Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

24 documenten

Rob Jetten tijdens het Notulendebat: “Meer macht en tegenmacht”

D66 D66 Nederland 29-04-2021 14:57

Dan over hetgeen dat stof heeft doen opwaaien. Namelijk dat er gesproken is in de Trêveszaal over Kamerleden. Maar: dat was geen nieuws, dat viel namelijk al te lezen in het eindverslag van de POK.

Wat we wél dankzij de openbare notulen weten, is de toon waarop er werd gesproken. Dat had niet gemoeten, dat was onnodig, onwenselijk en ongepast. Dat zeg ik ook tegen de bewindspersonen van mijn eigen partij. Alle bewindspersonen hadden hun ogen op de bal moeten houden, niet op de persoon. Wat was de aanleiding voor deze ontstemde reacties? Was het frustratie over de casus of over de Tweede Kamer? Ik vraag het kabinet om daar uitleg over te geven.

Wat dat betreft voel ik me dan ook meer thuis bij de woorden van Sigrid Kaag in de Ministerraad, die stelde dat het een gezond teken is dat er fel wordt gedebatteerd, ook door leden van coalitiefracties.

Maar, zo vraag ik minister-president Rutte, waarom heeft hij zich niet achter háár woorden geschaard?

Waarom was hij het wel eens met zijn partijgenoot Van Nieuwenhuizen, die vond dat het ‘in geen geval acceptabel te noemen is dat coalitiefracties een scherper standpunt innemen dan oppositiefracties?’

Waarom heeft hij dit gesprek als voorzitter van de ministerraad überhaupt toegestaan, en door het te beamen zelfs aangemoedigd?

Tweede Kamer kiest Vera Bergkamp tot Voorzitter

D66 D66 Nederland 08-04-2021 16:07

Als Voorzitter wil Bergkamp de positie van de Tweede Kamer versterken. Een betere informatiepositie, meer dualisme en een nog professionelere organisatie. Ook wil ze de lessen van de parlementaire commissies over de uitvoeringsorganisaties en de toeslagenaffaire oppakken. Bergkamp: “Kiezers vragen erom. Het is aan ons die oproep te beantwoorden. Onze democratie verdient het.”

In haar sollicitatiebrief schreef ze ook de verhuizing van de Tweede Kamer met enthousiasme te zullen begeleiden. Haar hele sollicitatiebrief kun je hier vinden.

Oppositie roept kamer terug van reces voor debat over zorgsalarissen | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Partij voor de Vrijheid Partij voor de Dieren PvdA Nederland 13-08-2020 00:00

GroenLinks-leider Jesse Klaver wil dat de Tweede Kamer komende dinsdag het debat over de coronacrisis en het salaris van zorgpersoneel voortzet.

Woensdag kwam de Tweede Kamer terug van reces, maar woensdagavond voorkwam de coalitie een stemming door uit het gebouw weg te lopen. Ook de PvdA, SP, PvdD en PVV willen heropening van het debat.

Het weglopen van de Kamerleden van de coalitie heeft tot verontwaardiging geleid onder zorgpersoneel. De vereniging van verzorgenden en verpleegkundigen noemt de vertoning gênant en schrijnend. Ruim een kwart van de zorgmedewerkers gaf in juni aan erover te denken minder te werken of zelfs helemaal te stoppen. Juist nu is steun vanuit de politiek voor zorgpersoneel van het grootste belang. Daarom vraagt GroenLinks heropening van het debat zodat er een nieuwe poging gedaan kan worden om een meerderheid te krijgen voor hogere salarissen voor zorgmedewerkers.

Klaver: “Het weglopen van de regeringspartijen was een klap in het gezicht van alle zorghelden die ons deze coronacrisis door leiden. Juist in deze tijd moet de politiek laten zien dat we de zorgmedewerkers steunen en waarderen. Ik wil de regeringspartijen de kans geven hun fout recht te zetten. Die salarisverhoging moet er komen.”

 

Ruud van der Velden nieuwe voor­zitter Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 28-06-2020 00:00

Op het online congres van de Partij voor de Dieren op 27 juni is Ruud van der Velden door de leden gekozen als nieuwe partijvoorzitter. Ruud van der Velden (1964) is in juni 2018 toegetreden tot het partijbestuur en sinds oktober 2019 interim voorzitter. Daarvoor was hij voorzitter van het afdelingsbestuur van Zuid-Holland. Sinds maart 2018 is Van der Velden fractievoorzitter in de gemeenteraad van Rotterdam. De dertigste editie van het Partij voor de Dieren congres vond voor het eerst online plaats, vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Leden hebben meegekeken met online presentaties en video's. Ruim 700 leden hebben digitaal of per post een stem uitgebracht over de nieuwe voorzitter. Ruud van der Velden heeft de ambitie om de groei van de Partij voor de Dieren te bestendigen en verder vorm te geven. Van der Velden: "In de peilingen staan we stabiel op 5 tot 6 zetels. Een groei in zetels bij de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer is een realistische verwachting. Temeer daar steeds meer mensen zien dat de manier waarop wij met onze aarde en al haar bewoners omgaan niet langer houdbaar is. De coronacrisis zou een keerpunt in denken en beleid moeten vormen. Niet in woorden, maar in daden." Binnen de vereniging wil Ruud inzetten op meer verantwoordelijkheid voor de afdelingen en intensieve communicatie met de leden en volksvertegenwoordigers. Ruud van der Velden: "We zijn een gestaag groeiende partij in aantal leden en zetels. Iedereen moet zich thuis kunnen voelen bij ons gedachtegoed waarin de planeet met ál haar bewoners centraal staat."

'De tijd van riante vergoedingen voor Kamerleden is voorbij'

SP SP Nederland 08-06-2020 02:41

Als gevolg van de coronacrisis moeten veel mensen de buikriem aanhalen. Tweede Kamerleden kunnen echter nog altijd rekenen op extra vergoedingen. Naast de riante inkomens komen daar allerlei vergoedingen bij, voor beroepskosten, reiskosten- en de verblijfkosten. Vergoedingen die bovendien moeilijk gecontroleerd kunnen worden. Bedragen die ook vast staan, ongeacht de reizen of het verblijf van Kamerleden. Door de coronacrisis hebben veel politici vaker thuis gewerkt, maar konden zij toch rekenen op de volledige vergoedingen voor reizen en verblijven.

SP-Kamerlid Michiel van Nispen wil een einde maken aan deze bijzondere regelingen voor Kamerleden. Maandag zal hij daarvoor een voorstel doen tijdens het debat over de Raming, de begroting van de Tweede Kamer. Van Nispen: 'Deze riante regelingen zijn niet uit te leggen. Dat waren ze al niet, maar nu al helemaal niet. Nu overal ontslagen vallen en zoveel mensen moeten inleveren. Laten we beginnen met de beroepskosten, reiskosten- en de verblijfkostenvergoeding af te schaffen.' De SP heeft zélf een 'solidariteitsregeling', waardoor Kamerleden van de partij een groot deel van hun inkomens afdragen. Van Nispen: 'Dan blijft iets minder dan de helft over van wat andere Kamerleden ontvangen, en daarvan kan ik prima leven. 'De tijd van riante vergoedingen voor Kamerleden is voorbij.'

Hoeveel geld krijgen andere Tweede Kamerleden?

Naast een schadeloosstelling van ruim 8 duizend euro per maand, vakantiegeld en een eindejaarsuitkering, krijgen Tweede Kamerleden allerlei 'onkostenvergoedingen'. 408 euro per maand aan reiskostenvergoeding, terwijl je al een OV-kaart krijgt. 236 euro per maand aan 'beroepskosten'. En een forse verblijfkostenvergoeding, die afhangt van de afstand tussen de woonplaats en Den Haag, en maximaal 2.023 euro per maand bedraagt.

Onze solidariteitsregeling!

Onze volksvertegenwoordigers kiezen ervoor om een deel van hun politieke vergoeding af te dragen aan de SP. Zo blijven we onafhankelijk, kunnen we investeren in onze idealen en organiseren wij onze solidariteit. We financieren er tientallen SP-hulpdiensten mee in het hele land. We zijn de bondgenoot van honderdduizenden mensen die strijden tegen schimmelwoningen, voor veilige straten en voor goede voorzieningen. We steunen acties van leraren, zorgmedewerkers en vele anderen. Mede dat maakt de SP een uitzonderlijke partij. Een aantal vragen en antwoorden over onze solidariteitsregeling kun je hier lezen.

You must have JavaScript enabled to use this form.

Ja, ik wil op de hoogte blijven van belangrijk nieuws en acties van de SP en Lilian Marijnissen.

Geen huisuitzettingen in coronacrisis

SP SP Nederland 17-03-2020 18:21

De SP wil dat het kabinet mensen helpt die hun huur en hypotheek niet of niet meer helemaal kunnen betalen doordat ze door de coronacrisis inkomsten mislopen. We willen dat er direct een stop komt op huisuitzettingen en dat er noodfondsen beschikbaar komen voor de mensen die hun woonlasten nu niet kunnen dragen. Ook het afsluiten van water en energie moet per direct worden gestopt.

SP Tweede Kamerlid Sandra Beckerman: 'De coronacrisis raakt onze hele samenleving hard. De volksgezondheid moet nu op één staan. Dakloosheid voorkomen en daklozen helpen is ook essentieel. Juist nu moeten we mensen in een zwakke economische positie extra steunen.'

We vragen het kabinet daarom ook om mensen die dakloos zijn bij te staan door extra opvangplekken te creëren en bestaande opvangplekken beter uit te rusten.

'In andere landen – waaronder Italië – zijn al maatregelen genomen om mensen te steunen die hun huur of hypotheek niet meer kunnen betalen. Ook Nederland moet zorgen voor die steun.' aldus Beckerman.

De partij zal woensdag tijdens het debat in de Tweede Kamer over de coronacrisis een voorstel indienen en heeft schriftelijke vragen gesteld aan de Minister van Wonen en de Minister van Financiën.

Voorzitter last fysieke vergaderingen af

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 15-03-2020 20:00

Op zondagavond 15 maart besluit de voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib, dat fysieke vergaderingen in de Tweede Kamer moeten worden beperkt tot slechts de strikt noodzakelijke debatten. Dit zijn in beginsel alleen de debatten over het coronavirus. Het wekelijkse mondelinge vragenuur komt te vervallen en er zijn in beginsel geen stemmingen. Kamerleden kunnen nog alleen schriftelijke vragen stellen aan de regering en schriftelijke commissieoverleggen voeren. Lees meer.

Peter Zevenbergen treedt af als partijvoorzitter

SGP SGP Nederland 09-11-2019 00:00

PERSBERICHT9 november 2019Peter Zevenbergen treedt af als partijvoorzitterIn de afgelopen periode is opnieuw het gebruik van wachtgeld door de SGP-partijvoorzitter ter discussie gesteld. Na oktober 2018 hoopten het hoofdbestuur en Peter Zevenbergen dit hoofdstuk af te sluiten. Dat bleek niet het geval en sinds een aantal weken werpt het onderwerp weer stof op. Het goed functioneren als partijvoorzitter kwam hierdoor onder druk te staan.De gebeurtenissen trekken een zware wissel op de partij en op Zevenbergen zelf, zijn gezin en gezondheid. Mede hierom heeft hij in overleg met het hoofdbestuur besloten zijn functie als partijvoorzitter neer te leggen. Vice-voorzitter G.W.S Mulder: “Het partijbestuur heeft kennis genomen van dit besluit. Gezien de ontstane situatie is dit, hoe pijnlijk ook, verstandig. Het hoofdbestuur wil tegelijk haar waardering uitspreken voor al het goede werk dat Zevenbergen voor de partij deed. Een lange tijd heeft hij zijn kwaliteiten op diverse plaatsen in de partij ingezet.”Maarten van Leeuwen zal Zevenbergen vervangen en optreden als interim-voorzitter. Hij was al voorzitter in de periode van 2011 tot 2018 en kent de partij goed. G.W.S Mulder: “Wij spreken de verwachting uit dat onder zijn leiding binnen de partij rust en vertrouwen zullen weerkeren.”Het hoofdbestuur hoopt dat de partij weer in rustig vaarwater komt en zich kan richten op haar kerntaak: politiek bedrijven bij een open Bijbel. Het hoofdbestuur realiseert zich dat het hierin ook zelf knelpunten moet oplossen. Daarom bezint het zich op een nieuwe benoemingsprocedure van het hele hoofdbestuur en dus ook van de partijvoorzitter.

Wij eisen de waarheid over burgerslachtoffers

SP SP Nederland 05-11-2019 23:25

De regering is jaar in jaar uit niet eerlijk geweest over de gevolgen van de inzet van F16's in Irak en Syrië. ‘Dit is onacceptabel,’ zegt SP-Kamerlid Sadet Karabulut. Tijdens een debat in de Tweede Kamer diende de SP daarom een motie van wantrouwen mede in tegen minister Bijleveld, die hiervoor verantwoordelijk is.

Jarenlang is de Tweede Kamer niet, verkeerd en onvolledig geïnformeerd over burgerdoden bij bombardementen in Irak. Vorige maand werd bekend, na goed werk van onderzoeksjournalisten, dat er tientallen burgerdoden zijn gevallen bij een Nederlands bombardement in Hawija in Irak.

SP-Kamerlid Sadet Karabulut: ‘We vragen al jarenlang naar Nederlandse betrokkenheid bij burgerslachtoffers in Irak. Er zijn tientallen burgerdoden gevallen. Maar de Tweede Kamer is hierover niet geïnformeerd, terwijl de regering hier wél van wist en hier heel concreet naar is gevraagd. Er is een rookgordijn opgeworpen, en beloftes over transparantie werden niet nagekomen.’

Reactie Tweede Kamer­fractie op bestuurs­be­sluit Wols­winkel

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 15-10-2019 00:00

De fractie van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer heeft kennis genomen van het besluit van het partijbestuur om Sebastiaan Wolswinkel te ontzetten uit zijn lidmaatschap. De fractie steunt deze beslissing, herkent zich in de overwegingen van het bestuur en waardeert het dat Ruud van der Velden bereid is het voorzitterschap tijdelijk op zich te nemen tot de leden een nieuwe voorzitter hebben gekozen. Rekening houdend met een mogelijk beroep acht de Tweede Kamerfractie het niet gepast op dit moment nader te reageren op het genomen bestuursbesluit.