Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

211 documenten

Brede coalitie lanceert initiatiefwet: geef ruimte om van terugvordering uitkering af te wijken in schrijnende gevallen

ChristenUnie ChristenUnie Kies Gemeente/Lokale afdeling 25-02-2022 08:42

Gemeenten, ambtenaren en uitvoerders moeten meer ruimte krijgen om de menselijke maat toe te passen bij het terugvorderen van geldbedragen. Op dit moment zijn zij verplicht om de regels voor terugvordering strikt toe te passen, wat soms tot schrijnende situaties leidt. 

Brede coalitie lanceert initiatiefwet: geef ruimte om van terugvordering uitkering af te wijken in schrijnende gevallen

ChristenUnie ChristenUnie Waadhoeke 25-02-2022 08:42

Gemeenten, ambtenaren en uitvoerders moeten meer ruimte krijgen om de menselijke maat toe te passen bij het terugvorderen van geldbedragen. Op dit moment zijn zij verplicht om de regels voor terugvordering strikt toe te passen, wat soms tot schrijnende situaties leidt. 

Verbind ambtenaren met de dagelijkse praktijk van boeren en natuurbeheerders

ChristenUnie ChristenUnie Kies Gemeente/Lokale afdeling 01-12-2021 15:07

Voor iedere ambtenaar is kennis van het werk en leven van de mensen voor wie beleid wordt gemaakt cruciaal. Alleen zo maakt de overheid echt werk van de nieuwe bestuurscultuur. Ook bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is praktijkkennis en ervaring onmisbaar om goed uitvoerbaar beleid te maken. Daarom vraag ik dat ministerie om iedere beleidsambtenaar op praktijkstage te laten gaan bij landbouwbedrijven, natuurorganisaties of de NVWA.

Verbind ambtenaren met de dagelijkse praktijk van boeren en natuurbeheerders

ChristenUnie ChristenUnie Waadhoeke 01-12-2021 15:07

Voor iedere ambtenaar is kennis van het werk en leven van de mensen voor wie beleid wordt gemaakt cruciaal. Alleen zo maakt de overheid echt werk van de nieuwe bestuurscultuur. Ook bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is praktijkkennis en ervaring onmisbaar om goed uitvoerbaar beleid te maken. Daarom vraag ik dat ministerie om iedere beleidsambtenaar op praktijkstage te laten gaan bij landbouwbedrijven, natuurorganisaties of de NVWA.

Ondernemer!

ChristenUnie ChristenUnie Staphorst 19-11-2021 20:28

Toen ik in 2018 raadslid werd moest ik aangeven wat mijn nevenfuncties waren. Ondernemer, dat was ik, dat ben ik, al 24 jaar lang. Het was alleen wat verwarrend om te horen dat het ondernemerschap een nevenfunctie was. Voor mijn gevoel was het raadslidmaatschap de nevenfunctie ;-). Maar dat terzijde.

Prinsjesdag 2021: politiek bestel in diepe crisis

CDA CDA Lansingerland 21-09-2021 10:54

De coronacrisis maakt dat Prinsjesdag ook dit jaar soberder is dan normaal. De Gouden Koets zal er niet zijn en de Ridderzaal blijft vanwege coronamaatregelen ook dit jaar leeg. De vorige week door het kabinet aangekondigde versoepelingen, komen te laat om de traditionele festiviteiten te redden. De draaiboeken voor Prinsjesdag worden altijd al maanden van tevoren gemaakt. Dat betekent dit jaar opnieuw geen rijtoer en balkonscène van koning en koningin met oranje massa’s in de Haagse straten. Feest van de democratie Als de leden van de Staten-Generaal na de Troonrede in de Grote Kerk driemaal hoera roepen voor de koning, eindigt een Prinsjesdag die in veel opzichten binnen de grenzen van het traditionele is gebleven. Er zijn trotse Kamerleden, in pak of met hoedje flanerend, aangegaapt door dagjesmensen. Er zijn borrels waarbij het feest van de democratie beklonken wordt en er is een Miljoenennota. CDA-minister Wopke Hoekstra heeft een primeurtje: hij is de eerste minister van Financiën die het koffertje met de Miljoenennota mag aanbieden in de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer. Maar los van de jaarlijkse rituelen en de beleefde vreugde zie je een politiek bestel in diepe crisis, zonder zicht op een aanstaande oplossing. In het oog springt de formatie die al ruim een half jaar doormoddert. De ene na de andere bewindspersoon treedt af, en zicht op een doorbraak in de formatie is er niet. Daardoor is het de vraag of er op tijd een nieuw kabinet is dat de begroting van 2022 nog serieus kan bijstellen. Er dreigt vertraging en stilstand en de ene na de andere optie tot een stabiele coalitie te komen is sinds half maart weggestreept. Over links lukte niet, over rechts niet en ook door het midden blijkt moeilijk. Terwijl de inhoudelijke verschillen tussen de zes partijen die tot nu toe met elkaar spraken volgens de informateurs overbrugbaar zijn. Verstoorde onderlinge verhoudingen frustreren de vorming van een stabiel bestuur. Als ook de minderheidsoptie onwerkbaar blijkt, lonkt een stembusgang die politiek leiders al hebben geduid als een nederlaag. Verkruimeld De Tweede Kamer is verkruimeld in minifracties die in pogingen te overleven permanent moeten vechten om aandacht. Een motie of amendement dient niet meer om het beleid effectief te beïnvloeden maar om het eigen standpunt te markeren. Tijd voor specialisatie en doorwrochte wetsbehandelingen is er steeds minder, partijen zetten hun schaarse tijd in om aandacht te krijgen en zo relevant te blijven. Politiek dreigt door die versplintering steeds machtelozer te worden, minder in staat om problemen op te lossen én om de gehekelde bestuurscultuur te veranderen. De symptomen van de crisis zijn talrijk. De structurele trends duiden op een langzame erosie van de band tussen kiezer en gekozene, zoals de afnemende ledentallen van politieke partijen en het dalende vertrouwen in politici en politieke instituties. Cordon van adviseurs Dit komt ook door het politieke gedrag van bewindslieden, het afgelopen jaar vaak als ‘bestuurscultuur’ samengevat. Het beeld regeert en de waarheid lijkt nogal eens een speelbal van politieke belangen te worden. Bewindspersonen worden omringd door een cordon van voorlichters en adviseurs van wie politiek-bestuurlijke sensitiviteit wordt gevraagd. Een in Den Haag gewaardeerde deugd die er nogal eens op neerkomt datde minister beschermdmoet worden. In die cultuur is het onvolledig of zelfs onjuist informeren van de Tweede Kamer allang geen uitzondering meer. Verandering van die cultuur is lastig en een pleidooi voor verandering lijkt soms een façade waarachter het oude gedrag kan voortleven. Die cultuur waarin waarden en moraliteit nogal eens ondergeschikt lijken aan spel-strategische afwegingen domineert Den Haag sterk. Woensdag en donderdag zijn de Algemene Politieke Beschouwingen, die gelden als het politieke debat van het jaar. Voor de echte oppositie, oftewel de partijen die niet gaan regeren, is het debat een mooie kans om af te geven op de trage formatie en de beleidsarme begroting voor volgend jaar.

Hoe bescherming om kan slaan in wantrouwen

PvdA PvdA Bernheze 06-02-2021 09:10

De Bulgaren-affaire wordt soms genoemd als het begin van een steeds strenger optredende overheid. Een aantal Bulgaren verzamelde adressen van leegstaande woningen en vroegen vervolgens diverse toeslagen aan. Die werden toegekend. Men was even vergeten te controleren of deze Bulgaren ook daadwerkelijk op de aangedragen adressen woonden. Deze affaire is meer een gevolg van, dan een oorzaak.

Bron

Haagse oppositie: ‘Na Revis schoon schip maken in Den Haag’

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren VVD 's-Gravenhage 15-09-2020 00:00

De afgelopen jaren werd Den Haag keer op keer opgeschrikt door integriteitsschendingen en bouwprojecten die uit de kosten liepen. Nu verantwoordelijk wethouder Boudewijn Revis weggaat is het volgens de Partij voor de Dieren, SP en Hart voor Den Haag/Groep de Mos hét moment om serieus werk te maken van een betere en integere aansturing van gemeentelijke projecten. Ze gebruiken de Algemene Politieke Beschouwingen deze week om voorstellen in te dienen. Wethouder Revis Onder vertrekkend VVD-wethouder Revis vonden vele kostenoverschrijdingen en signalen van integriteitsschendingen bij grote bouwprojecten plaats. De afrondende debatten over deze kwesties vinden pas plaats nadat de wethouder woensdag afscheid neemt. Robert Barker, fractievoorzitter Partij voor de Dieren: ‘Zo ontspringt wethouder Revis de dans. Eerst een puinhoop creëren en de belastingbetaler noodgedwongen op de blaren laten zitten. We hopen dat de nieuwe wethouder orde op zaken gaat stellen en projecten beter gaat aansturen.” Bouwblunders De afgelopen jaren waren er namelijk diverse projecten die de gemeente veel meer geld gekost hebben dan geraamd. Zo kost het cultuurpaleis Amare 31 miljoen euro meer en de fietsenstalling bij het KJ-plein 5,5 miljoen euro extra. Fractievoorzitter Lesley Arp van de SP: “Zonnekoning Revis kreeg keer op keer alle ruimte om dubieuze deals met ontwikkelaars te sluiten, die ook nog eens nadelig uitpakken voor de stad. Dit is niet te verantwoorden aan mensen die moeilijk rond kunnen komen. Het is tijd dat het college ruggengraat toont en schoon schip maakt.” Integriteitsschendingen Niet alleen de bouwblunders die onder wethouder Revis hebben plaatsgevonden staan de drie partijen tegen. Ook signalen van integriteitsschendingen baren hen zorgen. In mei werd bijvoorbeeld bekend dat er bij de gemeente integriteitsschendingen hadden plaatsgevonden rond de bouw van het cultuurcomplex Amare. De banden met bouwer VolkerWessels bleken wel erg warm en riepen de nodige vragen op. De verantwoordelijke topambtenaar van de dienst DSO werd daarop de laan uitgestuurd. Afgelopen week kwam naar buiten dat de ambtenaar het college onder druk gezet heeft om gevoelige informatie te openbaren als er geen minnelijke schikking zou komen. Ralf Sluijs, gemeenteraadslid van Hart voor Den Haag: “Er is geen enkele politieke verantwoordelijkheid genomen voor de miljoenenoverschrijdingen en wethouder Revis weet dan ook niet hoe snel hij weg moet komen. De gemeente moet nu eindelijk eens stoppen met dit soort schimmige deals en open en transparant écht werk maken van het integriteitsbeleid.”​