Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

36 documenten

Rondje binnenstad

ChristenUnie ChristenUnie Woerden 08-06-2022 16:34

Samen met Mathijs van Tuijl wandelde onze fractie een rondje door de binnenstad. Mathijs is sinds kort voorzitter van de BIZ-stadshart (Bedrijven Investerings Zone) en heeft stokje overgenomen van Richard Stouthart. Met elkaar hebben we gesproken over het programma 'vitale binnenstad'. Dit programma heeft aandachtspunten en opgaven om de binnenstad toekomstbestendig te maken. 

CDA: Dhr. Donner als onafhankelijke adviseur van Haagse formatie is goed nieuws

CDA CDA 's-Gravenhage 13-05-2022 13:54

Het CDA Den Haag is voormalig vice-president van de Raad van State Mr. J.P.H. Donner zeer erkentelijk dat hij bereid is gevonden op te treden als onafhankelijke adviseur van de Haagse formatie. Het proces van de vorming van een nieuw stadsbestuur bevindt zich momenteel in een impasse. Op initiatief van CDA-fractievoorzitter Hilbert Bredemeijer vond vrijdagmiddag 13 mei overleg plaats tussen de Haagse fractievoorzitters over de voordracht van een adviseur die boven de partijen staat en met gezag kan opereren. “Als CDA zijn we dhr. Donner zeer dankbaar dat hij ons als raad wil helpen in de gezamenlijke zoektocht naar een oplossing voor de huidige patstelling”, zegt Bredemeijer: “Het is tijd om in het belang van onze stad en haar inwoners de samenwerking met elkaar op te zoeken en over onze schaduwen heen te stappen. We hebben er vertrouwen in dat dhr. Donner ons verder op weg kan helpen, zijn hem dankbaar voor aanvaarding van deze rol, en wensen hem bij de uitoefening hiervan veel succes en wijsheid toe.”

uitslag gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022

ChristenUnie ChristenUnie Pijnacker-Nootdorp 28-03-2022 10:15

https://pijnacker-nootdorp.christenunie.nl/k/n6132/news/view/1420418/43758/stembureau.jpg

De combinatie ChristenUnie-SGP gaat ook de komende jaren weer een zetel innemen in de gemeenteraad.We zijn dankbaar dat we opnieuw meer stemmen hebben gekregen dan de vorige keer, in 2018.Een tweede zetel zat er ook dit keer helaas niet in. Het restant boven de ene zetel was te klein voor een 2e zetel.We zijn dankbaar voor de vele stemmen!We hopen en bidden op een gezegende periode.Kiezers bedankt!

KIJK!!!: onze Kandidaten

PvdA PvdA Meerssen 13-02-2022 15:34

Onze kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn bekend. Bekijk ze hier. Meer informatie over alle kandidaten volgt nog.

Verkiezingsprogramma Progressief Ermelo 2022

PvdA PvdA Ermelo 25-01-2022 13:06

Lijsttrekker Evelien Kars is blij met het mooie verkiezingsprogramma van haar partij. “Precies een jaar geleden zijn we via uitgebreide online bijeenkomsten met onze leden in gesprek gegaan over wat wij als partij belangrijk vinden voor Ermelo. Ook hebben we … Vervolgd

2e ALV 20 oktober 2021

VVD VVD Oosterhout 19-09-2021 00:31

https://oosterhout.vvd.nl/nieuws/45440/2e-alv-20-oktober-2021

Save the date! Onze tweede Algemene Leden Vergadering wordt gehouden op 20 oktober a.s. Tijdstip, lokatie en stukken volgen op een later tijdstip.