wie je wilt: Pride Amsterdam barst zaterdag weer los! De Partij voor de Dieren staat vierkant achter de roze idealen. Zaterdagochtend lopen we mee met de Pride Walk. Kom je ook? Verzamelen vanaf 11:00 bij het Homomonument op de Westermarkt. 12:00 vertrek. Tot dan! #prideamsterdam2019 #gaypride #heroes #lhbti #beproud

Gezocht: Kandidaten voor het SP-partijbestuur

SP SP Nederland 12-07-2019 06:43

Conform het besluit van de partijraad kunnen alle SP-leden tussen 13 en 23 november 2019 in hun lokale afdeling een stem uitbrengen op de kandidaten voor het nieuwe partijbestuur 2020-2022. Leden van de SP die zich geroepen en geschikt achten voor één van de plaatsen in het nieuwe bestuur, worden uitgenodigd om zich tot 28 augustus 23:59 uur a.s. kandidaat te stellen.

Het SP-partijbestuur telt 34 leden. De voorzitter en algemeen secretaris, 11 algemeen bestuursleden, 19 regiovertegenwoordigers en de fractievoorzitters van de Tweede Kamer en Eerste Kamer (zij zijn uit hoofde van hun functie lid van het partijbestuur). De regiovertegenwoordigers worden gekozen op de regioconferenties van 5 en 12 oktober.

De voorzitter en algemeen secretaris worden in functie gekozen. Voor algemeen bestuursleden geldt dat de 11 kandidaten met de meeste stemmen in het partijbestuur plaatsnemen. Op SPnet zijn de functieprofielen te vinden voor de nieuwe bestuursleden. De partijraad heeft een kandidatencommissie ingesteld die met alle kandidaten zal spreken en daarna een advies uit zal brengen aan het partijbestuur.

Leden die zich willen kandideren kunnen dat doen door tussen 12 juli en 28 augustus 2019 een brief en CV te sturen naar kandidatencommissie@sp.nl. Het partijbestuur zal op 13 september een voordracht aan de leden doen.

Als u meer informatie wilt, kunt u een mail sturen naar kandidatencommissie@sp.nl.

Nieuwsuur onthulde vorige week dat ...

DENK DENK Nederland 06-06-2019 08:28

Nieuwsuur onthulde vorige week dat Mark Rutte een klimaatrapport heeft getracht achter te houden voor de Kamerleden zodat hij tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen niet lastig gevallen werd met kritische vragen over het klimaatbeleid. Een doodzonde, want de Tweede Kamer heeft informatierecht...

Inbreng Geert Wilders debat Rutte die presentatie klimaatcijfers liet uitstellen

PVV PVV VVD Partij voor de Vrijheid Nederland 05-06-2019 19:56

Mevrouw de voorzitter,

De PVV is het gemanipuleer en het gemarchandeer van dit kabinet, en de VVD-bewindslieden in het bijzonder, helemaal zat. En het houdt ook maar niet op. Of het nu inderdaad de bonnetjes van Teeven of Van der Steur zijn; of het nu het gebruik is van de verkeerde cijfers over de energierekening door de heer Wiebes; of het nu de vergeten criminele asielcijfers van de heer Harbers zijn; of nu het over de Algemene Beschouwingen heen tillen van de klimaatcijfers; het deugt allemaal niet.

En feit is dat de Kamer, door toedoen van dit kabinet en deze minister-president, de doorrekening, de informatie over de doorrekening van de planbureaus, niet voor de Algemene Politieke Beschouwingen vorig jaar heeft gekregen, maar erna.

De heer Nijpels, en niemand anders, was de opdrachtgever. En hij was van plan om de stukken op 13 september, en dus voor de Algemene Politieke Beschouwingen, te openbaren. Hij zei nota bene, dat er overeenstemming over was op het allerhoogste niveau en hij wilde dat per se niet uitstellen, zo hebben we gezien. Toch is hij daarvan afgehouden. Door dit kabinet, en wel om één reden en dat is dat de minister-president dat niet wilde.

De Kamer heeft belangrijke informatie dus niet voor de Algemene Beschouwingen gekregen. Die informatie over dit belangrijke onderwerp van het Klimaatakkoord heeft de Kamer niet bereikt voor de Algemene Beschouwingen. De minister-president heeft ervoor gezorgd dat wij de informatie niet hebben gekregen.

En het is voor mijn fractie totaal niet relevant wat daar eerder over zou zijn afgesproken. Of zou zijn besloten in het kabinet. Het is ook totaal niet relevant wat de inhoud van die doorrekening is. Of die meeviel of dat die tegenviel. Het doet er ook totaal niet toe of er nu wel of niet een kabinetsappreciatie bij zat.

Het enige dat telt, is dat wij hier een stuk dat zeer politiek relevant zou kunnen zijn, over een zeer belangrijk thema niet voor de Algemene Politieke Beschouwingen hebben gekregen, terwijl de opdrachtgever dat wel publiek wilde maken. Over de klimaatterreur, voorzitter. Over de kosten van de klimaatterreur. Onder de pet gehouden, niet gepubliceerd, omdat die minister-president dat niet wilde.

En voorzitter, wij zijn dat gemanipuleer van de VVD-zijde spuugzat. Wij vinden dat dit niet kan. En al moet ik hier 40 keer een motie van wantrouwen indienen om dat te veroordelen. Ik zal het niet laten en helaas met heel veel overtuiging doen.

En ik zeg dan ook tegen de premier; als hij niet op een wonderbaarlijke wijze het tegendeel kan bewijzen van wat we nu in de stukken lezen, dan is er maar één oplossing voor u en dat is; wegwezen.

'Dankbaar en verwonderd' voor behoud Eerste Kamerzetels

SGP SGP Nederland 29-05-2019 00:00

Agelopen maandag bleek dat de SGP opnieuw twee zetels krijgt in de Eerste Kamer. In eerste instantie leek de partij haar tweede zetel te verliezen, maar door een extra stem van een Statenlid uit Zuid-Holland (FVD) kreeg de SGP dus tóch haar tweede zetel.

Fractievoorzitter Peter Schalk reageerde als volgt: "Ik ben verwonderd en dankbaar voor het behoud van de twee zetels in de Eerste Kamer. Samen met Diederik van Dijk gaan we weer aan de slag!"

Senator Diederik van Dijk is "erg dankbaar" voor het feit dat hij opnieuw werd verkozen tot lid van de Eerste Kamer. "Het voelt als een extra aansporing en verantwoordelijkheid om ijverig het goede te zoeken voor de héle samenleving. Op hoop van zegen."

Forum voor Democratie zoekt Hoofd Partijkantoor

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 20-05-2019 17:00

Forum voor Democratie zoekt Hoofd Partijkantoor

FVD is in rap tempo aan het groeien. Na de verkiezingen van 20 maart j.l. hebben we in alle twaalf provincies actieve statenfracties - en de komende tijd zullen ook onze fracties in de Eerste Kamer en het Europees Parlement van start gaan. Ondertussen hebben we meer dan 36.000 leden, duizenden donateurs en elke maand talloze bijeenkomsten in het hele land. Er komen wekelijks honderden e-mails binnen en er moeten jaarlijks meerdere campagnes worden georganiseerd.

Kortom: ons partijkantoor heeft een zeer gedegen organisatie nodig waarin een hecht team goed samenwerkt om alles op rolletjes te laten lopen. En we zijn op zoek naar iemand die dit als HOOFD PARTIJKANTOOR op zich kan nemen.

Profielschets

Het HOOFD PARTIJKANTOOR van Forum voor Democratie is een duizendpoot. Hij/zij vervult een veelzijdige functie in het hart van een politieke partij, die doelstellingen op de lange termijn moet matchen met de actualiteit. Een groot beroep wordt gedaan op zowel communicatieve als administratieve vaardigheden.

Werkzaamheden

Beheren van de financiën van de partij; verzorgen van financiële rapportages;Beheren van de ledenadministratie;Fungeren als aanspreekpunt en contactpersoon voor onze leden; onze gekozen volksvertegenwoordigers en andere partijen;Het managen van een tiental medewerkers en vrijwilligers;Het coördineren van de informatievoorziening aan interne en externe belanghebbenden;Toezien op de communicatie- en beheerwerkzaamheden die worden uitgevoerd door het partijkantoor. Denk hierbij aan het beantwoorden van e-mails en vragen via social media;Zorgen voor de ondersteuning van - en communicatie met - onze fracties in de provincies, de Staten Generaal, het Europees parlement en met onze neveninstellingen.Coördineren van de werving- en selectie activiteiten en trainingen van gekozen vertegenwoordigers;Toezien op de organisatie van partij- en campagnebijeenkomsten;

Inzet

De inzet is voor 40 uur per weekDe standplaats is Amsterdam. Bij events kan de inzet ook in andere delen van het land zijn;

Profiel

Het HOOFD PARTIJKANTOOR:

Onderschrijft de standpunten van Forum voor Democratie;Beschikt over HBO/WO werk- en denkniveau;Kan zelfstandig werken, neemt initiatieven;Is sociaal vaardig;Beschikt over organisatorische vaardigheden;Heeft affiniteit met IT, moderne media én boekhouding en administratie

Aansturing en rapportage

Het HOOFD PARTIJKANTOOR opereert binnen de kaders zoals vastgesteld door het bestuur. Daarbij is veel ruimte voor eigen initiatief en assertiviteit. Hij/zij rapporteert voortgang, resultaten, omissies en andere noodzakelijke informatie aan de bestuurder belast met de partijorganisatie.

Integriteit

De kandidaat is zich ervan bewust dat persoonlijke uitingen op social media gevolgen kunnen hebben voor de reputatie van Forum voor Democratie. Alle informatie op het werk is vertrouwelijk en dient zodanig te worden behandeld (geheimhouding is onderdeel van de arbeidsovereenkomst). 

Geïnteresseerd?

Klik hier om u aan te melden.

Conflict met De Haze Winkelman bijgelegd

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 15-05-2019 12:00

Forum voor Democratie heeft het conflict met Robert de Haze Winkelman bijgelegd. Ruim een jaar geleden gingen we uit elkaar omdat er fundamenteel meningsverschil ontstond over de uitbouw van de partij-organisatie. 

Thierry Baudet: “Robert was vanaf de oprichting betrokken bij FVD en de campagne voor de eerste Tweede Kamerzetels. Hij en zijn vrouw hebben een belangrijk aandeel gehad in de opstart van de partij. Februari 2018 namen we afscheid omdat we op dat moment niet hetzelfde idee hadden over de wijze waarop onze partij zich moest ontwikkelen. Ik ben enorm blij dat we de strijdbijl nu kunnen begraven en samen verder gaan. Met zijn talenten kan onze missie nu nóg sneller worden gerealiseerd. Ook de andere als gevolg van dit conflict vrijwillig of gedwongen vertrokken leden nodig ik van harte uit om weer lid te worden.”

Robert de Haze Winkelman zal FVD de komende tijd gaan ondersteunen bij de rekrutering van nieuwe mensen. Hij zal nauw gaan samenwerken met de provinciale fracties om gezamenlijk de beste ideeën en talenten de kans te geven om in onze partij tot ontplooiing te komen.

Robert de Haze Winkelman: “Ik constateer dat er nu binnen FVD hernieuwde energie is om de uitbouw van de partij ter hand te nemen. Dat is altijd mijn streven geweest. Er is heel veel te doen. Zo zal gewerkt gaan worden aan de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer, aan de invulling van organisatorische verbanden binnen de provincies en aan commissies op verschillende terreinen. Dat is geen geringe opgave voor een nieuwe partij die in korte tijd zo gegroeid is, maar ik  ben er van overtuigd dat we voldoende goede kandidaten voor alle functies zullen vinden. “

Binnenkort meer!