Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

9 documenten

Nieuwsuur onthulde vorige week dat ...

DENK DENK Nederland 06-06-2019 08:28

Nieuwsuur onthulde vorige week dat Mark Rutte een klimaatrapport heeft getracht achter te houden voor de Kamerleden zodat hij tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen niet lastig gevallen werd met kritische vragen over het klimaatbeleid. Een doodzonde, want de Tweede Kamer heeft informatierecht...

Inbreng Geert Wilders debat Rutte die presentatie klimaatcijfers liet uitstellen

PVV PVV VVD Partij voor de Vrijheid Nederland 05-06-2019 19:56

Mevrouw de voorzitter,

De PVV is het gemanipuleer en het gemarchandeer van dit kabinet, en de VVD-bewindslieden in het bijzonder, helemaal zat. En het houdt ook maar niet op. Of het nu inderdaad de bonnetjes van Teeven of Van der Steur zijn; of het nu het gebruik is van de verkeerde cijfers over de energierekening door de heer Wiebes; of het nu de vergeten criminele asielcijfers van de heer Harbers zijn; of nu het over de Algemene Beschouwingen heen tillen van de klimaatcijfers; het deugt allemaal niet.

En feit is dat de Kamer, door toedoen van dit kabinet en deze minister-president, de doorrekening, de informatie over de doorrekening van de planbureaus, niet voor de Algemene Politieke Beschouwingen vorig jaar heeft gekregen, maar erna.

De heer Nijpels, en niemand anders, was de opdrachtgever. En hij was van plan om de stukken op 13 september, en dus voor de Algemene Politieke Beschouwingen, te openbaren. Hij zei nota bene, dat er overeenstemming over was op het allerhoogste niveau en hij wilde dat per se niet uitstellen, zo hebben we gezien. Toch is hij daarvan afgehouden. Door dit kabinet, en wel om één reden en dat is dat de minister-president dat niet wilde.

De Kamer heeft belangrijke informatie dus niet voor de Algemene Beschouwingen gekregen. Die informatie over dit belangrijke onderwerp van het Klimaatakkoord heeft de Kamer niet bereikt voor de Algemene Beschouwingen. De minister-president heeft ervoor gezorgd dat wij de informatie niet hebben gekregen.

En het is voor mijn fractie totaal niet relevant wat daar eerder over zou zijn afgesproken. Of zou zijn besloten in het kabinet. Het is ook totaal niet relevant wat de inhoud van die doorrekening is. Of die meeviel of dat die tegenviel. Het doet er ook totaal niet toe of er nu wel of niet een kabinetsappreciatie bij zat.

Het enige dat telt, is dat wij hier een stuk dat zeer politiek relevant zou kunnen zijn, over een zeer belangrijk thema niet voor de Algemene Politieke Beschouwingen hebben gekregen, terwijl de opdrachtgever dat wel publiek wilde maken. Over de klimaatterreur, voorzitter. Over de kosten van de klimaatterreur. Onder de pet gehouden, niet gepubliceerd, omdat die minister-president dat niet wilde.

En voorzitter, wij zijn dat gemanipuleer van de VVD-zijde spuugzat. Wij vinden dat dit niet kan. En al moet ik hier 40 keer een motie van wantrouwen indienen om dat te veroordelen. Ik zal het niet laten en helaas met heel veel overtuiging doen.

En ik zeg dan ook tegen de premier; als hij niet op een wonderbaarlijke wijze het tegendeel kan bewijzen van wat we nu in de stukken lezen, dan is er maar één oplossing voor u en dat is; wegwezen.

'Dankbaar en verwonderd' voor behoud Eerste Kamerzetels

SGP SGP Nederland 29-05-2019 00:00

Agelopen maandag bleek dat de SGP opnieuw twee zetels krijgt in de Eerste Kamer. In eerste instantie leek de partij haar tweede zetel te verliezen, maar door een extra stem van een Statenlid uit Zuid-Holland (FVD) kreeg de SGP dus tóch haar tweede zetel.

Fractievoorzitter Peter Schalk reageerde als volgt: "Ik ben verwonderd en dankbaar voor het behoud van de twee zetels in de Eerste Kamer. Samen met Diederik van Dijk gaan we weer aan de slag!"

Senator Diederik van Dijk is "erg dankbaar" voor het feit dat hij opnieuw werd verkozen tot lid van de Eerste Kamer. "Het voelt als een extra aansporing en verantwoordelijkheid om ijverig het goede te zoeken voor de héle samenleving. Op hoop van zegen."

Forum voor Democratie zoekt Hoofd Partijkantoor

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 20-05-2019 17:00

Forum voor Democratie zoekt Hoofd Partijkantoor

FVD is in rap tempo aan het groeien. Na de verkiezingen van 20 maart j.l. hebben we in alle twaalf provincies actieve statenfracties - en de komende tijd zullen ook onze fracties in de Eerste Kamer en het Europees Parlement van start gaan. Ondertussen hebben we meer dan 36.000 leden, duizenden donateurs en elke maand talloze bijeenkomsten in het hele land. Er komen wekelijks honderden e-mails binnen en er moeten jaarlijks meerdere campagnes worden georganiseerd.

Kortom: ons partijkantoor heeft een zeer gedegen organisatie nodig waarin een hecht team goed samenwerkt om alles op rolletjes te laten lopen. En we zijn op zoek naar iemand die dit als HOOFD PARTIJKANTOOR op zich kan nemen.

Profielschets

Het HOOFD PARTIJKANTOOR van Forum voor Democratie is een duizendpoot. Hij/zij vervult een veelzijdige functie in het hart van een politieke partij, die doelstellingen op de lange termijn moet matchen met de actualiteit. Een groot beroep wordt gedaan op zowel communicatieve als administratieve vaardigheden.

Werkzaamheden

Beheren van de financiën van de partij; verzorgen van financiële rapportages;Beheren van de ledenadministratie;Fungeren als aanspreekpunt en contactpersoon voor onze leden; onze gekozen volksvertegenwoordigers en andere partijen;Het managen van een tiental medewerkers en vrijwilligers;Het coördineren van de informatievoorziening aan interne en externe belanghebbenden;Toezien op de communicatie- en beheerwerkzaamheden die worden uitgevoerd door het partijkantoor. Denk hierbij aan het beantwoorden van e-mails en vragen via social media;Zorgen voor de ondersteuning van - en communicatie met - onze fracties in de provincies, de Staten Generaal, het Europees parlement en met onze neveninstellingen.Coördineren van de werving- en selectie activiteiten en trainingen van gekozen vertegenwoordigers;Toezien op de organisatie van partij- en campagnebijeenkomsten;

Inzet

De inzet is voor 40 uur per weekDe standplaats is Amsterdam. Bij events kan de inzet ook in andere delen van het land zijn;

Profiel

Het HOOFD PARTIJKANTOOR:

Onderschrijft de standpunten van Forum voor Democratie;Beschikt over HBO/WO werk- en denkniveau;Kan zelfstandig werken, neemt initiatieven;Is sociaal vaardig;Beschikt over organisatorische vaardigheden;Heeft affiniteit met IT, moderne media én boekhouding en administratie

Aansturing en rapportage

Het HOOFD PARTIJKANTOOR opereert binnen de kaders zoals vastgesteld door het bestuur. Daarbij is veel ruimte voor eigen initiatief en assertiviteit. Hij/zij rapporteert voortgang, resultaten, omissies en andere noodzakelijke informatie aan de bestuurder belast met de partijorganisatie.

Integriteit

De kandidaat is zich ervan bewust dat persoonlijke uitingen op social media gevolgen kunnen hebben voor de reputatie van Forum voor Democratie. Alle informatie op het werk is vertrouwelijk en dient zodanig te worden behandeld (geheimhouding is onderdeel van de arbeidsovereenkomst). 

Geïnteresseerd?

Klik hier om u aan te melden.

Conflict met De Haze Winkelman bijgelegd

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 15-05-2019 12:00

Forum voor Democratie heeft het conflict met Robert de Haze Winkelman bijgelegd. Ruim een jaar geleden gingen we uit elkaar omdat er fundamenteel meningsverschil ontstond over de uitbouw van de partij-organisatie. 

Thierry Baudet: “Robert was vanaf de oprichting betrokken bij FVD en de campagne voor de eerste Tweede Kamerzetels. Hij en zijn vrouw hebben een belangrijk aandeel gehad in de opstart van de partij. Februari 2018 namen we afscheid omdat we op dat moment niet hetzelfde idee hadden over de wijze waarop onze partij zich moest ontwikkelen. Ik ben enorm blij dat we de strijdbijl nu kunnen begraven en samen verder gaan. Met zijn talenten kan onze missie nu nóg sneller worden gerealiseerd. Ook de andere als gevolg van dit conflict vrijwillig of gedwongen vertrokken leden nodig ik van harte uit om weer lid te worden.”

Robert de Haze Winkelman zal FVD de komende tijd gaan ondersteunen bij de rekrutering van nieuwe mensen. Hij zal nauw gaan samenwerken met de provinciale fracties om gezamenlijk de beste ideeën en talenten de kans te geven om in onze partij tot ontplooiing te komen.

Robert de Haze Winkelman: “Ik constateer dat er nu binnen FVD hernieuwde energie is om de uitbouw van de partij ter hand te nemen. Dat is altijd mijn streven geweest. Er is heel veel te doen. Zo zal gewerkt gaan worden aan de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer, aan de invulling van organisatorische verbanden binnen de provincies en aan commissies op verschillende terreinen. Dat is geen geringe opgave voor een nieuwe partij die in korte tijd zo gegroeid is, maar ik  ben er van overtuigd dat we voldoende goede kandidaten voor alle functies zullen vinden. “

Binnenkort meer!

BREKEND: Eindelijk gerechtigdheid ...

GroenLinks GroenLinks Nederland 05-03-2019 11:49

BREKEND: Eindelijk gerechtigdheid voor Groningen. De Tweede Kamer steunt ons voorstel voor een groot onderzoek naar de gaswinning. ⤵️

100 jaar kiesrecht: democratie in crisis?

SP SP Nederland 30-01-2019 21:29

Precies honderd jaar geleden werd het algemeen kiesrecht ingevoerd in ons land. Toch laten de opkomstpercentages bij verkiezingen zien dat een groot deel van de Nederlanders niet stemt. Zo staan de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Europees parlement voor de deur, waarbij al jaren de helft van de stemmers thuisblijft. Tijdens een symposium over de democratie, dat dinsdag werd georganiseerd door de SP, presenteerden onderzoekers André Krouwel en Josse de Voogd hun onderzoek naar de niet-stemmer. SP-Kamerlid Ronald van Raak sprak over het bindend referendum. Initiatiefnemer van het Democratie-project is SP-voorzitter Ron Meyer: ‘Als meer dan de helft van de mensen niet meer deelneemt aan onze democratie en de opkomstverschillen tussen arme buurten en rijke buurten reusachtig groot zijn, dan is er echt iets mis in ons land. Daarom zijn we dit Democratie-project gestart. Omdat wij het nooit zullen accepteren dat grote groepen mensen afhaken. Het is onze taak om mensen te organiseren en nooit meer onzichtbaar te laten zijn.’

Geograaf Josse de Voogd presenteerde zijn onderzoek naar wie de niet-stemmers is en waar die woont. De niet-stemmer blijkt bij de gemeenteraadsverkiezingen en de Europese verkiezingen in bijna alle gemeenten de grootste groep te zijn. In het zuiden van Nederland is het opkomstpercentage het laagst, terwijl het Nederland boven de rivieren hogere opkomstpercentages kent.

Politicoloog en oprichter van het Kieskompas André Krouwel sprak over de veranderende verhoudingen in de politiek. Ook presenteerde hij zijn onderzoek naar verschillende groepen niet-stemmers en hun redenen om niet te gaan stemmen. Zo gaan lager opgeleiden veel minder vaak stemmen dan hoger opgeleiden. De verschillen in opleidingsniveau worden steeds groter, waardoor deze tweedeling ook toeneemt.

Ronald van Raak sprak over nut en noodzaak van referenda. Van Raak presenteerde op de dag van het symposium een nieuwe initiatiefwet voor een bindend referendum: ‘Het referendum is een spiegel voor het parlement. Elke politicus moet de vraag beantwoorden of hij of zij bereid is om zich te laten corrigeren door de kiezers.’

Lees meer over de democratie in dit speciale themanummer van de Spanning. Het blad van het wetenschappelijk bureau van de SP.