Nieuws van politieke partijen in Nederland over Forum voor Democratie inzichtelijk

5 documenten

Voorzitter last fysieke vergaderingen af

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 15-03-2020 20:00

Op zondagavond 15 maart besluit de voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib, dat fysieke vergaderingen in de Tweede Kamer moeten worden beperkt tot slechts de strikt noodzakelijke debatten. Dit zijn in beginsel alleen de debatten over het coronavirus. Het wekelijkse mondelinge vragenuur komt te vervallen en er zijn in beginsel geen stemmingen. Kamerleden kunnen nog alleen schriftelijke vragen stellen aan de regering en schriftelijke commissieoverleggen voeren. Lees meer.

We willen u graag beter leren kennen!

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 07-09-2019 12:25

Forum voor Democratie organiseert de komende maanden in al onze twaalf provincies informele bijeenkomsten voor onze leden. Zij kunnen daar kennismaken met elkaar en met hun volksvertegenwoordigers in de provinciale staten. Ook landelijke politico - Theo Hiddema, Thierry Baudet, Annabel Nanninga, Derk Jan Eppink, Paul Cliteur - zullen bij deze bijeenkomsten aanwezig zijn.

De bijeenkomsten zijn gratis en alleen toegankelijk voor leden en hun introducés. Hieronder vindt u een overzicht van de locaties en data. Geef u op en kom langs om met ons te spreken over de noodzakelijke politieke veranderingen die we de komende tijd samen gaan afdwingen!

Klik hier om u aan te melden

Agenda

8 September Limburg12 September Friesland13 September Noord Holland20 September Zuid Holland27 September Utrecht28 September Flevoland4 Oktober Overijssel8 Oktober Groningen17 Oktober Gelderland18 Oktober Noord Brabant25 Oktober Drenthe1 November Zeeland

#FVD Tweede Kamerlid Theo #Hiddema ...

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 29-07-2019 10:31

#FVD Tweede Kamerlid Theo #Hiddema maakt van zijn hart geen moordkuil: "Al dat geklaag en geëmmer, Nederland is er helemaal klaar mee. www.fvd.nl

Forum voor Democratie zoekt Hoofd Partijkantoor

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 20-05-2019 17:00

Forum voor Democratie zoekt Hoofd Partijkantoor

FVD is in rap tempo aan het groeien. Na de verkiezingen van 20 maart j.l. hebben we in alle twaalf provincies actieve statenfracties - en de komende tijd zullen ook onze fracties in de Eerste Kamer en het Europees Parlement van start gaan. Ondertussen hebben we meer dan 36.000 leden, duizenden donateurs en elke maand talloze bijeenkomsten in het hele land. Er komen wekelijks honderden e-mails binnen en er moeten jaarlijks meerdere campagnes worden georganiseerd.

Kortom: ons partijkantoor heeft een zeer gedegen organisatie nodig waarin een hecht team goed samenwerkt om alles op rolletjes te laten lopen. En we zijn op zoek naar iemand die dit als HOOFD PARTIJKANTOOR op zich kan nemen.

Profielschets

Het HOOFD PARTIJKANTOOR van Forum voor Democratie is een duizendpoot. Hij/zij vervult een veelzijdige functie in het hart van een politieke partij, die doelstellingen op de lange termijn moet matchen met de actualiteit. Een groot beroep wordt gedaan op zowel communicatieve als administratieve vaardigheden.

Werkzaamheden

Beheren van de financiën van de partij; verzorgen van financiële rapportages;Beheren van de ledenadministratie;Fungeren als aanspreekpunt en contactpersoon voor onze leden; onze gekozen volksvertegenwoordigers en andere partijen;Het managen van een tiental medewerkers en vrijwilligers;Het coördineren van de informatievoorziening aan interne en externe belanghebbenden;Toezien op de communicatie- en beheerwerkzaamheden die worden uitgevoerd door het partijkantoor. Denk hierbij aan het beantwoorden van e-mails en vragen via social media;Zorgen voor de ondersteuning van - en communicatie met - onze fracties in de provincies, de Staten Generaal, het Europees parlement en met onze neveninstellingen.Coördineren van de werving- en selectie activiteiten en trainingen van gekozen vertegenwoordigers;Toezien op de organisatie van partij- en campagnebijeenkomsten;

Inzet

De inzet is voor 40 uur per weekDe standplaats is Amsterdam. Bij events kan de inzet ook in andere delen van het land zijn;

Profiel

Het HOOFD PARTIJKANTOOR:

Onderschrijft de standpunten van Forum voor Democratie;Beschikt over HBO/WO werk- en denkniveau;Kan zelfstandig werken, neemt initiatieven;Is sociaal vaardig;Beschikt over organisatorische vaardigheden;Heeft affiniteit met IT, moderne media én boekhouding en administratie

Aansturing en rapportage

Het HOOFD PARTIJKANTOOR opereert binnen de kaders zoals vastgesteld door het bestuur. Daarbij is veel ruimte voor eigen initiatief en assertiviteit. Hij/zij rapporteert voortgang, resultaten, omissies en andere noodzakelijke informatie aan de bestuurder belast met de partijorganisatie.

Integriteit

De kandidaat is zich ervan bewust dat persoonlijke uitingen op social media gevolgen kunnen hebben voor de reputatie van Forum voor Democratie. Alle informatie op het werk is vertrouwelijk en dient zodanig te worden behandeld (geheimhouding is onderdeel van de arbeidsovereenkomst). 

Geïnteresseerd?

Klik hier om u aan te melden.

Conflict met De Haze Winkelman bijgelegd

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 15-05-2019 12:00

Forum voor Democratie heeft het conflict met Robert de Haze Winkelman bijgelegd. Ruim een jaar geleden gingen we uit elkaar omdat er fundamenteel meningsverschil ontstond over de uitbouw van de partij-organisatie. 

Thierry Baudet: “Robert was vanaf de oprichting betrokken bij FVD en de campagne voor de eerste Tweede Kamerzetels. Hij en zijn vrouw hebben een belangrijk aandeel gehad in de opstart van de partij. Februari 2018 namen we afscheid omdat we op dat moment niet hetzelfde idee hadden over de wijze waarop onze partij zich moest ontwikkelen. Ik ben enorm blij dat we de strijdbijl nu kunnen begraven en samen verder gaan. Met zijn talenten kan onze missie nu nóg sneller worden gerealiseerd. Ook de andere als gevolg van dit conflict vrijwillig of gedwongen vertrokken leden nodig ik van harte uit om weer lid te worden.”

Robert de Haze Winkelman zal FVD de komende tijd gaan ondersteunen bij de rekrutering van nieuwe mensen. Hij zal nauw gaan samenwerken met de provinciale fracties om gezamenlijk de beste ideeën en talenten de kans te geven om in onze partij tot ontplooiing te komen.

Robert de Haze Winkelman: “Ik constateer dat er nu binnen FVD hernieuwde energie is om de uitbouw van de partij ter hand te nemen. Dat is altijd mijn streven geweest. Er is heel veel te doen. Zo zal gewerkt gaan worden aan de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer, aan de invulling van organisatorische verbanden binnen de provincies en aan commissies op verschillende terreinen. Dat is geen geringe opgave voor een nieuwe partij die in korte tijd zo gegroeid is, maar ik  ben er van overtuigd dat we voldoende goede kandidaten voor alle functies zullen vinden. “

Binnenkort meer!